:

Kan man bli utvisad om man är gift med en svensk?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man bli utvisad om man är gift med en svensk?
 2. Får man permanent uppehållstillstånd om man gifter sig?
 3. Måste man vara svensk medborgare för att gifta sig i Sverige?
 4. Är man svensk medborgare om man föds i Sverige?
 5. Får man medborgarskap om man är gift med en svensk?
 6. Är ett utländskt giftermål giltigt i Sverige?
 7. Hur registrerar man att man är gift?
 8. Hur lång tid tar det innan man är registrerad som gift?
 9. Får man svenskt medborgarskap om man gifter sig?
 10. Hur lång tid tar det att bli registrerad som gift?
 11. Hur många år måste man bo i Sverige för att bli svensk medborgare?
 12. Hur lång tid tar det att få svenskt medborgarskap?
 13. Hur registrerar jag mig som gift i Sverige?
 14. Hur lång tid tar det innan det registreras att man är gift?
 15. Vad är fördelen med att gifta sig?

Kan man bli utvisad om man är gift med en svensk?

Om du är medborgare i ett land utanför EU och vill flytta till en familjemedlem i Sverige behöver du uppehållstillstånd. Du kan få uppehållstillstånd om du är gift, har ingått partnerskap eller har varit sambo med någon som nu bor i Sverige.

Familjemedlemmen i Sverige måste vara svensk medborgare, ha permanent uppehållstillstånd, permanent uppehållsrätt, permanent uppehållskort eller ha tidsbegränsat uppehållstillstånd som flykting, som alternativt skyddsbehövande, på grund av verkställighetshinder eller på grund av särskilt eller synnerligen ömmande omständigheter.

Både du och din familjemedlem måste vara över 18 år för att du ska kunna få ett uppehållstillstånd i Sverige.

Får man permanent uppehållstillstånd om man gifter sig?

Hej och tack för din fråga!

Hur skulle det bli om han åker tillbaka och vi sen gifter oss?

Måste man vara svensk medborgare för att gifta sig i Sverige?

Gifta sig

Hej! Vi står inför att gifta oss, jag år Svensk medborgare hon Kenyansk medborgare migrant (ej flykting) i Frankrike nu, hon har ett tillfälligt uppehållstillstånd (fullt Fransk medborgarskap erhålls efter 7 år)I Frankrike, vi vill gifta oss i Sverige finns det några hinder för detta vi vill ha ett registrerat giftemål (vigselbevis)vi har undersökt möjligheterna i Frankrike men det är en komplicerad procedur, Frankrike rekommenderar utländska medborgare att inte gifta sig i Frankrike.

Är man svensk medborgare om man föds i Sverige?

Utredningen skulle utreda och lämna förslag i vissa frågor som handlar om svenskt medborgarskap.

Svenskt medborgarskap i dag

Får man medborgarskap om man är gift med en svensk?

Om du är medborgare i ett land utanför EU och vill flytta till en familjemedlem i Sverige behöver du uppehållstillstånd. Du kan få uppehållstillstånd om du är gift, har ingått partnerskap eller har varit sambo med någon som nu bor i Sverige.

Familjemedlemmen i Sverige måste vara svensk medborgare, ha permanent uppehållstillstånd, permanent uppehållsrätt, permanent uppehållskort eller ha tidsbegränsat uppehållstillstånd som flykting, som alternativt skyddsbehövande, på grund av verkställighetshinder eller på grund av särskilt eller synnerligen ömmande omständigheter.

Både du och din familjemedlem måste vara över 18 år för att du ska kunna få ett uppehållstillstånd i Sverige.

Är ett utländskt giftermål giltigt i Sverige?

Gifta sig

Hej! Vi står inför att gifta oss, jag år Svensk medborgare hon Kenyansk medborgare migrant (ej flykting) i Frankrike nu, hon har ett tillfälligt uppehållstillstånd (fullt Fransk medborgarskap erhålls efter 7 år)I Frankrike, vi vill gifta oss i Sverige finns det några hinder för detta vi vill ha ett registrerat giftemål (vigselbevis)vi har undersökt möjligheterna i Frankrike men det är en komplicerad procedur, Frankrike rekommenderar utländska medborgare att inte gifta sig i Frankrike.

Hur registrerar man att man är gift?

Innan ni gifter er behöver ni ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Det är ett intyg om att ni får gifta er. När ni har fått intyget om hindersprövning ska ni lämna det till vigselförrättaren.

I vissa länder finns det svenska vigselförrättare som har fått den svenska regeringens tillstånd att viga utomlands. Ni måste själva ta reda på om det finns en svensk vigselförrättare med tillstånd i det land där ni vill gifta er. Innan ni gifter er behöver ni ansöka om hindersprövning.

Hur lång tid tar det innan man är registrerad som gift?

Hindersprövning är ett intyg som visar att det inte finns några juridiska hinder för er att gifta er.

Får man svenskt medborgarskap om man gifter sig?

Innan en svensk medborgare kan gifta sig i utlandet måste en hindersprövning äga rum, dvs. det måste utredas om eventuella hinder mot äktenskapet föreligger.

Vid hindersprövning prövas endast den svenska parten. Den utländska parten ansvarar själv för att presentera de nödvändiga dokumenten för den tyska myndigheten där vigseln skall äga rum.

Hur lång tid tar det att bli registrerad som gift?

Om du är medborgare i ett land utanför EU och vill flytta till en familjemedlem i Sverige behöver du uppehållstillstånd. Du kan få uppehållstillstånd om du är gift, har ingått partnerskap eller har varit sambo med någon som nu bor i Sverige.

Familjemedlemmen i Sverige måste vara svensk medborgare, ha permanent uppehållstillstånd, permanent uppehållsrätt, permanent uppehållskort eller ha tidsbegränsat uppehållstillstånd som flykting, som alternativt skyddsbehövande, på grund av verkställighetshinder eller på grund av särskilt eller synnerligen ömmande omständigheter.

Både du och din familjemedlem måste vara över 18 år för att du ska kunna få ett uppehållstillstånd i Sverige.

Hur många år måste man bo i Sverige för att bli svensk medborgare?

Det finns olika sätt att bli svensk medborgare: genom ansökan, anmälan eller automatiskt genom födsel eller adoption. Ett barn blir svensk medborgare vid födseln om någon av föräldrarna är svenska medborgare, men det kan också handla om ett barn som adopteras av en svensk förälder.

Vi kommer i den här artikeln att fokusera på de personer som blir svenska medborgare genom en ansökan eller anmälan – eftersom det är de vanligaste tillvägagångssätten som står för flest antal medborgarskapsärenden varje år.

Kraven för att bli svensk medborgare genom ansökan finns i lagen om svenskt medborgarskap, som säger att man ska:

Hur lång tid tar det att få svenskt medborgarskap?

Det finns olika sätt att bli svensk medborgare: genom ansökan, anmälan eller automatiskt genom födsel eller adoption. Ett barn blir svensk medborgare vid födseln om någon av föräldrarna är svenska medborgare, men det kan också handla om ett barn som adopteras av en svensk förälder.

Vi kommer i den här artikeln att fokusera på de personer som blir svenska medborgare genom en ansökan eller anmälan – eftersom det är de vanligaste tillvägagångssätten som står för flest antal medborgarskapsärenden varje år.

Kraven för att bli svensk medborgare genom ansökan finns i lagen om svenskt medborgarskap, som säger att man ska:

Hur registrerar jag mig som gift i Sverige?

Posta äk­ten­skaps­för­or­det i ori­gi­nal till Skat­te­ver­ket. Ni be­hö­ver inte posta kopior ef­tersom ni får till­ba­ka för­or­det när Skat­te­ver­ket re­gi­stre­rat det.

Det kostar 275 kronor att re­gi­stre­ra äk­ten­skaps­för­or­det.

Ni väljer själv om ni vill betala via Swish eller via in­sätt­ning. Det är även möj­ligt att betala från ett ut­ländskt bank­kon­to.

Det tar cirka tre veckor från det att ni be­ta­lat av­gif­ten och Skat­te­ver­ket mot­ta­git ert äk­ten­skaps­för­ord till att det är re­gi­stre­rat. När det är re­gi­stre­rat skic­kar Skat­te­ver­ket till­ba­ka äk­ten­skaps­för­or­det till er.

⚠️ Re­gi­stre­ring­en kan dock ta längre tid, spe­ci­ellt under som­ma­ren då många re­gi­stre­rar äk­ten­skaps­för­ord. Även COVID har på­ver­kat hand­lägg­nings­ti­der­na.

Hur lång tid tar det innan det registreras att man är gift?

Posta äk­ten­skaps­för­or­det i ori­gi­nal till Skat­te­ver­ket. Ni be­hö­ver inte posta kopior ef­tersom ni får till­ba­ka för­or­det när Skat­te­ver­ket re­gi­stre­rat det.

Det kostar 275 kronor att re­gi­stre­ra äk­ten­skaps­för­or­det.

Ni väljer själv om ni vill betala via Swish eller via in­sätt­ning. Det är även möj­ligt att betala från ett ut­ländskt bank­kon­to.

Det tar cirka tre veckor från det att ni be­ta­lat av­gif­ten och Skat­te­ver­ket mot­ta­git ert äk­ten­skaps­för­ord till att det är re­gi­stre­rat. När det är re­gi­stre­rat skic­kar Skat­te­ver­ket till­ba­ka äk­ten­skaps­för­or­det till er.

⚠️ Re­gi­stre­ring­en kan dock ta längre tid, spe­ci­ellt under som­ma­ren då många re­gi­stre­rar äk­ten­skaps­för­ord. Även COVID har på­ver­kat hand­lägg­nings­ti­der­na.

Vad är fördelen med att gifta sig?

Nja det där att det skulle vara ofördelaktigt för en man att gifta sig är väl en amerikansk grej. Om man före äktenskapet har väldigt olika mycket tillgångar, tex att en har hus, stuga vid havet, fin båt, äger skog etc, och den andra typ inget, då ska man nog rådfråga advokat om vilka papper man bör skriva före man går till prästen - oavsett om det är mannen eller kvinnan som är tät.

En klar fördel för dig som man är att om du och kvinnan i ditt liv är gifta när ni får barn, blir du automatiskt också vårdnadshavare. Annars måste hon skriva på lite papper, och det kanske inte känns så angeläget för henne.