:

Vad är en Mikroproducent av el?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en Mikroproducent av el?
 2. Hur mycket el får en Mikroproducent producera?
 3. Vart går gränsen för Mikroproducent?
 4. Hur mycket el får man producera som privatperson?
 5. Vilket elbolag ger bäst betalt för solel?
 6. Måste man betala nätavgift om man har solceller?
 7. Får man producera mer solel än man förbrukar?
 8. Hur mycket el får man av solceller på vintern?
 9. Får man sälja el till sin granne?
 10. Hur många kW får man sälja?
 11. Får man vara helt självförsörjande på el?
 12. Vilket elbolag är dyrast i Sverige?
 13. Måste man betala skatt på egenproducerad el?
 14. Vad händer om man producerar mer el än man gör av med?
 15. Hur ser elräkningen ut med solceller?

Vad är en Mikroproducent av el?

 • Mikroproduktion av el görs av småskaliga elproducenter.
 • En mikroproduktionsanläggning har en maxeffekt på 43,5 kW.
 • Mikroproducenter av grön el har rätt att få skattereduktion för såld el.

Hur mycket el får en Mikroproducent producera?

Som solcellsägare (med en huvudsäkring på som mest 100 A) har man rätt till skattereduktion på 60 öre per kWh för såld el. Skattereduktionen är den viktigaste förklaringen till att det oftast blir bäst ekonomi i en anläggning där man har lägre solelproduktion än förbrukning.

Ett hushåll som producerar mer än vad det gör av med får bara skattereduktion på såld el motsvarande mängden el som köps in. Dvs om man “överproducerar” blir den andel el som överskrider årsförbrukningen värd 60 öre mindre. Om man bara producerar något över sin elförbrukning så får detta alltså bara en marginell påverkan på ekonomin då man som sagt ändå får skattereduktion för resten av produktionen. (Att sen skattereduktionen inte är tidsbestämd av politikerna och därmed ingen garanti under anläggningens livslängd, är en annan historia.)

Rent praktiskt får man skattereduktionen först efterföljande år i samband med deklarationen där den ska stå förtryckt på deklarationsblanketten. Den syns alltså inte på fakturan från sitt elnätföretag.

Vart går gränsen för Mikroproducent?

I ellagen finns ett undantag som innebär att man som elproducent har rätt att avgiftsfritt mata ut solel på elnätet så länge man har en säkring på som mest 63 ampere samt en inmatning på högst 43,5 kW — vilket i stort sett omfattar alla villaägare med solceller. (För hela skrivningen i ellagen kan du läsa mer här.) Våren 2023 kom dock Energimarknadsinspektionen (Ei) med besked om att detta undantag strider mot EU-lagstiftning och att alla producenter ska betala för kostnader som de ger upphov till.

Exakt hur detta kommer att påverka elnätkostnader för solcellsägare är ännu oklart men i en analys på vår blogg gör både Ei och elnätföretaget E.ON bedömningen att de extrakostnader som villaägare ger upphov till är små.

Hur mycket el får man producera som privatperson?

Lägg till tjänsten Solklart när du beställer solceller av oss och få köpt och såld el samlat på en faktura och i en app. I Solklart ingår just nu också ett riktigt bra pris på din sålda överskottsel när du skaffar solceller hos oss: Spotpris + 1 kr per kWh första året (ordinarie spotpris + 20 öre). Erbjudandet gäller dig som beställer solceller mellan 23 augusti och 30 september 2023 *  

Vilket elbolag ger bäst betalt för solel?

När dina solceller producerar mer el än ditt hushåll kan förbruka går överskottet automatiskt ut på elnätet. Teckna ett elavtal för mikroproduktion för att få betalt för din överskottsel.

Du som producerar din egen, fossilfria solel kan få ersättning på tre sätt:

Måste man betala nätavgift om man har solceller?

Detta var jag klar över skulle komma i framtiden, varför? För det är en prenumerations inkomstkälla för företag, stat etc. Och där det kan plockas pengar vill det alltid plockas pengar.

Därför är mitt eget solcells bygge helt oberoende av el-nätet, det kör med separat el-system och separat el-nät som inte är kopplat in på nåt företags el-nät (då menar jag företag som E.on etc.) men helt privat, och den lagras på bilbatterier.

Får man producera mer solel än man förbrukar?

Detta var jag klar över skulle komma i framtiden, varför? För det är en prenumerations inkomstkälla för företag, stat etc. Och där det kan plockas pengar vill det alltid plockas pengar.

Därför är mitt eget solcells bygge helt oberoende av el-nätet, det kör med separat el-system och separat el-nät som inte är kopplat in på nåt företags el-nät (då menar jag företag som E.on etc.) men helt privat, och den lagras på bilbatterier.

Hur mycket el får man av solceller på vintern?

Solceller är en förnybar energikälla som kan generera elektricitet även på vintern. Däremot står solen lägre och är uppe färre timmar, vilket såklart påverkar produktionen. Å andra sidan är elpriset ofta högre på vintern, vilket gör den energi du får ut av dina solpaneler mer värdefull.

Får man sälja el till sin granne?

Den tekniska termen är IMD, individuell mätning och debitering. Det går ut på att fastigheten får en huvudmätare för all el som köps in. I varje lägenhet sitter undermätare som mäter förbrukningen. De enskilda hushållen betalar sedan till föreningen för sin förbrukning.

Johan Skalin nämner exempel på föreningar där hushållen kunnat spara så mycket som 1 700 kronor om året bara i minskade fasta kostnader för el.

– Det kräver en specifik elmätare i varje lägenhet. Och det går att göra med både el, värme och vatten, eller om man har laddplatser för elbilar. Det blir ju rättvist, ditt hushåll betalar bara precis för det du använder, säger Johan Skalin.

Hur många kW får man sälja?

Att identifiera de elbolag som betalar bäst för överskottet är inte en helt lätt sak. Det finns över hundra elbolag i Sverige och många har ett flertal olika elavtal. Inför denna texten tittade vi på elbolags hemsidor och mailade och ringde upp några stycken som historiskt har haft förmånliga avtal för överskottsel.

När man jämför elbolag att sälja sitt överskott till är det som sagt även viktigt att påpeka att värdet på såld el är en del av kalkylen. I stort sett alla elbolag som köper överskottsel ställer krav på att man ska köpa el av dem så för att få hela bilden är det viktigt att jämföra vad man betalar för el. För de allra flesta är till och med priset man betalar för el viktigare med tanke på att man normalt sett köper mer el än man säljer på årsbasis. (Om man t.ex. säljer 5000 kWh på ett år och köper 10 000 kWh innebär det att en premium på 10 öre för såld el “äts upp” om man samtidigt betalar 5 öre extra per kWh).

Så, nog med brasklappar! Om vi bara tittar på erbjudandet för överskottsel låg Göteborg Energi, Falkenberg Energi, Skellefteå Kraft och Telge Energi bäst till av de elbolag vi utvärderade. Dessa erbjuder alla en premium på 10-16 öre utöver spotpriset. (Spotpriset är marknadspriset på el som varierar varje timme men som på årsbasis i regel hamnar mellan 25 och 45 öre per kWh.) Gemensamt för de flesta elbolag som erbjuder en premium utöver spotpriset är att de ställer krav på att få ens ursprungsgarantier i utbyte. Det är ett certifikat som man registrerar sig för hos Energimyndigheten och som anger att elen kommer från just solceller.

Får man vara helt självförsörjande på el?

Att bli självförsörjande på el är dock en annan sak. - Om man med självförsörjande menar att på årsbasis producera lika mycket el som man förbrukar så är det idag fullt möjligt. Det kan enklast ske genom att man installerar solceller. Men eftersom elen måste produceras i samma stund som den förbrukas kräver det en uppkoppling mot nätet så att man kan sälja sitt överskott under sommardagar och köpa tillbaks el under nätter och vintermånaderna. Kraftbolagen kan hantera tillfälliga överskott och sedan leverera tillbaka el när det behövs, säger Magnus Berg.

Vilket elbolag är dyrast i Sverige?

Det bästa elbolaget beror på vilken förbrukning du har och hur dina behov som kund ser ut. Det har bland annat att göra med påslag, avgifter, miljö och kundnöjdhet. I listan nedanför har vi tagit fram bolag som vi tycker kvalificerar in i dessa kategorierna. Vi har delat upp dem i tre kategorier med olika förbrukning som generellt används hos elbolagen för lägenheter, radhus (villa utan eluppvärmning) och villor.

För den som letar efter det bästa elbolaget finns ett antal viktiga områden att tänka på. Det handlar bland annat om att det är viktigt att hitta ett elbolag med låga påslag och avgifter som är transparenta med kostnaderna för att få ett lågt elpris. Att välja ett elbolag med nykundsrabatter och erbjudanden kan också vara viktigt både för lägenheter och för villor. Många föredrar också att välja elbolag som producerar el från förnybara källor för att minska klimatpåverkan.

Ett annat område som har betydelse för en del är kundnöjdhet, som kan vara en bra indikator på leveranskvalitet och pålitlighet. Slutligen kan digitalisering, exempelvis appar och statistik i realtid, vara en viktig faktor för många konsumenter. I den här sektionen kommer vi att gå närmare in på dessa områdena.

Måste man betala skatt på egenproducerad el?

Mikroproducenter behöver vanligtvis inte betala skatt på sin solenergi. Alla intäkter från små solcellsanläggningar deklareras för inkomstskatt, men intäkter under 40 000 kr/år är skattebefriade. Stora anläggningar på över 500 kW behöver dock betala t.ex. energiskatt och moms.

Vad händer om man producerar mer el än man gör av med?

Solenergi är ett av de förnybara energislag som blir allt vanligare att producera själv. Det är inte konstigt, då jorden tar emot lika mycket energi från solen på två timmar som hela världens befolkning använder på ett år. 

En del använder solenergi för att minska sin elkonsumtion, medan andra väljer att både konsumera och sälja sin el. Under vissa dagar när solen skiner mycket kan elproduktionen överstiga förbrukningen, då ger vi dig en ersättning för nätnytta. Du kan även sälja ditt överskott till ett elhandelsföretag. Producerar du däremot mer el än vad du förbrukar under ett helt kalenderår räknas du som en kommersiell, småskalig producent.

Hur ser elräkningen ut med solceller?

Elräkningen med solceller är ett kostnadseffektivt sätt att producera förnybar energi. I Sverige får man ersättning för den energi som produceras med solceller, vilket gör solceller till ett attraktivt alternativ för att minska den totala elräkningen.

Solceller fungerar genom att omvandla solenergi till elektricitet. De består av fotovoltaiska celler som omvandlar solljus till elektrisk ström. Solceller är dessutom extremt hållbara och kan producera energi under flera år.