:

Hur räkna ut anskaffningsvärde aktier?

Innehållsförteckning:

 1. Hur räkna ut anskaffningsvärde aktier?
 2. Vad är anskaffningsvärde aktier?
 3. Vad menas med anskaffningsvärde?
 4. Hur räknar jag ut omkostnadsbelopp Avanza?
 5. Hur får man fram anskaffningsvärde?
 6. Hur beräknas genomsnittligt anskaffningsvärde?
 7. Hur beräknas anskaffningsvärdet för ett varulager?
 8. Hur räknar jag fram omkostnadsbeloppet?
 9. Vad får ingå i anskaffningsvärdet till lager?
 10. Hur undviker man skatt på aktier?
 11. Är anskaffningsvärde och omkostnadsbelopp samma sak?
 12. Vad får ingå i anskaffningsvärdet?
 13. När är 97 %- regeln tillåten vid beräkning av lagervärdet?
 14. Hur vet jag mitt omkostnadsbelopp?
 15. Måste man deklarera aktier om man inte sålt?

Hur räkna ut anskaffningsvärde aktier?

GAV är det genomsnittliga inköpspriset du har när du har investerat i en aktie eller ett annat värdepapper. Om du exempelvis köpt en aktie under flera gånger till olika prisnivåer så får du ett genomsnittligt anskaffningsvärde.

Exempelvis om du köper 100 aktier för 10 kr, sedan går aktien ned till 5 kr och du köper 50 aktier till så har du ett GAV på 8.30 kr.

Vad är anskaffningsvärde aktier?

Har du någon gång slitit ditt hår i stycken när det är dags att deklarera dina aktieaffärer? Du är inte ensam. Få saker är så krångliga, snåriga och allmänt jobbiga som att försöka få ihop en aktiedeklaration. Boven i dramat stavas ofta anskaffningsvärde.

När du säljer en aktie får Skatteverket reda på ditt försäljningspris men det dom vill ha av dig är ditt inköpspris, anskaffningsvärdet. Har du köpt din aktie genom en digital mäklare och förvarat aktien hos dom en kort tid är det värdet oftast lätt att få tag i, det syns i mäklarens avräkningsnotor som du har i din depå eller fått hem i brevlådan.

Vad menas med anskaffningsvärde?

Anskaffningsvärde är priset du betalar för en aktie eller fond. Köper du flera aktier är anskaffningsvärdet den totala summan för alla aktier plus courtageavgift. Det är viktigt att ha koll på anskaffningsvärdet om du säljer en aktie eller en fond eftersom det måste redovisas till Skatteverket. 

Vid en försäljning får Skatteverket automatiskt information om försäljningspriset på aktien eller fonden som du har sålt av aktiemäklaren som genomförde affären. För att Skatteverket ska kunna räkna ut vad du ska betala i skatt på din försäljning måste du kunna uppge anskaffningsvärdet. Om du har köpt flera aktier av samma sort vid olika tidsperioder till olika summor är anskaffningsvärdet den genomsnittliga kostnaden för alla aktier.

Hur räknar jag ut omkostnadsbelopp Avanza?

Vi skickar inför deklarationen alltid kontrolluppgifter till Skatteverket avseende ditt konto.

Kontrolluppgifterna som har skickats för just dig finner du på sidan för deklaration och underlaget heter "Deklarationsunderlag".

Hur får man fram anskaffningsvärde?

Hur dina aktier beskattas beror på vilket konto du har dina aktier i. På ett aktie- & fondkonto betalar du 30 % i skatt varje gång du säljer med vinst eller vid utdelningar (kapitalvinstskatt), medan på ISK och kapitalförsäkring betalar du en procentsats per år som är baserad på kontots värde (schablonskatt), det vill säga inte vid varje försäljning du gör.

Läs om beskattning för respektive konto i följande avsnitt:

 • 1 Beskattning för VP-konto, depå och aktie- och fondkonto
 • 2 Beskattning för ISK
 • 3 Beskattning för kapitalförsäkring

Hur beräknas genomsnittligt anskaffningsvärde?

GAV är det genomsnittliga inköpspriset du har när du har investerat i en aktie eller ett annat värdepapper. Om du exempelvis köpt en aktie under flera gånger till olika prisnivåer så får du ett genomsnittligt anskaffningsvärde.

Exempelvis om du köper 100 aktier för 10 kr, sedan går aktien ned till 5 kr och du köper 50 aktier till så har du ett GAV på 8.30 kr.

Hur beräknas anskaffningsvärdet för ett varulager?

12 oktober 2021

En korrekt beräkning av varulager är viktigt för att ge en tillförlitlig bild av ert företag. Syftet med att värdera varulager till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde är att undvika att lagret redovisas till ett högre värde än vad som inflyter vid en försäljning. Säkerställ att ni använder rätt modell i er rapportering.

Hur räknar jag fram omkostnadsbeloppet?

Jag har sålt marknadsnoterade aktier. Hur ska jag räkna ut omkostnadsbeloppet?

Du ska räkna ut ett genomsnittligt omkostnadsbelopp för samtliga aktier av samma slag och sort, oavsett hur och när de förvärvats. Tänk på att även en split, nyemission och fondemission påverkar omkostnadsbeloppet.

Vad får ingå i anskaffningsvärdet till lager?

Om lagret värderas till anskaffningsvärdet får du skattemässigt göra en schablonmässig nedskrivning av varulagret med 3%, vilket innebär att lagret tas upp till 97% av anskaffningsvärdet.

Lager ska värderas enligt FIFU-metoden, först in-först ut. Vid lagervärderingen ska man alltså anta att de varor som finns i lagret är de som anskaffats senast.

Hur undviker man skatt på aktier?

Om det företag som du äger aktier i försätts i konkurs eller går i likvidation betraktas det som om du avyttrat (gjort dig av med) aktierna. En aktie anses avyttrad den dag det företag som gett ut aktien försatts i konkurs. Försäljningspriset för dina aktier är då noll kronor. Detta gäller oavsett vilket land företaget kommer ifrån.

Om företaget blivit likviderat får du normalt inte avdrag för förlusten förrän likvidationen är avslutad. Om du får utdelning i likvidationen, tar du upp det beloppet som försäljningspris.

Banker och kreditinstitut lämnar normalt en kontrolluppgift till Skatteverket när du sålt eller löst in aktier. På kontrolluppgiften får du information om försäljningspris för aktierna efter avdrag för försäljningsprovision (courtage), hur många aktier du sålt och namnet på aktierna.

Är anskaffningsvärde och omkostnadsbelopp samma sak?

När du ska deklarera aktieaffärer gjorda i en depå ska du först räkna fram om du gjort en vinst eller förlust. Det beräknar du genom att ta försäljningspriset - omkostnadsbeloppet = vinst eller förlust.

För att räkna fram omkostnadsbeloppet finns två metoder: genomsnittsmetoden och schablonmetoden. Kortfattat kan man säga att genomsnittsmetoden innebär att du skattar för den faktiska vinsten medan schablon­metoden är en beräkning av skatten på ett fiktivt värde. Även om du känner till det verkliga omkostnads­beloppet får du använda schablon­metoden om du vill. Det är förmånligare att använda schablon­metoden om dina aktier har ökat mer än 400 procent i värde.

Vinsten eller förlusten ska du sedan deklarera i något som kallas en K4-blankett. Om du sålt aktier från en depå under året kommer det stå på din deklaration att du ska fylla i en kompletterande K4-blankett. Om du gjort en förlust kan du kvitta den mot de aktier du sålt med vinst under året. När du deklarerar dina aktier brukar detta räknas ut automatiskt av Skatteverket. De har mer information om hur du kvittar förluster mot vinster (Skatteverket).

Vad får ingå i anskaffningsvärdet?

Följande föreskrifter ska tillämpas vid bokföring av leverantörsfakturor avseende anläggningar och inventarier. Se även lathunden Redovisning av anläggningar och inventarier.

En anläggningstillgång är en tillgång som uppfyller samtliga dessa tre kriterier:

När är 97 %- regeln tillåten vid beräkning av lagervärdet?

Varulager är en omsättningstillgång, vilket innebär att avsikten är att det ska omsättas i verksamheten. För att det ska vara varulager krävs även att något av kriterierna nedan är uppfyllt;

 • Det är färdiga varor där avsikten är en försäljning inom den normala verksamheten
 • Omsättningstillgången är under tillverkning för att bli en färdig vara
 • Omsättningstillgången används vid tillverkningen av en färdig vara eller vid tillhandahållandet av en tjänst

Det finns ett antal rubriker som är vanliga i en balansräkning vad gäller varulager. Det handlar främst om råvaror och förnödenheter, varor under tillverkning, färdiga varor och handelsvaror, pågående arbete för annans räkning samt förskott till leverantörer.

Det finns ett flertal frågor att tänka på vid värdering av varulager. En fråga är om post-för-post-värdering eller kollektiv värdering ska användas. Det är även viktigt att ta hänsyn till lägsta värdets princip. Dessa värderingsfrågor beskrivs närmare nedan.

Huvudregeln är att värdering ska ske post för post - att varje vara i varulagret ska värderas för sig.

Hur vet jag mitt omkostnadsbelopp?

Har du någon gång slitit ditt hår i stycken när det är dags att deklarera dina aktieaffärer? Du är inte ensam. Få saker är så krångliga, snåriga och allmänt jobbiga som att försöka få ihop en aktiedeklaration. Boven i dramat stavas ofta anskaffningsvärde.

När du säljer en aktie får Skatteverket reda på ditt försäljningspris men det dom vill ha av dig är ditt inköpspris, anskaffningsvärdet. Har du köpt din aktie genom en digital mäklare och förvarat aktien hos dom en kort tid är det värdet oftast lätt att få tag i, det syns i mäklarens avräkningsnotor som du har i din depå eller fått hem i brevlådan.

Måste man deklarera aktier om man inte sålt?

Mrkoll är en söktjänst för information om privatpersoner, utvecklad för konsumenter. Vi samlar information från offentliga register och hanterar den för att göra den lättförstålig. Vi sammanställer information om personer som är 16 år eller äldre. Totalt finns cirka 8.4 miljoner individer sökbara i tjänsten.

Du kan söka med hjälp av ett fullständigt namn, delar ur ett namn och/eller kombinera en gatu- eller postadress. Du kan också söka med hjälp av ett personnummer.

Vi är en av Sveriges mest kompletta nummerupplysningstjänster med fler telefonnummer till privatpersoner. Naturligtvis kan du söka på ett telefonnummer.

När du säljer aktier med vinst betalar du skatt på försäljningsvinsten enligt skattesatsen för kapitalinkomster.