:

Kan utländska medborgare få BankID?

Innehållsförteckning:

 1. Kan utländska medborgare få BankID?
 2. Måste man vara svensk medborgare för att ha BankID?
 3. Kan en utlänning öppna bankkonto i Sverige?
 4. Kan man ha BankID med utländskt telefonnummer?
 5. Kan man ha BankID utan personnummer?
 6. Kan man få BankID utan personnummer?
 7. Måste man ha personnummer för att öppna bankkonto?
 8. Kan man öppna bankkonto utan personnummer Swedbank?
 9. Kan utländska skaffa Swish?
 10. Hur får en EU medborgare svenskt personnummer?
 11. Måste man gå till banken för att skaffa BankID?
 12. Vad behöver man för att skaffa BankID?
 13. Kan man öppna bankkonto om man bor utomlands?
 14. Kan man ha BankID utan svenskt personnummer?
 15. Kan man öppna bankkonto utan BankID?

Kan utländska medborgare få BankID?

Måste jag vara svensk medborgare för att få ett id-kort?

Nej, alla som är folkbokförda i Sverige och är över 13 år kan ansöka om ett id‑kort, oavsett medborgarskap. Läs mer om vilka regler som gäller.

Måste man vara svensk medborgare för att ha BankID?

Migrationsverkets webbplats fungerar bäst i moderna webbläsare som Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox och Apple Safari. För att vara säker på att webbplatsen visas korrekt rekommenderar vi dig att byta till någon av dem om du använder webbläsaren Internet Explorer på din dator eller mobila enhet. Vi kan inte ge någon teknisk support om du använder vår webbplats i Internet Explorer.

Kan en utlänning öppna bankkonto i Sverige?

Du måste alltid kunna identifiera dig.

Om du är en utländsk student behöver du kunna identifiera dig enligt ovan. Dessutom behöver du:

Kan man ha BankID med utländskt telefonnummer?

Många utlandssvenskar upplever problem med att förnya eller skapa ett mobilt BankID, samtidigt som det fungerar för andra. Här har vi försökt bena ut frågan.

Alla som är folkbokförda i Sverige, oavsett medborgarskap, finns med i Statens PersonAdressRegister, SPAR. När man avregistreras ur folkbokföringen finns man kvar i SPAR i ytterligare tre år. De vanligaste orsakerna till avregistrering är att personen avlider eller utvandrar. Efter tre år gallras uppgifterna om dessa personer ur SPAR-registret.

Kan man ha BankID utan personnummer?

EU-/EES-medborgare som är bosatta inom EU/EES har rätt till ett betalkonto, även om de inte är fast bosatta i Sverige. Det strider mot lagen om kunder nekas för att de inte har svensk adress eller svenskt personnummer.

Förutom ett bankkonto har du också rätt till ett betalkort (debetkort) för betalningar och uttag samt till möjligheten att göra online-betalningar. Dessa är de betalningstjänster som normalt finns i internetbanken. Som kund hos en bank kan du ta ut och sätta in kontanter, betala med betalkort och ta emot pengar på kontot. Vissa banker har pendlarkonton för personer som pendlar till jobbet i ett annat nordiskt land.

Även om du inte har ett svenskt personnummer, en svensk adress eller om du har skyddad identitet har du rätt att öppna ett bankkonto. Förutsättningen för att du ska kunna öppna ett konto är att banken kan bekräfta din identitet. Om banken inte kan bekräfta din identitet kan du inte öppna ett bankkonto.

Kan man få BankID utan personnummer?

EU-/EES-medborgare som är bosatta inom EU/EES har rätt till ett betalkonto, även om de inte är fast bosatta i Sverige. Det strider mot lagen om kunder nekas för att de inte har svensk adress eller svenskt personnummer.

Förutom ett bankkonto har du också rätt till ett betalkort (debetkort) för betalningar och uttag samt till möjligheten att göra online-betalningar. Dessa är de betalningstjänster som normalt finns i internetbanken. Som kund hos en bank kan du ta ut och sätta in kontanter, betala med betalkort och ta emot pengar på kontot. Vissa banker har pendlarkonton för personer som pendlar till jobbet i ett annat nordiskt land.

Även om du inte har ett svenskt personnummer, en svensk adress eller om du har skyddad identitet har du rätt att öppna ett bankkonto. Förutsättningen för att du ska kunna öppna ett konto är att banken kan bekräfta din identitet. Om banken inte kan bekräfta din identitet kan du inte öppna ett bankkonto.

Måste man ha personnummer för att öppna bankkonto?

Generellt gäller att personer som har ett arbetstillstånd/uppehållstillstånd eller uppehållsrätt i Sverige kan öppna ett bankkonto. Det finns dock undantag eftersom bankerna måste uppfylla vissa lagar kring t.ex. kundkännedom och penningtvätt för att säkerställa trygga förhållanden. Om banken anser att personen inte uppfyller dessa krav kan personen bli nekad att öppna ett bankkonto. Det innebär inte att alla banker kommer att neka eftersom bankerna har olika rutiner. Personen kan då i stället besöka en annan bank och försöka öppna ett bankkonto där.

Det är möjligt att öppna ett bankkonto utan svenskt personnummer med utländskt pass.

Kan man öppna bankkonto utan personnummer Swedbank?

Det finns olika sätt att anmäla sitt konto till Swedbank beroende på om du har ett svenskt eller utländskt konto och om du har BankId eller inte. Här finns instruktioner för de olika tillvägagångssätten.

 • Anmäla svenskt bankkonto med hjälp av BankID
 • Anmäla svenskt bankkonto utan BankID
 • Anmäla utländskt bankkonto när jag är i Sverige
 • Anmäla utländskt bankkonto men jag är inte i Sverige
 • Vad händer om jag inte anmäler ett bankkonto till Swedbank?
 • Hur kan jag kontrollera att jag redan har ett bankkonto registrerat hos Swedbank?
 • Jag hittar inte svar på mina frågor och behöver hjälp

Kan utländska skaffa Swish?

Swish är inte begränsad till vårt rikes gränser, däremot krävs det svenskt Bank ID för att använda tjänsten.

Med andra ord, kan du inte skicka eller ta emot betalningar med Swish, om du inte har ett svenskt bankkonto.

Du kan dock alltid nyttja tjänsten på samma vis, till samma kontakter som vanligt, oavsett var i världen du befinner dig.

Det som främst lockar med Swish och deras tjänst är betalningar i realtid. Med andra betalningsmedel är där normalt något av en fördröjning när du ska skicka pengar men tillsammans med Swish så hamnar pengarna hos mottagaren med omedelbar verkan.

Hur får en EU medborgare svenskt personnummer?

I Sverige finns två identitetsbeteckningar som administreras av Skatteverket: personnummer och samordningsnummer. Om du flyttar till Sverige och planerar att bo här i ett år eller mer, ska du normalt vara folkbokförd här. Genom att bli folkbokförd i Sverige får du ett personnummer som identitetsbeteckning. Samordningsnummer är en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige. Statliga myndigheter och vissa privata högskolor har rätt att begära att en person ska få ett samordningsnummer. Information om personnummer och samordningsnummer hos Skatteverket

Som EU-medborgare kan du ha rätt till utbildningen Svenska för invandrare (sfi) om du har uppehållsrätt och bedöms vara bosatt i Sverige, trots att du inte är folkbokförd och därmed inte har personnummer. Som bosatt i Sverige har du rätt till utbildning till följd av EU-rätten, enligt 29 kap. 2 § 3 skollagen (2010:800). Sfi-utbildningen anordnas av kommunen där du är bosatt.Sveriges Kommuner och Regioners förteckning över svenska kommuner

Måste man gå till banken för att skaffa BankID?

BankID är ett sätt att legitimera dig själv online. Det kan vara på en myndighetssida, hos en bank, CSN eller för att ta ett lån.

BankID utfärdas av 10 svenska banker gemensamt (vilka dessa är läser du längre ner). För att skaffa BankID vänder du dig till banken där du är kund.

Mobilt BankID är den lösning som är absolut vanligast idag även om vanligt BankID forfarande finns.

BankID används av många företag, organisationer, tjänster, banker, myndigheter och långivare för att deras kunder/besökare ska kunna identifiera sig online.

Nedan läser du om några de tjänster som Bank ID kan användas till:

Att förnya BankID fungerar ungefär likadant som att skaffa BankID.

Vad behöver man för att skaffa BankID?

Bank-id är en e-legitimation och utfärdas av ett antal banker. En e-legitimation kan jämföras med en fysisk id-handling som till exempel id-kort eller körkort. Den enda skillnaden är att du använder e-legitimationen för att legitimera dig digitalt till exempel på internet.

Bank-id är den absolut vanligast förekommande e-legitimationen i Sverige. De allra flesta privata och offentliga företag och organisationer som har digitala tjänster med krav på inloggning och identifiering använder sig av bank-id.

Kan man öppna bankkonto om man bor utomlands?

Hej! Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline med er fråga.

EU-direktivet 2014/92/EU om tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner, som gäller som svensk lag, berör rätten att öppna konton inom EU. Rätten innebär att konsumet har rätt att öppna bankkonto i valfri bank med tillgång till basala funktioner kopplade till bankontot. En konsument definieras som en fysisk person som handlar för ändamål som faller utanför hans eller hennes näringsverksamhet, affärsverksamhet, hantverk eller yrke (se art. 2.1 direktiv 2014/92/EU).

Kan man ha BankID utan svenskt personnummer?

I Sverige finns två identitetsbeteckningar som administreras av Skatteverket: personnummer och samordningsnummer. Om du flyttar till Sverige och planerar att bo här i ett år eller mer, ska du normalt vara folkbokförd här. Genom att bli folkbokförd i Sverige får du ett personnummer som identitetsbeteckning. Samordningsnummer är en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige. Statliga myndigheter och vissa privata högskolor har rätt att begära att en person ska få ett samordningsnummer. Information om personnummer och samordningsnummer hos Skatteverket

Som EU-medborgare kan du ha rätt till utbildningen Svenska för invandrare (sfi) om du har uppehållsrätt och bedöms vara bosatt i Sverige, trots att du inte är folkbokförd och därmed inte har personnummer. Som bosatt i Sverige har du rätt till utbildning till följd av EU-rätten, enligt 29 kap. 2 § 3 skollagen (2010:800). Sfi-utbildningen anordnas av kommunen där du är bosatt.Sveriges Kommuner och Regioners förteckning över svenska kommuner

Kan man öppna bankkonto utan BankID?

Nödvändiga cookies låter dig använda webbplatsen genom att aktivera grundläggande funktioner, såsom sidnavigering och åtkomst till säkra områden på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa cookies.