:

Vad är en serviceavgift?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en serviceavgift?
 2. Hur bokföra serviceavgifter?
 3. Varför serviceavgift?
 4. Är serviceavgifter momspliktiga?
 5. Vad är bank och serviceavgifter?
 6. Måste man betala medlemsavgift?
 7. Vilka avgifter är avdragsgilla?
 8. Är avgiften avdragsgill?
 9. Är serviceavgift avdragsgill?
 10. Vilka tjänster har 12% moms?
 11. Hur mycket kostar det att ha internetbank?
 12. Vilka banker är gratis?
 13. Vad händer om man inte betalar medlemsavgift?
 14. Vilka kostnader kan man ta på företaget?
 15. Måste man ha kvitton för avdrag?

Vad är en serviceavgift?

När du får en faktura på en medlemsavgift behöver du titta noga på fakturan för att se om den innehåller mer än bara medlemsavgiften. Vissa föreningar och branschorganisationer lägger nämligen även till en serviceavgift. Medlemsavgiften är en ej avdragsgill kostnad och momsfri medan serviceavgiften är en avdragsgill kostnad och momsbelagd.

I exemplet nedan har företaget fått en faktura där totalkostnaden av föreningsavgiften är 375 kr. Medlemsavgiften är 125 kr vilket är momsfritt och serviceavgiften är 250 inklusive moms. 

Hur bokföra serviceavgifter?

Avdragsgilla föreningsavgifter debiteras normalt konto 6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla och icke avdragsgilla föreningsavgifter debiteras konto 6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla. Serviceavgifter debiteras normalt konto 6560 Serviceavgifter till branschorganisationer. Påförd moms debiteras ett konto för ingående moms.

Föreningsavgifter som är en intäkt krediteras lämpligt konto i kontoklass 3.

Varför serviceavgift?

Läs mer

Råd & Rön har granskat extra avgifterna på biljetter till musik-, teater- och idrotts­ evenemang köpta via nätet. Oavsett om du själv skriver ut din biljett eller hämtar den i biljettkassan kan du få betala en serviceavgift.

Är serviceavgifter momspliktiga?

är undantagna momsplikt helt och hållet. Varor och tjänster som är momsfria är till exempel sjukvård, tandvård, social omsorg, skolverksamhet och bank- och försäkringstjänster.

Vad är bank och serviceavgifter?

TNS Gallup genomförde en undersökning på uppdrag av S-Banken i mars som visade att endast knappt hälften av cirka tusen svarspersoner vet hur mycket de betalar i serviceavgifter till sin bank. På årsnivå kan det bli upp till 150 euro* i extra utgifter.

Sanna Holm, som ansvarar för den grundläggande bankverksamheten på S-Banken, berättar att det är få som tänker på vad allt de betalar för till sin bank.

Måste man betala medlemsavgift?

Om arbetsgivaren betalar den anställdas medlemsavgift i en förening, till exempel en yrkes- eller branschförening, är det en skattepliktig förmån för den anställda. Arbetsgivaren ska göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter på förmånen. Det gäller även om medlemskapet är helt kopplat till den anställdas tjänst.

Många yrkes- och branschföreningar tar förutom medlemsavgiften ut en särskild serviceavgift för tjänster åt medlemmarna, till exempel medlemstidningar, facklitteratur, kurser, seminarier och konferenser.

Vilka avgifter är avdragsgilla?

Vad som är avdragsgilla och ej avdragsgilla kostnader är inte helt enkelt att hålla reda på, men vi ska försöka reda ut begreppen så gott vi kan!

Att något är avdragsgillt innebär på det stora hela att du får ta upp affärshändelsen i din bokföring. Dvs öka kostnaderna i bolaget, minska vinsten och framförallt minska skatten. Bortsett från några undantag är de mesta avdragsgillt och innefattar alltså de kostnader som reducerar ens skattemässiga resultat. En av de viktigaste grundpelarna för att kostnaden ska vara avdragsgill är att den ska ha en direkt koppling till bolaget. För att vara helt säker på om det man ska bokföra är avdragsgillt eller ej kan det alltid vara bra att kontrollera med Skatteverket då det är de som kommer avgöra vad som gäller i slutändan. Ett exempel på kostnader som är avdragsgilla är kontorsmaterial, serviceavgifter, tjänstebil och tjänsteresor, trängselskatt och företagsförsäkring.

Är avgiften avdragsgill?

för maskiner och andra inventarier ska som huvudregel inte dras av direkt. Ni ska istället fördela och dra av utgifterna under flera år. Det kallas avskrivning eller värdeminskningsavdrag. Det finns två olika metoder för avskrivning; räkenskapsenlig avskrivning och restvärdesavskrivning.

Utgifterna får dras av omedelbart om inventarierna har en ekonomisk livslängd på högst tre år eller om värdet understiger ett halvt prisbasbelopp.

Är serviceavgift avdragsgill?

Föreningsavgifter till föreningar består av medlemsavgifter och serviceavgifter där medlemsavgifter inte är skattemässigt avdragsgilla medan serviceavgifter är skattemässigt avdragsgilla i inkomstdeklarationen.

Föreningar är juridiska personer och kan vara ekonomiska föreningar eller ideella föreningar. Skillnaden mellan en ekonomisk förening och en ideell förening är att en ekonomisk förening har till syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen medan en ideell förening har ett ideellt ändamål som inte innebär att främja medlemmarnas ekonomiska intressen.

Vilka tjänster har 12% moms?

Välj momskalkylator nedan efter vad du vill räkna ut och vilka värden du redan har på ditt kvitto eller faktura. Ange de två värden du har i rätt kalkylator och kalkylatorn räknar direkt ut de andra två. Vill du till exempel räkna ut moms baklänges så använd första kalkylatorn nedan, där du anger pris inkl. moms samt momssats.

En del av kalkylatorerna nedan är samma, men de är dubblerade för att du enklare ska kunna hitta rätt kalkylator utifrån vad du vill räkna ut och de kända värdena du har.

Hur mycket kostar det att ha internetbank?

Här hittar du aktuell prislista över bankens betalningstjänster. Banken förbehåller sig rätten att ändra priserna.

Samverkande sparbanker kan ha andra tjänster och villkor än de som anges här.

Vilka banker är gratis?

Tidigare i veckan skrev jag om hur Rocker försämrat deras betalkort och kommer börja ta månadsavgifter, vilket fick mig att kolla lite djupare på vad det är jag egentligen betalar för mina övriga banktjänster.

I dagsläget kör jag Handelsbanken, mest för att jag gjort det hela mitt vuxna liv och att jag har bolånet hos dom. Dock till hösten kommer bolånet att flyttas till en annan bank och då finns det egentligen inget skäl att fortsätta använda Handelsbanken för mina bankärenden. Eftersom jag sannolikt kommer behöva betala en avgift i framtiden för att kunna fortsätta få cashback med Rocker, så gäller det att klippa avgifterna för andra banktjänster. Exempelvis för lönekonto och bolånet.

Vad händer om man inte betalar medlemsavgift?

Om du har tre månader av obetalda medlemsavgifter kommer vi att avsluta ditt medlemskap.

Ditt medlemskap gäller till och med den tredje obetalda månaden, du måste därför betala för hela perioden. Om du inte betalar din medlemsavgift kan den skickas vidare till inkasso.

Vilka kostnader kan man ta på företaget?

En dator eller mobiltelefon räknas som en tillgång i företaget – under förutsättning att det är någonting du behöver för att kunna bedriva din verksamhet. Inventarier som kostar mindre än 23 800 kronor (under 2021), eller beräknas ha en ekonomisk livslängd på högst tre år får du dra av kostnaden för direkt.

Dufår göra avdrag för tjänsteresor med egen bil i din verksamhet, till exempel resor till kunder och andra resor som du behöver göra för ditt företag. Avdraget är 18,50 kr per mil. Dessutom får du göra avdrag för trängselskatt vid tjänsteresorna.

Skyddskläder, skyddsutrustning och uniformer är typer av arbetskläder som du får göra avdrag för. Villkoret är att kostnaden avser kläder som är speciellt anpassade för ditt arbete, och som inte är lämpliga att använda privat.

Måste man ha kvitton för avdrag?

Om du har sålt en privatbostad med vinst betalar du 22 procent i skatt på vinsten. Den goda nyheten är att du får göra avdrag på vissa kostnader som du kan bevisa att du har haft för att förbättra värdet på fastigheten.

Om du säljer en bostad med vinst, det vill säga att försäljningskostnaden är högre än vad du köpte bostaden för, ska du betala reavinstskatt. Beloppet du ska betala i skatt är 22% av vinsten.