:

Hur mycket kan man sätta av till tjänstepension?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket kan man sätta av till tjänstepension?
 2. Hur stor är en bra tjänstepension?
 3. Hur mycket kan man max få i allmän pension?
 4. Hur långt räcker 5 miljoner i pensionskapital?
 5. Hur mycket högre lön utan tjänstepension?
 6. Hur tar man bäst ut sin tjänstepension?
 7. Hur stor buffert bör man ha som pensionär?
 8. Hur mycket pengar behövs för att gå i pension vid 55?
 9. Var går gränsen för att få högre pension?
 10. Vilka får högre pension?
 11. Hur mycket pengar bör man ha sparat vid 50?
 12. Hur länge kan man leva på två miljoner?
 13. Hur många tjänar över 50 000 i månaden?
 14. Är en lön på 40000 bra?
 15. Är det smart att ta ut tjänstepensionen på 5 år?
 16. Hur kan du räkna ut din tjänstepension?
 17. Hur mycket betalas in till din tjänstepension?
 18. Hur många anställda har tjänstepension?
 19. Hur kan du räkna ut din tjänstepension?
 20. Hur mycket betalas in till din tjänstepension?
 21. Hur många anställda har tjänstepension?

Hur mycket kan man sätta av till tjänstepension?

Nödvändiga cookies låter dig använda webbplatsen genom att aktivera grundläggande funktioner, såsom sidnavigering och åtkomst till säkra områden på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa cookies.

Hur stor är en bra tjänstepension?

Du kan enkelt logga in på sidan minpension.se där all din pension är samlad, både din allmänna pension och din tjänstepension.

Hos oss kan du även samla och få en överblick över dina intjänade tjänstepensioner genom Pensionsjakten! Med mobilt BankID hämtar vi information om din tjänstepension hos andra aktörer och visar vilka tjänstepensioner som du kan flytta till oss. Därefter väljer du vad du vill flytta och på bara några minuter har flytten påbörjats.

Testa Pensionsjakten här och se vilka tjänstepensioner du kan flytta.

Hur mycket kan man max få i allmän pension?

Allmän pension är den pension du får av staten om du arbetat eller bott i Sverige. De viktigaste delarna i den är:

 • Inkomstpension.
 • Premiepension (PPM).
 • Garantipension (om du inte haft någon, eller låg, inkomst).

Allmän pension är pensionen du får av staten. När du arbetar och har en inkomst sätts pengar av (totalt 18,5 procent) till din allmänna pension via skatten. Du får även pension om du till exempel är sjuk eller arbetslös och får skattepliktig ersättning. Hur mycket som sätts av beror på storleken på din lön eller ersättning. De viktigaste delarna i den allmänna pensionen är inkomstpension, premiepension (PPM) och garantipension. I vissa fall kan du även få inkomstpensionstillägg, äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg. Pensionen betalas ut så länge du lever.

Varje år som du arbetar och betalar skatt i Sverige tjänar du in pengar till din allmänna pension - du får så kallad pensionsrätt. Storleken på pensionsrätten bestäms av storleken på din pensionsgrundande inkomst, det vill säga din lön eller annan ersättning som du får vid exempelvis sjukdom, arbetslöshet eller studier. 

Totalt sett avsätts 18,5 procent av din pensionsgrundande inkomst upp till 7,5 inkomstbasbelopp till allmän pension.

Hur långt räcker 5 miljoner i pensionskapital?

Hur kan Frida få så hög pension? Jag antar att lönen ökar med 2 procent per år, utöver inflationen, i enlighet med prognosen från finansdepartementet. Då räknar jag inte med att Frida avancerar i karriären och får bättre betalda jobb, utan antar att hon jobbar som butiksbiträde hela livet och bara följer med i den allmänna löneutvecklingen i samhället.

Pensionsmyndighetens rekommenderade pensionsålder, riktålder, för personer födda år 2000 är 70 år. Under sina sista år i arbetslivet kommer hon att ha en månadslön på 63 000 kronor i dagens penningvärde.

För varje år hon jobbar tjänar Frida ihop till sin pension. 15 procent av lönen sätts av till inkomstpensionskontot i orange kuvertet. Det är ett fiktivt sparande som ger henne rätt till pension som betalas av framtidens löntagare. Därför är avkastningen på kontot lika hög som löneutvecklingen i samhället, 2 procent per år. På så sätt har hon tjänat ihop till ett pensionskapital på 5,7 miljoner när hon går i pension.

Hur mycket högre lön utan tjänstepension?

Löneväxling mot pension är något som många arbetsgivare erbjuder sina anställda idag. Det är ett sätt att värdesätta sin personal och göra sig mer attraktiv som arbetsgivare utan att det behöver kosta något extra. Eftersom arbetsgivaren får en skattereduktion vid byte mot lön till pensionspremier kan premien som betalas in bli högre än beloppet som dras av på lönen. Att erbjuda löneväxling ska vara fördelaktigt för den anställde, men tanken är också att det inte ska vara någon större extra kostnad för arbetsgivaren. Läs mer om löneväxling.

Innan man erbjuder löneväxling bör det tydligt regleras hur premien ska beräknas, vad som ska kompenseras, när beloppet får ändras, vilka som ska ha möjlighet att löneväxla, valbara försäkringsbolag och vad som påverkas i och med en löneväxling.  Att skriva ner detta i en pensionspolicy underlättar kommande diskussioner.

Hur tar man bäst ut sin tjänstepension?

I god tid innan du vill gå i pension ska du bestämma hur du vill att olika pensionsdelar ska betalas ut. Det avgör hur mycket du får per månad. Vi ger inte privatekonomisk rådgivning men däremot tips på hur du får med olika perspektiv. 

Du kan använda checklistan för att inte missa viktiga beslut innan du bestämmer dig för hur du vill ta ut pensionen. OBS! Fatta alltid beslut utifrån dina egna förutsättningar.  

Hur stor buffert bör man ha som pensionär?

Livet stannar inte av för att du går i pension utan nya behov uppstår även när du är pensionär. Räkna med att du vill resa eller starta upp nya intressen. Kanske köpa en ny bil, båt eller fritidshus? Eller göra något annat som du inte hunnit med tidigare i livet. Ett regelbundet sparande kan vara det som avgör om du har möjlighet att genomföra dina drömmar eller inte. 

Hur mycket pengar behövs för att gå i pension vid 55?

Du kan logga in på Mina sidor för att få en snabb och enkel överblick över alla delar i din framtida pension. Då blir det lättare att ta ställning till om du vill eller behöver spara extra till pensionen. Där får du flera tips på hur du kan påverka din framtida pension. 

 • Investeringssparkonto (ISK) innebär att du sparar i aktier eller fonder och det du har på kontot ägs direkt av dig. 
 • Kapitalförsäkringen innehåller nästan alltid någon typ av försäkring. De aktier eller fonder du har där ägs inte av dig, utan av ett försäkringsbolag.
 • Amortera på bolån kan vara ett alternativ i kombination med eget sparande.

Var går gränsen för att få högre pension?

Taket i den allmänna pensionen innebär att det blir viktigt att ha tjänstepension för de delar av lönen som inte ger allmän pension (alltså på löneandelar över 8,07 inkomstbasbelopp). Men tjänstepension är inte självklart i alla jobb. Har du eget företag är du din egen arbetsgivare och ansvarar själv för inbetalningen till din tjänstepension. Se i prognosen hur stor andel av din pension som kommer från tjänstepensionen.

Bara för att du har en tjänstepension på din arbetsplats idag behöver det inte betyda att du automatiskt får tjänstepension om du byter jobb. Villkoren kan dessutom se helt annorlunda ut. Byter du jobb mitt i livet kan tjänstepensionen påverkas om du får en annan typ av pension. Det du behöver ha koll på är om du har en förmånsbestämd pension eller en premiebestämd pension, eller både förmånsbestämd och premiebestämd inom samma avtal. Om du ska byta jobb bör du naturligtvis också ta reda på om det nya jobbet har en tjänstepension. Börja med att fråga på jobbet vilken tjänstepension du har idag och lär dig hur den fungerar.

Vilka får högre pension?

Idag är riksdagens pensionsgrupp inte överens om formerna för ökade pensionsavgifter. Samtidigt visar Pensionsmyndighetens senaste prognoser på ett finansiellt överskott på 8 procent år 2022 (motsvarande 800 miljarder kronor), 10 procent år 2024 och 16 procent år 2032. I väntan på en avgiftshöjning skulle man kunna låta pensionärer och pensionssparare ta del av det stigande finansiella överskottet. Läs mer om TCO:s förslag om en gas i pensionssystemet.

Hur mycket pengar bör man ha sparat vid 50?

Vad är det för faktorer som avgör vad som är en lämplig nivå av sparande? Här är några exempel:

 • Din ambition – Vill du bli ekonomiskt oberoende eller snabbt spara ihop till handpenning för att kunna köpa lägenhet?
 • Dina livssituation och dina ekonomiska åtaganden – Ju dyrare hus, ju fler barn och bilar, desto mer måste vi ha i buffertsparande och beredskap.
 • Din ålder – De flesta mår bra av lite eget pensionssparande, eller så vill du ha möjlighet att köpa en husbil när barnen flugit ut.

Om du har hög ambition kring ditt sparande och förmögenhetsbyggande så ska du så klart fokusera ditt sparande. Men även om du inte har det så är pengar på banken frihet.

Det här är en lista av olika typer av sparande som är lämpligt för de flesta:

 • Pengar för nödsituationer – Du blir av med jobbet, allvarligt sjuk eller måste skilja dig. Om du har sex månaders utgifter sparade så kommer du långt för att hantera livskriser av olika slag!
 • Pengar till bilbyte alt. bilreparationer, om du har bil.
 • Sparande till eget boende eller husreparationer och renoveringar om du äger ditt boende.
 • Semestersparande
 • Pengar till dyrare inköp – så som TV, dator och nya glasögon.

Vi har inte ett separat konto för varje post ovan, men det är inte ovanligt att individer eller familjer lägger upp sitt sparande på det sättet.

Hur länge kan man leva på två miljoner?

Hägringen om “miljonär innan 30” är inte orealistiskt, men saknar också i princip helt relevans. Man kan helt enkelt inte leva på en miljon kronor på något säkert sätt, än mindre göra annat än betala femton procent insats på en bostad. Det är en meningslös summa, vilket man kanske inte förstår när man inte har den själv.

Är man beredd att offra en del av sin lön, t ex 5000:- SEK i månaden, för att spara, så är det inte alls orealistiskt att man på 10 år kan få ihop summan en miljon kronor. Enbart sparandet blir 600 000:- SEK och med avkastning kan man nå den där miljonen.

Hur många tjänar över 50 000 i månaden?

Hej! Jag har precis lyckats förhandla till mig en avsevärt högre lön men har i diskussion med vänner bemöts av båståendet “ja, man vill ju inte tjäna mer än 50 000kr/mån”. Jag har känt mig lite dum över att jag inte riktigt förstår vad de menar och varit för feg för att fråga. Därför vänder jag mig till er på forumet, vad tror ni att detta påståendet grundar sig i? Tror ni att det är skatterelaterat (att man får ut mindre av varje tusenlapp)? Ansvar och förväntningar från arbetsgivaren? Något annat? I mitt huvud låter det väldigt konstigt…

Någon som känner igen påståendet över huvud taget?

Är en lön på 40000 bra?

Som vi nämnde tidigare spelar utbildning stor roll för vilken lön du kan vänta dig, enligt statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB).

Som vi ser här är det stora skillnader i medellön beroende på hur lång utbildning man har. Det är därför mer lämpligt att jämföra dig själv med andra med liknande utbildning som du – för att få en mer rättvis bild över vad en bra lön är.

Det är även viktigt att komma ihåg att dessa medellöner är ett snitt över alla åldrar – och att du därför inte alltid kan vänta dig lika hög lön om du är yngre och ny på arbetsmarknaden.

Är det smart att ta ut tjänstepensionen på 5 år?

Annons: Behöver du hjälp? Prova Småspararguiden Rådgivning!

FRÅGA: Är det skillnader i rekommendationerna kring pensionsspar när man är närmare pension? Alltså snarare 10 år till pension än 30 år. Och när ska man börja plocka ut sin pension? Är det lönt att plocka ut pensionen tidigt, i.e. under tiden man fortfarande jobbar och förvalta dem på annat sätt? Exempelvis placera i ISK eller boende. Äger idag inte mitt boende.

Hur kan du räkna ut din tjänstepension?

Räkna ut din tjänstepension för att se hur mycket du i sådana fall behöver spara varje månad. ... Har du en annan tjänstepensionslösning kan det vara bra att ta reda på hur mycket som sätts in till din framtida pension. Jämför gärna beloppet med det du räknat ut på den här sidan.

Hur mycket betalas in till din tjänstepension?

Betalas in till din tjänstepension Cirka: 0 000 kr/mån Vi har räknat på att 4,5 procent av lön upp till 41 750 kronor (2020) sätts av till din tjänstepension. På lönedelar över 41 750 kronor sätts 30 procent av. Dessa procentsatser är jämförbara med de största kollektivavtalen.

Hur många anställda har tjänstepension?

9 av 10 anställda har tjänstepension. Tjänstepensionen är den del av pensionen som kommer via arbetet och som betalas av arbetsgivaren. Vissa arbetsgivare betalar inte in någon tjänstepension. Det är därför viktigt att ta reda på vad som gäller just dig.

Hur kan du räkna ut din tjänstepension?

 • Räkna ut din tjänstepension för att se hur mycket du i sådana fall behöver spara varje månad. ... Har du en annan tjänstepensionslösning kan det vara bra att ta reda på hur mycket som sätts in till din framtida pension. Jämför gärna beloppet med det du räknat ut på den här sidan.

Hur mycket betalas in till din tjänstepension?

 • Betalas in till din tjänstepension Cirka: 0 000 kr/mån Vi har räknat på att 4,5 procent av lön upp till 41 750 kronor (2020) sätts av till din tjänstepension. På lönedelar över 41 750 kronor sätts 30 procent av. Dessa procentsatser är jämförbara med de största kollektivavtalen.

Hur många anställda har tjänstepension?

 • 9 av 10 anställda har tjänstepension. Tjänstepensionen är den del av pensionen som kommer via arbetet och som betalas av arbetsgivaren. Vissa arbetsgivare betalar inte in någon tjänstepension. Det är därför viktigt att ta reda på vad som gäller just dig.