:

Vad kostar elen i Danmark i dag?

Innehållsförteckning:

 1. Vad kostar elen i Danmark i dag?
 2. Vilka områden får Elstöd?
 3. Hur räknar jag ut Elstöd?
 4. Vad gäller Elstöd?
 5. Vad kostar elen per kWh i Danmark?
 6. Vilket land i Europa har högst elpriser?
 7. Får man elstöd för 2023?
 8. Hur mycket får man i elstöd 2023?
 9. Hur mycket får jag i elstöd 2023?
 10. Hur mycket betalades ut i elstöd?
 11. Vem betalar ut Elstöd?
 12. Hur mycket får du i Elstöd?
 13. Hur dyr är elen i Danmark?
 14. Vilket land har högst elpriser i Europa?
 15. Har Danmark dyr el?

Vad kostar elen i Danmark i dag?

Se hur elpriset är idag och imorgon på nordiska elbörsen. Välj elområde för att se aktuella spotpriser där du bor. Vi listar aktuella timpriser, dagspriser och månadspriser. Morgondagens timpriser uppdateras på vår sida kl. 13:30.

Se prognos på hur mycket elpriset kommer att landa på i september månad. Har du ett timprisavtal kan du anpassa din elförbrukning när elpriset är som dyrast vs. billigast.

Sverige är uppdelat i fyra olika elområden för elförbrukning och elproduktion: SE1 - Luleå, SE2 - Sundsvall, SE3 - Stockholm och SE4 - Malmö. Denna uppdelning skapades 2011, efter en anmälan av Svenska kraftnät till EU-kommissionen, för att kunna hantera de överföringsbegränsningar som finns.

Mycket av den el som produceras idag kommer från vattenkraft, vindkraft och kärnkraft. Den mesta av vår elproduktion produceras i norr medan elkonsumtionen är som störst i södra Sverige. Detta ställer till problem då det uppstår begränsningar i överföringskapaciteten. Det är detta som skapar prisskillnader mellan våra fyra elområden där vi ofta ser ett billigare elpris i norr (elområde SE1 och SE2) än i söder (elområde SE3 och SE4). Detta är en av anledningarna till varför det alltid är bra att man jämför elpriser innan man fattar beslut om att byta elbolag.

Vilka områden får Elstöd?

För att få det första elstödet måste du uppfylla tre kriterier:

 • Du ska vara en elanvändare, som köper el för eget bruk i Sverige. Det kallas att du är en ”elslutskund”, och i den gruppen ingår inte bara privatpersoner utan även exempelvis företag, föreningar och samfälligheter.
 • Du ska ett eget avtal med ett elnätsföretag för en så kallad uttagspunkt vid en viss tidpunkt, som kallas brytpunkt. Stödet kommer att gå till det personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer som stod på elnätsavtalet den 17 november 2022. Vad är uttagspunkten då? Jo, uttagspunkten är anslutningen mellan din elanläggning och ditt elnätsföretag elnät.
 • Din elanläggning ska vara ansluten till elnätet i södra Sverige, i elområde SE3 eller SE4.

Det finns tre grupper som inte får något elstöd enligt den första modellen:

 • Elanvändare i de två norra elområdena SE1 och SE2 blir utan. Stödet beräknas utifrån användarens förbrukning från 1 oktober 2021 till 30 september 2022 i elområden där medelpriset var högre än ett så kallat ”nationellt referenspris” på 75 öre per kWh. Och elens medelpris var inte ”tillräckligt högt” i norra Sverige under den perioden. I SE1 och SE2 låg medelpriset på 43 respektive 46 öre per kWh. (Se fråga om nationellt referenspris.)
 • Om el ingår i din hyra kommer inga stödpengar att betalas direkt till dig. Du har ju inget eget elnätsavtal. Men din hyresvärd eller bostadsrättsförening, som får stödet, kan naturligtvis välja att dela ut pengarna till dig och dina grannar.
 • Personer på EU:s sanktionslista får inga stödpengar.

Regeringen meddelade 9 januari att det ska tas fram ytterligare ett elprisstöd. Det ska gå till hushåll i hela Sverige, alltså i alla fyra elområden. Stödet ska baseras på elförbrukning och elpris under november och december 2022.

Svenska kraftnät fick i uppdrag att utforma en modell, och den 30 januari lämnade Svenska kraftnät in en ansökan till Energimarknadsinspektionen, Ei. Den tredje februari gav Ei grönt ljus. Maximalt 10 miljarder kronor får betalas ut till den fysiska person som hade ett eget elnätsavtal den 31 december 2022 för den uttagspunkt där el förbrukades under november-december 2022.

Ersättningen går till hushåll där elpriset i snitt har legat över 75 öre per kWh under de två månaderna. Därmed inkluderas hushåll i hela Sverige, alltså i alla fyra elområden. Detta eftersom snittpriset låg över 75 öre per kWh i hela landet.

I förslaget finns inget tak för stora elförbrukare, något som tidigare har diskuterats.

Så här beräknas stödet för de olika elområdena:

Hur räknar jag ut Elstöd?

För att få det första elstödet måste du uppfylla tre kriterier:

 • Du ska vara en elanvändare, som köper el för eget bruk i Sverige. Det kallas att du är en ”elslutskund”, och i den gruppen ingår inte bara privatpersoner utan även exempelvis företag, föreningar och samfälligheter.
 • Du ska ett eget avtal med ett elnätsföretag för en så kallad uttagspunkt vid en viss tidpunkt, som kallas brytpunkt. Stödet kommer att gå till det personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer som stod på elnätsavtalet den 17 november 2022. Vad är uttagspunkten då? Jo, uttagspunkten är anslutningen mellan din elanläggning och ditt elnätsföretag elnät.
 • Din elanläggning ska vara ansluten till elnätet i södra Sverige, i elområde SE3 eller SE4.

Det finns tre grupper som inte får något elstöd enligt den första modellen:

 • Elanvändare i de två norra elområdena SE1 och SE2 blir utan. Stödet beräknas utifrån användarens förbrukning från 1 oktober 2021 till 30 september 2022 i elområden där medelpriset var högre än ett så kallat ”nationellt referenspris” på 75 öre per kWh. Och elens medelpris var inte ”tillräckligt högt” i norra Sverige under den perioden. I SE1 och SE2 låg medelpriset på 43 respektive 46 öre per kWh. (Se fråga om nationellt referenspris.)
 • Om el ingår i din hyra kommer inga stödpengar att betalas direkt till dig. Du har ju inget eget elnätsavtal. Men din hyresvärd eller bostadsrättsförening, som får stödet, kan naturligtvis välja att dela ut pengarna till dig och dina grannar.
 • Personer på EU:s sanktionslista får inga stödpengar.

Regeringen meddelade 9 januari att det ska tas fram ytterligare ett elprisstöd. Det ska gå till hushåll i hela Sverige, alltså i alla fyra elområden. Stödet ska baseras på elförbrukning och elpris under november och december 2022.

Svenska kraftnät fick i uppdrag att utforma en modell, och den 30 januari lämnade Svenska kraftnät in en ansökan till Energimarknadsinspektionen, Ei. Den tredje februari gav Ei grönt ljus. Maximalt 10 miljarder kronor får betalas ut till den fysiska person som hade ett eget elnätsavtal den 31 december 2022 för den uttagspunkt där el förbrukades under november-december 2022.

Ersättningen går till hushåll där elpriset i snitt har legat över 75 öre per kWh under de två månaderna. Därmed inkluderas hushåll i hela Sverige, alltså i alla fyra elområden. Detta eftersom snittpriset låg över 75 öre per kWh i hela landet.

I förslaget finns inget tak för stora elförbrukare, något som tidigare har diskuterats.

Så här beräknas stödet för de olika elområdena:

Vad gäller Elstöd?

Så här räknar du ut hur mycket stöd du får:

SE3: 0,5 kronor x uppmätt elförbrukning under oktober 2021 – september 2022.

Vad kostar elen per kWh i Danmark?

Danmark Publicerad 14 sep 2022 kl 16.33

PremiumDanmark plågas av rekordhöga elpriser. Under den senaste månaden har spotpriset varit högre än i södra Sverige under 30 av 31 dagar. 

Vilket land i Europa har högst elpriser?

Högst elpriser i Tyskland och Danmark

En översikt över de genomsnittliga elpriserna i euro per kilowattimme (euro per kWh) under de senaste tre åren (första halvåret varje år för att undvika säsongsbetonad påverkan) presenteras i tabell 1.

Får man elstöd för 2023?

Anmäl ditt konto till Swedbanks kontoregister före den 10 maj för att få elstödet insatt på kontot när utbetalningarna påbörjas i slutet av maj. Det går att anmäla sitt konto även efter den 10 maj för att snabba på processen och undvika en aviutbetalning. Du som får pension eller har ett bankkonto registrerat hos Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan behöver inte göra någonting utan kommer få pengarna automatiskt. 

Hur mycket får man i elstöd 2023?

Den 27 oktober 2022 meddelade Svenska kraftnät tillsammans med statsministern och energiministern att de lämnat in en ansökan till Energimarknadsinspektionen för att kompensera elkonsumenter för höga elpriser i elområde 3 och 4. Elstödet grundas på förbrukning.

Försäkringskassan har fått uppdraget betala ut stödet till privathushåll och meddelade den 25 januari 2023 att utbetalningarna för hushåll kommer att starta den 20 februari. Vi på E.ON har rapporterat in det underlag till Försäkringskassan som regeringen och Svenska kraftnät har satt upp som krav för utbetalning. 

Tidigare elstöd har riktat sig till elområde 3 och 4, men den 9 januari 2023 presenterade regeringen ett nytt förslag om ett elstöd som berör alla hushåll i landet. Det betyder att även Norrland får elstöd för höga elpriser. Perioden för stöd är november och december 2022.

Stödet riktar sig till personer som hade ett gällande elnätsavtal med ett elnätsbolag den 31 december 2022 för en uttagspunkt där el förbrukades någon gång under november till och med december 2022. Elstödet ges för 80 procent av den uppmätta elförbrukningen i en uttagspunkt under perioden. 

Hur mycket får jag i elstöd 2023?

20 april 2023 Nyheter

Den 9 mars i år beslutade regeringen att Försäkringskassan ska betala ut ett andra elstöd, elprisstöd 2, den här gången till privatpersoner i hela landet. Elstödet baseras på elförbrukningen under perioden 1 november – 31 december 2022.

Hur mycket betalades ut i elstöd?

Stödet för perioden oktober-september började att betalas ut den 20 februari, till alla i elområde 3 och 4. Stödet betalas utan att man behöver ansöka om det. Stödet för perioden november-december 2022, som gäller alla elområden, betalas ut senast den 9 juni. Om du som står på elnätsavtalet inte redan registrerat dina kontouppgifter i Swedbanks kontoregister uppmanar Försäkringskassan, som ansvarar för utbetalning av elstödet, att det görs senast den 10 maj. Det gäller oavsett om du är kund hos Swedbank eller inte. Läs mer om utbetalning av elstöd hos Försäkringskassan 

Vem betalar ut Elstöd?

Anmäl ditt konto till Swedbanks kontoregister före den 10 maj för att få elstödet insatt på kontot när utbetalningarna påbörjas i slutet av maj. Det går att anmäla sitt konto även efter den 10 maj för att snabba på processen och undvika en aviutbetalning. Du som får pension eller har ett bankkonto registrerat hos Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan behöver inte göra någonting utan kommer få pengarna automatiskt. 

Hur mycket får du i Elstöd?

Försäkringskassan planering är att utbetalningarna av elstödet ska starta i slutet av maj så att de allra flesta hushållen ska ha pengarna på kontot senast den 9 juni 2023.

För att snabbare få pengarna ska man registrera sitt konto hos Swedbank före den 10 maj om man inte redan gjort det. Har man konto hos Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan kommer pengarna dit.

Läs mer: Elstöd för privatpersoner i hela landet - Försäkringskassan (forsakringskassan.se)

Hur dyr är elen i Danmark?

Elmarknaden fungerar som alla marknader, det vill säga att marknadspriset är en funktion av utbud och efterfrågan. Mindre utbud och ökad efterfrågan innebär högre priser och vice versa. Bland annat har ett antal kärnkraftreaktorer stängts i Tyskland och Sverige vilket medfört ett ökat behov av annan elproduktion. Huruvida ny kärnkraft är lönsam på marknaden kan alltid diskuteras, men produktionskostnaderna i befintlig kärnkraft är lägre än i fossileldade kraftverk. Denna kärnkraft skulle alltså, om den varit kvar, trängt undan delar av fossilkraften och på så sätt reducerat påverkan av höga bränslepriser.

Traditionellt har den europeiska elproduktionen i stort baserats på kol som bränsle. Under de senaste åren har det dock skett ett omfattande bränslebyte från kol till naturgas, vilket är positivt ur klimatsynpunkt. Bytet beror dels på högre priser på utsläppsrätter, dels på lägre priser på naturgas som en följd av ökad naturgasproduktion i USA. Med mer naturgasbaserad elproduktion blir också elpriset mer beroende av priset på naturgas.

Vilket land har högst elpriser i Europa?

I Estland trädde ett pristak för el i kraft i oktober. Först omfattades endast hushåll av pristaket, men i november fick även små företag och föreningar samma skydd. Dessutom betalar staten stöd för de största elräkningarna. Större företag beviljas inte stöd.

För landets största elbolag Eesti Energia är pristaket för elförsäljning 16 cent per kilowattimme.

Övriga, mindre elbolag har kommit överens om individuella pristak med staten, men priset kastar inte med mer än några cent. De minde bolagen får sälja el till självkostnadspris plus en liten marginal. De behöver inte sälja el till förlustpris.

I Sverige finns det inget pristak för el, men staten betalar ut så kallat elstöd, en ersättning till invånare i södra och mellersta Sverige. I mellersta Sverige (elområde 3) är stödet 50 öre/kWh (cirka 0,046 euro) och i södra Sverige (elområde 4) är stödet 79 öre/kWh (cirka 0,073 euro)

För ett enfamiljshus med en elkonsumtion på 20 000 kWh i året kan elstödet uppgå till 16 000 kronor per år (1 466 euro).

Har Danmark dyr el?

Hushållens totalkostnad för el består av flera delar. Först kostnaden för själva elen som förbrukats, därefter kostnaden för elnätet, och slutligen olika pålägg som staten gör i form av skatt, moms och olika avgifter som till exempel stöd för hållbar energi. Fördelningen av dessa kostnader skiljer sig mycket åt mellan olika länder. I Sverige, där en stor del av elen kommer från det billiga energislaget vattenkraft, är kostnaden för förbrukningen bland de lägsta i EU. Högst pris för själva energin finns på Irland, Cypern, Malta och Grekland.

Skillnaderna i kostnader gör att elanvändningen ser väldigt olika ut mellan olika delar av Europa, där Sverige hör till länder som använder förhållandevis mycket el per person och år.

–  I Sverige, Norge och Frankrike sker mycket uppvärmning med el, eftersom det har varit billigt. Det har gjort att man kunnat fasa ut oljeuppvärmning. Men naturgas står för större delen av uppvärmningen i Europa. Sedan är förstås uppvärmningsbehovet inte lika stort i södra Europa som i norra, säger Magnus Thorstensson, expert på Energiföretagen.