:

Hur stavas dricks?

Innehållsförteckning:

 1. Hur stavas dricks?
 2. Vad är en vi?
 3. Vad innebär dricks?
 4. Vad räknas som dricks?
 5. Vad är ett or?
 6. Vad är ett as?
 7. Vad gäller för dricks?
 8. Vad är normal dricks?
 9. Får man behålla dricks?
 10. Vad är rimligt att ge i dricks?
 11. Vad är ett rö?
 12. Vad betyder ör i ortnamn?
 13. Vad menas med ASA?
 14. Vilka djur äter as?
 15. Har man rätt till dricks?

Hur stavas dricks?

Detta ställningstagande ersätter ställningstagandet ”Frågor om dricks – särskilt vid betalning med kontokort” från den 29 juni 2015, dnr 131 356228-15/111. Anledningen till ett nytt ställningstagande är att Skatteverket har fått många följfrågor som avser den praktiska hanteringen av dricks och i detta ställ­nings­­tagande behandlas därför även vissa sådana frågor. Kommentarerna om bokföring av dricks har också utökats. Ställningstagandet innebär ingen ändring av de rättsfrågor som besvarades i ställnings­tagandet 2015-06-29. Vad som sägs om hantering av dricks medför inte att det uppkommer något tillkommande krav på att ett kassaregister ska ha vissa funktioner. Ställningstagandet innebär alltså inte något krav på utbyte eller uppgradering av ett kassaregister.

I främst restaurangnäringen förekommer det att gäster betalar dricks som är en frivillig betalning utöver vad som står på notan. Dricks kan betalas kontant eller som ett extra belopp med kontokort eller på annat elektroniskt sätt, t.ex. med smarttelefon.

Dricks som personalen själv tar hand om i form av kontanter utgör inte inkomst för företaget och företaget ska inte redovisa detta som lön till anställda. Dricks som en anställd erhåller direkt från gäster utgör skattepliktig ersättning för arbete och ska tas upp som inkomst av tjänst i inkomstdeklara­tionen. Om däremot företaget tar hand om den kontanta dricksen och arbetsgivaren efter eget bestämmande fördelar den bland personalen utgör dricksen inkomst för företaget och lön för anställda.

Vad är en vi?

Vi finns på plats i Sverige och 117 andra länder och arbetar för alla barns självklara rätt att överleva, utvecklas och växa upp i trygghet. Här och nu för framtiden förändrar vi barns liv.

Vad innebär dricks?

Detta ställningstagande ersätter ställningstagandet ”Frågor om dricks – särskilt vid betalning med kontokort” från den 29 juni 2015, dnr 131 356228-15/111. Anledningen till ett nytt ställningstagande är att Skatteverket har fått många följfrågor som avser den praktiska hanteringen av dricks och i detta ställ­nings­­tagande behandlas därför även vissa sådana frågor. Kommentarerna om bokföring av dricks har också utökats. Ställningstagandet innebär ingen ändring av de rättsfrågor som besvarades i ställnings­tagandet 2015-06-29. Vad som sägs om hantering av dricks medför inte att det uppkommer något tillkommande krav på att ett kassaregister ska ha vissa funktioner. Ställningstagandet innebär alltså inte något krav på utbyte eller uppgradering av ett kassaregister.

I främst restaurangnäringen förekommer det att gäster betalar dricks som är en frivillig betalning utöver vad som står på notan. Dricks kan betalas kontant eller som ett extra belopp med kontokort eller på annat elektroniskt sätt, t.ex. med smarttelefon.

Dricks som personalen själv tar hand om i form av kontanter utgör inte inkomst för företaget och företaget ska inte redovisa detta som lön till anställda. Dricks som en anställd erhåller direkt från gäster utgör skattepliktig ersättning för arbete och ska tas upp som inkomst av tjänst i inkomstdeklara­tionen. Om däremot företaget tar hand om den kontanta dricksen och arbetsgivaren efter eget bestämmande fördelar den bland personalen utgör dricksen inkomst för företaget och lön för anställda.

Vad räknas som dricks?

Detta ställningstagande ersätter ställningstagandet ”Frågor om dricks – särskilt vid betalning med kontokort” från den 29 juni 2015, dnr 131 356228-15/111. Anledningen till ett nytt ställningstagande är att Skatteverket har fått många följfrågor som avser den praktiska hanteringen av dricks och i detta ställ­nings­­tagande behandlas därför även vissa sådana frågor. Kommentarerna om bokföring av dricks har också utökats. Ställningstagandet innebär ingen ändring av de rättsfrågor som besvarades i ställnings­tagandet 2015-06-29. Vad som sägs om hantering av dricks medför inte att det uppkommer något tillkommande krav på att ett kassaregister ska ha vissa funktioner. Ställningstagandet innebär alltså inte något krav på utbyte eller uppgradering av ett kassaregister.

I främst restaurangnäringen förekommer det att gäster betalar dricks som är en frivillig betalning utöver vad som står på notan. Dricks kan betalas kontant eller som ett extra belopp med kontokort eller på annat elektroniskt sätt, t.ex. med smarttelefon.

Dricks som personalen själv tar hand om i form av kontanter utgör inte inkomst för företaget och företaget ska inte redovisa detta som lön till anställda. Dricks som en anställd erhåller direkt från gäster utgör skattepliktig ersättning för arbete och ska tas upp som inkomst av tjänst i inkomstdeklara­tionen. Om däremot företaget tar hand om den kontanta dricksen och arbetsgivaren efter eget bestämmande fördelar den bland personalen utgör dricksen inkomst för företaget och lön för anställda.

Vad är ett or?

Att arbeta utifrån ett miljöledningssystem hjälper organisationer att förbättra miljöarbetet genom att fokusera på rätt saker i planering, genomförande, uppföljning och förbättring av verksamheten.

Inom ramen för miljöledningsarbetet ska ansvarsfördelningen vara tydlig och bland annat ska rutiner finnas för att säkerställa att organisationen förbättrar sin positiva miljöpåverkan och minskar sin negativa miljöpåverkan. På så sätt bidrar organisationen också till Sveriges miljömål och de globala målen för hållbar utveckling.

Vad är ett as?

Byggherrarna och våra samarbets­partners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet, samla in besöks­statistik och möjliggöra personaliserad marknads­föring. Du väljer vilka typer av cookies som du accepterar utöver de nödvändiga som behövs för att webbplatsen ska fungera.

Besöksstatistik Marknadsföring

Vad gäller för dricks?

Kortbetalningar är praktiska – men lite trassliga när det kommer till dricksen. Så här ligger det till.

Visste du detta om dricks på kortbetalning? Foto: Colourbox, Fialotta Bratt/Skatteverket

Vad är normal dricks?

Ska man ge dricks och i så fall hur mycket bör man egentligen ge till olika personer inom servicenäringen på utlandsresan? Svenskar är inte så vana med drickskulturen och det är en av de vanligare frågorna Vings guider får ute på resmålen. I många fall räcker det med ett vänligt tack medan det i andra förväntas att man ger en slant som uppskattning och tack för hjälpen.

För att reda ut vad som är kutym att ge i dricks har Ving ställt frågan hur turisterna ska resonera när det gäller dricks, till sina guider i tolv av sommarens populäraste semesterländer. De kan naturligtvis inte göra en hundraprocentigt säker manual, men det är bra riktlinjer. Sedan ska man även väga in den service man får, eller inte får. 

Får man behålla dricks?

Ett par kronor eller ett par hundralappar – dricksen fortsätter att fascinera, tjafsas om och undras över. Här är nio råd som gör dig till dricksproffs.

Dela rättvist på dricksen och få bra stämning på jobbet. Foto: Kristin Lidström

Vad är rimligt att ge i dricks?

Jag har en gång gett dricks till personalen på Pressbyrån på Malmö centralstation och de blev helt chockade. Jag har hört att massörer ibland får dricks när de gör ett riktigt bra jobb men det kan vara en skröna. När det kommer till krogen tycker jag att du ska ge dricks. Varför jag är av den åsikten kan du läsa på slutet men först lite historik.

Dricks har funnits sedan 1900-talets början och då var det livsnödvändigt för personalens överlevnad. Städpersonal på hotell och krogar förväntades jobba gratis och ofta skulle de även ha med sin egen utrustning. Kockar fick uselt betalt och deras lön drygades ut med dricks. Samma sak för serveringspersonal. 1938 skedde en revolution när serveringsavgiften dök upp på notan och gjorde att personalen fick riktig lön. Den posten försvann 50 år senare och bakades in i mat- och dryckespriset. På 80-talet borde alltså dricksen ha försvunnit, men istället blev det tvärtom. Tidsandan på 80-talet var show off och rejält med dricks blev ett sätt att visa status. Dricks, rejäla axelvaddar och en röd Porsche cabriolet är tre fenomen som hör denna epok till. Under samma årtionde började svenskar resa över Atlanten och i New York är det fortfarande lag på att ge dricks utom när du är sjukt missnöjd med både service och mat. I USA ska du dricksa skatten på notan gånger två om du inte vill bli utskälld av personalen. Ungefär 20 procent extra alltså. I Sverige finns inga sådana regler, men en anledning att ge dricks är att du framstår som världsvan.

Vad är ett rö?

Teckenförklaring: ?: Hittar en valfri bokstav.*: Hittar en eller flera valfria bokstäver (eller ingen bokstav alls).@: Hittar en valfri vokal.#: Hittar en valfri konsonant.1: Hittar ord som har samma bokstav på alla ställen där siffran står (fungerar med 1-9).[]: Hittar en av de bokstäver som finns mellan hakparenteserna.

Vad betyder ör i ortnamn?

I det svenska ordet ör kan vokalen ö dels komma från diftongen au eller, genom i-omljud, ha blivit øy (fornvästnordiska ey). Både au och øy har sammanfallit till ö i svenska och danska. I fornvästnordiskan skiljer man däremot på aurr (isländska aur) 'grus, stenblandad sand' och eyrr (isländska eyri) 'sand- och grusbank'.[3]

Vad menas med ASA?

NivåBeskrivning1En för övrigt frisk patient2En patient med lindrig systemsjukdom 3En patient med allvarlig systemsjukdom4En patient med allvarlig och ständigt livshotande systemsjukdom5En moribund patient, som inte förväntas överleva utan operationen6En avliden patient där hjärnans funktioner totalt och oåterkalleligt fallit bort och som ska genomgå en donationsoperation

Vilka djur äter as?

Siffran kan förefalla extremt hög. Men forskarna tror att den återspeglar verkligheten tämligen väl i jordbrukslandskap på norra halvklotet där åkrar, bebyggelse och vägar minskar framkomligheten för de flesta av arterna, framför allt däggdjuren.

Detta kan gynna de flygande asätarna, främst sådana som är starkt sociala och förmedlar information mellan varandra, som kråkor. De är sannolikt skickligare än andra arter på att upptäcka döda djur, och de ser snabbt till att alla flockmedlemmar tar del av upptäckten. På så sätt kan de monopolisera kadaverresurserna i landskapet.

Har man rätt till dricks?

Lämna dricks om du är nöjd med maten eller serveringen – mer komplicerat än så behöver det inte vara menar etikettexperten Mats Danielsson.

När, hur mycket och till vilka ska vi dricksa? Här finns många oskrivna regler – etikettexperten Mats Danielsson reder ut frågetecknen.