:

Hur mycket får man tjäna med kildeskatt?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket får man tjäna med kildeskatt?
 2. Hur mycket kan man tjäna utan att betala skatt i Norge?
 3. Vilket nordiskt land har lägst skatt?
 4. Har Norge högre skatt än Sverige?
 5. Har Norge en skattefri månad?
 6. Vart betalar man skatt om man jobbar i Norge?
 7. Kan Kronofogden ta pengar från mitt konto i Norge?
 8. Vilka 5 länder har högst skattetryck?
 9. Hur mycket skatt ska man betala i Norge?
 10. Hur mycket semester har man i Norge?
 11. Vad heter Kronofogden på norska?
 12. Kan Kronofogden hitta mig utomlands?
 13. När hade Sverige lägst skatt?
 14. Vem betalar högst skatt i Sverige?
 15. Hur fungerar skatten i Norge?

Hur mycket får man tjäna med kildeskatt?

Här kan du läsa om skatteregler i Norge.

Grundregeln för skatt är att du betalar skatt i det land där du jobbar och tjänar pengar. Men du ska inte betala skatt i två länder för samma inkomst. Detta regleras av dubbelbeskattningsavtalen som finns mellan Norge och de flesta EES-länder.

Hur mycket kan man tjäna utan att betala skatt i Norge?

Som svensk medborgare behöver man inte arbetstillstånd för att jobba i Norge. Nordiska medborgare får uppehålla sig och arbeta i Norge på obestämd tid utan att behöva tillstånd. Mer information finner du på den nordiska skatteportalen: http://www.nordisketax.net

Branscher Högkonjunktur, oljepengar och en stor mängd byggnads- och infrastrukturprojekt gör att möjligheterna i Norge för utländska arbetare är många. Arbetslösheten var i januari rekordlåga 1,8 procent. Norge har stor efterfrågan på både kvalificerad och okvalificerad arbetskraft. Exempel på branscher och yrkesgrupper där efterfrågan på arbetskraft är hög är byggnadssektorn, transport, sjukvården, serviceyrken, IT, ingenjörer, förskolelärare m m.

Vilket nordiskt land har lägst skatt?

Med stöd av artikel 20 i avtalet mellan de nordiska länderna om handräckning i skatteärenden (FördrS 37/1991) har man träffat en särskild överenskommelse om uppbörd och överföring av skatt. Överenskommelsen kallas i korthet för TREKK‑avtalet på basis av det danska ordet trække (”dra, uppbära”). I sin nuvarande form har TREKK-avtalet (FördrS 97/1997) trätt i kraft 1.1.1998. Överenskommelsen tillämpas mellan Island, Norge, Sverige, Finland och Danmark samt det danska självstyrande området Färöarna. Grönland är inte part i avtalet.

Avtalet reglerar överföringen av skatter mellan de nordiska länderna samt vilken stat som verkställer förskottsinnehållningen eller var förskottsskatten betalas. Överföring av skatt blir aktuell när det har betalats skatt på den skattskyldiges inkomst i den ena avtalsslutande staten men den andra staten har beskattningsrätten. Den överförda skatten ses som skatt som har erlagts i den ansökande staten. Syftet med överföringen är att säkerställa att den slutliga skatten betalas i rätt avtalsslutande stat och att undvika dubbelbeskattning. Överföring av skatt kan genomföras i samband med förskottsuppbörd eller verkställande eller rättelse av beskattningen. Med TREKK-avtalet vill man undvika situationer där den skattskyldige får skatteåterbäring för sådan inkomst som beskattas i en annan avtalsslutande stat.

TREKK-avtalet gäller bl.a. situationer där en arbetsgivare betalar lön på basis av arbete i ett annat nordiskt land. Syftet med avtalet är att förhindra att preliminär skatt tas ut på sådan inkomst i mer än ett nordiskt land. Samtidigt vill man försäkra sig om att inkomsten inte står helt utanför förskottsuppbörden, utan preliminär skatt betalas alltid i antingen arbetstagarens hemviststat eller arbetsstat. Med hemviststat avses i avtalet den avtalsslutande stat där en person har hemvist enligt inkomstskatteavtalet.

Har Norge högre skatt än Sverige?

När du börjar planera din flytt utomlands undersöker du förmodligen allt från regler och lagar kring flytten till praktiska faktorer som boende och arbete. Du behöver förstås räkna på ekonomin och då gäller det att få en bra bild över kostnader kontra inkomster. Måttet Consumer Price Index (CPI) ger en fingervisning om landets levnadskostnader och bruttonationalprodukt (BNP) anger kort sagt levnadsstandarden som ett medeltal. Du har kanske en tanke om vad du vill arbeta med, om du har tänkt att försörja dig genom arbete. Då kan du söka efter information om hur lönebilden ser ut i de aktuella yrkena. Utöver det är skatten på lön och annan inkomst naturligtvis högst intressanta. Utan den informationen säger inte uppgiften om medellön särskilt mycket. Här kan du läsa om hur olika löneskatter ser ut internationellt sett, och annan matnyttig information som rör olika länders skatter. Organisation for Economic CO-operation and Development – OECD Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), eller på engelska Organisation for Economic Co-operation and Development, är en internationell organisation som verkar för ett samarbete mellan länder där erfarenheter och idéer kan bollas mellan olika nationer. Organisationen bildades 1948 med huvudsyftet att bidra till Europas uppbyggnad. Högkvarteret finns beläget i Paris. OECD är bland annat ansvariga för att räkna ut genomsnittslöner i olika länder. När man jämför skatter mellan olika länder så kan man räkna på olika sätt, exempelvis skatten på medelsnittslönen eller skatten som en andel av bruttolönen. Här nedan kan du se jämförelser på olika vis för att få en så bred och rättvis bild som möjligt. Skattetryck Skattetryck är ett begrepp som innebär att man räknat ut kvoten mellan de totala skatteintäkterna och BNP. Internationellt sett ligger Sverige ganska högt när man tittar på skattetrycket, även om det har gått ner något de senaste åren. Det genomsnittliga skattetrycket som OECD räknat på är 34,4 %. Gör man en jämförelse så ligger Sverige högre i snitt med sina 42,7 %. Betalar vi mer skatt i Sverige jämfört med resten av världen? Det kan vara intressant att göra en jämförelse hur Sverige ligger till vad gäller skatter jämfört med resten av världen. Det kan hjälpa till att sätta ihop helhetsbilden när man ska jämföra och planera inför flytten till det nya landet. Sverige har under de senaste åren sänkt skatterna en del. Skatten för en person som har en lön motsvarande genomsnittet är 43 % i Sverige. Tittar man på samtliga länder som OECD har listat ligger genomsnittet på 36 %, vilket innebär att Sverige ligger något högre än genomsnittet. Samtidigt har många länder höjt sina skatter som en kompenserade åtgärd efter finanskrisen och behovet av att sanera de offentliga finanserna. Nedan kan du läsa om hur skatt på lön ser ut i några av de länder som flest svenskar flyttar till. Var dock medveten om att siffrorna ständigt ändras, och se detta mer som en fingervisning. Siffrorna kan hittas via OECDs hemsida. Skatter i USA USA är ett populärt land att bo i för utlandssvenskar. Det är också ett av de länder i OECD som har lägst skatter. Detta gäller både när det kommer till den andel av lönen som går till skatt, 32 %, och det generella skattetrycket som uppgår till 26 %, och är därav det fjärde lägsta inom OECD. Bara Sydkorea, Chile och Mexiko har lägre skattetryck än USA. Skatter i Norge Ett annat vanligt land för svenskar att flytta till är vårt grannland

(Källa). Här går en mindre del av lönen till skatter än i Sverige, 37 % jämfört med Sveriges 43 %. Detta är baserat på genomsnittslönen och som andel av arbetskraftskostnaden. När man ser på genomsnittslönen och som andel av bruttolönen, ligger Norge något högre än Sverige, på 28 % jämfört med Sveriges 25 %. Norges skattetryck ligger på ca 40 %. Skatter i Storbritannien Många svenskar som flyttar utomlands väljer att flytta till Storbritannien. Fördelarna är många. Dels är det relativt nära hem, och det finns stora möjligheter till karriär och en ny kultur där. Många flyttar även dit för att studera eller vara au pairer. Både skatt på lön och skattetryck är lägre i Storbritannien än i Sverige. Skatt baserat på genomsnittslön och som andel av arbetskraftskostnaden ligger på 31 %, medan skattetrycket ligger på cirka 33 %. Går det att tolka siffrorna rakt av? Ekonomi är ofta mer eller mindre komplicerad och det finns alltid fler faktorer att ta hänsyn till när man gör analyser av olika slag. I det här fallet så är listorna baserade på genomsnittslönen, och det är inte säkert att just du hamnar där, utan du kan hamna både högre eller lägre än genomsnittet. Dessutom kan skatteregler skilja sig åt mycket mellan olika länder. Ta Tyskland som exempel, där fler faktorer spelar in på hur mycket skatt du ska betala. Hur stor inkomsten är påverkar, precis som i Sverige. Men även din ålder, kön och om du är gift eller ogift för att nämna några saker som påverkar skatten. Dessutom skiljer det sig mycket åt vad skatten i respektive land ska räcka till. Danskarna betalar i regel mer skatt än oss svenskar, men de har till exempel helt fri sjukvård. Hur mycket du får kvar i fickan efter en flytt till ett annat land jämfört med när du lever i Sverige går alltså inte att förklaras så enkelt som att titta på hur mycket skatt man betalar. Det är en del i det hela tillsammans med inkomst och levnadskostnader. Slutsats Som slutsats kan man säga att skatter hela tiden är i förändring i takt med att landet genomför reformer och anpassar efter rådande situation. Siffrorna som har presenterats här har förhoppningsvis gett dig en fingervisning, men när du väl bestämt dig för vilket land du vill styra skutan mot så gäller det för dig att läsa på om de olika skattereglerna som gäller just där och då. Det är egentligen bara detaljer i ditt annars så stora och spännande projekt du har framför dig – att få se och leva i ett nytt land med en kanske helt ny kultur och nya intryck!  

Har Norge en skattefri månad?

Alla medborgare i de nordiska länderna har rätt till att arbeta och/eller bo i ett annat nordiskt land utan att behöva arbets- och uppehållstillstånd. Så det är oerhört smidigt att som svensk åka till Norge för att jobba.

I Norge så är du automatiskt arbetslöshetsförsäkrad genom skatten du betalar. Så det krävs med andra ord ingen koppling till vare sig fackförbund eller någon annan instans. Dock så finns det två krav innan du blir berättigad a-kassa. Det första kravet är att du måste ha arbetat heltid i sammanlagt åtta veckor under de tolv första veckorna från flytten. En sak att tänka på är att du inte får vara dubbelförsäkrad, dvs. stå kvar i den svenska a-kassan. Men eftersom de har en åtta veckorsregel så bör du kvarstå i den svenska a-kassan under den tiden.

Det andra kravet är att du måste ha tjänat minst 100.218 norska kronor under föregående kalenderår, eller sammanlagt 200.436 norska kronor under de tre senaste åren. Men om du inte har det så kan du ibland ändå få räkna med din inkomst från Sverige. Läs mer om villkoren under inntektssikring på nav.no

När du jobbat klart i Norge och vill ta vara på dina a-kassedagar skall du fylla i en blankett som heter E301. Den kan du finna hos skatteverket. skatteverket.se

Vart betalar man skatt om man jobbar i Norge?

Som ny utländsk arbetstagare i Norge blir du automatiskt beskattad med en så kallad "kildeskatt" på 25 procent där trygdeavgiften ingår. Med denna skatt kan man inte göra några avdrag och behöver då inte heller lämna in en "skattemelding" (deklaration) i Norge.

Läs mer om "Kildebeskattning" på lön för utländska arbetstagare på Skatteetatens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du väljer själv om du vill skatta enligt "kildeskatt"-upplägget eller om du vill ha ordinarie skatt och deklarera som vanligt i Norge. Du kan välja att övergå till ordinarie skatt senast 31 december, tre år efter inkomståret. Om du har bytt till ordinarie skatt kan du inte byta tillbaka till "kildeskatt" samma år.

Kan Kronofogden ta pengar från mitt konto i Norge?

Verkställighet enligt konventionen kan i Sverige i huvudsak ske för äldre beslut från respektive land.

 • Danmark: innan den 1 mars 1996.
 • Finland: innan den 1 juli 1993.
 • Norge: innan den 1 maj 1993.

Den beslutet gäller måste vara bosatt i eller ha tillgångar i Sverige. Tänk på bifoga en bestyrkt översättning av handlingar som är skrivna på annat språk än svenska, danska eller norska.

Vilka 5 länder har högst skattetryck?

Betydelsen av konsumtionsskatter ökar, Sverige har i särklass högst marginalskatt i hela EU och trots sänkt bolagsskatt ökar skatteintäkterna. Detta är några intressanta fakta i ny skattestatistik från EU-kommissionen.

Varje år presenterar EU-kommissionens trender för skattenivåer och skatteintäkter för medlemsländerna samt Norge och Island. I den nya utgåvan Taxation Trends in the European Union 2018 redovisas aktuella skattenivåer samt skatteintäkter för 2016.

Hur mycket skatt ska man betala i Norge?

Vid kortvarigt arbete i Norge beskattas du i Sverige för inkomsten. Samtliga följande villkor måste då vara uppfyllda:

 • tiden du vistas i Norge får inte överstiga 183 dagar under en tolvmånadersperiod
 • du får inte arbeta för en norsk arbetsgivare eller för annan arbetsgivare där din lön belastar ett fast driftställe (kontor, verkstad eller liknande) i Norge
 • du får inte heller vara uthyrd.

Hur mycket semester har man i Norge?

[1] European Travel Trends & prospects Q2, 2023 (Tourism Economics) (2023-06-22)

[2] ETC European Tourism 2023 – Trends & Prospects (Q2/2023), https://etc-corporate.org/uploads/2023/07/ETC-Quarterly-Report-Q2-2023__Public.pdf (2023-08-08)

Vad heter Kronofogden på norska?

Flyttar du till Sverige och ska bo här ett år eller mer, ska du normalt vara folkbokförd i Sverige. Du får då ett svenskt personnummer.

Om du ska vara bosatt i Sverige kortare tid än ett år blir du inte folkbokförd i Sverige och får inget personnummer. Om du ska betala skatt i Sverige får du i stället ett så kallat samordningsnummer.

Kan Kronofogden hitta mig utomlands?

Fyll i blanketten som du når via länken nedan och skicka in till Skatteverket.

 • Anmälan - Flyttning från Sverige (SKV 7665)
 • Hur lång tid tar handläggningen?

Anmälan för flytt utomlands för barn under 18 år ska vara underskriven av samtliga vårdnadshavare. Barn som fyllt 16 år har rätt att själv göra en flyttanmälan och skriva under.

När hade Sverige lägst skatt?

Skatt är dels direkt skatt som utgår på taxerad inkomst, förmögenhet och realisationsvinst, dels indirekt skatt i form av punktskatt och mervärdesskatt (moms) på varor och tjänster. Juridiska personer betalar i Sverige statlig inkomstskatt på inkomster i inkomstslaget näringsverksamhet. Ett dödsbo är skattskyldigt för den dödes och dödsboets inkomster. Förutom generella skatter, som inkomstskatt och moms, finns även vissa speciella skatter - till exempel fordonsskatt. Skatter används dels för att erhålla intäkter, dels för att omfördela inkomst och dels som ekonomiskt styrmedel (i synnerhet punktskatter).

Skillnaden mellan skatt och avgift är i allmänhet att skatt går till stat och kommun utan krav på direkt motprestation,[3] medan en avgift är förknippad med en direkt motprestation från staten eller kommunen- exempelvis ska förskoleavgift, vårdavgift, public service-avgift, avgift för körkortstillstånd och pass betals för att den betalande har ett behov som staten eller kommunen ska uppfylla. Det gäller även delar av arbetsgivaravgiften.[förtydliga]

Sverige har hög marginalskatt för höginkomsttagare.[9] Fastighetsavgiften för småhus (vilket i princip är alla radhus och fristående villor) har ett tak på max 0,75 % av fastighetsvärdet (OECD: 5,6 %). Sverige har ingen arvskatt, förmögenhetsskatt eller gåvoskatt.[10][11] Skatter på kapital ligger i den övre halvan av OECD länder.[12]

I Sverige betalar arbetsgivaren en stor del av skatten i form av en arbetsgivaravgift. Denna ligger på 31.42 % för alla inkomstnivåer.[7]

Det är dessutom svårt att jämföra skatter i Sverige med skatter i andra länder eftersom det är olika vad som finansieras med skatterna. I en del länder betalar löntagare exempelvis sociala avgifter utöver inkomstskatten. I Tyskland exempelvis betalar vanliga löntagare inkomstskatt plus sociala avgifter för sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, och så vidare.[13] Därmed blir jämförelser mellan olika länder svåra respektive inte helt korrekta om man bara tar hänsyn till skattekvoten utan att ta hänsyn till vilka andra avgifter som måste betalas.

Vem betalar högst skatt i Sverige?

Trots coronapandemin så sänks Sveriges genomsnittliga kommunalskatt 2022 – för andra året i rad. Här är listan på kommunerna med högst respektive lägst kommunalskatt.

Fem av Sveriges 290 kommuner fattade beslut om att höja skatten 2022, enligt siffror från Statistiska centralbyrån (SCB).

Kommunerna är i fallande ordning: Älmhults kommun (90 öre), Filipstads kommun (75 öre), Färgelanda kommun (65 öre), Tranås kommun (10 öre) och Oskarshamns kommun (9 öre).

Fem av Sveriges 290 kommuner fattade beslut om att höja skatten 2022, enligt siffror från Statistiska centralbyrån (SCB).

Kommunerna är i fallande ordning: Älmhults kommun (90 öre), Filipstads kommun (75 öre), Färgelanda kommun (65 öre), Tranås kommun (10 öre) och Oskarshamns kommun (9 öre).

Munkedals kommun i Bohuslän var en av 28 kommuner som valde att sänka skatten för inkomståret 2022.

Runt två-tredjedelar av kommunalskatten går till kommunerna och den resterande tredjedelen till Sveriges 21 regioner.

Fjärde högst kommunalskatt har Strömsunds kommun och Ragunda kommun som båda ligger i närheten av Östersund. Skatten uppgår till 34,92 procent.

Runt två-tredjedelar av kommunalskatten går till kommunerna och den resterande tredjedelen till Sveriges 21 regioner.

Fjärde högst kommunalskatt har Strömsunds kommun och Ragunda kommun som båda ligger i närheten av Östersund. Skatten uppgår till 34,92 procent.

Hur fungerar skatten i Norge?

Inntekts- og formuesskatt er de direkte skattene. Såkalt inntektsskatt betaler du av penger du tjener på arbeid, næringsvirksomhet, renter på bankinnskudd med mer.

Hvor mye skatt du skal betale kommer an på hvor mye du tjener. Tjener du under et visst beløp (fribeløp) i året betaler du ikke skatt.

Penger du tjener på en heltidsjobb eller en deltidsjobb skal du betale skatt av. Hvor mye skatt du skal betale kommer an på hvor mye du tjener. Tjener du under et visst beløp (fribeløp) i året betaler du ikke skatt.

Merverdiavgift er en indirekte skatt. Det er en skatt du betaler når du kjøper varer og tjenester.

Dersom butikken lar være å betale merverdiavgiften videre til staten, kalles det svart omsetning. Ved å be om at kjøpesummen blir slått inn på kassa og be om kvittering, kan du bidra til at virksomheter du handler hos, betaler pengene videre til staten.