:

Vad innebär det att blanka?

Innehållsförteckning:

 1. Vad innebär det att blanka?
 2. Vad händer när man blankar en aktie?
 3. Varför blankar man?
 4. Är blankning bra?
 5. När ska man blanka?
 6. Hur kan jag blanka?
 7. Varför är SBB så blankade?
 8. Kan man blanka aktier som privatperson?
 9. Vilka aktier är blankade?
 10. Vilka aktier blankas?
 11. Kan privatpersoner blanka aktier?
 12. Kan man blanka på ISK?
 13. Vad är problemet med SBB?
 14. Är SBB undervärderat?
 15. Vem får blanka aktier?

Vad innebär det att blanka?

En person som har en kort nettoposition i en emittent ska anmäla till FI när positionen uppnår 0,1 % av emittentens emitterade aktiekapital. Anmälan ska även ske för varje steg om 0,1 % däröver, såväl upp som ned, samt när positionen sjunker under 0,1 %. En anmälan om kort nettoposition ska ha inkommit till FI senast kl. 15.30 (centraleuropeisk tid, CET) handelsdagen efter den dag då den anmälningspliktiga positionen uppstod.

Även korta nettopositioner i svenska emitterade statspapper ska anmälas till FI om positionen uppnår eller sjunker under det så kallade relevanta tröskelvärdet. Det relevanta tröskelvärdet för svenska statspapper publiceras på Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens, Esma, webbplats, se rubriken Regler nedan.

Vad händer när man blankar en aktie?

Blankning innebär att du lånar ett finansiellt instrument (t ex en aktie) och säljer den. När det är dags att lämna tillbaka instrumentet till långivaren måste du köpa instrumentet på marknaden, eftersom du har sålt det instrument du lånade. Om marknadspriset nu är lägre än priset du sålde för gör du en vinst.

Ja, på engelska kallas den här typen av affär för short selling. På svenska kallas det ”att ligga kort” när man har en blankningsposition öppen.

Varför blankar man?

För att tjäna pengar på en fallande aktiekurs lånar man helt enkelt aktier som man inte äger på marknaden genom att ta upp en blankningsposition. Sedan säljer man aktierna och hoppas kunna köpa tillbaka dem billigare i framtiden. Blankaren har, eftersom han eller hon har lånat aktierna av någon, ett krav på sig att någon gång i framtiden lämna tillbaka de lånade aktierna. Om priset som man köper tillbaka aktierna för (inklusive avgifter) är lägre än priset man från början sålde dem för, har man gjort en vinst när man lämnar tillbaka de lånade aktierna. Vinsten är alltså skillnaden mellan försäljningspriset och återköpspriset.

Är blankning bra?

Hur fungerar det att blanka aktier? I videon nedan går vi igenom både möjligheter och risker med blankning.

När ska man blanka?

Hur fungerar det att blanka aktier? I videon nedan går vi igenom både möjligheter och risker med blankning.

Hur kan jag blanka?

Blankning innebär att du säljer aktier som du inte äger. Du säljer aktierna därför att du tror att aktiernas kurs ska sjunka. Du lånar aktierna och säljer dem till en köpare. Sen köper du tillbaka värdepapperna till ett förhoppningsvis lägre pris och återlämnar dessa till ägaren. Om återköpspriset är lägre än försäljningspriset när du köper tillbaka aktierna, inklusive kostnader, så har du gjort en vinst.

Blankning innebär en relativt stor risk. Vid vanliga aktieköp finns en begränsad risk, en placering blir aldrig värd mindre än noll kronor. Vid blankning kan en aktie i princip stiga hur mycket som helst pga. av en kursuppgång och du måste då kunna betala den aktuella kursen.

Varför är SBB så blankade?

Blankning innebär att du säljer aktier som du inte äger. Du säljer aktierna därför att du tror att aktiernas kurs ska sjunka. Du lånar aktierna och säljer dem till en köpare. Sen köper du tillbaka värdepapperna till ett förhoppningsvis lägre pris och återlämnar dessa till ägaren. Om återköpspriset är lägre än försäljningspriset när du köper tillbaka aktierna, inklusive kostnader, så har du gjort en vinst.

Blankning innebär en relativt stor risk. Vid vanliga aktieköp finns en begränsad risk, en placering blir aldrig värd mindre än noll kronor. Vid blankning kan en aktie i princip stiga hur mycket som helst pga. av en kursuppgång och du måste då kunna betala den aktuella kursen.

Kan man blanka aktier som privatperson?

Hur fungerar det att blanka aktier? I videon nedan går vi igenom både möjligheter och risker med blankning.

Vilka aktier är blankade?

Listan baseras på till Finansinspektionen inrapporterade blankade positioner på 0,1 procent av kapitalet eller mer. Nedan presenteras de bolag där blankningspositionerna utgör störst andel av det emitterade aktiekapitalet.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) toppar listan bland som det mest blankade bolaget i Sverige enligt Finansinspektionens blankningsregister, följt av JM och Elekta. För SBB:s del har blankningspositionen minskar minimalt jämfört med föregående vecka. I JM har den totala blankningspositionen minskat till 15,16 från tidigare 15,31 procent.

Vilka aktier blankas?

Här publicerar vi aktuella korta betydande positioner som passerat 0,5 procent. Däremot när vi visar summeringen i procent (%) för ett bolag så är denna baserad på alla positioner över 0,1 procent. Blankning som visas i procent kan innehålla avvikelser på grund av bolagshändelser, till exempel nyemissioner.

Längre ner på denna sida kan du också läsa mer om blankning, vad det innebär och hur det rapporteras.

Du har säkert läst eller hört talas om blankning. Men vad betyder att blanka aktier, hur fungerar det i praktiken och är det något som alla kan göra? Det och mycket annat kommer vi att ge svar på i den här artikeln där vi tar en närmare titt på just fenomenet blankning.

Kan privatpersoner blanka aktier?

Hur fungerar det att blanka aktier? I videon nedan går vi igenom både möjligheter och risker med blankning.

Kan man blanka på ISK?

Hur fungerar det att blanka aktier? I videon nedan går vi igenom både möjligheter och risker med blankning.

Vad är problemet med SBB?

Rapporten visar däremot inget uppsving för det krisdrabbade bolaget, utan tvärtom på en förlust med 11,1 miljarder, vilket kan jämföras med förlusten på 2,6 miljarder kronor ett år tidigare. Drygt hälften handlar om nedskrivningar av värdet på fastigheter.

Den stora förlusten förklaras till stora delar av värdeförändringar på fastigheter på 5,9 miljarder och en valutasmäll på 1,6 miljarder. Värdeförändringar på finansiella instrument är en annan tung förlustpost på 750 miljoner.

Vd Leiv Synnes låter sig dock inte nedslås av förlusten, utan poängterar att bolagets uthyrningsgrad ökar och fastighetsportföljen är stark.

Är SBB undervärderat?

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden äger och förvaltar bostads- och samhällsfastigheter. Visionen är att långsiktigt äga fastigheterna med fokus på förvaltning och vidareutveckling, där renovering och ombyggnation står för större delen av verksamheten. Störst andel av fastighetsinvesteringarna återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget grundades under 2016 och har tidigare rötter inom Effnet-koncernen.

Som alltid när det kommer till investeringar finns det inget givet rätt eller fel, utan det beror helt på vad du är för typ av investerare, om du investerar på lång sikt eller handlar aktivt (trading), vad du har för risktolerans osv. På denna sida vill vi ge dig som är intresserad av att köpa aktier i Samhällsbyggnadsbolag en bättre möjlighet att lära dig mer om bolaget, följa nyhetsflödet samt tipsa om aktörer som vi själva gillar för att fortsätta analysera och handla aktier i Samhällsbyggnadsbolag.

Vi understryker att alla investeringar är förenade med risk och att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Gör alltid din egen analys!

Vem får blanka aktier?

Hur fungerar det att blanka aktier? I videon nedan går vi igenom både möjligheter och risker med blankning.