:

Kan man ta ut pengar från privat pensionssparande?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man ta ut pengar från privat pensionssparande?
 2. Vilken skatt betalar man vid uttag av en privat pensionsförsäkring?
 3. Hur tar jag ut min privata pension?
 4. När får man ta ut pensionsförsäkring?
 5. När kan man ta ut sin privata pensionssparande?
 6. Kan man ta ut sitt privata pensionssparande Swedbank?
 7. Hur fungerar privat pensionsförsäkring?
 8. Kan man ta ut pension när som helst?
 9. Kan man få ut sin pension i förtid?
 10. Kan man ta ut sin pensionsförsäkring?
 11. Vilka pensionspengar kan man ta ut?
 12. Kan man ta ut hela pensionsförsäkringen på en gång?
 13. Kan man ta ut alla pensionspengar?
 14. Kan man ta ut sin pension i klumpsumma?
 15. Vilken del av pensionen ska man ta ut först?
 16. När Kan du få utbetalningar från din pensionsförsäkring?
 17. När ska du ta ut din pensionsförsäkring innan du fyller 55 år?
 18. Vad är ett pensionssparande i en pensionsförsäkring?
 19. Hur länge ska utbetalningarna göras från en pensionsförsäkring eller pensionssparkonto?
 20. Vad är ett pensionssparande i en pensionsförsäkring?
 21. Hur länge ska utbetalningarna göras från en pensionsförsäkring eller pensionssparkonto?
 22. Vad är en utbetalning från ett pensionssparande?

Kan man ta ut pengar från privat pensionssparande?

Vi använder kakor (cookies) som på olika sätt gör det lättare att använda våra sidor och för att vi ska förstå hur webbplatsen används.

En kaka är en liten textfil som består av bokstäver och siffror som den webbplats du besöker sparar på din enhet. Kakan fungerar som ett tekniskt stöd som på olika sätt underlättar din användning av webbplatsen. Kakorna på vår webbplats skickas från SEB, eller tredje parter och sparas på olika sätt beroende på vad det är för typ av kaka. Du kan ange dina inställningar för kakor nedan eller ta reda på hur du kan ändra dem via länken nedan.

Vilken skatt betalar man vid uttag av en privat pensionsförsäkring?

Det är Skatteverket som sammanställer alla årliga skattepliktiga inkomstuppgifter (kontrolluppgifter). Nya regler sedan 2019 gör att vi inte längre skickar någon årlig kontrolluppgift till dig från Pensionsmyndigheten. Du kan se alla dina skattepliktiga inkomstuppgifter hos Skatteverket. Skatteverket  (Länk till annan webbplats)

Vill du endast ha inkomstuppgifter om Pensionsmyndighetens utbetalningar loggar du in hos oss. Logga in på Mina sidor

Om du behöver uppgifter om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd  hämtar du dem genom att logga in hos oss på Pensionsmyndigheten. Har du inte e-legitimation kontaktar du oss enklast via e-post. Skicka e-post

Du kan enkelt ta reda på vilken skatt vi drar på din pension genom att logga in på Mina sidor. Om du till exempel har ett extra skatteavdrag kan du se det där. Du kan också ändra skatteavdraget. Logga in på Mina sidor

Hur tar jag ut min privata pension?

När vi ska beräkna det belopp du får när din försäkring ska betalas ut gör vi antaganden hur länge man förväntas leva, så kallade livslängdsantaganden. Dessa antaganden förändras över tid vilket vi behöver anpassa oss till för att utbetalningarnas storlek ska vara så korrekta som möjligt.

Vi gör idag olika livslängdsantaganden beroende på vilken förvaltningsform försäkringen har, se nedan.

När får man ta ut pensionsförsäkring?

I den allmänna pensionen kommer den nedre åldersgränsen, det vill säga den ålder när du kan börja ta ut pensionen, att ändras de kommande åren. Åldersgränserna kommer att vara olika och bero på hur gammal du är.

När kan man ta ut sin privata pensionssparande?

När vi ska beräkna det belopp du får när din försäkring ska betalas ut gör vi antaganden hur länge man förväntas leva, så kallade livslängdsantaganden. Dessa antaganden förändras över tid vilket vi behöver anpassa oss till för att utbetalningarnas storlek ska vara så korrekta som möjligt.

Vi gör idag olika livslängdsantaganden beroende på vilken förvaltningsform försäkringen har, se nedan.

Kan man ta ut sitt privata pensionssparande Swedbank?

Den dag du går i pension får du pension från flera håll. Det är dels den allmänna pensionen, som består av inkomstpension och premiepension, dels tjänstepensionen, som de flesta får från sin arbetsgivare. Därtill kommer det eventuella privata sparande som du själv satt upp.

- Hur hög din pension blir beror på din totala livsinkomst, som i sin tur beror på vilken inkomst du haft och hur många år du arbetat. Ju högre inkomst och ju fler år i arbete, desto högre pension, säger Madelén Falkenhäll, hållbarhetsekonom på Swedbank.

Hur fungerar privat pensionsförsäkring?

Det finns olika sätt att spara privat till pensionen. Eftersom både regelverk och din livssituation kan förändras, rekommenderar vi att du satsar på mer än en sparform. Att minska dina kostnader inför livet som pensionär, exempelvis genom att amortera på ett eventuellt bolån, är också ett sätt att spara. Här är några av de vanligaste alternativen.

Kan man ta ut pension när som helst?

 • Skaffa dig överblick Börja med att skaffa dig en överblick över din pension med hjälp av verktyget Minpension. Kanske kommer du att få pengar från olika håll och kan ta ut delar av pensionen vid olika tidpunkter.

 • Räkna på vad pengarna räcker till Fundera på vad du vill att pensionen i första hand ska räcka till. Gör gärna en budget och se hur långt pengarna kan räcka. Tänk efter om du behöver skydd till efterlevande eller inte.

 • Bestäm när du vill gå i pension Fatta beslut om när du vill gå i pension och hur utbetalningarna ska göras över tiden.

 • Kan man få ut sin pension i förtid?

  En försäkringsförmedlare försöker övertala mig att ta ut pensionen i förtid och placera pengarna – vågar jag göra det?

  Tänk dig noga för innan du börjar investera de pengar du ska leva på som pensionär! Det förekommer att du som nyligen har fyllt 61 år kontaktas av försäkringsbolag, försäkringsförmedlare och andra investeringsföretag som tycker att de ska börja ta ut pensionspengar och investera i olika sparprodukter. Det kan gälla den allmänna pensionen alternativt bara premiepensionen, men även tjänstepension eller privat pension som du uppmanas att ta ut.

  Kan man ta ut sin pensionsförsäkring?

  Innan du bestämmer dig för att börja ta ut din tjänste­pension, finns det några saker du behöver känna till.

  Du kan tidigast ta ut din Avtals­pension SAF-LO från och med månaden efter att du fyllt 55 år.

  Vilka pensionspengar kan man ta ut?

  Innan du bestämmer dig för att börja ta ut din tjänste­pension, finns det några saker du behöver känna till.

  Du kan tidigast ta ut din Avtals­pension SAF-LO från och med månaden efter att du fyllt 55 år.

  Kan man ta ut hela pensionsförsäkringen på en gång?

  Om ditt pensionssparbelopp i din pensionsförsäkring eller ditt pensionssparkonto IPS är högre än ett prisbasbelopp, kan du bara få ut ditt pensionssparande i förtid om Skatteverket har lämnat sitt medgivande – dispens. Även ditt försäkringsföretag eller din bank ska lämna sitt godkännande. Med pensionssparbelopp menas det tekniska återköpsvärdet för pensionsförsäkringen eller kontobehållningen för pensionssparkontot. Om ditt pensionssparande är en tjänstepensionsförsäkring behöver du också läsa fliken ”Ditt pensionssparande är en tjänstepensionsförsäkring”.

  Skatteverket kan bara ge ett medgivande om återköp av din pensionsförsäkring eller avslut av ditt pensionssparkonto IPS om något av följande villkor är uppfyllt:

  Kan man ta ut alla pensionspengar?

  Vill du veta om det finns en möjlighet till förtida uttag ("tidlig uttak") och få en preliminär beräkning, kan du ta kontakt med NAV Pensjon via telefon.

  Kan man ta ut sin pension i klumpsumma?

  Det som kan vara bra att känna till är att skatten är högre på pension som du tar ut tidigare än 65 års ålder. Det beror på att personer över 65 år får ett högre grundavdrag än yngre pensionärer.

  Skatten kan också bli onödigt hög om din arbetsinkomst och din pension tillsammans blir högre än gränsen för statlig skatt. För dig som är yngre än 65 år går den gränsen vid 43 600 kronor per månad före skatt, år 2020.   

  Om du är eller skulle bli arbetslös innan 65 års ålder så minskas din dagpenning från A-kassan med beloppet för din pension.

  Vilken del av pensionen ska man ta ut först?

  Det som kan vara bra att känna till är att skatten är högre på pension som du tar ut tidigare än 65 års ålder. Det beror på att personer över 65 år får ett högre grundavdrag än yngre pensionärer.

  Skatten kan också bli onödigt hög om din arbetsinkomst och din pension tillsammans blir högre än gränsen för statlig skatt. För dig som är yngre än 65 år går den gränsen vid 43 600 kronor per månad före skatt, år 2020.   

  Om du är eller skulle bli arbetslös innan 65 års ålder så minskas din dagpenning från A-kassan med beloppet för din pension.

  När Kan du få utbetalningar från din pensionsförsäkring?

  Utbetalningarna från din pensionsförsäkring kan börja som tidigast när du är 55 års och då kan de pågå mellan 5-20 år. Oftast kan du välja att få dina utbetalningar månads-, kvartals-, halvårs- eller årsvis. I vissa fall kan man avsluta sin pensionsförsäkring i förtid, se hur du kan ta ut pengarna innan du har fyllt 55 år.

  När ska du ta ut din pensionsförsäkring innan du fyller 55 år?

  Om du vill ta ut dina pengar från din pensionsförsäkring innan du har fyllt 55 år gäller det att du har mindre än 1 prisbasbelopp på kontot. Prisbasbeloppet har legat mellan de senaste 25 åren*. För att du ska kunna avsluta din pensionsförsäkring så behöver den aktör som du har kontot hos godkänna det.

  Vad är ett pensionssparande i en pensionsförsäkring?

  Ett pensionssparande i en pensionsförsäkring eller ett pensionssparkonto IPS är ett bundet sparande. ... Din bank eller ditt försäkringsföretag drar av 30 procent i preliminär skatt, men den slutliga skatten kan bli högre eftersom summan läggs på dina övriga löne- och pensionsinkomster.

  Hur länge ska utbetalningarna göras från en pensionsförsäkring eller pensionssparkonto?

  Utbetalningarna från en pensionsförsäkring eller pensionssparkonto IPS får tidigast börja göras från det du fyller 55 år och utbetalningstiden ska vara minst fem år. Huvudregeln är att du inte kan återköpa din pensionsförsäkring eller avsluta ditt pensionssparkonto IPS och få ut ditt pensionssparande i förtid.

  Vad är ett pensionssparande i en pensionsförsäkring?

  • Ett pensionssparande i en pensionsförsäkring eller ett pensionssparkonto IPS är ett bundet sparande. ... Din bank eller ditt försäkringsföretag drar av 30 procent i preliminär skatt, men den slutliga skatten kan bli högre eftersom summan läggs på dina övriga löne- och pensionsinkomster.

  Hur länge ska utbetalningarna göras från en pensionsförsäkring eller pensionssparkonto?

  • Utbetalningarna från en pensionsförsäkring eller pensionssparkonto IPS får tidigast börja göras från det du fyller 55 år och utbetalningstiden ska vara minst fem år. Huvudregeln är att du inte kan återköpa din pensionsförsäkring eller avsluta ditt pensionssparkonto IPS och få ut ditt pensionssparande i förtid.

  Vad är en utbetalning från ett pensionssparande?

  • En utbetalning från ett pensionssparande räknas som pension och är därmed skattepliktig. Din bank eller ditt försäkringsföretag drar av 30 procent i preliminär skatt, men den slutliga skatten kan bli högre eftersom summan läggs på dina övriga löne- och pensionsinkomster.