:

Hur får man ett utdrag ur lägenhetsregistret?

Innehållsförteckning:

 1. Hur får man ett utdrag ur lägenhetsregistret?
 2. Hur tar man reda på vem som äger en lägenhet?
 3. Var finns lägenhetsregistret?
 4. Vem ansvarar för lägenhetsregistret?
 5. Kan man se om en person äger en lägenhet?
 6. Kan man se om någon äger en bostad?
 7. Är fastighetsregistret offentligt?
 8. Måste man gå på lägenhetsvisning?
 9. Får man bo i en lägenhet utan att vara skriven där?
 10. Kan man bli av med lägenhet om man äger bostadsrätt?
 11. Hur kan man se vilka fastigheter en person äger?
 12. Hur bevisar man att man äger en lägenhet?
 13. Kan man se om någon äger en fastighet?
 14. Kan man ta reda på vilka fastigheter en person äger?
 15. Får man filma på visning?

Hur får man ett utdrag ur lägenhetsregistret?

 • Boende med frågor om lägenhetsnummer? Kontakta fastighetsägaren.
 • Fastighetsägare med frågor om lägenhetsnumrering? Kontakta den kommun som fastigheterna ligger i.
 • Fastighetsägare som behöver en ny förteckning över beslutade lägenhetsnummer? Kontakta den kommun som fastigheterna ligger i.

Hur tar man reda på vem som äger en lägenhet?

Det första värt att notera är om det är möjligt att få information om ägaren till en lägenhet alls. Eller är allt detta en vanlig uppfinning med syftet att lura befolkningen?

I princip finns det inget misstänksamt med detta. Dessutom kan du ta reda på vem som äger lokalerna, men du måste prova på det. I alla fall pekar praxis på just det. Så det är möjligt att tänka på hur man får information om de som bor i lägenheten och som äger fastigheten. Det är sant att du agerar. Kom ihåg: inte alla metoder kommer att vara tillgängliga för allmänheten. Men om dem lite senare.

Tack vare vad du generellt kan få information om ägarna och boende i en viss lägenhet? Allt detta tack vare ett sådant koncept som fastighetsregistrering. Hon tilldelar den så kallade matrisenummer-bostaden. Det kommer att spela en enorm roll i framtiden för många tjänster. Särskilt för bostadskontor och Rosreestra.

Dessutom är en viktig punkt registreringen av medborgare. Om ingen är registrerad i lägenheten blir det svårare att få information om ägaren. Även om det, som praxis visar, mer och mer ofta personer registrerade i en bostad denna fastighet i sin egendom. Inte så ofta registrerar medborgare på ett ställe, och ägarna är på en annan. Men detta händer också. Därför är det fastighetsregistrering som spelar den viktigaste rollen i vår nuvarande fråga. Tills det hände kan en person inte vara ägaren till lokalerna. Dessa är reglerna i Ryssland.

Och nu är det värt att ta reda på hur man får reda på vem ägaren till lägenheten är. Ärligt talat finns det en hel del alternativ. I alla fall existerar de helt enkelt. Men frågan om genomförandet av dessa faller redan helt på medborgarnas axlar. Troligen kommer de flesta av de föreslagna stegen inte att lyckas. När allt kommer omkring är inte alla redo att avslöja information om boende och ägare av lokaler. Detta är inte helt lagligt.

Det första scenariot är ett besök på bostadsbyrån. All information om invånare, ägare och registrerade medborgare lagras här. Vi kan säga att den här tjänsten är det mest omfattande arkivet med information om bostäder. Det vill säga att du kan kontakta bostadsbyrån på adressen till en viss lägenhet för den information du är intresserad av.

Endast det finns en nackdel. Hela problemet är att den här typen av tjänster inte krävs för att tillhandahålla den information som de lagrar. Om en medborgare är registrerad, men inte ägaren eller ägaren, men inte har ett permanent uppehållstillstånd i ditt hem, med andra ord, kommer bostadsbyrån att hjälpa dig. I praktiken är det omöjligt att få denna typ av information. Endast i sällsynta fall.

Var finns lägenhetsregistret?

I de fall där det finns fler än en bostad med samma adress, exempelvis i flerbostadshus, har varje bostad fått ett eget nummer enligt en standard som anges i förordningen om lägenhetsregister och i Lantmäteriets föreskrifter om lägenhetsregister. Numret anger var i byggnaden lägenheten finns.

Vem ansvarar för lägenhetsregistret?

Lantmäteriet är personuppgiftsansvarig för lägenhetsregistret enligt lagen om lägenhetsregister. Myndigheten har också utfärdat föreskrifter om lägenhetsregistret.

Lantmäteriet har skapat registret genom att dels samla in uppgifter från fastighetsägarna, dels hämtat uppgifter från det befintliga fastighetsregistret. Lantmäteriet har också i samband med insamlingen beslutat om lägenhetsnummer, i de fall där sådana ska finnas, enligt den standard som anges i förordningen om lägenhetsregister och i Lantmäteriets föreskrifter om lägenhetsregister.

Kan man se om en person äger en lägenhet?

Lägenhetsförteckningar måste finnas hos alla bostadsrättsföreningar. Förteckningen syftar till att klargöra flera olika aspekter av bostadsrätten, nedan finner du de viktigaste punkterna i registret.

 • Ägarens namn. I alla lägenhetsförteckningar ska det anges vem som äger lägenheten.
 • Bostadsrättens boyta & rum. Det ska alltid finnas information om ytan som hör till bostaden samt hur den är disponerad.
 • Kan man se om någon äger en bostad?

  Den som äger en fastighet är enligt huvudregeln också skyldig att betala fastighetsskatt och inkomstskatt för fastigheten samt skatt på dess avkastning och värde. Fastighetsägaren till ett småhus betalar fastighetsavgift istället för fastighetsskatt. Både fysiska och juridiska personer kan äga en fastighet. En fastighet kan ägas av flera delägare genom samäganderätt.

  Är fastighetsregistret offentligt?

  En samfällighetsförening vände sig till Lantmäteriet och begärde ut uppgift ur fastighetsregistret om namn och personnummer på en fastighetsägare som var medlem i föreningen. Föreningen ville använda uppgifterna för att driva in vägavgift från personen.

  Lantmäteriet avslog och föreningen överklagade till kammarrätten. Domstolen konstaterade att namn och personnummer normalt är offentliga i fastighetsregistret men att det fanns en hotbild mot den aktuella personen. Eftersom uppgifter om fastighetsinnehav kan användas för att ta reda på någons vistelseort ansåg kammarrätten att uppgifterna var hemliga och avslog överklagandet.

  Måste man gå på lägenhetsvisning?

  Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

  Vad händer om jag inte kan gå på en visning jag är kallad till?

  Får man bo i en lägenhet utan att vara skriven där?

  Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

  Det finns inget krav på att du ska vara skriven i den lägenhet du hyr. Tvärtom; du är skyldig att vara folkbokförd där du anses vara bosatt. Du anses vara bosatt på den fastighet där du regelmässigt tillbringar din dygnsvila (6-7 § folkbokföringslagen). Oriktig uppgift om folkbokföring kan medföra straff (42 § folkbokföringslagen).

  Kan man bli av med lägenhet om man äger bostadsrätt?

  30 maj 2017 kl 12:00 Uppdaterad 2 juni 2017 kl 11:14

  Stockholm Hon har hyresrätt i innerstan samtidigt som hon äger en bostadsrätt i Sollentuna. Och det är helt okej, enligt hyresnämnden.

  Hur kan man se vilka fastigheter en person äger?

  Registret innehåller dessutom information om adresser, byggnader och fastighetstaxering. Överskådlig beskrivning av fastighetsregistrets innehåll.

  Informationen används i många verksamheter, bland annat för kreditgivning och identifiering av rätt ägare vid fastighetsförsäljningar.

  Till fastighetsregistret hör även den digitala registerkartan som uppdateras löpande.

  Hur bevisar man att man äger en lägenhet?

  Bostad & Fastighet

  Hej! Mitt ex och jag äger vår lägenhet tillsammans som vi bodde i. Jag ska få vinsten när vi säljer den. Nu behöver jag skrivas av från lånet eftersom jag vill köpa en egen lägenhet. Hans nya ska ta över lånet tänkte vi. Hur ska jag tänka för att kunna bevisa att halva lägenheten ägs av mig vid försäljning om några år. Vi ska skiva papper. Med vänlig hälsning, E

  Kan man se om någon äger en fastighet?

  I Vem Äger Fastigheten kan du logga in med Bank-ID för att se vem som äger en fastighet. Du söker på en fastighetsbeteckning och får tillbaka namn och adress på ägaren.

  Om du inte känner till fastighetsbeteckningen så hittar du den i e-tjänsten Min karta. Klicka på den aktuella fastigheten så visas fastighetsbeteckningen.

  Vem Äger Fastigheten är främst riktad till privatpersoner som av rent privata skäl vill ta reda på vem som äger en fastighet. Men tjänsten får användas av:

  • Privatpersoner
  • Du som i din yrkesroll omsätter egendom, till exempel mäklare

  Oavsett vem du är så måste ditt ändamål med att använda tjänsten vara antingen ”privat behandling” eller ”omsättning av sådan egendom som registreras i fastighetsregistret”. Du kan läsa mer om vad detta innebär i tjänstens villkor. Genom att godkänna villkoren för användning av tjänsten intygar du att personuppgifterna ska användas för något av dessa ändamål.

  Kan man ta reda på vilka fastigheter en person äger?

  Fastighetsregistret är svenska statens officiella register över landets alla fastigheter. Det innehåller bland annat information om hur marken är uppdelad och vem som äger vad. Via Metria FastighetSök eller Metria Fastighetsuttag får du tillgång till de uppgifter du behöver.

  Informationen i fastighetsregistret ger tillförlitliga beslutsunderlag för nästan alla typer av verksamheter. Här följer några exempel på hur olika branscher använder registret.

  Får man filma på visning?

  Rymden, ljuset och den speciella flygplatsmiljön på Stockholm Arlanda Airport har alltid intresserat fotografer och producenter av lång- och reklamfilm. Observera att du måste ha tillstånd för att få lov att fotografera eller filma här.