:

Vad betyder till förmån för?

Innehållsförteckning:

 1. Vad betyder till förmån för?
 2. Vad betyder förmån på svenska?
 3. Vad finns det för förmåner?
 4. Vad ska man förmånsbeskattas för?
 5. Är förmån en inkomst?
 6. Kan man ta bort en förmån?
 7. Vem har rätt till förmån?
 8. Vad betyder Utan förmån?
 9. Är mobiltelefon en förmån?
 10. Vad är lön och förmåner?
 11. Hur påverkar förmånsvärdet min lön?
 12. Kan arbetsgivaren ta bort en förmån?
 13. När ska en förmån tas upp?
 14. Får arbetsgivaren bjuda på frukost?
 15. Är milersättning en förmån?

Vad betyder till förmån för?

Bygger på Bonniers svenska ordbok av Peter A. Sjögren, Iréne Györki och Sten Malmström, 10:e upplagan 2010

Om det rör sig om två olika ord med samma stavning så markeras detta med en skiljelinje, se t ex ”negativ”.

Vad betyder förmån på svenska?

Följande ord betyder ungefär det samma som ordet förmån och kan ofta användas istället.

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till förmån.

Vad finns det för förmåner?

Förmåner värderas i regel enligt sitt marknadsvärde, alltså till det pris som den anställda skulle fått betala på orten om denne köpt varan eller tjänsten för egna pengar.

Det finns vissa förmåner som värderas schablonmässigt, till exempel bilförmån och kostförmån, och andra som är skattefria, till exempel friskvårdsförmån.

Vad ska man förmånsbeskattas för?

Det råder förmodligen inga tvivel om att lön är en ersättning för utfört arbete som landar på bankkontot runt den 25:e varje månad. Men hur funkar det egentligen med lön i ett aktiebolag? Här nedanför går vi igenom allt du behöver veta.

Att räkna ut vad du behöver fakturera för att få ut en lön du klarar dig på kan kännas klurigt. Det finns många aspekter att ta i beaktning, inte bara vad du vill få ut i handen utan även vilka fasta kostnader du har i bolaget som behöver täckas.

När det kommer till utdelning i ditt aktiebolag finns det många parametrar att ta i beaktning. Frågan om utdelning eller lön är dessutom alltid en het potatis, där det enkla svaret är att en kombination av lön och utdelning kan vara den bästa vägen att gå. Detta för att de båda har olika fördelar – en utdelning ger lägsta beskattningen, men en lön ger sociala förmåner och bidrar dessutom till hur mycket utdelning du kan ta till så låg beskattning som möjligt. 

Är förmån en inkomst?

När din anställda använder en företagsbil för privat bruk räknas det som en skattepliktig förmån, som du som arbetsgivare betalar. Det här gäller även bensinkostnader för körningen. Om den anställda använder en företagsbil i mindre utsträckning, så kallad ringa omfattning, är det inte en skattepliktig förmån. Med ringa omfattning menas att bilen används vid högst tio tillfällen per år och att den sammanlagda körsträckan är högst 100 mil. Resor som din anställda gör till och från arbetet räknas normalt som privata resor.

Kan man ta bort en förmån?

Förmåner kan vara allt från fritt kaffe på jobbet till billigare provrörsbefruktning och feta bonusar. En del saker som betraktades som förmåner för några år sedan, tar vi för givna i dag, till exempel mobiltelefoner, men oavsett vilka förmånerna är så finns det all anledning att se upp med dem.

- Förmånerna är både ett modefenomen och ett konjunkturfenomen, säger Lena Granqvist, doktor i nationalekonomi och Sacoexpert på lönebildning. Hennes doktorsavhandling handlade om just löneförmåner och hon har även skrivit rapporter i ämnet.

Vem har rätt till förmån?

Om arbetsgivaren låter dig använda en tjänstebil privat kallas det förmånsbil.  Att du själv får använda bilen privat räknas som en förmån och du som förare betalar inkomstskatt för förmånen. Håll reda på hur mycket du kör i tjänsten och privat. Tänk på att reglera i avtal vad som ska gälla om du får använda tjänstebilen även för privat bruk.

Arbetsgivaren är ytterst ansvarig för din arbetsmiljö när du använder bilen i tjänsten.

Vad betyder Utan förmån?

För läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna innebär de nya reglerna att apoteken är skyldiga att erbjuda patienten ett utbyte till ett likvärdigt utbytbart läkemedel inom förmånen.

Även ett läkemedel som enligt smittskyddslagen ska lämnas ut kostnadsfritt till patienten, ska bytas ut om det finns ett utbytbart läkemedel som TLV har fastställt pris för.

Det nya utbytesregelverket innebär att de uppgifter som ska anges vid förskrivning behöver förtydligas.

I dagsläget anger man som förskrivare på receptet om förskrivningen görs inom eller utanför läkemedelsförmånerna genom att signera ”med förmån” eller ”utan förmån” på receptet. ”Med förmån” innebär att förskrivaren intygar att man har gjort ett sammanvägt ställningstagande till att villkoren för förmån är uppfyllda.

Från 2 juni 2020 behöver det tydligare framgå vilka enskilda ställningstaganden som förskrivaren har gjort för att för den expedierande farmaceuten på apoteket ska kunna avgöra om det förskrivna läkemedlet ska bytas ut eller inte. Därför har de nuvarande begreppen ”med förmån” och ”utan förmån” delats upp. Det innebär att det dels ska framgå om patienten är förmånsberättigad och dels om förutsättningarna för förmån enligt ett läkemedels förmånsbegränsning är uppfyllda eller inte.

Är mobiltelefon en förmån?

Privat användning på ordinarie arbetsplats i arbetsgivarens lokaler är inte skattepliktig. Du kan alltså surfa och betala räkningar på jobbet utan att riskera förmånsbeskattning.

För användning av elektronisk utrustning på annat ställe än arbetsplatsen kan också användningen vara skattefri. Det krävs då att tre rekvisit är uppfyllda, nämligen

 • Att utrustningen är av väsentlig betydelse för att den anställde ska kunna utföra sitt arbete
 • Vad är lön och förmåner?

  Förmånsbeskattning är när en anställd får en eller flera förmåner genom sitt jobb som han eller hon måste betala skatt för.

   Lästips: Bilförmån, vad är det? Förmånsbeskattning av bil

  All form av ersättning för arbete som den anställde får i annat än kontanter och som bekostar en privat levnadskostnad, utgör enligt Skatteverket förmåner (på engelska benefits). Exempel på sådana förmåner kan vara jobbmobil, tjänstebil eller motionsförmåner. Förmåner på jobbet är som huvudregel skattepliktiga, men en del viktiga undantag finns.

  En skattepliktig förmån ska normalt värderas till sitt marknadsvärde, vilket ska motsvara vad den anställde hade fått betala om den köpt förmånen på den lokala orten. Detta kallas förmånsgrundande pris eller förmånsgrundande belopp. I vissa fall beräknas den skattepliktiga förmånens storlek efter schabloner, till exempel för kost- och bilförmån.

  Om den anställde betalar med sina beskattade pengar till arbetsgivaren för att få en skattepliktig förmån, ska förmånens värde sättas ned med det belopp som den anställde betalat.

  Förenklat kan man säga ett förmånsvärde motsvarar den besparing den anställde gör genom att få förmånen genom jobbet jämfört med att köpa den privat. Det är denna mellanskillnad som kan bli skattepliktig. Vi brukar kalla det för den uteblivna privata levnadskostnaden.

  Fastän det är den anställde som förmånsbeskattas, är det arbetsgivaren som betalar in förmånsskatten åt den anställde till Skatteverket. Förmånen registreras på den anställdes lönespecifikation och ökar den anställdes skatt. Dessutom ökar underlaget för arbetsgivaravgiften, som ju är arbetsgivarens kostnad.

  Hur påverkar förmånsvärdet min lön?

  Att välja förmånsbil kan kännas både roligt och lite nervöst. Våra kunniga säljare vet att det är ett stort beslut och de finns där för att hjälpa dig hitta den förmånsbil som passar just dig och dina behov.

  Hos oss har du ett stort utbud av modeller att välja bland – hela Volvos, Fords, Renaults och Dacias modellprogram finns till ditt förfogande. Självklart hjälper vi dig räkna ut förmånsvärdet och kan berätta vad kostnaden på olika bilar kommer bli för dig som förare. Allt för att det ska bli så enkelt som möjligt att välja förmånsbil.

  Är du bilansvarig på ett företag kan våra engagerade företagsrådgivare hjälpa dig skapa en bilpolicy för företagets förmånsbilar. Vi kan ta fram offerter, räkna TCO:er och göra skräddarsydda förslag som anpassats efter företagets vagnpark och behov. Oavsett om ni behöver 1 eller 100 företagsbilar kan vi hjälpa er.

  Kan arbetsgivaren ta bort en förmån?

  I princip alla företag erbjuder sina anställda förmåner av något slag. Det kan t ex vara personalrabatter, friskvårdsbidrag, tjänstebil, subventionerad lunch, kaffe, tidningsprenumeration, gratis frukt osv. En del förmåner erbjuds för att man vill måna om personalen medan andra förmåner är ”kutym” för en viss befattning eller nivå och därmed kanske ett måste för att få en medarbetare att tacka ja till ett anställningserbjudande. T ex så är det ganska vanligt att avdelningschefer har en tjänstebil eller förmånsbil som det också kallas i det fall den mer är en förmån än ett nödvändigt arbetsredskap.

  Ibland händer det att ett företag vill ta bort anställningsförmåner. Kanske har man fått in ett nytt företag i koncernen och vill likrikta villkor och förmåner mellan bolagen i koncernen, eller så behöver man av kostnadsskäl dra in på förmåner.

  När ska en förmån tas upp?

  Personalförmånerna är förmåner som arbetsgivaren ordnat för sina arbetstagare eller pensionerade, tidigare arbetstagare och som ges på basis av en anställning i arbets- eller tjänsteförhållande, men som inte utgör ersättning för utfört arbete. Arbetsgivarens syfte med att ge personalförmåner är ofta att förmedla en positiv arbetsgivarbild eller indirekt främja arbetsutförandet genom att exempelvis upprätthålla arbetstagarnas arbetsförmåga eller -motivation.

  Personalförmåner erbjuds i allmänhet på ett likvärdigt sätt för alla arbetstagare oavsett deras position eller arbetsresultat. En arbetstagare kan dock själv besluta huruvida hen ska använda förmånen eller inte. Bortsett från personalförmåner som blivit rutiner på arbetsplatsen, ingår personalförmånerna i allmänhet inte i arbetstagarens anställningsvillkor, och därför kan arbetsgivaren fritt besluta om att erbjuda eller slopa personalförmånerna.

  I arbetstagarens beskattning kan en personalförmån som fåtts av arbetsgivaren vara antingen en helt skattefri förmån, en delvis skattefri förmån eller en helt skattepliktig förmån. Skattefria personalförmåner behandlas i kapitlen 2–4 i denna anvisning. Skattepliktiga förmåner behandlas i kapitel 5 i denna anvisning.

  Får arbetsgivaren bjuda på frukost?

  info

  Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedanVar uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Expertstöd. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

  Är milersättning en förmån?

  Äntligen har de skattefria beloppen för milersättningen höjts! Beloppen har legat på samma nivå sedan 2009 (18,50 kronor per mil), trots att drivmedelspriserna har gått upp mycket sedan dess. De höjda drivmedelspriserna har gjort användningen av egen bil i jobbet till en förlustaffär. Att beloppet för milersättning inte hängt med i utvecklingen har förstås varit ett problem, och många har engagerat sig för att snabba på höjningen av beloppen. 

  Nivåerna för ersättningsbeloppen ser olika ut beroende på om tjänstebil eller egen bil används.

  • För tjänsteresor med egen bil kan arbetsgivare betala ut ett skattefritt schablonbelopp på 25 kronor per mil.
  • För tjänsteresor med tjänstebil där medarbetaren betalar drivmedlet privat, kan arbetsgivare betala ut ett skattefritt schablonbelopp på 12 kronor per mil (diesel, bensin eller etanol). 
  • Ingen förändring har skett vad gäller avdragsrätten för förmånsfordon som drivs med el. Beloppet står kvar vid 9,50 kronor per mil.
  • Egenföretagare kan ta ut ovan nämnda skattefria schablonbelopp som privat ersättning.