:

Vad är en ucits fond?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en ucits fond?
 2. Vad är skillnaden mellan en värdepappersfond och en specialfond?
 3. Hur ofta kan du köpa och sälja specialfonder?
 4. Vad gör ett fondbolag?
 5. Vad är skillnaden på en UCITS ETF och en ETF?
 6. Vilken fond har gått bäst?
 7. Vilket fondsparande är bäst?
 8. Vilken fond ska man spara i Swedbank?
 9. Hur får jag 10 000 kr att växa snabbt?
 10. Vad kostar det att ta ut pengar från fonder?
 11. Är det värt att spara i fonder?
 12. Hur länge ska man spara i en fond?
 13. Vilken indexfond är bäst?
 14. Kan man förlora mer än insatsen i ETF?
 15. Vilken fond ska man spara i 2023?
 16. What are the benefits of investing in a UCITS fund?
 17. What types of securities do UCITS funds hold?
 18. How do UCITS funds help investors diversify their portfolios?
 19. What are the benefits of investing in a UCITS fund?
 20. What types of securities do UCITS funds hold?
 21. How do UCITS funds help investors diversify their portfolios?

Vad är en ucits fond?

We process your data to deliver content or advertisements and measure the delivery of such content or advertisements to extract insights about our website. We share this information with our partners on the basis of consent and legitimate interest. You may exercise your right to consent or object to a legitimate interest, based on a specific purpose below or at a partner level in the link under each purpose. These choices will be signaled to our vendors participating in the Transparency and Consent Framework. More information

Always Active

Vad är skillnaden mellan en värdepappersfond och en specialfond?

En viktig skillnad mellan värdepappersfonder och specialfonder är att värdepappersfonder lyder under det som på lagspråk kallas “kontraheringsplikten”. Det innebär att en värdepappersfond måste vara öppen för investeringar från allmänheten. Specialfonder däremot får vända sig till en begränsad krets av investerare.

Andra viktiga skillnader är att en värdepappersfond ska vara öppen för daglig handel medan det för en specialfond räcker med att fonden är öppen för handel minst en gång om året (ofta sker månatlig handel). Vidare finns det krav på att en värdepappersfond följer placeringsregler i lagen om värdepappersfonder medan en specialfond, efter Finansinspektionens godkännande, kan avvika från placeringsreglerna och placera i instrument som inte är tillåtna för värdepappersfonder.

Både i termer av antal fonder och fondförmögenhet är värdepappersfonder i särklass den mest vanligt förekommande fondtypen. Detta borde också innebära att de flesta fonder i Sverige är öppna för dig som investerare att investera i. Så är tyvärr inte alltid fallet och det bygger på undantag från den grundläggande principen om att en fond ska vara öppen för allmänheten.

Hur ofta kan du köpa och sälja specialfonder?

Man kan fondspara på olika sätt. Det går både att köpa fonder vid enskilda tillfällen och som ett månadssparande. Det vanligaste upplägget vid ett månadssparande är att det kommer in pengar till kontot varje månad, antingen via en stående överföring eller via en autogirolösning, och att ett system automatiskt köper fondandelar i en vald fond för den summa som har kommit in på kontot. Man blir då tilldelad så många fondandelar som summan räcker till.

Vad gör ett fondbolag?

En fond består av olika värdepapper, exempelvis aktier eller obligationer. När du investerar i en fond innebär det att du köper andelar i den och blir delägare tillsammans med de andra fondägarna.

Fonder har olika risknivåer. En fond kan ge bra avkastning, men du kan också förlora pengar. Alla fonder förvaltas av fondbolag, som väljer ut vilka värdepapper som fonden ska investera i. En fond kan förvaltas aktivt eller passivt. Vid aktiv förvaltning lägger förvaltaren ned tid och omsorg på att analysera marknaden inför köp- och säljbeslut. När förvaltningen är passiv följer fonden enbart ett visst index.

Oavsett om fonden är aktiv eller passiv så betalar du allra oftast en avgift till fondbolaget. För att avgöra om en högre förvaltningsavgift är motiverad kan du kontrollera fondens aktivitetsgrad. 

Vad är skillnaden på en UCITS ETF och en ETF?

En hävstångsprodukt är en investering som ger en förstärkt utveckling av en underliggande tillgång under en viss specificerad period. Denna förstärkning kallas för hävstångsfaktor och kan exempelvis vara 1,5 gånger, 2 gånger och så vidare. Hävstångsfaktorn kan vara antingen positiv eller negativ.

Våra ETF:er med hävstång heter XACT Bull och XACT Bear. Hävstångs-ETF:er kan passa dig som har en fast tro på marknadens riktning. Oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Med Bull finns möjlighet till god avkastning när marknaden stiger och med Bear när marknaden faller.

Vilken fond har gått bäst?

Bästa Sverigefond: Spiltan Aktiefond Stabil Priset för Best Swedish Equity Fund går till Spiltan Aktiefond Stabil som lyckas upprepa förra årets vinst även i år. En starkt bidragande faktor till vinsten är hur förvaltarna lyckades hantera nedåtgående marknader åren 2020 och 2018 under en femårsperiod som i övrigt varit kraftigt stigande. Fonden har förvaltats av Erik Brändström sedan fonden lanserades år 2002 där Pär Andersson anslöt 2008.

Vilket fondsparande är bäst?

Det blir aldrig som man tänkt sig. I mitten på december var finansmarknadens aktörer eniga om att årets första halvår skulle bjuda på en svag börs som skulle återhämta sig under hösten. Men ack så fel det blev.

Årets breda uppgång ser man tydligt på Avanzas fondplattform som omfattar 1350 fonder. Bara 120 fonder har minusavkastning sedan årsskiftet. Det motsvarar knappt 9 procent. Men året uppgång har bjudit på en överraskande stor spridning mellan olika länder, regioner och inte minst bland sektorer och smalare branschfonder.

Vilken fond ska man spara i Swedbank?

Tack, tack och tack – ja, trippelt tack för förtroendet!

Tre av våra fonder har återigen vunnit Lipperpriser 2023 - Technology, Fastighet och Globalfond. Under våren har de tillsammans fått nio olika utmärkelser. För det så säger vi ett stort tack och speciellt till alla er som sparar i fonden!

Riskinformation: Historisk avkastning garanterar inte avkastning i framtiden. Värdet på fonder kan minska och öka och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde. Faktablad, informationsbroschyr och information om dina rättigheter finns på swedbankrobur.se.

 • Bästa teknikfond på 3 och 5 år i Refinitiv Lipper Europe Fund Awards och på 3, 5 och 10 år i Refinitiv Lipper Nordic Fund Awards.
 • Technology placerar globalt med USA som dominerande marknad. Investeringar sker i stora och medelstora bolag i informationsteknologisektorn.

Hur får jag 10 000 kr att växa snabbt?

Vilket är bästa sättet att spara pengar? Vi kan inte ge dig ett svar – utan 50! Oavsett om du bara behöver lite spartips i vardagen, eller vill skapa en långsiktig plan för ditt sparande, kan den här listan få dig på rätt köl.

Här följer våra bästa spartips 2023, indelade i sex kategorier. Fonder eller sparkonton, bakning eller storkok – vilka sparknep funkar bäst för dig?

 • Bank & Ekonomi
 • Mat & Hem
 • Teknologi, hushåll och fasta kostander
 • Shopping, nöjen och resor
 • Bil- och resekostnader
 • Och så 5 klassiker…

Vad kostar det att ta ut pengar från fonder?

Ring Kundcenter eller kontakta ditt bankkontor. Du kan inte ta ut pengar via Internetbanken.

Vid ett enstaka tillfälle kan du maximalt ta ut 90 procent av försäkringens värde.

Är det värt att spara i fonder?

I vår Fondskola får du tips och information som kan hjälpa dig om du vill investera i fonder - oavsett om du är nybörjare eller har sparat ett tag.

Riskinformation: Investeringar innebär en risk. Fonder med riskklass 5-7 kan öka och minska kraftigt i värde. Faktablad, informationsbroschyr och information om dina rättigheter finns på finns på swedbankrobur.se

Funderar du på att spara i fonder, men vill lära dig först? Läs om vad en fond är och hur det fungerar. 

Hur köper du en fond? Om du sålt en fond - när kommer pengarna? Vad är affärsdag, bryttid och likviddag? Om du är ny på fonder så har du förmodligen en del frågor. Läs mer om hur du handlar med fonder och kom igång!

Hur länge ska man spara i en fond?

I vår Fondskola får du tips och information som kan hjälpa dig om du vill investera i fonder - oavsett om du är nybörjare eller har sparat ett tag.

Riskinformation: Investeringar innebär en risk. Fonder med riskklass 5-7 kan öka och minska kraftigt i värde. Faktablad, informationsbroschyr och information om dina rättigheter finns på finns på swedbankrobur.se

Funderar du på att spara i fonder, men vill lära dig först? Läs om vad en fond är och hur det fungerar. 

Hur köper du en fond? Om du sålt en fond - när kommer pengarna? Vad är affärsdag, bryttid och likviddag? Om du är ny på fonder så har du förmodligen en del frågor. Läs mer om hur du handlar med fonder och kom igång!

Vilken indexfond är bäst?

 • Sveriges nöjdaste kunder inom sparande nio år i rad enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI)
 • Gratis aktiehandel om du har aktier värda mindre än 50 000 kr
 • Enkelt att komma igång - tar cirka 2 minuter
 • Stort utbud och vissa avgiftsfria indexfonder
 • Superbolånet 0,79% ränta
 • Säker nätmäklare
 • Låga priser
 • Gratis registrering
 • Nordnet är en väletablerad nätbank och mäklare i Norden.
 • Nordnet erbjuder gratis courtage upp till 80 000 kr kapital
 • Nordnet har ett mycket brett utbud av aktier och fonder, vilket gör det lätt att hitta det du söker.
 • Användarupplevelsen på Nordnets hemsida är bra, med en ren och användarvänlig design.
 • För unga investerare erbjuder Nordnet förmånliga courtageavgifter.
 • Nordnets Shareville-tjänst är ett socialt nätverk för aktiemarknaden där du kan interagera med andra Nordnet-kunder och få råd och tips.
 • Savr har ett stort utbud av fonder
 • SAVR erbjuder upp till 50 % lägre avgift på utvalda fonder.
 • Enkelt – Deras plattform är väldigt enkel att förstå och använda.
 • Utbetalning – Du får provisionen utbetald till ditt konto, lite som en aktieutdelning en gång i kvartalet.
 • Lönsamt – du tjänar på att välja SAVR för väldigt många förvaltade fonder.
 • Bjud in en vän till Savr: Du och kompisen får 100 kronor i valfri fond
 • Gratis registrering

Till att börja med går det inte att säga vilka indexfonder som kommer gå bäst år 2023, då året nyligen har påbörjats. Som ett resultat av detta kan vi för dig presentera vilka indexfonder med lägst avgift som har gått bäst fram till idag (2023-03-04, klockan 08:41). Kortfattat har låga avgifter stor betydelse för din avkastning över tid och bör således vara ett viktigt urvalskriterium för dig när du väljer indexfonder. Därför har vi sammanställt de 20 bästa indexfonderna med lägst avgift 2023. Avgifterna pendlar mellan 0-23%. Listan uppdateras vidare en gång i kvartalet.

Det är viktigt att undersöka och jämföra olika indexfonder för att hitta den som passar bäst för ens egna investeringsbehov ochriskprofil. Det kan också vara en bra idé att diversifiera sin portfölj genom att investera i flera olika indexfonder.

Stockholmsbörsen, har haft ett ovanligt svårt år 2022. En bred svensk indexfond har minskat med cirka 22 procent, men det har varit ännu tuffare för fondkategorin Sverige, som investerar i små och medelstora bolag, där vi har sett en nedgång på 32 procent. Av de svenska indexfonderna har de som investerar efter OMXS30 Return index, som omfattar de 30 största och mest likvida bolagen, klarat sig bäst med en nedgång på 12 procent.

Kan man förlora mer än insatsen i ETF?

Olika placerares tro på marknaden skiljer sig åt. En del tror att en aktie, ett aktieindex eller en råvara ska stiga, medan andra tror att den ska falla. En del tror på kraftiga rörelser, medan andra tror att de blir små. Inställningen till hur mycket risk vi är villiga att ta varierar också.

För att tillgodose alla önskemål erbjuder vi Bull & Bear, med allt från två gånger daglig hävstång till 20 gånger daglig hävstång. Vi erbjuder även Bull & Bear utan hävstång. Bull är för dig som tror på uppgång och Bear om du tror att den underliggande tillgången ska falla i pris.

Vilken fond ska man spara i 2023?

-Min gissning för 2023 är att det blir blandfonders återkomst. Hittills har året inletts med ökat risktagande och kraftig återhämtning av riskfyllda tillgångar, men det finns även andra ljusglimtar. Räntor har återgått till normala räntenivåer. Stigande räntor förra året har lett till betydligt bättre avkastningsförutsättningar som ger bra stabilitet i en blandfond. Både aktier och räntor har goda avkastningsförutsättningar framöver.

Jag tror därmed att det är rimligt att Bas 50 presterar bra 2023 utifrån sin risknivå. Basfonderna är bekväma och som möter det grundläggande behovet, det vill säga något som fungerar över tid. Med fonden får du det bästa fondurvalet med fokus på megatrender, hållbarhet och småbolag. Således slipper du själv göra jobbet och det kommer göra dig till vinnare som sparare. 

-Det har ju varit en oerhört stark start på året så aktier är klara vinnare så här långt. Jag tror dock att det finns en risk att ekonomin viker och att recessionsoro återkommer, och då bör ju inte aktiemarknaden ralla vidare… Så därför lägger jag mina pengar på Corporate Bond Europe i år. Bra förräntning ur ett historiskt perspektiv, hög kreditkvalitet så man behöver inte vara rädd för vikande kreditkvalitet i en svagare konjunktur och lång duration så fonden gynnas om räntor går ner i respons till svagare konjunktur. Även Corporate Bond Europe High Yield ser fin ut med en än högre förräntning och vi ser inte några höga konkursnivåer framåt eftersom bolagen går in i en eventuell recession med bra balansräkningar. 

What are the benefits of investing in a UCITS fund?

For investors, UCITS funds offer more flexibility and security. Not only are the funds widely viewed as safe and secure, but UCITS funds offer a diversified fund option to investors who might otherwise have to depend on single public companies for the bulk of their investment portfolios.

What types of securities do UCITS funds hold?

A UCITS must invest its funds in transferable securities and other liquid assets. This includes transferable securities admitted or dealt on a regulated market, investment funds, financial derivative instruments, cash and specific money market instruments.

How do UCITS funds help investors diversify their portfolios?

For investors, UCITS funds offer more flexibility and security. Not only are the funds widely viewed as safe and secure, but UCITS funds offer a diversified fund option to investors who might otherwise have to depend on single public companies for the bulk of their investment portfolios.

What are the benefits of investing in a UCITS fund?

 • For investors, UCITS funds offer more flexibility and security. Not only are the funds widely viewed as safe and secure, but UCITS funds offer a diversified fund option to investors who might otherwise have to depend on single public companies for the bulk of their investment portfolios.

What types of securities do UCITS funds hold?

 • A UCITS must invest its funds in transferable securities and other liquid assets. This includes transferable securities admitted or dealt on a regulated market, investment funds, financial derivative instruments, cash and specific money market instruments.

How do UCITS funds help investors diversify their portfolios?

 • For investors, UCITS funds offer more flexibility and security. Not only are the funds widely viewed as safe and secure, but UCITS funds offer a diversified fund option to investors who might otherwise have to depend on single public companies for the bulk of their investment portfolios.