:

Vad krävs för att flytta till Sverige från USA?

Innehållsförteckning:

 1. Vad krävs för att flytta till Sverige från USA?
 2. Kan min amerikanska pojkvän komma till Sverige?
 3. Vad krävs för att få flytta till Sverige?
 4. Hur länge får man stanna i Sverige som amerikansk medborgare?
 5. Kan en amerikan köpa hus i Sverige?
 6. Kan man bli utvisad om man är gift med en svensk?
 7. Kan en svensk medborgare bo i USA?
 8. Kan en amerikan besöka Sverige?
 9. Hur kan jag hämta min man till Sverige?
 10. Får man äga hus i USA?
 11. Kan amerikaner jobba i Sverige?
 12. Kan jag hämta min flickvän till Sverige?
 13. Hur många år måste man vara gift för att få uppehållstillstånd?
 14. Hur många dagar i veckan jobbar man i USA?
 15. Hur får man jobb i USA som svensk?

Vad krävs för att flytta till Sverige från USA?

Hej, och stort tack för att du väljer att vända dig till oss på Lawline med din fråga!

För att få svar på din fråga så får vi gå in i Utlänningslagen (UtlL) och Begränsningslagen (BegrL) och kika. Jag kommer i mitt svar att börja med att förklara förutsättningarna för vad som gäller om personen endast är i Sverige på ett tillfälligt besök. Jag kommer sedan att redogöra kring vad som gäller om personen istället vill flytta hit, och på vilka grunder det skulle kunna ske.

Kan min amerikanska pojkvän komma till Sverige?

En besöksförsäkring, eller en omvänd reseförsäkring, som den också kallas, krävs som regel för att du som vill besöka Sverige ska få visum. Den måste alltid köpas före besöket i Sverige.

Kommer du från ett land utanför EU och vill besöka Sverige i upp till 90 dagar behöver du som regel visum. Ett av kraven för att få visum är att du har en individuell, medicinsk reseförsäkring som täcker de kostnader som kan uppstå i samband med akut läkarhjälp, brådskande sjukhusvård eller transport till hemlandet av medicinska skäl. Försäkringen ska täcka kostnader på minst 30 000 euro och gälla i alla Schengenländer.

Försäkringen kan antingen köpas i hemlandet eller i Sverige. Alla länder har dock inte sådana försäkringar och då måste du köpa den i Sverige. I Sverige kallas försäkringarna oftast besöksförsäkringar eller i branschen ”omvända reseförsäkringar”.

Vad krävs för att få flytta till Sverige?

Andra regler gäller om du eller den anhörige i Sverige är medborgare i ett EU/EES-land (annat än Sverige). Som nära anhörig kan räknas t.ex. make/maka, sambo eller minderårigt barn.

En tillfällig lag begränsar från den 20 juli 2016 möjligheterna för anhöriga till skyddsbehövande som fått tillfälliga uppehållstillstånd att invandra till Sverige. Närmare information om dessa regler finns på Migrationsverkets webbplats.

Hur länge får man stanna i Sverige som amerikansk medborgare?

 • du måste ansöka om visum före din resa till Schengenområdet
 • du ska ansöka tidigast sex månader innan du ska resa
 • vara ute i god tid med din ansökan
 • det är din resas huvuddestination som avgör vid vilket Schengenlands ambassad du ska ansöka (om ett annat Schengenland än Sverige är din huvuddestination ska du ansöka om visum vid det landets ambassad)
 • ett visum gäller för besök och endast i undantagsfall får du arbeta under tiden ditt visum gäller (läs mer under sidan Undantag från kravet på arbetstillstånd).

I vissa länder förekommer det att ett annat Schengenland representerar Sverige. Det finns länder där Sverige inte har någon representation, det vill säga inte har egen ambassad eller generalkonsulat och inte representeras av något annat land. Du måste då kontrollera vad som gäller i ditt närområde för visumansökan. 

Kan en amerikan köpa hus i Sverige?

En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten ABSkattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kan man bli utvisad om man är gift med en svensk?

Om du är medborgare i ett land utanför EU och vill flytta till en familjemedlem i Sverige behöver du uppehållstillstånd. Du kan få uppehållstillstånd om du är gift, har ingått partnerskap eller har varit sambo med någon som nu bor i Sverige.

Familjemedlemmen i Sverige måste vara svensk medborgare, ha permanent uppehållstillstånd, permanent uppehållsrätt, permanent uppehållskort eller ha tidsbegränsat uppehållstillstånd som flykting, som alternativt skyddsbehövande, på grund av verkställighetshinder eller på grund av särskilt eller synnerligen ömmande omständigheter.

Både du och din familjemedlem måste vara över 18 år för att du ska kunna få ett uppehållstillstånd i Sverige.

Kan en svensk medborgare bo i USA?

Det mest populära landet som vi hjälper människor att flytta till är USA. Vi har dagligen flyttar som hämtas överallt i Sverige som vi skickar dit. Mest vanligt är att flytta till New York, Chicago, Los Angeles och San Francisco. Men även andra delar av USA är vanligt. Genom åren så har vi utfört flyttar till alla USA:s stater från Alaska i Norr, Hawaii i väst och hela östra kusten från Boston i norr till Miami i söder.

Skall du flytta till USA så kräver vi att du har ditt arbetstillstånd/VISUM klart och godkänt. Visum ansöker du om hos Amerikanska Ambassaden och det är de som godkänner det. Så snart du har ett fått  ditt visum så kan du skicka dina saker till USA tullfritt. Observera att ett turistvisum eller visum för att gifta sig i USA inte är tillräckligt för att kan flytta till saker/tillhörigheter till USA.

Kan en amerikan besöka Sverige?

Svenska medborgare kan söka ett ESTA inresetillstånd för att resa in till USA. Ett ESTA inresetillstånd är likt ett traditionellt visum till USA, men är elektroniskt och stämplas inte fysiskt in i ditt pass. Den elektroniska ESTA ansökan är enkel och tar endast några sekunder att fullföra.

Hur kan jag hämta min man till Sverige?

Jag kom till Sverige för några år sedan som ensamkommande barn och fick då permanent uppehållstillstånd eftersom jag sökte skydd. Nyligen träffade jag en tjej genom nätet som jag vill ska bo med mig i Sverige. Eftersom jag är student och inte uppfyller Migrationsverkets försörjningskrav har tjejen ännu inte kunnat flytta hit. Även om jag egentligen inte vill, har jag bestämt mig för att skaffa ett jobb, så att jag kan uppfylla kraven. Vilka möjligheter har hon då att komma till mig i Sverige?

Får man äga hus i USA?

ATT KÖPA HUS ELLER LÄGENHET (CONDO) I KALIFORNIEN

Söka bostad Mäklare i USA kan visa och sälja ALLA fastigheter som är till salu. Det finns inga exklusiva försäljningsrättigheter som i Sverige. Mäklaren kostar dig ingenting, arvodet kommer från säljaren. Finner ni en bostad på en annan mäklares hemsida sänd då länken till oss så tar vi fram den till er visning. Vid en bostadsaffär är det vanligt att köparen representeras av en mäklare och säljaren representeras av annan mäklare.

Kan amerikaner jobba i Sverige?

Om du som svensk arbetsgivare anställer en utländsk person för arbete här i Sverige avgörs beskattningsfrågan av hur länge den anställda ska vistas i Sverige. Inkomsten

En anställd som vistas i Sverige under högst sex månader kan välja mellan två sätt att bli beskattad. Antingen med särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) eller på samma sätt som en person bosatt i Sverige, alltså enligt inkomstskattelagen.

SINK innebär en skatt på 25 % som du som arbetsgivare drar från den anställdas bruttolön. Den anställda behöver då inte lämna någon inkomstdeklaration

 men får inte heller göra några avdrag från inkomsten.

Kan jag hämta min flickvän till Sverige?

Myndighetsjuridik

Hejsan! Jag vill ska ansöka till migrationsverket att min fru ska flytta till Sverige . Jag har en fast jobb och min inkomst,månadslön är 15 680 kr . Jag har en förstahandsval lägenhet och det har hyran är 5600 kr.

Hur många år måste man vara gift för att få uppehållstillstånd?

Du kan få uppehållstillstånd om du planerar att gifta dig eller bli sambo med någon som bor i Sverige.

Hur många dagar i veckan jobbar man i USA?

Den amerikanska arbetsplatsen har förändrats avsevärt de senaste åren. Det var en gång i tiden ganska vanligt att anställda i USA tillhörde fackföreningar. Men under de senaste decennierna har medlemskapet i fackföreningar sjunkit från 20,1 % av amerikanska arbetare över åldern 16 till 10,5 % av arbetarna. Fackligt medlemskap har minskat trots att majoriteten av amerikaner säger att de stöder människors rätt att ansluta sig till facket.

Arbetsplatserna har även genomgått ett skifte när yngre anställda började komma in i arbetskraften. ”Millennials”, människor i 20- och 30-årsåldern, utgör den största delen av den amerikanska arbetskraften. Enligt enkäter och undersökningar är millenniearbetare mer benägna att byta jobb än tidigare generationer. De är även mindre benägna att vara engagerade i sitt arbete än andra generationer. Företag som vill anställa i USA bör vara särskilt anpassade till behoven hos den millennie-anställda och till de typer av förmåner och möjligheter som kan göra en position mer attraktiv för dem.

En annan ny förändring i USA har varit sättet att rekrytera och anställa nya teammedlemmar. Många företag har gått från att anställa eller befordra teammedlemmar internt till att istället söka externt. På 70-talet tillsattes nästan 90% av tjänsterna genom att befordra internt eller genom att befintliga anställda flyttades till en position i sidled. Under 2000-talet tillsätts bara en tredjedel av tjänsterna av personer som redan arbetar internt.

I majoriteten av USA sker anställningen vanligtvis på ”at will”-basis. ”At will” betyder att en anställd är fri att sluta eller lämna sitt jobb när som helst, oavsett anledning. Det innebär även att en arbetsgivare är fri att säga upp en anställd av vilken anledning som helst, när som helst. ”Av vilken anledning som helst” har emellertid vissa undantag från arbetsgivarens sida. En arbetsgivare kan inte säga upp en person på grund av deras kön, genus, ras, religion, ålder, sexuella läggning, psykiska eller fysiska handikapp eller nationellt ursprung enligt landets lagar om lika möjligheter. Den enda delstaten i USA utan ”at-will-anställning” är Montana. I Montana måste en arbetare friställas från en position på grund av en specifik orsak.

Även om många arbetare i USA är ”at will” finns det fall där människor har kontrakt som tydligt beskriver förhållandet mellan anställd och arbetsgivare. Exempelvis kan en anställd teckna ett kontrakt med ett företag som föreskriver att de endast kan sägas upp på grund av en orsak. Avtalet kan sedan specificera orsakerna som kan leda till att en person säger upp sig.

Avtal i USA finns i flera olika former. Varje typ av kontrakt kan man stödja sig på juridiskt, men en del kan vara lättare att bevisa än andra. Exempelvis kan ett skriftligt avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare vara det mest önskvärda för bägge parterna. Med ett skriftligt kontrakt är anställningsvillkoren tydligt preciserade, inklusive personens lön, förmåner och anställningens längd. Ett skriftligt kontrakt kan även beskriva huruvida en person är en ”at-will”-anställd eller inte.

Den vanliga amerikanska arbetsveckan är 40 timmar. Den genomsnittliga anställde arbetar åtta timmar om dagen, fem dagar i veckan. Det finns emellertid en stor variation mellan jobben. Vissa tjänster är deltid, vilket innebär att en person arbetar mindre än 40 timmar per vecka. Andra kräver mer än 40 timmar och kan innebära övertidsbetalning till den anställde som arbetar mer än 40 timmar under en enda vecka.

Enligt Fair Labor Standards Act (FLSA) måste anställda som inte är undantagna från klausulen om övertidsersättning i FLSA och som arbetar mer än 40 timmar under en enda vecka få betalt en och en halv gånger sin vanliga lönenivå. En anställd som vanligtvis tjänar 20 USD per timme skulle tjäna 30 USD per timme när hen arbetar övertid.

Undantagna från klausulen om övertidsersättning i FLSA anställda är inte berättigade till övertidsersättning, oavsett hur många timmar de arbetar i veckan. Anställda som är befriade från övertidslagar inkluderar vanligtvis de som har ledande eller ledande befattningar, administrativa befattningar, kreativa jobb och professionella befattningar. Vanligtvis får undantagna anställda en lön snarare än en timlön.

Hur får man jobb i USA som svensk?

Som nämnts i inledningen finns det flera kategorier av arbetsvisum beroende på den sökandes yrkesstatus, hans verksamhetsområde eller vissa specifika kvalifikationer. Dess giltighet samt möjligheten att förnya det beror helt på vilken typ av arbetsvisum du vill skaffa:

Oavsett vilket arbetsvisum du behöver, krävs ett jobberbjudande i förväg. För att göra detta måste arbetsgivaren lämna in en begäran till ”Department of Homeland Security”. Om begäran accepteras kommer din framtida arbetsgivare att få ett arbetstillstånd som måste läggas till i din visumansökningsfil. När detta tillstånd väl är i hand är det sökandens tur att påbörja processen med USA:s ambassad eller konsulat.