:

Är en faktura ett kvitto?

Innehållsförteckning:

 1. Är en faktura ett kvitto?
 2. Vad räknas som ett kvitto?
 3. Hur fungerar kvitton?
 4. Hur kan man få kvitto?
 5. Får man sälja utan kvitto?
 6. Hur ser ett giltigt kvitto ut?
 7. Varför ska man ta kvitto?
 8. Kan man skriva egna kvitto?
 9. Vad är kvitton gjort av?
 10. Vem ska skriva under ett kvitto?
 11. Vad gör man om man inte har kvitto?
 12. Kan man skriva ett eget kvitto?
 13. Kan man skriva kvitton för hand?
 14. Måste man ha fysiskt kvitto?
 15. Måste man ha kvitto?

Är en faktura ett kvitto?

Både faktura och kvitto är icke-förhandlingsbara kommersiella instrument som används under en transaktion. Medan en faktura är ett dokument som görs av säljaren och utfärdas till köparen, för att auktorisera försäljningen. Den innehåller uppgifter om varorna och innehåller namn och adress till parterna för transaktion, pris, rabatt, datum och leveransort.

Däremot är kvitto, en enkel officiell bekräftelse, att varorna eller tjänsterna har mottagits. Den är upprättad av säljaren och ges till konsumenten och används för att visa ägande av föremålet. Dessa termer används i stor utsträckning i affärsverksamhet, eftersom de är relaterade till operativa aktiviteter. Många förstår inte betydelsen och skillnaden mellan faktura och kvitto och hamnar ihop varandra. Så, denna artikel kommer att rensa alla dina tvivel, ta en läsning.

Vad räknas som ett kvitto?

En faktura är ett dokument som utfärdas från ett företag till en kund när det är dags för kunden att betala för de varor eller tjänster som tillhandahållits. Det är en officiell begäran om betalning som ditt företag också kan använda som bevis på försäljning. 

Eftersom fakturor är officiella bolagsdokument finns det vissa saker som måste stå med på dem. De måste innehålla ditt företags och kundens namn och adress, ett fakturanummer, ett utfärdandedatum, ett förfallodatum, en beskrivning av vad som har sålts och det totala betalningsbeloppet. 

Om ditt företag är momsregistrerat måste du utfärda en momsfaktura som innehåller mer information om moms. 

Hur fungerar kvitton?

Enligt skatteförfarandelagen är de allra flesta företag skyldiga att ha kassaapparater med register, och de är också skyldiga att fråga dig om du vill ha kvitto. Kvittot är ett bevis på att ditt köp registrerats i kassan – lagen har tillkommit för att förhindra fusk.

När du köper med kort får du kvitto både på själva köpet och på kortbetalningen. Kvittot på kortbetalningen gäller inte som kassakvitto.

På kvittot ska det naturligtvis stå vilken vara eller tjänst du köpt, pris, moms och när du handlade – datum och klockslag. Företagets namn och organisationsnummer ska också finnas angivet, liksom butikens adress. Företagsnamnet kan ju vara ett annat än butiksnamnet.

Hur kan man få kvitto?

Har du tappat bort ditt kvitto och behöver en kopia? Var lugn, vi hjälper dig!

Så här gör du:

Får man sälja utan kvitto?

Skyldigheten att använda kassaregister gäller vanligtvis för all kontantförsäljning (kontant betalning, kontokort eller Swish). Det innebär att all försäljning ska registreras i ett godkänt, tillverkardeklarerat kassaregister. Men det finns undantag:

Ett distansavtal är ett avtal som du och kunden kommit överens om utan att ni träffats personligen. Avtalet ska innehålla uppgifter om vad som säljs, i vilken mängd och till vilket pris. Du och kunden gör upp affären genom kommunikation på distans, till exempel e-handel, telefon eller Facebook. Det du säljer genom REKO behöver alltså inte registreras i ett kassaregister. Det spelar ingen roll om kunden betalar kontant vid leveransen, det räknas ändå som ett distansavtal eftersom affären gjordes upp på distans (till skillnad från torghandel och butiksförsäljning). Läs mer om distansavtal och undantag från kassaregister på Skatteverket.

Hur ser ett giltigt kvitto ut?

Jag ska på tjänsteresa till Thailand. Där ska jag köpa in material till företaget och träffa en kund. Kvittona kommer troligen inte vara på engelska. Vad ska finnas med på kvittot för att det ska vara giltigt för avdrag?

Varför ska man ta kvitto?

Kvitto är ett bevis på vad man köpt, när och för hur mycket.

Ett kvitto är ett bevis på att en person eller en organisation har betalat för en vara eller tjänst. Kvittot kan både vara i pappersform och digitalt. Om konsumenten vill använda sin garanti eller byta varan kan kvittot användas som bevis för köpet. Om du som företag har gjort ett inköp är kvittot underlaget till bokföringen.

Kan man skriva egna kvitto?

Vid kontanthandel ska man i regel alltid erbjuda kunden ett kvitto. I den här artikeln finns anvisningar om skyldigheten att erbjuda kvitto.

Säljaren måste erbjuda kunden ett kvitto om inköpet betalas med kontanter eller betalkort. Kvittot kan vara utskrivet, handskrivet eller i elektronisk form. Exempel på kvitto (pdf)

Vad är kvitton gjort av?

Förutom frågan “vad är ett kvitto” kanske du även undrar vad som gäller i och med digitaliseringen. Både fysiska och digitala original gäller som giltiga köpintyg. Vid onlineköp får köparen ofta ett digitalt köpintyg. Vid fysiska köp skrivs vanligtvis ett papperskvitto ut, men säljaren kan alltså även erbjuda ett digitalt köpintyg som är lika giltigt. Längre ner på sidan kan du läsa mer om vad som gäller digitala- och papperskvitton för företag.

Köpintyget är ett skydd för både konsument och företag. För konsumenten är det ett bevis på köpet och för företaget är det exempelvis ett sätt att hålla koll på försäljning och lager. Dessutom behöver företaget ett köpintyg för bokföringsmässiga ändamål.

Som konsument är det bra att spara verifikationen i tre år som ett bevis för ditt köp om du senare vill använda dig av exempelvis reklamation, ångerrätt eller bytesrätt. För exempelvis reklamation krävs det inte att du har sparat det, men du behöver på något sätt intyga ditt köp varav kvitto är ett enkelt och säkert sätt att göra detta på. Konsumenten måste alltså kunna bevisa att köpet har gjorts av det aktuella företaget, under det tidspann som gäller.

Vem ska skriva under ett kvitto?

 • För att kunna reklamera måste du kunna bevisa ditt köp. Det gör du enklast med ett kvitto.

 • För stora och viktiga inköp bör du spara kvittot under hela reklamationstiden, alltså i minst tre år.

 • Om du inte har kvar ditt kvitto kan det gå bra att visa ett kontoutdrag i stället, om det framgår vad du har köpt.

Vad gör man om man inte har kvitto?

 • För att kunna reklamera måste du kunna bevisa ditt köp. Det gör du enklast med ett kvitto.

 • För stora och viktiga inköp bör du spara kvittot under hela reklamationstiden, alltså i minst tre år.

 • Om du inte har kvar ditt kvitto kan det gå bra att visa ett kontoutdrag i stället, om det framgår vad du har köpt.

Kan man skriva ett eget kvitto?

Skriva kvitto i efterhand på affär mellan privatpersoner, inte OT

Sålde en 10 år gammal cykel i somras för typ 1200 ish. Vi skrev inget kvitto och nu påstår köparen att cykeln blivit stulen... Hen vill därför ha ett kvitto...

Kan man skriva kvitton för hand?

StartFör företagPrissättning och ta betaltErbjud kvitto Kvittot är bekräftelsen på att köpet har genomförts och registrerats i kassan. Du ska alltid erbjuda konsumenten ett kvitto vid köp i butik, för att hjälpa till att förhindra fusk.

Är du konsument?

Måste man ha fysiskt kvitto?

Så vad händer när det digitala kvittot väl har fotats? Enligt bokföringslagen ska ett kvitto sparas i den form det togs emot. Med andra ord ska papperskvittot sparas i pappersform och det digitala kvittot i digital form.

Om man fotat ett papperskvitto, så behöver papperskvittot endast sparas i 3 räkenskapsår om det finns en digital kopia som sparas i 7 räkenskapsår. Har du tagit emot ett digitalt kvitto som du vidarebefordrat till Expense (antingen via kvittolådan eller appen), så ska även detta sparas digitalt i 3 räkenskapsår om en digital kopia finns. Hur företaget arkiverar dessa kvitton är upp till organisationerna själva.

Måste man ha kvitto?

StartFör företagPrissättning och ta betaltErbjud kvitto Kvittot är bekräftelsen på att köpet har genomförts och registrerats i kassan. Du ska alltid erbjuda konsumenten ett kvitto vid köp i butik, för att hjälpa till att förhindra fusk.

Är du konsument?