:

Vad innebär det att ha enskild firma?

Innehållsförteckning:

 1. Vad innebär det att ha enskild firma?
 2. Vad är risken med enskild firma?
 3. Vad är skillnaden mellan enskild firma och företag?
 4. Vad kostar det att ha en enskild firma?
 5. När lönar det sig med enskild firma?
 6. Måste en enskild firma gå med vinst?
 7. Hur mycket får man tjäna på enskild firma?
 8. Måste man ta ut lön i enskild firma?
 9. Måste jag betala skatt varje månad enskild firma?
 10. Hur mycket får man tjäna skattefritt enskild firma?
 11. Hur tar man ut egna pengar från enskild firma?
 12. Hur mycket pengar får jag behålla enskild firma?
 13. Hur mycket får man behålla enskild firma?

Vad innebär det att ha enskild firma?

När en privatperson själv startar och driver ett företag kallas det för enskild firma eller enskild näringsverksamhet (formellt). Detta är en företagsform som innebär att företagaren själv är personligt ansvarig för alla skulder och avtal företaget har. Företagaren kallas då för enskild näringsidkare.

De flesta företagsformer så som aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar är så kallade juridiska personer, vilket innebär att de har samma skyldigheter och rättigheter som en fysisk person men existerar inte i fysisk form. En enskild firma är däremot en fysisk person, eftersom företaget drivs av en enskild näringsidkare. En enskild firma har inget organisationsnummer, utan använder istället den enskilda näringsidkarens personnummer som identitetsbeteckning.

Vad är risken med enskild firma?

En intressant faktor är tidsfaktorn – när i tid passar respektive företagsform bäst? Då menar vi dels företagets livscykel, dvs vilken företagsform är bäst när verksamheten är nystartad, i full blom respektive i nedmonteringsfasen. Dels menar vi din ­ålder som företagare – det finns intressanta skatteregler som har med ålder att göra och som delvis är kopplade till pensionssystemet.

Vi vill också tipsa om möjligheten att samtidigt ha enskild firma och aktiebolag, i många fall faktiskt det bästa alternativet.

Vad är skillnaden mellan enskild firma och företag?

...är att en enskild firma är kopplad till dig som person och registreras på ditt personnummer, medan ett aktiebolag är en egen juridisk person med ett unikt organisationsnummer.

 • Enskild firma, som också kallas enskild näringsverksamhet, kan passa en mindre verksamhet som du ska driva ensam.
 • En enskild firma registreras på dig som individ och du är personligt ansvarig för företagets skulder och avtal. Din privatekonomi och företagets ekonomi är därmed helt sammankopplade.
 • Med en enskild firma tar du inte ut någon lön från företaget. Istället är det företagets vinst som du tar ut och betalar skatt på.

Vad kostar det att ha en enskild firma?

Du ska lämna in en NE-bilaga tillsammans med din inkomstdeklaration varje år förutom första året du startat din verksamhet, om du har valt att förlänga ditt räkenskapsår. Varje år ska du också upprätta ett bokslut för din enskilda näringsverksamhet och om du säljer varor eller tjänster ska du redovisa din moms månadsvis, kvartalsvis eller årsvis i en separat momsdeklaration. Här kan du läsa om hur du deklarerar, upprättar en bokföring och redovisar moms.

Hur kapitalstarkt ditt företag är ser du i företagets balansräkning. Balansräkningen visar hur mycket tillgångar, skulder och eget kapital företaget har. Det egna kapitalet är värdet av tillgångarna efter att du räknat bort skulderna.

När lönar det sig med enskild firma?

Hur ser verksamheten ut och vilka inkomster har du i övrigt som privatperson? Det är faktorer som påverkar valet av företagsform när du vill starta eget.

Som egen företagare har företagsformen en stor påverkan på hur ekonomin ska struktureras – både för bolaget och privat. Därför är det bra att känna till vad som gäller och hur verksamheten i bolaget ska bedrivas innan du gör ditt val.

Måste en enskild firma gå med vinst?

 är ingen juridisk person. Som organisationsnummer används företagarens personnummer. Det innebär att du som enskild näringsidkare personligen ansvarar för företagets alla förpliktelser, exempelvis skulder och ingångna avtal. Det är du som privatperson och inte företaget som till exempel hyr en lokal eller är part i en domstolsprocess. Det betyder också att du själv måste betala företagets skulder om inte pengarna i företaget räcker till. En del av den personliga risken kan du minska genom att teckna en företagsförsäkring. 

 kan ha anställda. När du anställer första gången ska du registrera dig som arbetsgivare hos Skatteverket. 

Hur mycket får man tjäna på enskild firma?

Om du bara säljer tjänster mot ersättning ett fåtal gånger per år ska du inte redovisa mervärdesskatt, moms. Om du regelbundet säljer tjänster mot ersättning kan du bli skyldig att redovisa moms om ersättningen exklusive moms överstiger 80 000 kronor.

Skattesatsen är oftast 25 procent. Då är momsen 20 procent av det pris som kunden betalar. Vissa branscher är undantagna från moms och vissa branscher har lägre skattesats.

Måste man ta ut lön i enskild firma?

Nu finns verktyget Lönekalkylatorn som räknar ut lön och hur mycket du behöver lägga undan till skatt och egenavgifter när du driver en enskild firma. Fyll i din ålder, ungefär vad du har för intäkter och kostnader under en månad. PANG så är det uträknat och klart!

Måste jag betala skatt varje månad enskild firma?

Alla som bedriver näringsverksamhet i Sverige måste betala skatt på sina inkomster. Till skillnad från en anställd privatperson där arbetsgivaren betalar in skatten åt dig, är du som företagare ansvarig för att varje månad betala in preliminärskatt till Skatteverket. Preliminärskatt Hur mycket du ska betala varje månad bestäms utifrån ditt förväntade resultat – det vill säga en uppskattning på företagets vinst det kommande året. Detta anger du i din preliminära inkomstdeklaration som du inför varje beskattningsår lämnar in till Skatteverket. Exakt hur mycket skatt företaget ska betala vet man först efter årets slut när den slutgiltiga inkomstdeklarationen lämnas in. Har du betalat för mycket preliminärskatt får du tillbaka pengar, och tvärtom om du har betalat för lite. Tänk på att det är bra när den preliminära skatten är så nära slutresultatet som möjligt. Betalar du för mycket kommer du ha mindre pengar att röra dig med under året, och betalar du för lite kan kvarskatten komma som en ovälkommen överraskning i slutet av året. Skatt för olika företagsformer i praktiken Beroende på vilken företagsform du bedriver skiljer sig typen av skatt något. Låt oss gå igenom grunderna för de två vanligaste företagsformerna – enskild firma och aktiebolag. Gemensamt för båda är att du betalar F-skatt – företagsskatt – vilket du ska ansöka om att bli godkänd för när du startar ditt företag. Enskild firma I en enskild firma betalar du kommunal inkomstskatt – den ligger i genomsnitt på ungefär 32%. För inkomster som överstiger brytpunkten för statlig inkomstskatt betalar du ytterligare 20%. Utöver inkomstskatten betalar du även sociala avgifter i form av egenavgifter på ungefär 29%. Egenavgifterna täcker bland annat ålderspension-, sjukförsäkring- och föräldraförsäkringsavgift. Både inkomstskatten och egenavgifterna ingår i den preliminära F-skatt som betalas varje månad. Den slutgiltiga skatten deklareras sedan efter årets slut i din privata inkomstdeklaration tillsammans med en NE-bilaga där du redogör för hur du kommit fram till ditt resultat. Viktigt att tänka på är att det alltid är årets vinst du beskattas för – inte de uttag som görs från den enskilda firman, vilket är en vanlig missuppfattning. Om du något år vill skjuta på skatten – till exempel för att jämna ut beskattningen över tid, eller bara frigöra likvida medel ett visst år – har du möjlighet att göra det med en så kallad expansionsfond. Då betalar du ungefär 21% i skatt för andelen du avsätter, vilket motsvarar svensk bolagsskatt för aktiebolag. Resterande skatt och egenavgifter betalar du först när du återför expansionsfonden. Aktiebolag Nu riktar vi våra blickar mot aktiebolag istället! En viktig skillnad mellan aktiebolag och enskild firma är att ett aktiebolag är en egen juridisk person. Aktiebolaget deklarerar därför sitt resultat i en egen inkomstdeklaration. Aktiebolaget betalar varje år bolagsskatt på den vinst som man gjort under året. Skattesatsen är densamma över hela landet, och ligger numera på strax under 21%. För aktiebolag finns goda möjligheter att planera sin skatt med hjälp av periodiseringsfonder. Med en periodiseringsfond kan du skjuta upp en del av beskattningen till ett senare år. Det påminner om hur en expansionsfond för enskilda firmor fungerar, och kan vara fördelaktigt för att jämna ut ditt resultat mellan olika år eller för att kvitta vinst mot förlust och därmed minska den totala skatten. Tänk på att du högst får sätta av 30% av vinsten per år, och att det belopp som du satt av måste återföras till beskattning inom sex år. Delägare i aktiebolag Nog om bolagsskatten – vad gäller för dig som delägare i ett aktiebolag, egentligen? Jo, när du plockar ut lön från företaget betraktas du faktiskt som en vanlig anställd, det vill säga med kommunalskatt och eventuellt statlig inkomstskatt. De sociala avgifterna behöver du inte betala in själv som privatperson – det görs via aktiebolaget i form av arbetsgivaravgifter varje månad när, och om, du plockar ut lön. Arbetsgivaravgiften innehåller ungefär samma saker som de egenavgifter en enskild näringsidkare betalar – det vill säga bland annat ålderspension-, sjukförsäkring- och föräldraförsäkringsavgift. Både skatt och arbetsgivaravgift deklareras och betalas in av aktiebolaget varje månad via en arbetsgivardeklaration. Denna ska i regel lämnas in till Skatteverket den 12:e varje månad, efter att löneutbetalningen skett. Vill du läsa mer kan du alltid spana in Fortnox Företagsguide om skatter och moms, där vi mer på djupet går igenom hur saker och ting fungerar – allt för ett mer framgångsrikt företagande. https://www.fortnox.se/fortnox-foreta...

Hur mycket får man tjäna skattefritt enskild firma?

Som enskild näringsidkare är du inte anställd i din egen näringsverksamhet och kan därför inte ta ut någon lön i vanlig mening. Därför ska kontanta uttag för ”lön”, pensionssparande och liknande inte redo­visas som kostnader, utan som egna uttag. Egna uttag av varor och tjänster från verksamheten ska redovisas som om en försäljning gjorts till mark­nadsvärdet.

Vill du få full koll på skattereglerna för enskild firma och tips på hur du kan minska din skatt rekommenderas boken Enskild firma.

Hur tar man ut egna pengar från enskild firma?

Nu finns verktyget Lönekalkylatorn som räknar ut lön och hur mycket du behöver lägga undan till skatt och egenavgifter när du driver en enskild firma. Fyll i din ålder, ungefär vad du har för intäkter och kostnader under en månad. PANG så är det uträknat och klart!

Hur mycket pengar får jag behålla enskild firma?

ska du ansöka om att bli godkänd för F-skatt. Driver du ett företag av säsongskaraktär betalar du F-skatt bara under de månader som du har en inkomst. I tjänsten kan du också registrera företaget för moms och som arbetsgivare.

Om du ska sälja varor eller tjänster i ditt företag behöver du anmäla dig för momsregistrering. Det gör du på samma sida som du ansöker om att bli godkänd för F-skatt.

Hur mycket får man behålla enskild firma?

Nu finns verktyget Lönekalkylatorn som räknar ut lön och hur mycket du behöver lägga undan till skatt och egenavgifter när du driver en enskild firma. Fyll i din ålder, ungefär vad du har för intäkter och kostnader under en månad. PANG så är det uträknat och klart!