:

Vilken ersättning är pensionsgrundande?

Innehållsförteckning:

 1. Vilken ersättning är pensionsgrundande?
 2. Är arbetslöshetsersättning pensionsgrundande?
 3. Är inkomst från Försäkringskassan pensionsgrundande?
 4. Hur mycket pension får man om man inte har jobbat?
 5. Är socialbidrag pensionsgrundande?
 6. Vilka förmåner är pensionsgrundande?
 7. Vad är min pensionsgrundande inkomst?
 8. Hur mycket får en fattigpensionär 2023?
 9. Vilken är den lägsta pensionen man kan få?
 10. Hur mycket får en nyanländ flykting i pension?
 11. Vilken inkomst ger rätt till pension?
 12. Hur många år är pensionsgrundande?
 13. Hur mycket får man ha i pension för att få bostadsbidrag?
 14. Hur mycket får en invandrare i bidrag varje månad?
 15. Vad är inte pensionsgrundande?

Vilken ersättning är pensionsgrundande?

Inom den allmänna pensionen finns en nedre och en övre gräns för inkomster som ger rätt till pension. För att tjäna in till din allmänna pension behöver du ha en årsinkomst på minst 22 208 kronor. Tjänar du över 599 250 kronor under ett år räknas överskjutande inkomster inte med till din allmänna pension (beloppen gäller för 2023).Så beräknas din pension

För din tjänstepension som du får från din arbetsgivare finns ingen inkomstgräns. 

Du får även kompensation från staten när du:

Är arbetslöshetsersättning pensionsgrundande?

Jag är snart 63 år och arbetar heltid inom barnomsorgen. Det är ett roligt och givande arbete, men också mycket stressigt och krävande. Min kropp är sliten och värker, men jag varken vill eller kan bli sjukskriven. Nu funderar jag på att sluta alternativt gå ned i tid. Om jag säger upp mig och söker de eventuella arbeten jag kan få, men antagligen inte får på grund av ålder med mera, kan jag då stämpla tills jag fyller 65 år och går i pension? Jag har varit med i facket och a-kassan i 28 år och aldrig varit arbetslös, men jag orkar inte mer. Vad göra? /Absolut inte förtida pension

SVAR: Om du utan giltig anledning säger upp dig från en anställning och söker ersättning från a-kassan riskerar du att bli avstängd från a-kassan i 45 ersättningsdagar. Det motsvarar i normalfallet nio veckor.

Är inkomst från Försäkringskassan pensionsgrundande?

7 apr. 2022

Ibland händer det oförutsedda, som att drabbas av sjukdom, psykisk ohälsa eller en olycka vilket kan leda till en kortare eller längre sjukskrivning. Eftersom det är inkomsterna under arbetslivet som ligger till grund för den allmänna pensionen så kan det vara bra att veta hur en sjukskrivning påverkar din pension.

Hur mycket pension får man om man inte har jobbat?

Om du bara har bott och arbetat i Sverige så kan du ta reda på hur mycket du tjänat in till din pension på minPension. Här finns alla dina uppgifter samlade på ett och samma ställe. Du loggar in med din e-legitimation, till exempel BankID.

minPension är ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen, till exempel försäkringsbolag, tjänstepensionsförvaltare och banker, som förvaltar dina pensionspengar. Det kostar inget att logga in och minPension fungerar som en slags samhällstjänst för alla som vill veta mer om sin framtida pension.

När du loggat in får du snabbt svar på hur mycket du tjänat in till din pension hittills. De flesta bolagen skickar informationen om dina pensioner till minPension inom fem minuter. Du får även en prognos som visar vilken månadsutbetalning du kan räkna med att få som pensionär om du fortsätter att jobba som idag fram till pensionsuttaget.

Hos minPension får du uppgifter om de olika pensioner du har. Här finns uppgifter både om den allmänna pensionen (den som redovisas i det orange kuvertet), om dina tjänstepensioner som du har och har haft på andra jobb och om eventuellt privat pensionssparande.

Är socialbidrag pensionsgrundande?

Varje år beslutar skatteverket om en persons pensionsgrundande inkomst. Bedömningen görs i de flesta fall på grundval av en persons inkomstdeklaration. När den pensionsgrundande inkomsten är fastställd vidarebefordras uppgiften till pensionsmyndigheten, där den läggs till grund för den framtida pensionen. Det är viktigt att kontrollera så att uppgifterna är korrekta, eftersom felaktigheter kan få betydelse för pensionen livet ut. Vilken pensionsgrundande inkomst det har beslutats om framgår av det besked om slutlig skatt som erhålls av skatteverket.

Pensionsgrundande inkomst beräknas på inkomster både från arbete genom anställning eller som egenföretagare. Exempel på inkomster av anställning kan vara lön, skattepliktiga förmåner såsom fri bil, fri kost och fri bostad. Utöver inkomster som direkt härrör från arbete ligger även inkomster som är till för att ersätta uteblivna löneinkomster. Sådana inkomster är exempelvis sjukpenning, föräldrapenning och inkomstrelaterad sjuk- och aktivitetsersättning.

Vilka förmåner är pensionsgrundande?

Skatteverket skickar uppgiften om din pensionsgrundande inkomst (PGI) vidare till Pensionsmyndigheten. Eftersom att uppgiften kommer att ligga till grund för din framtida pension är det viktigt att du kontrollerar att den är rätt. Du kan se din pensionsgrundande inkomst på det besked om slutlig skatt som Skatteverket skickar till dig.

Alla inkomster från arbete är pensionsgrundande, oavsett om du får inkomsten från en anställning eller som egen företagare. PGI beräknas på arbetsinkomster även för år efter att man fyllt 66 år. Om du är född 1937 eller tidigare beräknas dock inte någon PGI. PGI beräknas på:

Vad är min pensionsgrundande inkomst?

 • Inkomster för anställningar du betalar skatt för.
 • Inkomster av eget företag.
 • Ersättning från a-kassa.
 • Sjukpenning
 • Föräldrapenning
 • Sjuk- och aktivitetsersättning
 • Barn under fyra år - den vårdnadshavare som har lägst inkomst får extra tillägg.
 • Studiemedel från 1995 - räknas om du har ansökt om bidragsdelen i studielånet från CSN.

Hur mycket får en fattigpensionär 2023?

 • Inkomster för anställningar du betalar skatt för.
 • Inkomster av eget företag.
 • Ersättning från a-kassa.
 • Sjukpenning
 • Föräldrapenning
 • Sjuk- och aktivitetsersättning
 • Barn under fyra år - den vårdnadshavare som har lägst inkomst får extra tillägg.
 • Studiemedel från 1995 - räknas om du har ansökt om bidragsdelen i studielånet från CSN.

Vilken är den lägsta pensionen man kan få?

De flesta av oss får mindre pengar att röra oss med när vi blir pensionärer. En ganska normal pension ligger idag på omkring 20.000 kronor, före skatt. Men frågan är hur mycket pengar en pensionär behöver. 

Vi har tittat på tre olika budgetar som passar för tre olika pensionärsplånböcker; bas-, medel- och plusplånboken. Du ser dem här nedanför. Beräkningarna utgår i från att du är ensamstående. Om du har gemensam ekonomi med någon blir vissa saker billigare. Men tänk på att i princip alla förhållanden slutar med att en blir ensam kvar – så ensambudgeten kan vara en bra tankeställare. Siffrorna gäller för 2023. 

Hur mycket får en nyanländ flykting i pension?

Det stämmer inte. Du tjänar själv in till din pension genom att du betalar skatt på dina inkomster.

Så länge det finns människor som arbetar i Sverige kommer det att kunna betalas ut allmän pension. De som arbetar idag betalar in avgifter som betalas ut som pension till dagens pensionärer. Ju fler personer som arbetar, desto mer pengar kommer det in i pensionssystemet.

Dessutom är pensionssystemet utformat så att pengarna ska räcka. Förenklat kan man säga att inkomstpensionen sänks när Sveriges ekonomi går dåligt och höjs när det går bra för Sverige. Det är för att pensionssystemet ska vara hållbart både nu och i framtiden.

Det mesta av det du betalar i pensionsavgift går till inkomstpensionen, den större delen av den allmänna pensionen.

Värdeförändringen på de pengarna bestäms av inkomsternas utveckling i Sverige. Det är bara cirka 12 procent av inkomstpensionssystemets totala tillgångar som finns i de så kallade AP-fonderna.

En mindre del av din pensionsavgift går till premiepensionen som är placerad i fonder.

I grund och botten är det här med pensioner inte så svårt.

Du tjänar in till den allmänna pensionen genom att du arbetar och betalar skatt. Ju fler år du jobbar och ju högre lön du har desto högre pension får du.

Om du arbetar kan du dessutom ha tjänstepension genom din arbetsgivare.

Vilken inkomst ger rätt till pension?

Den sammanlagda pensionsrätten är 18,5 procent av din pensionsgrundande inkomst, varav 16 procent går till inkomstpensionen och 2,5 procent till premiepensionen.

Pensionsgrundande inkomster är inkomster av arbete och ersättningar från socialförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen. Mer om pensionsgrundande inkomst

Hur många år är pensionsgrundande?

Alla som arbetat eller bott i Sverige får allmän pension. Den grundas på alla inkomster du betalar skatt för upp till intjänandetaket på 7,5 inkomstbasbelopp. Inkomstbasbeloppet, som fastställs av regeringen, justeras årligen.

Den högsta pensionsgrundande inkomsten 2023 ligger på 46 438 kr/månad. Eftersom den pensionsgrundande inkomsten beräknas efter avdrag för den allmänna pensionsavgiften så innebär det i praktiken att inkomsttaket uppgår till 8,07 inkomstbasbelopp. För att nå det inkomsttaket krävs en lön motsvarande 49 967 kr/månad.

Om det finns kollektivavtal på din arbetsplats har du tjänstepension. Då betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension, grundat på din pensionsgrundande lön.

Genom tjänstepensionen tjänar du in pension också för inkomster över intjänandetaket på 7,5 basbelopp (46 438 kronor per månad år 2023). Den är därför särskilt viktig för dig med högre inkomst.

Tjänstepensionen innefattar bland annat ålderspension, ersättning vid långvarig sjukdom och möjlighet till skydd för efterlevande.

Hur mycket får man ha i pension för att få bostadsbidrag?

Kan du ha rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten?

Din bostadskostnad, dina inkomster, tillgångar och familjesituation avgör vad du kan få i bostadstillägg. När du ansöker om bostadstillägg prövar vi alltid om du också har rätt till särskilt bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd.

Hur mycket får en invandrare i bidrag varje månad?

none id="readability-page-1" class="page">

Personer som har fått uppehållstillstånd, som asylsökande och deras anhöriga, omfattas av etableringslagen. Det innebär att de har rätt att få etableringsinsatser utifrån en etableringsplan i högst två år. Nyanlända som medverkar till upprättande av en etableringsplan, eller deltar i aktiviteter enligt en etableringsplan, har rätt till ersättning. För att få full ersättning krävs deltagande på heltid i svenskundervisning, arbetsförberedande insatser och samhällsorientering.  Syftet med detta är att integrera de nyanlända i samhället.

Vad är inte pensionsgrundande?

none id="readability-page-1" class="page">

Personer som har fått uppehållstillstånd, som asylsökande och deras anhöriga, omfattas av etableringslagen. Det innebär att de har rätt att få etableringsinsatser utifrån en etableringsplan i högst två år. Nyanlända som medverkar till upprättande av en etableringsplan, eller deltar i aktiviteter enligt en etableringsplan, har rätt till ersättning. För att få full ersättning krävs deltagande på heltid i svenskundervisning, arbetsförberedande insatser och samhällsorientering.  Syftet med detta är att integrera de nyanlända i samhället.