:

Kan man göra bokslut själv enskild firma?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man göra bokslut själv enskild firma?
 2. Vad är skillnaden mellan Bokslutsmetoden och faktureringsmetoden?
 3. Vilken Bokföringsmetod enskild firma?
 4. Vad är Bokslutsmetoden kontantmetoden?
 5. Hur gör man bokslut steg för steg enskild firma?
 6. Vad kostar ett bokslut enskild firma?
 7. Vad är bäst faktureringsmetoden eller Bokslutsmetoden?
 8. Hur vet man om man har kontantmetoden eller faktureringsmetoden?
 9. Har jag Kontantmetod eller Fakturametod?
 10. Vilka konton ska nollas vid bokslut enskild firma?
 11. Kan man göra bokslut själv?
 12. När ska man lämna in bokslut enskild firma?
 13. Hur moms ska bokföras enskild firma?
 14. När får man använda kontantmetoden?
 15. Vilken typ av företag får använda kontantmetoden?

Kan man göra bokslut själv enskild firma?

Enskilda näringsidkare med en nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor får välja att avsluta den löpande bokföringen vid räkenskapsårets slut med att göra ett förenklat årsbokslut istället för ett vanligt årsbokslut. Bokslutet ska upprättas enligt ett speciellt upp­ställningsschema som Bokföringsnämnden har utarbetat.

Det förenklade årsbokslutet består av balansrapport och resultatrapport och detta ska ligga till grund för inkomstdeklarationen. Här går vi igenom de olika delarna i det förenklade årsbokslutet.

Vad är skillnaden mellan Bokslutsmetoden och faktureringsmetoden?

Denna metod innebär att du bokför varje kund och leverantörsfaktura två gånger. Första gången blir när du får fakturan – den bokförs då på fakturadatumet. Nästa gång du bokför fakturan är när den blir betald. I denna metod använder man sig vanligtvis av reskontror som är en sidordnad bokföring där man håller koll på sina kunder och leverantörsfakturor. Tänk på att du inte kan byta tillbaka till kontantmetoden om du en gång valt faktureringsmetoden.

Vilken Bokföringsmetod enskild firma?

Det enklaste sättet att ta reda på vilken bokföringsmetod (redovisningsmetod) du har är att logga in hos Verksamt.se. Gå till Mina sidor → Företag och gå in på det företag du vill se bokföringsmetod för.

Vad är Bokslutsmetoden kontantmetoden?

Det är helt upp till dig vilken bokföringsmetod du vill använda. Man kan säga att kontantmetoden är lite enklare eftersom den innebär färre steg men skulle din verksamhet bli tillräckligt stor så måste man använda fakturametoden. Tillämpar man kontantmetoden kan man alltid byta till fakturametoden men för att få byta från fakturametoden till kontantmetoden måste man ansöka hos Skatteverket.

Faktureringsmetoden innebär att man gör sin bokföring löpande, det vill säga att utgående och inkommande fakturor förs in i bokföringen vid samma tidpunkt som du skickar eller tar emot dem. Detta gör att fakturan bokförs som en kundfodran eller leverantörskuld tillsammans med att man redovisar momsen.

Hur gör man bokslut steg för steg enskild firma?

Alla företag och föreningar som bedriver näringsverksamhet ska i slutet av varje räkenskapsår upprätta ett bokslut som sammanfattar deras ekonomi under det gångna året. Bokslutet består av resultat- och balansräkning och visar alla affärshändelser du bokfört under året.

När bokslutet ska vara klart och vad det ska innehålla beror på vilket företag du driver. På Bolagsverkets hemsida hittar du viktig information om bokslut i just ditt företag.

Vad kostar ett bokslut enskild firma?

Vill ni ha hjälp med hela bokföringen vid ett tillfälle eller föredrar ni ett fast pris per månad?Vilka er behov än är så finns det en prisvärd lösning till just er. 

Jag lämnar alltid gratis offerter för att ni i lugn och ro ska få en översikt vad ert behov kostar oavsett bokslut, löpande bokföring, lönehantering eller annan tjänst. 

 • Paket 1                                              500 kr(0 - 30 verifikationer/månad)
 • Paket 2                                              800 kr(31 - 60 verifikationer/månad)
 • Paket 3                                            1200 kr(61 - 90 verifikationer/månad)      
 • Paket 4                                            1600 kr(91 - 120 verifikationer/månad)
 • Paket 5                                             2000 kr(121 - 150 verifikationer/månad)

Vad är bäst faktureringsmetoden eller Bokslutsmetoden?

Kontantmetoden, som även kallas bokslutsmetoden, är en av två bokföringsmetoder som används. Denna metod innebär att bokföring av inkomster och utgifter sker när in- och utbetalningarna inträffar, alltså när en kund har betalat en fordran eller när verksamheten har betalat en leverantörsskuld.

Kontantmetoden tillämpas ofta av enskilda näringsidkare och andra verksamheter med en nettoomsättning på mindre än tre miljoner kronor per år. Andra som använder denna bokföringsmetod är verksamheter som inte har så många transaktioner under ett räkenskapsår och/eller där omsättningen inte uppgår till något större belopp.

Hur vet man om man har kontantmetoden eller faktureringsmetoden?

Det enklaste sättet att ta reda på vilken bokföringsmetod (redovisningsmetod) du har är att logga in hos Verksamt.se. Gå till Mina sidor → Företag och gå in på det företag du vill se bokföringsmetod för.

Har jag Kontantmetod eller Fakturametod?

Faktureringsmetoden ska tillämpas av den som löpande bokför fakturor direkt i grundbok och huvudbok med eller utan sidoordnad redovisning (reskontra) eller som löpande bokför fakturor i en förteckning som även utgör grundbokföring. Om regler och tidpunkt för bokföring kan du läsa under tidpunkt för bokföring.

Faktureringsmetoden är huvudregeln för redovisning av mervärdesskatt för den som är bokföringsskyldig enligt BFL och ska tillämpas om inte villkoren för bokslutsmetoden är uppfyllda och den skattskyldige väljer att tillämpa den metoden.

I mervärdesskattelagen finns ett flertal specialregler för redovisning som har företräde framför faktureringsmetoden. Det innebär att den som redovisar mervärdesskatt enligt faktureringsmetoden inte ska tillämpa den redovisningsmetoden i följande fall:

Enligt faktureringsmetoden knyts redovisningen till den tidpunkt då försäljningen eller inköpet enligt god redovisningssed har bokförts eller borde ha bokförts.

Vid redovisning enligt faktureringsmetoden ska den utgående skatten redovisas för den redovisningsperiod under vilken omsättningen eller förvärvet enligt god redovisningssed har bokförts eller borde ha bokförts (13 kap. 6 § 1 ML).

Motsvarande gäller även den som enligt 1 kap. 2 § första stycket 2–4 f ML är skattskyldig för förvärv av en vara eller förvärv av en tjänst (13 kap. 6 § 2 ML).

Vid redovisning enligt faktureringsmetoden ska den ingående skatten redovisas för den redovisningsperiod under vilken förvärvet eller importen enligt god redovisningssed har bokförts eller borde ha bokförts (13 kap. 16 § 1 ML).

Vilka konton ska nollas vid bokslut enskild firma?

på högst tre miljoner kronor får upprätta ett förenklat årsbokslut enligt det så kallade K1-regelverket. Om omsättningen är högre måste du upprätta ett vanligt årsbokslut.

Kan man göra bokslut själv?

på högst tre miljoner kronor får upprätta ett förenklat årsbokslut enligt det så kallade K1-regelverket. Om omsättningen är högre måste du upprätta ett vanligt årsbokslut.

När ska man lämna in bokslut enskild firma?

En fysisk person som bedriver näringsverksamhet är bokföringsskyldig för denna. Bokföringsskyldigheten innebär att en enskild näringsidkare ska följa bokföringslagen och BFN:s normgivning. Detta innebär bl.a. att

Regler om löpande bokföring, verifikationer och arkivering m.m. finns i BFN:s vägledning Bokföring.

Hur moms ska bokföras enskild firma?

Innan du bokför in- eller utbetalning av moms måste du redovisa momsen till Skatteverket i form av en momsdeklaration. För att den ska bli rätt är det viktigt att all försäljning och inköp i företaget har bokförts med rätt summa moms och att du har använt korrekta bokföringskonton. I Bokio görs detta automatiskt!

Det första du behöver göra är att skicka in din momsrapport till Skatteverket. I samband med detta bör du också föra över pengar till ditt skattekonto som täcker din momsskuld. Beroende på skattekontots balans kan du göra något av följande:

 • Betala in hela skulden om skattekontot saknar pengar
 • Betala in en del av skulden om du redan har en del av summan på skattekontot
 • Du kan också slå ihop momsen med andra avgifter som ska betalas till Skatteverket och göra en gemensam överföring

När får man använda kontantmetoden?

Tänk på att det är du som ansvarar för bokföringen! Även om du anlitar någon för att sköta din bokföring är det du som ansvarar för att bokföringen blir riktig. Detta ansvar kan du aldrig lämna ifrån dig. Så ställ krav på din bokförare att han eller hon förklarar om du inte förstår.

Några tips innan du lägger upp din bokföring!

 • Planera din bokföring. Tänk igenom innan hur den ska vara upplagd, så att den passar dina syften bäst.
 • Ta råd. Fråga vänner och bekanta som driver rörelse hur de gör med sina papper och sin bokföring.
 • Enkelhet. Gör din bokföring så enkel som möjligt när du startar upp, särskilt om du är lite osäker på dina kunskaper i bokföring.
 • Om du lämnar bort din bokföring. Sätt in underlagen varje dag i en pärm, där du har en flik för varje dag. Då är det lättare för den som sköter bokföringen att bokföra alla transaktioner på rätt dag.

För din egen skull är det viktigt att du har ordning på dina papper. Varje minut som behöver tas i anspråk för dig eller en redovisningskonsult kostar pengar. Sköter du din bokföring kan du spara pengar och undvika onödigt tidsspill.

Vilken typ av företag får använda kontantmetoden?

För verksamheter som har en nettoomsättning på maximalt 3 miljoner kronor är det tillåtet att använda kontantmetoden som är en bokföringsmetod. Denna metod innebär att bokföringen av fakturor görs i samband med att fakturorna är betalda. Det blir därför endast ett bokföringstillfälle för varje faktura. 

När kontantmetoden används blir det alltså inget bokföringstillfälle när fakturan skickas till en kund eller när du själv tar emot egna fakturor. Det sker ett bokföringstillfälle enbart när fakturan betalas. Även momsen redovisas vid betalningstillfället. Först vid räkenskapsårets slut tar man upp ännu obetalda fakturor i bokföringen för att de ska hamna på rätt räkenskapsår. På grund av detta kan denna metod ibland också kallas för bokslutsmetoden.

För verksamheter som har en nettoomsättning på maximalt 3 miljoner kronor är det tillåtet att använda kontantmetoden som är en bokföringsmetod. Denna metod innebär att bokföringen av fakturor görs i samband med att fakturorna är betalda. Det blir därför endast ett bokföringstillfälle för varje faktura. 

När kontantmetoden används blir det alltså inget bokföringstillfälle när fakturan skickas till en kund eller när du själv tar emot egna fakturor. Det sker ett bokföringstillfälle enbart när fakturan betalas. Även momsen redovisas vid betalningstillfället. Först vid räkenskapsårets slut tar man upp ännu obetalda fakturor i bokföringen för att de ska hamna på rätt räkenskapsår. På grund av detta kan denna metod ibland också kallas för bokslutsmetoden.