:

Kan man göra bokslut själv?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man göra bokslut själv?
 2. Var kan jag se mitt bokslut?
 3. Är årsredovisning online bra?
 4. Kan man göra årsredovisning själv?
 5. Vad är det för skillnad på årsbokslut och årsredovisning?
 6. Vad kostar ett bokslut enskild firma?
 7. Hur får man fram årsredovisning?
 8. Vad kostar årsredovisning online?
 9. Hur lämnar man in årsredovisning digitalt?
 10. Vem ska göra årsbokslut?
 11. Vilka företag behöver inte göra årsbokslut?
 12. Kan man göra bokslut själv enskild firma?
 13. Måste man göra bokslut enskild firma?
 14. Vart hittar man sin årsredovisning?
 15. Vad är skillnaden mellan bokslut och årsredovisning?

Kan man göra bokslut själv?

Alla företag är skyldiga att upprätta ett årsbokslut vid räkenskapsårets slut. Bolagsformen och storleken på företaget styr enligt vilket regelverk årsbokslutet ska upprättas samt om en årsredovisning ska göras eller inte.

Tips! Om du ska upprätta ett förenklat årsbokslut kan du läsa vår guide här »

Var kan jag se mitt bokslut?

 • Årsbokslut för enskild näringsverksamhet
 • Årsredovisning för aktiebolag
 • Årsbokslut eller årsredovisning för handelsbolag eller kommanditbolag
 • Årsredovisning för ekonomisk förening

Är årsredovisning online bra?

När du är klar med den löpande bokföringen och avslutat ditt räkenskapsår genom att göra bokslut är det dags att deklarera till Skatteverket och skapa årsredovisning som ska in till Bolagsverket. Har du ännu inte gjort bokslut kan du läsa vår steg för steg-guide hur du enkelt gör det själv i vår bokslutsfunktion.

Beroende på företagsform lämnar man olika slags inkomstdeklarationer till Skatteverket. För aktiebolag är det inkomstdeklaration 2 som gäller (gäller även ekonomisk förening).

Kan man göra årsredovisning själv?

En årsredovisning är en beskrivning och sammanfattning av företagets ekonomi under året som gått samt ett meddelande om den nuvarande balansen. Nystartade företag har ingen så kallad revisionsplikt de två första åren. 

Det är dock inte bara aktiebolag som måste göra en årsredovisning – alla företagare måste göra det oavsett om det är en enskild firma (om den omsätter mer än 3 miljoner per år, annars används ett så kallat förenklat bokslut), handelsbolag (beroende på storlek), förening eller aktiebolag. 

Själva syftet med det här bokslutet, som det också kallas, är att man ska få en övergripande bild över hur företaget presterat under året och hur det nuvarande ekonomiska läget ser ut. Dessa uppgifter registreras och blir offentliga uppgifter som man som privatperson eller företagare kan hitta på nätet till exempel. 

Det är endast en viss typ av storlek på aktiebolag som måste skicka in sin årsredovisning till Bolagsverket varje år. Om balansen för bolaget nått upp till 40 miljoner kronor de två senaste räkenskapsåren, ni haft minst 50 anställda under de senaste två åren samt en nettoomsättning på mer än 80 miljoner kronor, då räknas man som ett stort aktiebolag. Vilken betydelse har då detta för redovisningen? Jo, det finns olika regelverk att följa. 

Stora aktiebolag ska följa det huvudregelverk som kallas för K3 medan mindre aktiebolag ska följa regelverket K2, som är en förenklad version av K3. Ett litet aktiebolag kan välja mellan att göra den förenklade versionen (K2) eller använda sig av huvudregelverket direkt, men måste då följa alla regler till punkt och pricka. Stora aktiebolag får aldrig välja detta, det är alltid K3 som gäller. 

Om företaget uppfyller minst två av kriterierna du kan läsa här nedan innebär det att bolaget måste ha en licensierad revisor som ser över årsredovisningen innan den skickas in till Bolagsverket. Men det är som sagt inte revisorn som ska göra själva redovisningen. 

Vad är det för skillnad på årsbokslut och årsredovisning?

Alla företag ska varje år göra ett bokslut. Men vad innebär det egentligen? Vi reder ut begreppet och ger dig svar på tre vanliga och viktiga frågor. 

Alla företag, både enskilda firmor och aktiebolag, ska efter ett räkenskapsår göra ett bokslut. Det är en sammanställning av bokföringen, det vill säga de affärshändelser som bokförts under året, det som berättar hur det gått för företaget och hur ekonomin ser ut vid räkenskapsårets slut. Det är sedan bokslutet som ligger till grund för hur mycket skatt företaget ska betala. 

Vad kostar ett bokslut enskild firma?

En fråga man ofta har fått: -Hur lång tid kommer det att ta tror du?Kunden oroar sig ofta för antalet timmar och att kostnaden ska rinna iväg.

Därför har vi tagit fram bokföring till fast pris. Då vet du redan i förväg vad det kommer att kosta och slipper oroa dig över en obehaglig överraskning när fakturan kommer.

Hur får man fram årsredovisning?

Alla aktiebolag ska för varje räkenskapsår upprätta och skicka sin årsredovisning och, när så krävs, även revisionsberättelsen till Bolagsverket. Detta gäller oavsett om företaget har drivit verksamhet eller varit vilande.

Årsredovisningen och, när så krävs, även revisionsberättelsen ska ha kommit in till Bolagsverket senast sju månader efter räkenskapsårets utgång. Om inte handlingarna kommer in i tid kan aktiebolaget få betala en förseningsavgift till Bolagsverket. Här ser du några exempel på sista inlämningsdag som gäller de vanligaste räkenskapsåren:

Vad kostar årsredovisning online?

SpeedLedger samarbetar med Årsredovisning Online som erbjuder deklaration och årsredovisning för aktiebolag. Ett perfekt verktyg för dig som bokför och gör ditt bokslut enligt K2-regelverket.

Hur lämnar man in årsredovisning digitalt?

Ja det kan man. Till att börja med ska vi börja med att förtydliga några saker.

Vem ska göra årsbokslut?

Ja, föreningar och stiftelser som inte är bokföringsskyldiga får frivilligt upprätta ett årsbokslut. Ideella föreningar och registrerade trossamfund kan i stället frivilligt upprätta ett förenklat årsbokslut om intäkterna normalt uppgår till högst tre miljoner kronor.

Ett årsbokslut ska upprättas enligt reglerna i bokföringslagen och BFN:s K-regelverk Årsbokslut. Det ska bestå av en resultaträkning, en balansräkning och ytterligare upplysningar.

Vilka företag behöver inte göra årsbokslut?

Ja, föreningar och stiftelser som inte är bokföringsskyldiga får frivilligt upprätta ett årsbokslut. Ideella föreningar och registrerade trossamfund kan i stället frivilligt upprätta ett förenklat årsbokslut om intäkterna normalt uppgår till högst tre miljoner kronor.

Ett årsbokslut ska upprättas enligt reglerna i bokföringslagen och BFN:s K-regelverk Årsbokslut. Det ska bestå av en resultaträkning, en balansräkning och ytterligare upplysningar.

Kan man göra bokslut själv enskild firma?

Dags att upprätta bokslut? Alla personer som driver enskild firma måste enligt lag upprätta ett bokslut vid räkenskapsåretsslut. Ett bokslut är en sammanfattning av det gångna året och förklara hur företaget har presterat. I detta blogginlägg kommer vi gå igenom vad som gäller för dig med enskild firma och steg för steg hur du gör ett bokslut.  Låt oss börja med vad ett bokslut är!

Ett bokslut är en sammanställning av all bokföring som gjorts under räkenskapsåret. Alla företag som har affärshändelser är skyldiga att upprätta ett boklsut. Beroende på din enskilda firmans storlek och omsättning kan du upprätta ett förenklat eller vanligt boklsut. I vissa fall kan man behöva avsluta räkenskapsåret med en årsredovisning. 

Ett förenklat bokslut ska innehålla en resultaträkning och en balansräkning. I ett vanligt boklsut ska man även inkludera tilläggsupplysningar som berör resultaträkningen och balansräkningen. I sällsynta fall om man driver en större enskild firma måste man upprätta en årsredovisning vid räkenskapsåretsslut. I årsredovisningen ska man inkludera en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, tilläggsupplysningar och en rapport som beskriver förändring i kapital.

Måste man göra bokslut enskild firma?

Enskilda näringsidkare med en nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor får välja att avsluta den löpande bokföringen vid räkenskapsårets slut med att göra ett förenklat årsbokslut istället för ett vanligt årsbokslut. Bokslutet ska upprättas enligt ett speciellt upp­ställningsschema som Bokföringsnämnden har utarbetat.

Det förenklade årsbokslutet består av balansrapport och resultatrapport och detta ska ligga till grund för inkomstdeklarationen. Här går vi igenom de olika delarna i det förenklade årsbokslutet.

Vart hittar man sin årsredovisning?

Hur funkar det här med årsredovisning? I den här filmen går vi igenom vad du behöver göra i sex olika steg. (Längd: 4:03 minuter.)

ska ta fram en årsredovisning och lämna in den till Bolagsverket. När årsstämman har fastställt balans- och resultaträkningen har du en månad på dig att lämna in årsredovisningen till Bolagsverket. Det innebär att årsredovisningen ska finnas hos Bolagsverket senast sju månader efter räkenskapsårets slut. Du kan välja att lämna in din årsredovisning digitalt till Bolagsverket eller skicka den med posten.

Vad är skillnaden mellan bokslut och årsredovisning?

 • Årsbokslut för enskild näringsverksamhet
 • Årsredovisning för aktiebolag
 • Årsbokslut eller årsredovisning för handelsbolag eller kommanditbolag
 • Årsredovisning för ekonomisk förening