:

Hur ändrar man vårdnadshavare?

Innehållsförteckning:

 1. Hur ändrar man vårdnadshavare?
 2. Kan man ta bort en vårdnadshavare?
 3. Hur gör man för att skriva över vårdnaden?
 4. Får barn bo hos annan än vårdnadshavare?
 5. Kan man byta föräldrar?
 6. Kan man ändra faderskap?
 7. Kan man avskriva sig som pappa?
 8. Hur får man bort sin pappa?
 9. Kan man överklaga vårdnaden?
 10. Vilken ålder får man bestämma vilken förälder man vill bo hos?
 11. Får barn bestämma vilken förälder de vill bo hos?
 12. Kan man byta faderskap?
 13. Kan man ångra sina föräldrar?
 14. Hur registrerar man sig som förälder?
 15. Hur registrerar man ett nyfött barn?

Hur ändrar man vårdnadshavare?

Ett barn behöver någon som ansvarar för och skyddar hen. Barnet behöver någon som ser till att hen har det bra både fysiskt och psykiskt.

Lagar och bestämmelser kring vem som ansvarar för barn bygger på att du vill barnets bästa. Du bestämmer mycket själv, till exempel om barnets vardag såsom mat och sovtider.

Ett barn behöver någon som ansvarar för och skyddar hen. Barnet behöver någon som ser till att hen har det bra både fysiskt och psykiskt.

Lagar och bestämmelser kring vem som ansvarar för barn bygger på att du vill barnets bästa. Du bestämmer mycket själv, till exempel om barnets vardag såsom mat och sovtider.

Det finns också sådant som samhället tycker att ditt barn behöver, som du i regel måste godkänna för att det ska bli av. Det kan till exempel vara att tacka ja till stöd i socialtjänsten, eller att ditt barn ska få tandvård eller sjukvård. Det kallas att du ger ditt samtycke. En del saker kan du inte bestämma, till exempel om barnet ska gå i skolan eller inte.

Samma person är oftast både förälder och vårdnadshavare.

Ibland kan vårdnadshavaren vara någon annan än föräldern. Det kan till exempel vara om båda föräldrarna har dött eller om föräldrarna inte kan ta det ansvar som de ska göra.

Kan man ta bort en vårdnadshavare?

Ett barn behöver någon som ansvarar för och skyddar hen. Barnet behöver någon som ser till att hen har det bra både fysiskt och psykiskt.

Lagar och bestämmelser kring vem som ansvarar för barn bygger på att du vill barnets bästa. Du bestämmer mycket själv, till exempel om barnets vardag såsom mat och sovtider.

Ett barn behöver någon som ansvarar för och skyddar hen. Barnet behöver någon som ser till att hen har det bra både fysiskt och psykiskt.

Lagar och bestämmelser kring vem som ansvarar för barn bygger på att du vill barnets bästa. Du bestämmer mycket själv, till exempel om barnets vardag såsom mat och sovtider.

Det finns också sådant som samhället tycker att ditt barn behöver, som du i regel måste godkänna för att det ska bli av. Det kan till exempel vara att tacka ja till stöd i socialtjänsten, eller att ditt barn ska få tandvård eller sjukvård. Det kallas att du ger ditt samtycke. En del saker kan du inte bestämma, till exempel om barnet ska gå i skolan eller inte.

Samma person är oftast både förälder och vårdnadshavare.

Ibland kan vårdnadshavaren vara någon annan än föräldern. Det kan till exempel vara om båda föräldrarna har dött eller om föräldrarna inte kan ta det ansvar som de ska göra.

Hur gör man för att skriva över vårdnaden?

Skillnaden mellan att vara familjehem och särskilt förordnad vårdnadshavare är att man i det senare fallet är juridiskt ansvarig för barnet. Det innebär att man blir barnets vårdnadshavare och att barnet därmed säkert vet att ”här ska jag växa upp”. Barnet får en känsla av trygghet och en laglig tillhörighet till familjen.

Får barn bo hos annan än vårdnadshavare?

Skillnaden mellan att vara familjehem och särskilt förordnad vårdnadshavare är att man i det senare fallet är juridiskt ansvarig för barnet. Det innebär att man blir barnets vårdnadshavare och att barnet därmed säkert vet att ”här ska jag växa upp”. Barnet får en känsla av trygghet och en laglig tillhörighet till familjen.

Kan man byta föräldrar?

Den som har vårdnaden om ett barn har det juridiska ansvaret för barnet, och har rätt och skyldighet att ta beslut i viktiga frågor om barnet. Man ska se till att alla barnets behov tillgodoses och att får en bra fostran. I Sverige utgår lagen ifrån att det bästa för barnet är att båda föräldrarna är vårdnadshavare, men när samarbetet kring vårdnaden på ett uppenbart sätt inte fungerar kan rätten välja att döma till ensam vårdnad.

För många föräldrar räcker det att bli påminda om att vårdnaden inte är detsamma som umgänge och att man fortfarande får träffa sina barn även om man inte har vårdnaden

Kan man ändra faderskap?

Sedan den 1 januari 2022 registreras faderskap på Skatteverket med mobilt BankID. Detta gäller när föräldrarna är sammanboende och har så varit under hela graviditeten. Finns det invändningar eller tvivel om faderskap tas kontakt med Individ- och familjeomsorgen.

Länk till "Bekräftelse av faderskap" på Skatteverkets webbplats hittar du under länkar nedan.

Kan man avskriva sig som pappa?

Hittar inget bra svar. Sonen har blivit oros-anmäld av dagis för att pappa tillrättavisade honom vid hämtning. Personalen duckar och tar sommarledigt för att slippa och meddelade inte ens att de gjort en anmälan vid hämtning. De skulle skicka mail under dagen till oss. Fick inte något svar på varför dock.

Det jag stör mig på är att vi inte har gjort något fel, Nu ska sos "utreda oss" jag är rosenrasande över detta då barnet inte har några problem hemma. Men det jag vill fråga om är vem tar min talan? Om jag säger att jag blev arg skriver de då i filen att pappan inte kan behärska sig och sedan diktar de upp en förklaring som inte stämmer? Är det som i en brottsutredning att allting kan användas mot en? Kan man ha med advokat vid ett första möte för att inte säga något som inte gynnar en snabb nerläggning av ärendet. Innan förra veckan så var allting bra hemma men nu är både jag och mamma ledsna varje kväll. De har fullständigt saboterat vårt liv dagis och sos. Jag har ingen lust att ens svara på telefon eller mail från någon av dom. De tar bara upp energi som jag annars kunde ha lagt på barnen. Jag är nu livrädd för sos samt dagis vill inte ha något med någon av dessa att göra. Kan även tillägga att sos igår ringde mamman och gjorde en skyddsundersökning, då meddelade de att de skulle starta en utredning. Varför då? Överallt så står det att de ska göra en förhandsundersökning. Det verkar ju redan som sos har bestämt sig för något och inte kommer att se detta objektivt. Jag jobbar en hel del socialt inom flera organisationer och jag SKA inte ha någon prick i något sos register för något jag inte förtjänar. Jag försökte även ringa sos men fick inte prata med någon handläggare eller ens få reda på om det fanns en sådan. Fattar ni vad olustigt detta känns att dels vara anmäld och inte kan prata med någon om det?

Hur får man bort sin pappa?

Övrigt/annat

Jag önskar att avsäga mig min pappa som min vårdnadshavare, jag är myndig och har min mamma kvar som vårdnadshavare i detta fall, hur gör jag för att ta bort alla juridiska kopplingar till min pappa?

Kan man överklaga vårdnaden?

Filmen handlar om vårdnadstvister och vad barnets bästa betyder när domstolen dömer i en vårdnadstvist. En medelålders kvinna framför en kamera. Hon är i en förhandlingssal på domstolen.

Barnets bästa i fokus - en film om vårdnadstvist.

Vilken ålder får man bestämma vilken förälder man vill bo hos?

Vid vilken ålder kan barnet välja att bara vara hos ena föräldern?

Jag har för mej att det finns en sådan åldersgräns, när barnet anses moget nog. Det handlar om ett snart 12-årigt barn som bor varannan vecka hos pappan och varannan hos mamman, som bara bor en bit bort. När flickan är hos pappan händer det att hon efter skolan går hem till mamman i stället för till pappan, hon ligger över där under den veckan också.

Mamman har efter skilsmässan fått ytterligare barn. Nu säger flickan att hon fått reda på att när hon blir 12 år kan hon själv bestämma vem hon vill bo hos, stämmer det?

Får barn bestämma vilken förälder de vill bo hos?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är den förälder som har vårdnaden om barnet som har rätt att bestämma vart barnet ska bo. Någon absolut rättighet för barnet att bestämma själv vart det ska bo tillfaller inte barnet förrän det fyller 18 år.

Kan man byta faderskap?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du har ett barn med en annan man än den som registrerats som barnets pappa och att du undrar vad du kan göra för att det ska vara den biologiska pappan som är pappa även på pappret.

Kan man ångra sina föräldrar?

Aftonbladet har pratat med Julia Tideström, psykolog på MOD Kbt i Göteborg, som i sin tidigare tjänst som psykolog på BVC mött den här typen av känsla hos föräldrar hon hjälpte.

– Man upplevde situationen som övermäktig, att man inte hade förstått vad man gett sig in på. Många var nyblivna föräldrar och i en omställningsfas, vilket såklart bidrog till den typen av känslor, säger hon.

Varför är känslan så stark hos andra att vilja skamma föräldrar som känner på det här sättet? Julia Tideström menar att det finns en psykologisk förklaring. Vi är programmerade evolutionärt att ta hand om vår avkomma och vilja vara bra föräldrar, och med den starka driften kan det vara svårt för människan att se det komplexa i den här typen av situation.

Hur registrerar man sig som förälder?

Nu kan du bekräfta att du blivit förälder i Skatteverkets e-tjänst Digital föräldraskapsbekräftelse.

Om du är gift med någon som har fött barn fastställs du automatiskt som förälder. Om ni som blivit föräldrar inte är gifta behöver ert föräldraskap fastställas. Föräldraskap kan fastställas genom bekräftelse eller genom domslut.

Hur registrerar man ett nyfött barn?

Blanketten ”Anmälan om uppgifter om barnet” samt anvisningar skickas automatiskt per post till barnets moder efter dess födelse. Du får blanketten inom 2–4 veckor efter barnets födelse. Bekanta dig noggrant med anvisningarna innan du fyller i blanketten.

Du kan anmäl barnets namn och modersmål med webblanketten. Anmälan bekräftas av vårdnadshavare eller av båda vårdnadshavare, om barnet har två vårdnadshavare. För att använda webblanketten behöver du nätbankskoder eller mobilcertifikat.