:

Hur räknar jag fram omkostnadsbeloppet?

Innehållsförteckning:

 1. Hur räknar jag fram omkostnadsbeloppet?
 2. Hur vet jag omkostnadsbelopp?
 3. Är anskaffningsvärde och omkostnadsbelopp samma sak?
 4. Vad ingår i omkostnadsbelopp fastighet?
 5. Hur räknar jag ut omkostnadsbelopp Avanza?
 6. Vad är omkostnadsbelopp Avanza?
 7. Vad händer med mina aktier i Swedish Match?
 8. Hur räknar man ut omkostnadsbelopp k10?
 9. Vad är det för skillnad på depå och VP konto?
 10. Hur hittar jag omkostnadsbeloppet på Avanza?
 11. När avnoteras Swedish Match?
 12. När tvångsinlösen Swedish Match?
 13. Vad är omkostnadsbeloppet på K10?
 14. Kan jag ta ut pengar från mitt depåkonto?
 15. Vad är bäst VP-konto eller depå?

Hur räknar jag fram omkostnadsbeloppet?

Jag har sålt marknadsnoterade aktier. Hur ska jag räkna ut omkostnadsbeloppet?

Du ska räkna ut ett genomsnittligt omkostnadsbelopp för samtliga aktier av samma slag och sort, oavsett hur och när de förvärvats. Tänk på att även en split, nyemission och fondemission påverkar omkostnadsbeloppet.

Hur vet jag omkostnadsbelopp?

Omkostnadsbeloppet är den totala summan du betalar när du köper aktier. I den summan inkluderas priset för aktien, alltså den kurs du köper aktien till, samt courtaget.

Oftast är det bara aktiens pris och courtaget som räknas in i omkostnadsbeloppet. Men om det tillkommer några andra avgifter, som till exempel valutapåslag eller stämpelskatt, ska även dessa inkluderas i omkostnadsbeloppet.

Omkostnadsbeloppet är bra att räkna ut så att du vet exakt hur mycket du har betalat för dina aktier totalt. På så sätt kan du lättare veta om du gör vinst eller förlust om du skulle vilja sälja aktierna.

Omkostnadsbeloppet är även viktigt att känna till i de fall du ska deklarera dina aktieaffärer, om du har sålt aktier med vinst. Skatteverket vill då veta vad du betalade när du köpte aktierna, och vad du fick när du sålde dem.

Är anskaffningsvärde och omkostnadsbelopp samma sak?

Hej! Tack för att du vänt till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur du ska avyttra dina aktier i HQ AB och att du därför vill veta hur du ska bestämma omkostnadsbeloppet.

Vad ingår i omkostnadsbelopp fastighet?

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline för rådgivning!

Jag utgår från att du i din fråga syftar på det skattemässiga omkostnadsbeloppet. Regler om hur detta beräknas finns i inkomstskattelagen (förkortad IL). Lagen har några specialregler för bland annat näringsfastigheter och fastigheter som förvärvats före år 1952 (t.ex. i 45 kap. 13 och 28 § IL). Jag förutsätter dock i mitt svar att det nu är fråga om en privatbostadsfastighet som förvärvats efter år 1952, samt att du säljer hela fastigheten.

Hur räknar jag ut omkostnadsbelopp Avanza?

Omkostnadsbelopp är den summa som du har betalat för dina värdepapper, inklusive courtage.

Vad är omkostnadsbelopp? Omkostnadsbeloppet är den totala summan du betalar när du köper aktier. I den summan inkluderas priset för aktien, alltså den kurs du köper aktien till, samt courtaget. Oftast är det bara aktiens pris och courtaget som räknas in i omkostnadsbeloppet.

Vad är omkostnadsbelopp Avanza?

Om du har gjort en kapitalvinst (gått plus, för att använda ett vardagligt uttryck) vid försäljning av värdepapper ska du redovisa denna i din inkomstdeklaration eftersom vinsten ska beskattas. För att beräkna beskattningsunderlaget måste du först dra av det så kallade omkostnadsbeloppet från vinsten.

Omkostnadsbeloppet är vanligtvis anskaffningsutgiften, alltså det du har betalat för dina värdepapper. Om du har fått värdepapper som till exempel gåva eller vid arv övertar du den tidigare ägarens omkostnadsbelopp.

För att räkna ut det belopp som du ska deklarera vid en värdepappersförsäljning ska du alltså dra av omkostnadsbeloppet från vinsten. Detta gör du med hjälp av en så kallad kapitalvinstberäkning. För att kunna beräkna detta behöver du ta reda på inköpspriset.

När du säljer värdepapper – till exempel aktier – har Skatteverket i de flesta fall ditt försäljningspris via banken, vilket oftast är angivet i deklarationen när du får den. Du behöver dock fylla i inköpspriset, det vill säga anskaffningsvärdet för dina aktier. Om du har köpt aktierna i den “digitala eran” kan du vanligtvis hitta avräkningsnotorna i din digitala historik över köp och försäljning. En avräkningsnota är ett skriftligt kvitto på en transaktion där du antingen har köpt eller sålt aktier eller andra värdepapper.

När du beräknar omkostnadsbelopp för de aktier du har sålt måste du ta hänsyn till händelser som skett i bolaget från att du köpte aktierna till att du sålde dem. Exempel på sådana händelser är nyemission, fondemission, aktiesplit, inlösen eller utdelning av aktier.

Vad händer med mina aktier i Swedish Match?

Snusbolaget Swedish Match bekräftar att de förhandlar med Philip Morris International om uppköpsbud på bolaget. Därför blev det kursrally och jag sålde trefjärdedelar av mina Swedish Match-aktier idag på förmiddagen den 10 maj.

Hur räknar man ut omkostnadsbelopp k10?

Nedan har du en checklista för hur du räknar ut hur mycket du kan ta i utdelning från ditt aktiebolag och få hela utdelningen beskattad med 20 procents inkomstskatt.

 • Börja med att ta fram uppgift på hur många aktier du ägde i fåmansföretaget vid årets ingång och hur många aktier det var totalt i företaget vid årets ingång. Detta hittar du i företagets aktiebok.
 • Du kan då räkna fram din andel av företaget som
 • Vad är det för skillnad på depå och VP konto?

  Eftersom fonder och aktier inte kan förvaras på ett vanligt lönekonto eller sparkonto behöver du ett av följande: 

  • Ett investeringssparkonto (ISK)
  • En kapitalförsäkring (KF)
  • En värdepappersdepå (kallas ofta aktiekonto, fondkonto eller liknande)

  Vilket konto du väljer att öppna beror dels på vad det är du ska investera i, dels vem du vill ska ha rätt att ärva kontot när du går bort. 

  Hur hittar jag omkostnadsbeloppet på Avanza?

  Du ska deklarera dina aktieaffärer om du sålt aktier, om du ägt aktier i ett bolag som gått i konkurs eller om du haft aktier som lösts in under förra året.

  Du behöver förstås inte deklarera försäljningar av aktier och fonder om dessa har förvarats på ett investeringssparkonto, eftersom dessa schablonbeskattas.

  När avnoteras Swedish Match?

  Det börsnoterade Procordia, med huvudägarna Volvo och den svenska staten, förvärvar 1992 tändsticks- och tändarverksamheten med namnet Swedish Match.

  Verksamheten införlivas i Procordias affärsområde Procordia United Brands och hela den nya verksamheten ändrar namn till Swedish Match, för att dra fördel av det internationellt kända företagsnamnet. Det förvärvade bolaget utgör moderbolag i underkoncernen med Klaus Unger som VD.

  Merparten av konfektyrverksamheten i Procordia United Brands avyttras 1993. Procordia delas i två självständiga bolag genom en utdelning av Branded Consumer Products AB (BCP) och en namnändring av Procordia till Pharmacia AB.

  Under 1994 förvärvar Volvo resterande del av Branded Consumer Products AB genom ett publikt uppköpserbjudande och följande tvångsinlösen av utestående aktier i BCP.

  När tvångsinlösen Swedish Match?

  PMHH, dotterbolag till Philip Morris International, är nu ägare till 93,1 procent av aktierna i Swedish Match och avser nu initiera tvångsinlösen och begära avnotering av Swedish Match-aktien från Stockholmsbörsen.

  Läs också: Nu införs åldersgräns för vitt snus – rörigt för branschen

  Vad är omkostnadsbeloppet på K10?

  Schablonbeloppet enligt förenklingsregeln för inkomståret 2021 är 183 700 kr (inkomstbasbeloppet x 2,75). Det beloppet ska delas mellan alla delägare i proportion till hur många andelar man äger.

  Kan jag ta ut pengar från mitt depåkonto?

  Den första insättningen ska vara minst 500 000 kronor. Därefter finns det ingen gräns för insättningarnas storlek.

  Passar dig som är en aktiv placerare och du kan kostnads- och skattefritt byta fonder under spartiden. Vinst och uttag är också skattefria, i stället dras en schablonskatt/avkastningsskatt varje år. Inbetalningar är inte avdragsgilla, men du slipper å andra sidan att betala inkomstskatt på framtida utbetalningar. Uttag (så kallat återköp) är avgiftsfritt. Däremot tas ännu ej betald avkastningsskatt ut.

  Vad är bäst VP-konto eller depå?

  Investeringssparkontot (ISK) passar för dig som handlar fonder och noterade aktier och fraktioner. Ditt innehav schablonbeskattas och du behöver inte deklarera dina vinster eller förluster. Ett ganska enkelt alternativ för dig som inte vill krångla med deklarationen.

  Du kan alltså köpa och sälja på kontot som du vill utan att du behöver lägga en massa tid på att deklarera året därpå.