:

Vad gäller för ukrainare som kommer till Sverige?

Innehållsförteckning:

 1. Vad gäller för ukrainare som kommer till Sverige?
 2. Hur anställer man någon från Ukraina?
 3. Hur många från Ukraina har fått uppehållstillstånd?
 4. Vad krävs för att få uppehållstillstånd?
 5. Hur länge får ukrainare stanna?
 6. Kan ukrainare stanna i Sverige?
 7. Kan folk från Ukraina jobba i Sverige?
 8. Får man betalt för att ta emot folk från Ukraina?
 9. Får ukrainska flyktingar uppehållstillstånd?
 10. Är det gratis sjukvård i Ukraina?
 11. Hur mycket kostar uppehållstillstånd?
 12. Är det svårt att få uppehållstillstånd?
 13. Får ukrainare stanna i Sverige?
 14. Kan ukrainare få a kassa?
 15. Hur mycket får en invandrare i bidrag per månad?

Vad gäller för ukrainare som kommer till Sverige?

Vad gäller för personer som kommer som flyktingar från Ukraina till Sverige?

Ukrainska medborgare kan vistas i Sverige utan tillstånd i 90 dagar. Det betyder att du som är ukrainsk medborgare som kan visa upp ett giltigt biometriskt pass vid gränsen till Sverige får stanna här utan visum i upp till 90 dagar. För att få vara i Sverige viseringsfritt måste du ha pengar för uppehälle och hemresa samt boende i Sverige ordnat för tiden du ska stanna.Ukrainska medborgare som saknar biometriskt pass har rätt att resa in och vistas i Sverige i 90 dagar med ett Schengenvisum. Efter 90 dagar i Sverige finns möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd för besök.

Hur anställer man någon från Ukraina?

Det finns förutsättningar för svenska arbetsgivare att anställa människor som flyr från Ukraina relativt snabbt och enkelt, men det är en del saker som ni som arbetsgivare behöver tänka på.

I samband med rådande krissituation i Ukraina är det många människor på flykt som söker skydd i Sverige. Ett särskild massflyktsdirektiv har aktiverats inom EU för att underlätta mottagande av ukrainska medborgare och även ge dem möjlighet att börja jobba i alla EU länder.

Hur många från Ukraina har fått uppehållstillstånd?

Under 2022 fick 44 570 personer uppehållstillstånd för att de var anhöriga till en person i Sverige som har antingen svenskt medborgarskap eller uppehållstillstånd i Sverige. Inom denna grupp omfattas uppehållstillstånd som har beviljats för anhöriga till personer som är svenska medborgare, anhöriga till personer som har fått asyl, anhöriga till personer som arbetar här, barn födda i Sverige till förälder med permanent uppehållstillstånd, anhöriga till EU/EES-medborgare som är varaktigt bosatta i Sverige, anhöriga till gäststudenter och adoption. Bland dessa 44 570 personer fick 14 117 personer, motsvarande cirka 31 procent, uppehållstillstånd som anhöriga till personer som har arbetskraftsinvandrat till Sverige. Ungefär 9 procent var anhöriga till personer som har fått uppehållstillstånd på asylgrunder. 4 I slutet av 2022 låg det cirka 32 000 öppna ärenden om anhöriginvandring som väntade på beslut.5

Vad krävs för att få uppehållstillstånd?

Du måste ansöka om förlängning innan ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd går ut. Tidigast två månader innan uppehållstillståndet går ut kan du ansöka om förlängning.

Hur länge får ukrainare stanna?

Du som har flytt från kriget i Ukraina kan ha rätt till uppehållstillstånd med tillfälligt skydd i Sverige enligt EU:s massflyktsdirektiv.

På Migrationsverkets webbplats kan du läsa mer om vem som kan ansöka om tillfälligt uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Du kan också läsa om hur du gör för att ansöka och vad som händer efter beslut.

Kan ukrainare stanna i Sverige?

Cirka 13 000 personer som sökt skydd enligt massflyktsdirektivet väntas lämna Sverige under 2023 – 3 000 fler än i föregående prognos. Migrationsverket justerar upp siffran efter att många personer blivit utskrivna ur mottagningssystemet sedan den 4 mars, då de inte ansökt om att förlänga sina uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Bedömningen är att dessa personer har lämnat Sverige utan att meddela Migrationsverket.

Totalt har cirka 20 procent av dem som fått tillfälligt skydd registrerats som utresta från Sverige. Ungefär en tredjedel har uppgett att de ska återvända till Ukraina, men det kan röra sig om fler än så.

– För resterande två tredjedelar är landet de avsett att åka till okänt eller så har de angett ett annat land än Ukraina som destination. En liten andel av dem som rest ut från Sverige har kommit tillbaka, säger Annika Gottberg.

Kan folk från Ukraina jobba i Sverige?

Massflyktsdirektivet som har aktiverats ger som bekant den som kommer från Ukraina rätt till bland annat ett tidsbegränsat uppehållstillstånd och rätt att arbeta. Direktivet gäller för ukrainsk medborgare och för att omfattas av det ska den ska den ukrainska medborgaren ha lämnat landet efter den 24 februari 2022.

Den ukrainska medborgaren måste inom 90 dagar efter ankomst till Sverige identifiera och registrera sig hos Migrationsverket. Det görs enkelt via en digital tjänst på nätet som är på svenska.

Får man betalt för att ta emot folk från Ukraina?

På den här sidan har vi samlat vanliga frågor och svar som rör dig som har flytt från kriget i Ukraina.

Den här informationen finns på ukrainska och ryska. Tryck på knappen Other languages ovan för att byta språk.

Ansökan om förlängt uppehållstillstånd med skydd enligt massflyktsdirektivet är nu stängd.

Får ukrainska flyktingar uppehållstillstånd?

På den här sidan samlar vi aktuell information – och länkar till betrodda källor – för vårdpersonal som möter flyktingar från Ukraina. Informationen kan även vara relevant för personer som möter flyktingarna i andra sammanhang.

Från 3 mars 2022 – när EU aktiverade sitt massflyktsdirektiv – kan ukrainska medborgare på flykt få omedelbart skydd och tidsbegränsade uppehållstillstånd i Sverige och andra EU-länder. I oktober 2022 förlängde EU det tidigare direktivet (slutar gälla 5 mars 2023) till 4 mars 2024. För att få förlängt skydd ska de ukrainska flyktingarna göra en ansökan hos Migrationsverket.

I Sverige får flyktingarna ett uppehållstillståndskort (UT-kort) som gäller ett år, enligt lagen om mottagandet av asylsökande (LMA). Lagen innebär bland annat att personer under 18 år har samma rätt till hälso-, sjuk-och tandvård som folkbokförda. Vid fyllda 18 år ska de erbjudas vård och tandvård som inte kan anstå samt mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning. Precis som asylsökande får de, oavsett ålder, ett reservnummer att använda i kontakten med vården.

Är det gratis sjukvård i Ukraina?

Den som har flytt från Ukraina ska få tillgång till sjukförmåner och skrivas in i värdlandets hälso- och sjukvårdssystem. Ukrainsk vårdpersonal kan spela en viktig roll för att tillgodose nya behov om deras kvalifikationer erkänns snabbt.

Om du beviljas tillfälligt skydd i EU har du rätt att få vård i ditt värdland. När du har registrerat dig och fått det tillfälliga uppehållstillståndet får du också tillgång till landets hälso- och sjukvård.

Om du anses vara fullt försäkrad kan du också få ett europeiskt sjukförsäkringskort som ger dig rätt till nödvändig vård under en tillfällig vistelse i ett annat EU-land.

Hur mycket kostar uppehållstillstånd?

Om du är medborgare i ett land utanför EU och har bott i Sverige i fem år utan avbrott, kan du få status som varaktigt bosatt i Sverige. Detta är inte samma sak som permanent uppehållstillstånd, men om du blir beviljad status som varaktigt bosatt ska du enligt lag även få permanent uppehållstillstånd. Någon ytterligare prövning av villkoren för permanent uppehållstillstånd ska alltså inte göras efter beslutet om status som varaktigt bosatt. Status som varaktigt bosatt bygger på ett EU-direktiv och innebär också att du har större möjligheter att arbeta, studera eller starta eget företag i ett de flesta andra EU-länder. Har du status som varaktigt bosatt kan du vistas utanför Sverige om du vistas inom EU och i de länder som omfattas, i upp till 6 år. Dessa länder är: Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Du kan även, vid en mer permanent flytt till något av dessa länder, överföra din status som varaktigt bosatt dit.

För att få status som varaktigt bosatt i Sverige ska du:

Är det svårt att få uppehållstillstånd?

Uppdaterat torsdag 23 juni 2022 kl 15.45 Publicerat måndag 20 juni 2022 kl 12.10

Det krävs att man får ett riktigt jobb för att få permanent uppehållstillstånd i Sverige. Alltså ett jobb som inte staten är med och betalar för. Men det är få som lyckas med det, rapporterar P4 Göteborg.

Får ukrainare stanna i Sverige?

EU:s medlemsstater har beslutat att aktivera det så kallade massflyktsdirektivet. Det innebär att den som är ukrainsk medborgare eller har skyddsstatus i Ukraina, och har lämnat landet efter den ryska invasionen, kan få omedelbart skydd i Sverige och ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.

Direkt vid ansökan kan den som har flytt få hjälp med mat och någonstans att bo, om personen har ett akut behov av det. Massflyktsdirektivet ger migranterna från Ukraina, förutom mat och boende, rätt att arbeta, rätt att söka grundläggande vård, rätt till skolgång för barn och rätt till visst ekonomiskt bistånd i Sverige.

Kan ukrainare få a kassa?

Det finns 24 a-kassor i Sverige. Här får du förslag på vilka av dem du kan söka medlemskap hos, beroende på vilken typ av arbete du har. Vissa a-kassor kan du gå med i oavsett vilken bransch du arbetar i medan andra är specialiserade på en viss yrkesgrupp. Ett grundkrav för alla a-kassor är att du måste ha arbetat i Sverige för att bli medlem.

Du filtrerar nu på , och . Rensa filter

Hur mycket får en invandrare i bidrag per månad?

Svenska Röda Korset och våra samarbets­partners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet, samla in besöks­statistik och möjliggöra personaliserad marknads­föring. Du väljer vilka typer av cookies som du accepterar utöver de nödvändiga som behövs för att webbplatsen ska fungera.

Dessa cookies behövs för att webbplatsen ska fungera tekniskt och funktionellt och måste därför accepteras för att kunna besöka sidan.