:

Kan man använda friskvårdsbidrag till ridning?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man använda friskvårdsbidrag till ridning?
 2. Är ridning avdragsgillt?
 3. Vilka aktiviteter omfattas av friskvård?
 4. Vilka sporter ingår i friskvårdsbidrag?
 5. Vad får man i friskvårdsbidrag?
 6. Vad krävs för att få friskvårdsbidrag?
 7. Är ridning en sport eller inte?
 8. Hur mycket kostar ridning per år?
 9. Vad räknas inte som friskvård?
 10. Kan man få friskvårdsbidrag för jakt?
 11. Är idrott friskvård?
 12. Är idrott alltid friskvård varför varför inte?
 13. Vad ingår inte i friskvård?
 14. Får man gå på spa för friskvårdsbidrag?
 15. Hur påverkas kroppen av ridning?

Kan man använda friskvårdsbidrag till ridning?

Länge har riktlinjerna för friskvårdsbidraget mötts av frustration från utövare inom flera sporter, inte minst inom ridsport. Äntligen har vi fått en ändring! Från den 1 januari 2018 är ridning godkänd för att ansöka om skattebefriat friskvårdsbidrag.

Länge har riktlinjerna för friskvårdsbidraget mötts av frustration från utövare inom flera sporter, inte minst inom ridsport. Äntligen har vi fått en ändring! Från den 1 januari 2018 är ridning godkänd för att ansöka om skattebefriat friskvårdsbidrag.

Är ridning avdragsgillt?

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att inkludera ridsport i friskvårdsförmånen och tillkännager detta för regeringen.

Vilka aktiviteter omfattas av friskvård?

Den här listan innehåller alla de aktiviteter som skatteverket tidigare godkänt som skattefri förmån (friskvårdsbidrag).

Vilka sporter ingår i friskvårdsbidrag?

Friskvård är ett samlingsbegrepp för aktiviteter som är tänkta att främja de anställdas hälsa. Det kan röra sig om motionsaktiviteter eller sportutövande – men även behandlingar som lindrar stelhet eller smärta.

Friskvårdsbidraget är ett bidrag som arbetsgivare kan välja att ge sina anställda. Det finns inget krav på att varje arbetsplats ska ha ett friskvårdsbidrag. Friskvårdsbidraget är helt skattefritt och avdragsfritt, vilket betyder att varken arbetsgivaren eller den som nyttjar bidraget behöver betala skatt på beloppet. Detta gäller om friskvårdsbidraget är mindre än 5 000 kronor, om friskvårdsbidraget skulle vara större än 5 000 kronor behöver hela beloppet beskattas (och inte bara det belopp som överstiger 5000kr).

Skatteverket anger vissa krav som behöver uppfyllas för att friskvårdsbidraget ska kunna nyttjas:

 • Vara av mindre värde (Skatteverket definierar 5000kr som mindre värde)
 • Rikta sig till hela personalen
 • Ska inte gå att byta mot pengar

Vad får man i friskvårdsbidrag?

Som arbetsgivare har du möjligheten att erbjuda dina medarbetare skattefri motion och friskvård. Så länge förmånen är av ett mindre värde (upp till 5 000 kronor) och riktar sig till alla i personalen ska det betraktas som en skattefri personalförmån. 

Kostnaden för en enskild aktivitet får dock inte överstiga 1 000 kr, om den ska vara skattefri. Om friskvårdsbidraget överstiger 5000 kr för hela kalenderåret ska hela årets friskvårdsbidrag beskattas.

Vad krävs för att få friskvårdsbidrag?

Det framgår inte av lagtexten vilka aktiviteter som är godkända som skattefri motion och annan friskvård, men av rättspraxis framgår att vissa förutsättningar ska vara uppfyllda.

För att ett friskvårdsbidrag ska kunna betalas ut skattefritt ska det användas till aktiviteter som innehåller inslag av motion, eller annan enklare friskvård som inte innehåller inslag av motion men som till exempel är avstressande eller avslappnande.

Är ridning en sport eller inte?

Med en halv miljon utövare är ridning en av de största sporterna i Sverige. Men när hoppryttare får prestige­fyllda priser uppstår kritik: Är ridning över huvud taget en idrott – eller gör hästen allt jobb?

Hur mycket kostar ridning per år?

Betalas innan 1:a träningstillfället (20 lektioner/träningar totalt HT).

Kan göras max 2 gånger och dras av från ridkortet om man fortsätter rida.

Uppdelad betalning av ridkort  kan generellt göras om man börjar rida innan 1 mars på VT och innan 1 oktober på HT. 1:a inbetalningen innan första lektionstillfället och 2:a inbetalningen innan 1 mars resp 1 oktober. Kontakta Björn om uppdelad betalning önskas.

Maila [email protected] senast samma dag före kl 15.00 och meddela eventuell frånvaro. I annat fall försvinner rätten att rida igen missade lektioner.

Vad räknas inte som friskvård?

Friskvård är ett samlingsbegrepp för aktiviteter som förebygger och boostar hälsan. Med detta menas enklare aktiviteter med inslag av motion eller för behandling som är avstressande eller motverkar ömhet och stelhet. Du kan också använda det till kostrådgivning och rådgivning i samband med rökavvänjning. För aktiviteter utan inslag av motion, till exempel massage, får aktiviteten kosta maximalt 1 000 kronor per tillfälle för att vara av mindre värde och skattefritt.

Kan man få friskvårdsbidrag för jakt?

Svensk Jakt lyfter den trevliga nyheten om att bruksprov med hund, alltså även jaktprov, numera finns med på Skatteverkets friskvårdsaktivitetslista.

Svensk Jakt understryker även att jakt däremot inte, trots flera motioner i riksdagen, räknas som en skattefri förmån.

Är idrott friskvård?

 • Att alla barn ska vara försäkrade på fritiden. Detta underlättar till rörelse och idrottande bland barn och ungdomar.
 • Att utbudet av fritidsaktiviteter till barn och unga anpassas utifrån de önskemål och intressen som kan finnas för att främja en högre grad av delaktighet.
 • Utveckla fritidsgårdar och mötesplatser – nu med ökat fokus för barn 6-12 år.
 • Att staden ska bli bättre på att informera om alla möjligheter som finns.
 • Underlätta och skapa möjligheter att introducera stadens föreningsliv för barn och ungdomar på skoltid.

Rörelseglädje på många sätt Vi lyssnar på helsingborgarna och låter dem utöva de idrotter och de aktiviteter som de känner passar dem bäst. Det handlar om att erbjuda rörelseglädje på många olika sätt. Det är naturligt för oss liberaler att föra en dialog med föreningar och olika paraplyorganisationer för föreningar. Det är en viktig del i helheten när vi utformar vår politik.

Populär evenemangsstad Helsingborg är en idrottsstad känd över hela landet. Tack vare idrotten besöker mängder av människor Helsingborg. Här genomförs årligen många stora och små idrottsevenemang. Staden samverkar med de lokala idrottsföreningarna för att ta tillvara stadens attraktiva anläggningar och arenor och verka för att Helsingborg ska fortsätta utvecklas som en professionell arrangörsstad av olika sorters evenemang.

Är idrott alltid friskvård varför varför inte?

Friskvård är ett samlingsbegrepp för aktiviteter som förebygger och boostar hälsan. Med detta menas enklare aktiviteter med inslag av motion eller för behandling som är avstressande eller motverkar ömhet och stelhet. Du kan också använda det till kostrådgivning och rådgivning i samband med rökavvänjning. För aktiviteter utan inslag av motion, till exempel massage, får aktiviteten kosta maximalt 1 000 kronor per tillfälle för att vara av mindre värde och skattefritt.

Vad ingår inte i friskvård?

Friskvårdsbidrag är en form av personalvårdsförmån som en arbetsgivare har möjlighet att erbjuda sina anställda. För att friskvårdsbidraget ska vara skattefritt för den anställde behöver följande tre förutsättningar finnas:

 • Samma belopp och villkor erbjuds till samtliga anställda (oavsett anställningsvillkor)

 • Vara av mindre värde (maximalt 5 000 kronor per person och år)

 • Nyttjas för motion- och friskvårdsaktiviteter av enklare slag.

Under hösten 2022 meddelade dock Skatteverket att arbetsgivare även kan välja att proportionera friskvårdsbidraget i förhållande till arbetstid och sysselsättningsgrad. En förutsättning för proportionering är att samma villkor gäller för hela personalen – den kan inte göras utifrån kriterier såsom lönenivå eller tjänsteställning.

Vad ett företag erbjuder sina anställda i friskvårdsbidrag är upp till företaget. Men för att friskvårdsbidraget ska vara skattefritt för den anställde, får det inte överstiga 5 000 kronor. Det innebär att arbetsgivaren inte gör skatteavdrag eller betalar arbetsgivaravgifter på förmånen – det sker med andra ord ingen förmånsbeskattning.

Får man gå på spa för friskvårdsbidrag?

Exempel på skattefri motion är gymnastik, motionsdans, styrketräning, spinning, simning, bowling, racketsporter som bordtennis, tennis, badminton eller squash samt lagsporter som volleyboll, fotboll, handboll och bandy. Andra former för utövande av motion och annan friskvård är till exempel tai chi, qigong och så kallad kontorsmassage. 

För aktiviteter utan inslag av motion, till exempel massage, får aktiviteten kosta maximalt 1 000 kronor per tillfälle för att vara av mindre värde och skattefritt.

Hur påverkas kroppen av ridning?

Ridkänsla, eller känslan bakom tömmarna är ett direkt svar på hur stark och lösgjord hästen är.

En lösgjord och rörlig häst är mjuk och svingande att sitta på, svarar direkt på signaler och kan ge efter i sidled, framåt eller stanna upp utan problem.