:

Vad betyder onoterad?

Innehållsförteckning:

 1. Vad betyder onoterad?
 2. Vad heter vinst på värdepapper?
 3. Vad menas med näringsbetingade andelar?
 4. Hur säljer man onoterade aktier?
 5. Är avkastning samma som vinst?
 6. Är aktier och andelar samma sak?
 7. Hur bokförs onoterade aktier?
 8. Måste man deklarera onoterade aktier?
 9. Hur mycket kan man förlora på onoterade aktier?
 10. Kan avkastning vara negativ?
 11. Hur mycket pengar behöver man för att leva på avkastning?
 12. Kan man ta ut lön från holdingbolag?
 13. Hur många aktier kan man äga?
 14. Vad händer med onoterade aktier?
 15. Hur blir man av med onoterade aktier?

Vad betyder onoterad?

En onoterade aktie handlas inte på en reglerad börs. Det är därför inte möjligt att köpa eller sälja dessa aktier på en vanlig handelsplats, som till exempel Stockholmsbörsen.

Noterade aktier handlas på en reglerad marknadsplats och är därför, jämfört med onoterade aktier, generellt sett enklare att handla. Till skillnad från onoterade aktier har noterade bolag gått igenom en omfattande granskningsprocess för att få vara noterade på börsen.

Vad heter vinst på värdepapper?

Vinst per aktie (EPS), är ett viktigt värde i ett företags resultatrapporter. Det beräknas genom att man delar den totala vinsten för en period, med antalet aktier som företaget har på aktiemarknaden.

Vinst per aktie används för att fastställa värdet på företagets utestående aktier. Ett företags vinst och antalet aktier de har marknadsnoterade kan variera stort. Därför är EPS ett värde som varje företag anger ”per capita". Det är också ett värde som analytiker kan använda för att jämföra företag med varandra och se vilka som har störst intäkter.

Läs mer om hur man handlar aktier, hur du skapar en handelsplan och öppnar en position.

Vad menas med näringsbetingade andelar?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Endast aktier klassificerade som kapitaltillgångar kan utgöra näringsbetingade aktier om de uppfyller förutsättningar som krävs för att vara näringsbetingade enligt 24:32-42 Inkomstskattelagen (IL). Om en aktie inte uppfyller kraven för en näringsbetingad andel ska den istället klassas som en kapitalplaceringsaktie och beskattas enligt huvudregeln i 15:1 IL. Enligt 25:2 2 st. IL är en kapitaltillgång andra tillgångar i näringsverksamheten än lagertillgångar, pågående arbeten, kundfordringar och liknande tillgångar samt inventarier. Men om en aktie kan klassificeras som en näringsbetingad andel då kommer en eventuell utdelning eller vinst vid försäljning på aktien inte beskattas.

Hur säljer man onoterade aktier?

Onoterade aktier kan vara mycket svåra att både köpa och sälja på egen hand. Tanken med denna sajt är därför att du ska kunna hitta likasinnade att göra affärer med. Mycket har hänt sedan vi startade 2011. Denna nya version som lanserats under 2018 innehåller, bland annat:

För även fortsättningsvis är detta en mötesplats för aktieintresserade som fokuserar på onoterade aktier. Du har möjligheten att göra affärer via två olika listor:

Är avkastning samma som vinst?

När man pratar om avkastning pratar man ofta om hur stor vinst man fått i förhållande till sin kapitalinsats över tid. Därför är avkastning ett lönsamhetsmått. Positiv avkastning är den summan som en tillgång ökat med från en tidpunkt till en annan.

Det finns flera olika varianter av avkastningsnyckeltal. Några av dessa har vi gjort en kort sammanfattning av här nedan.  

Detta nyckeltal kallas används för att värdera en investering. Det används också ofta för att jämföra flera olika investeringsalternativ. Som regel bör man inte acceptera en investering som har en negativ avkastning på investering. Det betyder att om man jämför olika alternativ bör man välja den med högst värde. Nyckeltalet är populärt i och med sin enkelhet och flexibilitet då man kan välja vilja intäkter och kostnader man väljer att inkludera. Men just flexibiliteten är också en nackdel då många beräknar nyckeltalet på många olika sätt.

Är aktier och andelar samma sak?

När man pratar om avkastning pratar man ofta om hur stor vinst man fått i förhållande till sin kapitalinsats över tid. Därför är avkastning ett lönsamhetsmått. Positiv avkastning är den summan som en tillgång ökat med från en tidpunkt till en annan.

Det finns flera olika varianter av avkastningsnyckeltal. Några av dessa har vi gjort en kort sammanfattning av här nedan.  

Detta nyckeltal kallas används för att värdera en investering. Det används också ofta för att jämföra flera olika investeringsalternativ. Som regel bör man inte acceptera en investering som har en negativ avkastning på investering. Det betyder att om man jämför olika alternativ bör man välja den med högst värde. Nyckeltalet är populärt i och med sin enkelhet och flexibilitet då man kan välja vilja intäkter och kostnader man väljer att inkludera. Men just flexibiliteten är också en nackdel då många beräknar nyckeltalet på många olika sätt.

Hur bokförs onoterade aktier?

Vid bokslutet ska du värdera dina tillgångar och skulder. Om ditt företag har förvärvat aktier i onoterade bolag under året (det vill säga företag som inte är noterade på en publik marknadsplats som t. ex. Nasdaq Stockholm eller Aktietorget) ska dessa värderas och tas upp bland bolagets tillgångar. Värdering av aktierna ska också göras om aktierna ägdes redan vid räkenskapsårets ingång.

För små företag som följer K2-regelverket värderas aktier initialt i onoterade bolag till inköpspris. Däremot ska försiktighetsprincipen råda, vilket betyder att tillgångar ska värderas som det lägsta värdet av anskaffningsvärdet och verkligt värdet. Om det finns tydliga indikationer på att aktierna har minskat i värde under året kan värderingen alltså prövas och skrivas ned. 

Måste man deklarera onoterade aktier?

I enskild näringsverksamhet anses du inte kunna ha några aktier eller liknande värdepapper, de räknas alltid som privata. Däremot kan du ha aktier eller liknande i andra företagsformer, t ex i handelsbolag eller aktiebolag. I separata artiklar (se länkar sist i artikeln) beskriver vi mer vad som gäller för enskild firma, aktiebolag, handelsbolag och stiftelser.

Man skiljer skattemässigt på aktier och liknande som är

Hur mycket kan man förlora på onoterade aktier?

Ja, om du har sålt värdepapper med vinst och under samma år även sålt värdepapper med förlust, kvittas förlusten mot vinsten.

Om vinsten inte räcker till för att kvitta bort förlusten, får resten av förlusten dras av med 70 procent (kvotering). Observera att full kvittning endast gäller marknadsnoterade värdepapper.

Kan avkastning vara negativ?

När man pratar om avkastning pratar man ofta om hur stor vinst man fått i förhållande till sin kapitalinsats över tid. Därför är avkastning ett lönsamhetsmått. Positiv avkastning är den summan som en tillgång ökat med från en tidpunkt till en annan.

Det finns flera olika varianter av avkastningsnyckeltal. Några av dessa har vi gjort en kort sammanfattning av här nedan.  

Detta nyckeltal kallas används för att värdera en investering. Det används också ofta för att jämföra flera olika investeringsalternativ. Som regel bör man inte acceptera en investering som har en negativ avkastning på investering. Det betyder att om man jämför olika alternativ bör man välja den med högst värde. Nyckeltalet är populärt i och med sin enkelhet och flexibilitet då man kan välja vilja intäkter och kostnader man väljer att inkludera. Men just flexibiliteten är också en nackdel då många beräknar nyckeltalet på många olika sätt.

Hur mycket pengar behöver man för att leva på avkastning?

Öppna ett kostnadsfritt konto här

Många som investerar i räntekapital hoppas nog på att i framtiden kunna leva på ränta och jobba utifrån eget behov. Det är absolut inte omöjligt, men hur mycket pengar behöver man för att leva på räntan och få ut en ”månadslön” på exempelvis 25 000? Då utdelningen sker årsvis börjar du med att räkna ut vad din så kallade månadslön innebär som årsinkomst.

Kan man ta ut lön från holdingbolag?

Holdingbolag, holdingverksamhet, förvaltningsbolag eller moderbolag, kärt barn har många namn. Som beteckningen holding (engelska för håller eller innehav) indikerar har ett holdingbolag oftast inte annan verksamhet än att inneha aktier och andelar i andra företag. Även om det finns holdingbolag som är aktiva i förvaltningen av de bolag som de äger.

Det eller de bolag som holdingbolaget äger aktier eller andelar i brukar i sin tur kallas för verksamhetsbolag eller dotterbolag. Det är alltså ofta i ett verksamhetsbolag eller om man vill kalla det dotterbolag, som själva verksamheten bedrivs. Verksamhetsbolag kan också benämnas förvaltningsbolag.

Hur många aktier kan man äga?

En grundlig översikt över ”hur många aktier ska man ha”

Att bestämma hur många aktier man ska ha i sin portfölj är en viktig fråga för investerare av alla typer. Det finns inte en enkel svar på denna fråga, då det bästa antalet aktier att äga beror på flera faktorer, inklusive investerarens risktolerans, investeringsmål, och den totala storleken på portföljen. I denna artikel kommer vi gå igenom och diskutera olika aspekter av hur många aktier man bör ha för att hjälpa dig fatta välgrundade beslut.

En omfattande presentation av ”hur många aktier ska man ha”

Vad händer med onoterade aktier?

En onoterade aktie handlas inte på en reglerad börs. Det är därför inte möjligt att köpa eller sälja dessa aktier på en vanlig handelsplats, som till exempel Stockholmsbörsen.

Noterade aktier handlas på en reglerad marknadsplats och är därför, jämfört med onoterade aktier, generellt sett enklare att handla. Till skillnad från onoterade aktier har noterade bolag gått igenom en omfattande granskningsprocess för att få vara noterade på börsen.

Hur blir man av med onoterade aktier?

Hos Pareto Securities kan du köpa och sälja onoterade aktier. Få tillgång till investeringmöjligheter i svenska bolag i en tidig fas.

 • Investera i aktier som inte går att handla i marknaden
 • Unik tillgång till bolag som befinner sig i en tidig fas
 • Handel och förvaring på depå