:

Vad händer i kroppen innan man dör?

Innehållsförteckning:

 1. Vad händer i kroppen innan man dör?
 2. Vad gör man när man dör?
 3. Vad händer med kroppen när man dör timme för timme?
 4. Vad är det man ser när man dör?
 5. Kan man känna innan man dör?
 6. Hur är sista andetaget?
 7. Vilken tid på dygnet dör de flesta?
 8. Hur lång tid tar det innan själen lämnar kroppen?
 9. Hur luktar en döende människa?
 10. Vilken månad dör flest människor i Sverige?
 11. Vilken veckodag dör flest?
 12. Vad händer i en döende hjärna?
 13. Hur vet man att slutet är nära?
 14. Vilka är det vanligaste tecken på att den som är sjuk är döende?
 15. Vilken tid på dygnet dör flest människor?

Vad händer i kroppen innan man dör?

I samma ögonblick som man lämnar jorden påbörjas en naturlig process i kroppen där man all vävnad börjar brytas ner och ruttna. Fast processen kan delas in i flera stadier och allt sker inte på samma gång.

Först och främst blir kroppen stel efter man dör, detta stadie kallas likstelhet (rigor mortis) och sker i regel inom 2 timmar från det att man gått bort. Anledning till detta är att blodet slutar cirkulera och börjar koagulera vilket förhindrar musklerna från att fungera som de borde. Ungefär samtidigt förlorar man även all färg på grund av samma anledning.

Likstelheten försvinner igen efter ett par dygn i samband med att förruttnelsen tar fart.

Vad gör man när man dör?

För de allra flesta kan det vara svårt att veta vad man ska göra vid dödsfall och i vilken ordning. Börja med att informera om dödsfallet, förbereda begravning, avsluta abonnemang och autogiron.

Du kan använda Efterlevandeguidens checklista för att se vilka praktiska saker du behöver göra först.

Ta en sak i taget och börja med det viktigaste. 

Vad händer med kroppen när man dör timme för timme?

Efter att man har dött så förändras kroppen en del. Förändringarna ter sig olika beroende på temperatur och luftfuktighet. Om en död kropp blir balsamerad så sker inga förändringar och den ser ut precis som vanligt även flera veckor efter dödsfallet.

När någon har avlidit så går kroppen igenom en del olika stadier efter dödstillfället. Ganska snart efter att personen i fråga har dött så börjar förändringen. Det allra första tecknet är att magen blir missfärgad och börjar lukta konstigt. Det blir så när enzymer och bakterier bryter ner proteinet i kroppen och bildar svavelväte.

Vad är det man ser när man dör?

 • Vissa människor dör under en kort stund i samband med sjukdom eller olyckor. Efter återupplivning har flera vittnat om att de upplevt sig vara vid medvetande och haft en nära döden-upplevelse. Det beskrivs som ett andligt, gränsöverskridande tillstånd.
 • Studier visar att upp till 18 procent av alla som överlever ett kliniskt hjärtstopp har haft nära döden-upplevelser.

– Den gången såg jag ett ljus. Det kändes kärleksfullt, rent och omslutande och gav mig en våldsam glädje. När jag varit som olyckligast i livet har jag kunnat hämta kraft i den upplevelsen.

När hon nu som vuxen hamnade i samma gränsland fick hon en känsla som överträffade allt annat.

Hon minns också tydligt en ordlös fråga från andra sidan: Ville hon dö eller leva vidare?

– Till min förvåning svarade jag: ”Ske din vilja! Men om jag över huvud taget har något att säga till om så stannar jag helst kvar på jorden”. Det paradoxala var att jag egentligen inte hade så starkt livslust just då, jag har alltid haft en grundkänsla av sorg inom mig. Att leva var något jag bara gjorde.

Kan man känna innan man dör?

Det kan vara svårt att avgöra när dödsögonblicket kommer att ske eftersom döendet är en process. Det kan röra sig om sekunder, timmar eller dagar.

Det är den enskilde som oftast först förstår att döden är nära.

Den döende kan bli plockig, nyper eller fingrar på sängkläderna eller vill klä av sig.

Hur är sista andetaget?

– Hur vi människor påverkas av sorg och ångest beror på vilka copingstrategier vi har. Copingstrateiger är det sätt vi hanterar och bemöter känslor och situationer som kan dyka upp i livet, samt försvarsmekanismer som “triggas” i gång både medvetet och omedvetet. Detta kan ibland bli en utmaning eftersom den som är sjuk, kontra ens partner eller annan närstående, kan ha olika copingstrategier och försvarsmekanismer som då krockar med varandra. Exempelvis kanske den som är sjuk förtränger situationen, medan partnern vill inhämta så mycket fakta som möjligt, säger Madelen Rosdahl.

Det finns många olika psykologiska symptom och kroppsliga reaktioner på sorg och ångest. Exempel på detta är nedstämdhet, håglöshet, gråtattacker, ensamhetskänsla, ont i kroppen med mera. Det man många gånger kanske inte tänker på är att sorg och ångest även triggar i gång en stressreaktion hos oss människor, vilket i sin tur ger symptom som exempelvis sömnsvårigheter, spänningar i axlar, huvudvärk, minnessvårigheter, illamående, ont i magen, yrsel och mycket mer.

 • Tiden fram till döden: Hur kommer min sjukdom te sig fram tills min död och vilka symptom kommer jag få? Hur kommer mina fysiska funktioner under tiden att försämras samt när kommer de försvinna? Kommer sjukvården förstå och lyssna på mig och kommer de att ta hand om mina symptom? Hur kommer mina nära och kära må under denna tid?
 • Sista tiden innan dödsögonblicket: Hur kommer min sista tid vara innan jag tar mitt sista andetag? Hur kommer jag känna och tänka när jag inte kan kommunicera längre? Kommer jag ha smärtor utan att kunna kommunicera det till omvärlden? Jag kommer orsaka så mycket smärta och sorg för mina kära i denna situation.
 • Dödsögonblicket: Hur kommer det kännas när det sista andetaget är taget? Kommer det göra ont? Kommer det kännas som om jag kvävs? Kommer jag vara medveten om vad jag är med om och så vidare.
 • Vilken tid på dygnet dör de flesta?

  Det är många praktiska saker som ska göras i samband med att någon dör. Därför har vi sammanställt en lista på vad som är bra att komma ihåg, så att ni inte glömmer bort några viktiga saker.

  Hur lång tid tar det innan själen lämnar kroppen?

  Personer som haft nära döden-upplevelser (NDU) hävdar att deras upplevelse av att lämna sina kroppar, komma till himlen samt träffa avlidna människor och himmelska varelser och så vidare, är verkliga.

  Många vetenskapsmän hävdar dock att upplevelserna är hallucinationer orsakade av kritiska biologiska tillstånd, som till exempel syrebrist i hjärnan.

  Hur luktar en döende människa?

  Hög ålder och olika sjukdomstillstånd gör att gamla människor som bor på särskilda boenden ofta har komplexa vårdbehov.

  Denna komplexitet gör det svårare för personal att upptäcka tidiga tecken på att en äldre människa snart ska dö, menar Helene Åvik Persson.

  I sin forskning har hon intervjuat boendepersonal, med flera olika professioner, om vilka erfarenheter de har av de tidiga och sena tecken som föregår döendet.

  Vilken månad dör flest människor i Sverige?

  Denna artikel avser statistik till och med januari 2020, och inkluderar därmed inte utbrottet av sjukdomen Covid-19 i Sverige. 

  Antalet döda per månad i Sverige har varit fallande de senaste åren, trots en stigande befolkningsmängd.

  Vilken veckodag dör flest?

  Flera tjänstemän och demografer på SCB tror inte i nuläget att coronapandemin kommer att göra några tydliga avtryck i den årliga statistiken, även om många människor kommer att dö i covid-19. Varje år dör omkring 90 000 personer i Sverige, vilket i medeltal ger drygt 240 dödsfall per dag. Dödsfallen i mars 2020 ligger mycket nära genomsnittet för dödsfallen under mars åren 2015–19, som så här års ligger en bit över 250 dödsfall per dag.

  Men det finns stora variationer mellan såväl säsonger, månader som dagar.

  Exempelvis under mars 2019 varierade antalet döda per dag mellan som lägst 211 döda och som högst 294 döda. Motsvarande variation under mars 2018 var mellan 249 och 334 döda.

  Vad händer i en döende hjärna?

  Men en sak som vi kan svara på idag är faktiskt ganska skrämmande. Det är en studie som visar på att det kanske finns en möjlighet att vår hjärna fortsätter att fungera efter att vi har dött. Ja, det stämmer. 

  Trots att ditt hjärta slutat slå så menar studien att hjärnan fortsätter att vara verksam. Och att vi är fast i våra egna kroppar, rapporterar Metro UK.

  Det är läkaren och professorn Sam Parnia från Stony Brook University School of Medicine som har kikat lite extra på människans medvetande efter döden.

  Hur vet man att slutet är nära?

  Palliativ vård är en helhetsvård och synsätt där man behandlar en obotligt sjuk människa ur fyra perspektiv; fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt. Man ser döden som en del av livet, en normal process. Man förkortar inte livet men förlänger det heller inte. Med hjälp av ett multiprofessionellt team stöttar man inte bara den sjuke utan även familjen, både under vårdtiden och efter att patienten avlidit. Målet med palliativ vård är bästa möjliga livskvalitet för den som är svårt sjuk.

  God palliativ vård bygger på fyra hörnstenar:

  Vilka är det vanligaste tecken på att den som är sjuk är döende?

  Palliativ vård är en helhetsvård och synsätt där man behandlar en obotligt sjuk människa ur fyra perspektiv; fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt. Man ser döden som en del av livet, en normal process. Man förkortar inte livet men förlänger det heller inte. Med hjälp av ett multiprofessionellt team stöttar man inte bara den sjuke utan även familjen, både under vårdtiden och efter att patienten avlidit. Målet med palliativ vård är bästa möjliga livskvalitet för den som är svårt sjuk.

  God palliativ vård bygger på fyra hörnstenar:

  Vilken tid på dygnet dör flest människor?

  Palliativ vård är en helhetsvård och synsätt där man behandlar en obotligt sjuk människa ur fyra perspektiv; fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt. Man ser döden som en del av livet, en normal process. Man förkortar inte livet men förlänger det heller inte. Med hjälp av ett multiprofessionellt team stöttar man inte bara den sjuke utan även familjen, både under vårdtiden och efter att patienten avlidit. Målet med palliativ vård är bästa möjliga livskvalitet för den som är svårt sjuk.

  God palliativ vård bygger på fyra hörnstenar: