:

Vad betyder det att fakturera?

Innehållsförteckning:

 1. Vad betyder det att fakturera?
 2. Vad gör man när man fakturerar?
 3. Hur man fakturerar?
 4. När fakturera?
 5. Vad avser fakturan?
 6. Vad är fakturerade kostnader?
 7. Hur fakturerar man en kund?
 8. Hur fakturerar man en privatperson?
 9. Hur fakturerar man som privatperson?
 10. Vem betalar fakturan?
 11. Är en faktura ett kvitto?
 12. Vad ska jag fakturera per timme?
 13. Är faktura en kostnad?
 14. Kan man fakturera utan att ha företag?
 15. Kan man fakturera som privatperson?

Vad betyder det att fakturera?

En faktura ska innehålla viss information, klicka på bilden nedan för att se ett exempel på hur det kan se ut. När du klickar på ett nummer i fakturan får du lära dig mer om just den uppgiften.

Vad gör man när man fakturerar?

En faktura är i grund och botten ett dokument som anger ett betalningskrav. Fakturor ställs oftast ut av företag till andra företag eller privatpersoner, men föreningar och andra organisationer kan även skapa och skicka fakturor. En faktura kan vara i fysisk eller elektronisk form. 

Mervärdesskattelagen ställer vissa krav på vad ett dokument bör innehålla för att officiellt kunna räknas som en faktura. På skatteverkets sidor hittar du mycket djupgående information gällande vad en faktura bör innehålla, men nedan har vi sammanställt det mest väsentliga.

Hur man fakturerar?

Vi använder oss av fakturaportalen InExchange, där du som mindre företag, förening eller för dig som inte har ett affärssystem kan skicka fakturor till oss. Du kan skicka upp till 100 fakturor per år utan kostnad.

Här kan du registrera dig och logga in på InExchange.

När fakturera?

Av mervärdesskattelagen framgår i vilka fall det finns en skyldighet att utfärda en faktura och vem som kan utfärda den. För vissa omsättningar finns en tidsfrist för att utfärda fakturan.

Vad avser fakturan?

Utan att det påverkar tillämpningen av de särskilda bestämmelserna i detta direktiv skall endast följande uppgifter vara obligatoriska för mervärdesskatteändamål på fakturor som utfärdas i enlighet med artiklarna 220 och 221:

Vad är fakturerade kostnader?

Om du fakturerar ett utlägg som du gjort för en kunds räkning ska du inte ta ut moms.För att det ska anses vara ett utlägg (och inte till exempel en vidarefakturering), måste följande villkor vara uppfyllda:

Beloppet för utlägget ska bokföras på ett avräkningskonto och inte på något konto sompåverkar resultatet. Du får inte dra av den ingående momsen, men din kund kan ha avdragsrätt. Du bör därför bifoga en fakturakopia på utlägget när du fakturerar kostnaden till din kund. Det kan vara fråga om utlägg när en byggentreprenör betalar markanskaffnings- och fastighetsbildningskostnad eller ersättning för gatumark för en kunds räkning, eller när ett inkassoföretag gör ett utlägg för ansökningsavgiften till Kronofogden.

Hur fakturerar man en kund?

Fakturera utan företag för 3,5% · Få betalt snabbt · Fullt försäkrad

Som frilansare själva vet vi hur viktigt det är att ha rätt stöd för att lyckas. Gigger är plattformen som ger dig förutsättningarna för att växa och blomstra som frilansare, oavsett dina mål eller ambitioner med att frilansa.

Därför erbjuder vi dig gratis rådgivning kring ditt frilansandet. Vi hjälper dig med frågor som hur du hittar uppdrag, sköter din ekonomi och försäkringar.

Hur fakturerar man en privatperson?

Fakturera utan företag för 3,5% · Få betalt snabbt · Fullt försäkrad

Som frilansare själva vet vi hur viktigt det är att ha rätt stöd för att lyckas. Gigger är plattformen som ger dig förutsättningarna för att växa och blomstra som frilansare, oavsett dina mål eller ambitioner med att frilansa.

Därför erbjuder vi dig gratis rådgivning kring ditt frilansandet. Vi hjälper dig med frågor som hur du hittar uppdrag, sköter din ekonomi och försäkringar.

Hur fakturerar man som privatperson?

Frilans Finans erbjuder ett enkelt alternativ till att starta företag. Genom egenanställning får du möjligheten att fakturera utan att behöva starta eget företag.

Skapa RUT och ROT-fakturor, ändra momssats, gör avdrag, lägg till traktamente och reseersättning, spara till semester, jobba utomlands - allt är möjligt om du har behovet.

Vem betalar fakturan?

Hej, vi skall hålla ett tillträde 1 mars. Jag vet att HSB och Riksbyggen reglerar om tillträdet är 1:a i månaden så att köparen i stället får den fakturan och ej säljaren. Därmed tas ej reglering av avgiften upp i likvidavräkningen. Gäller det även er förvaltning att om en köpare tillträder 1:a i varje månad så tillfaller i stället fakturan köparen? Tack!

Är en faktura ett kvitto?

En faktura ska innehålla viss information, klicka på bilden nedan för att se ett exempel på hur det kan se ut. När du klickar på ett nummer i fakturan får du lära dig mer om just den uppgiften.

Vad ska jag fakturera per timme?

Det är inte alltid så lätt att bestämma vilket pris du ska ta som konsult. Här kan du göra en beräkning utifrån önskad månadslön.

Förutom att utgå från önskad månadslön så är ett vanligt sätt att utgå från det pris som andra liknande konsulter tar för sina tjänster där du bor eller verkar.

Är faktura en kostnad?

I en studie gjord av ansedda APQC har man analyserat 190 företag i Nordamerika för att mäta skillnaden mellan de som presterar bäst och sämst. De som presterar bäst har en kostnad på 6 SEK eller mindre, medan de lågpresterande har en kostnad på hutlösa 96 SEK. Snittfakturan kostar 26,50 SEK. Med reservation för att den faktiska kostnaden per faktura skiljer sig åt mellan olika branscher så finns det oavsett alltid de som är högpresterande relativt sina konkurrenter. Vilken kategori hör ditt företag hemma i?

Kan man fakturera utan att ha företag?

Du måste först ansluta dig till ett egenanställningsföretag, nedan även kallat ”företaget”, och komma överens om för vilka uppdrag de ska vara avtalspart och fakturera, innan du avtalar om ersättningen för ett uppdrag. Även om det är du som ska utföra arbetet är det viktigt att uppdragsgivarna vet att det är företaget som är deras juridiska uppdragstagare och som har F-skatt.

Du kan alltså inte först personligen avtala om ett uppdrag och sedan i efterhand be företaget skicka en faktura till din uppdragsgivare. Då kommer fakturan från fel avsändare, eftersom företaget inte ingått något avtal med din uppdragsgivare om att utföra arbete, och det är fortfarande din A-skatt som gäller.

Kan man fakturera som privatperson?

Er du privatperson og skal sende faktura? I Conta sitt fakturaprogram er det superenkelt! Her forteller vi hvordan.

Noen ganger kan også privatpersoner ha behov for å sende regninger. Med Conta sitt fakturaprogram er dette superenkelt å lage fakturaer for småjobber – selv uten organisasjonsnummer.