:

Vad har hänt med ABB aktien?

Innehållsförteckning:

 1. Vad har hänt med ABB aktien?
 2. När får utdelning utbetalas?
 3. Hur går det för ABB?
 4. När ska man äga aktie för att få utdelning?
 5. När delar ABB ut?
 6. Vilken aktie ska man köpa A eller B?
 7. Hur mycket utdelning kan jag ta ut 2023?
 8. Varför har jag inte fått min utdelning?
 9. Finns ABB kvar?
 10. Hur mycket tjänar man på ABB?
 11. Är det skatt på utdelning?
 12. Kan man köpa en aktie dagen innan utdelning?
 13. Vilka aktier ger bäst utdelning?
 14. Varför stiger ABB aktien?
 15. Får man utdelning på B aktier?

Vad har hänt med ABB aktien?

Svensk-Schweiziska ABB är en global leverantör inom kraft- och automationsteknik. Koncernen består av ett flertal divisioner med kärnverksamheten inriktad mot tekniska lösningar som används inom energi- och industrisektorn. Exempel på lösningar innefattar kontrollsystem, mjukvaror, samt batterisystem. ABB är idag verksamma inom alla globala regioner, med störst närvaro inom Nordamerika och Europa. Huvudkontoret ligger i Zürich, Schweiz.

Som alltid när det kommer till investeringar finns det inget givet rätt eller fel, utan det beror helt på vad du är för typ av investerare, om du investerar på lång sikt eller handlar aktivt (trading), vad du har för risktolerans osv. På denna sida vill vi ge dig som är intresserad av att köpa aktier i ABB en bättre möjlighet att lära dig mer om bolaget, följa nyhetsflödet samt tipsa om aktörer som vi själva gillar för att fortsätta analysera och handla aktier i ABB.

Vi understryker att alla investeringar är förenade med risk och att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Gör alltid din egen analys!

När får utdelning utbetalas?

Ett bolag strävar efter att ha optimal balans när det kommer till kapital - varken för mycket eller för lite. Det behövs precis tillräckligt med pengar för att bolaget ska kunna betala kostnader, fortsätta växa och öka sin vinst – men inte mer än så. Det är vanligt att mäta ett företags prestation i lönsamhetsmått, såsom vinsten i förhållande till bolagets eget kapital. Av den anledningen blir resultatet av för mycket pengar negativt, ungefär som att fylla ett decilitermått med en liter vatten.

Hur går det för ABB?

Snart två år har gått sedan Björn Rosengren tog över som vd på svensk-schweiziska ABB och det går inte att klaga på kursutvecklingen. Sedan han tog över den 1 mars 2020 har kursen stigit med 60 procent, vilket är en kontrast mot tidigare års bleka utveckling i förhållande till både övriga börsen och många verkstadskollegor.

Det är en värdeökning som inte har skett frikopplat från reella förändringar i det något vildvuxna kraft- och automationsbolaget. Den förändring som bör ha märkts allra mest på insidan av ABB är den praktiska följden av en decentralisering som lever upp till namnet.

När ska man äga aktie för att få utdelning?

För att få utdelning krävs att man är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen, vilket i Sverige generellt är den andra bankdagen efter bolagsstämman. Tänk på att aktier handlas med två likviddagar vilket innebär att det tar två bankdagar från det att du har köpt aktien tills att du faktiskt är införd som aktieägare.

Vid aktiens översiktssida finns vid rubriken "Nästa utdelning", där syns en utdelningskalender där de olika tidpunkterna redogörs - så att du kan se när du behöver köpa/äga aktien. 

När delar ABB ut?

“Vi delar samma ambition som ABB om att vara en del i den cirkulära omställningen. Det här projektet visar på möjligheterna vi får när vi tar hand om gamla resurser och förvandlar dem till nya, återvunna råmaterial som sedan kan användas till nya produkter.”

Vilken aktie ska man köpa A eller B?

För privata småsparare är det sällan aktuellt att göra anspråk på makt i ett bolag. Därför är det kanske inte så viktigt vilken rösträtt aktien ger. Då är det istället mer relevant att titta på andra faktorer för att avgöra vilken aktie du ska köpa. Du bör titta på:

Hur mycket utdelning kan jag ta ut 2023?

Fråga: Hur mycket lön måste jag ta ut 2022 för att kunna maxa mina möjligheter att ta ut utdelning med 20 procent i skatt från mitt fåmansföretag år 2023?

Svar från juristen: Enligt förenklingsregeln är gränsbeloppet 195 250 kronor för utdelningen för samtliga aktier i bolaget för utdelningar som görs år 2023. Om du i stället vill räkna enligt huvudregeln och kunna räkna på löneunderlaget i bolaget måste du eller närstående ha tagit ut en viss minsta lön. Har du flera fåmansföretag får du bara använda förenklingsregeln i ett av dem.

Varför har jag inte fått min utdelning?

Fråga: Hur mycket lön måste jag ta ut 2022 för att kunna maxa mina möjligheter att ta ut utdelning med 20 procent i skatt från mitt fåmansföretag år 2023?

Svar från juristen: Enligt förenklingsregeln är gränsbeloppet 195 250 kronor för utdelningen för samtliga aktier i bolaget för utdelningar som görs år 2023. Om du i stället vill räkna enligt huvudregeln och kunna räkna på löneunderlaget i bolaget måste du eller närstående ha tagit ut en viss minsta lön. Har du flera fåmansföretag får du bara använda förenklingsregeln i ett av dem.

Finns ABB kvar?

Utöver de anställda i ABB Power Grid, som jobbar i Ludvika och Västerås, tillkommer alla som har något med ABB att göra, ända ut till korvgubben utanför fabriksporten. För de som är beroende brukar tumregeln vara ytterligare tre till fem jobb som påverkas.

ABB har jobbat i Japan med Hitachi sedan 2014. Det nya samägda bolaget kommer att hamna i Schweiz, men eftersom både ABB och Hitachi efter tre år kan utlösa en försäljning av den resterande delen till Hitachi, gäller detta alltså bara i det korta perspektivet. Besluten för Power Grids kommer med stor säkerhet hamna utanför Europa.

Tillsammans med Hitachi så kommer den sålda ABB Power Grids bli världstvåa efter amerikanska General Electrics. Detta är tänkt ge förutsättningarna till ett lönsammare företag. Hitachi sysslar ju med samma saker, vilket borde tala för att de vet vad de köper. Geografiskt så kompletterar bolagen varandra. 

Samtidigt finns det ju exempel som förskräcker där utländska köpare varit i samma bransch men det ändå slutat på katastrofens rand. Det tydligaste exemplet på det var amerikanska Fords köp av Volvo Cars. Alla trodde ju att Ford kunde allt om bilar! Vill man vara positiv har japanska företagsköp varit mer framgångsrika än amerikanska.

Hur mycket tjänar man på ABB?

En anledning till att civilingenjörerna också tappar i lön i förhållande till andra grupper som har kortare utbildningar är att ingenjörerna har en brantare lönekurva. Skillnaden mellan ingångslön och slutlön är större för ingenjörerna.

– Det kan låta rättvist att alla grupper på en arbetsplats får exempelvis två procent i löneökning oavsett hur lönekurvan ser ut. Men så är det inte. Civilingenjörer förlorar jämfört med andra grupper som har en plattare lönekurva, säger Carl-Fredrik Lindberg.

Varför civilingenjörerna blir förlorare och andra grupper blir vinnare med samma löneavtal är inte alldeles enkelt att förklara. Carl-Fredrik Lindberg brukar använda en pedagogisk modell. Han säger så här:

Är det skatt på utdelning?

En anledning till att civilingenjörerna också tappar i lön i förhållande till andra grupper som har kortare utbildningar är att ingenjörerna har en brantare lönekurva. Skillnaden mellan ingångslön och slutlön är större för ingenjörerna.

– Det kan låta rättvist att alla grupper på en arbetsplats får exempelvis två procent i löneökning oavsett hur lönekurvan ser ut. Men så är det inte. Civilingenjörer förlorar jämfört med andra grupper som har en plattare lönekurva, säger Carl-Fredrik Lindberg.

Varför civilingenjörerna blir förlorare och andra grupper blir vinnare med samma löneavtal är inte alldeles enkelt att förklara. Carl-Fredrik Lindberg brukar använda en pedagogisk modell. Han säger så här:

Kan man köpa en aktie dagen innan utdelning?

Spara enkelt, ingen bindningstid, fria uttag, insättningsgaranti, trygg sparform med god ränta. Digital ansökan i 4 steg.

Erik Penser Bank erbjuder tryggt sparande genom sina fastränteplaceringar med statlig insättningsgaranti. Ingen öppningsavgift, årsavgift eller annan fast avgift.

Insättningsgarantin täcker upp till 1 050 000 kronor per kund och institut. Erik Penser Bank erbjuder sparkonto under eget namn samt genom sparprodukten Rocker. Skulle du ha två eller fler konton hos både Erik Penser Bank och Rocker läggs beloppen samman och omfattas av den maximala gränsen på 1 050 000 kronor.

Mangold erbjuder depåkonto för värdepappershandel med hög ränta och fria uttag. Inga avgifter eller bindningstider. Depåkontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Mangolds depåkonto är en värdepappersdepå från vilken du kan köpa och sälja värdepapper. Den fungerar även som ett sparkonto där du får ränta på ditt insatta kapital som du inte köper värdepapper för.

Marginalen erbjuder dig en hög ränta som gäller från första kronan utan att du behöver binda ditt kapital. Våra konton har inga avgifter och vi omfattas självklart av insättningsgarantin. Välkommen till Marginalen!

Vilka aktier ger bäst utdelning?

På denna lista så kan du se vilka aktier i Norden som har högst Direktavkastning. Nyckeltalet visar hur stor aktieutdelningen är jämfört med senaste dagens stängningskurs. Fram tills dess att kommande utdelning är känd så baseras datan på föregående års utdelning (visas då som "-" i kolumnen "Utdelning").

Tänk på att om en aktie har väldigt hög direktavkastning så kan det bero på en extraordinär händelse i bolaget. T.ex en extrautdelning.

Varför stiger ABB aktien?

Publicerat och färdigställt tisdagen den 28 februari 2023 kl. 19:03.

Som ABB-ägare behöver du göra ett aktivt val för att inte drabbas av 35% schweizisk beskattning på din utdelning. Det är inte så svårt som det låter.

Får man utdelning på B aktier?

A-aktier är ofta lite dyrare än B-aktier, eftersom de ger mer röster på stämman. Makt kostar, helt enkelt. B-aktier ger generellt en tiondels röst av A-aktien.

Som vanlig sparare har du ingen nytta av rösterna, eftersom du ändå har för liten andel av dem för att ha något att säga till om. Därför är du inte beredd att betala ett dyrare pris för en mer röststark aktie.