:

Hur fixar man BankID under 18?

Innehållsförteckning:

 1. Hur fixar man BankID under 18?
 2. Kan man ha BankID under 18 år?
 3. Hur skaffar man BankID ungdom?
 4. Hur skaffar man bankkort till barn Nordea?
 5. Kan en 13 åring ha BankID?
 6. Måste båda föräldrarna vara med vid BankID?
 7. Kan en 13 åring få BankID?
 8. Måste båda föräldrarna godkänna bankkort?
 9. Hur gammal måste man vara för att ha en bank kort?
 10. Vad händer när mitt barn fyller 13?
 11. Hur skaffar man BankID utan dosa Nordea?
 12. Kan mitt barn ha Swish?
 13. Kan en 11 åring ha Swish?
 14. Kan jag ta ut pengar från mitt barns konto?
 15. Kan en 10 åring ha bankkort?

Hur fixar man BankID under 18?

Visste du att BankID användes sex miljarder gånger under 2021? Det är 17 miljoner gånger om dygnet, eller 200 gånger varje sekund. Vi är både stolta och ödmjuka inför det förtroende vi fått.

Kan man ha BankID under 18 år?

Visste du att BankID användes sex miljarder gånger under 2021? Det är 17 miljoner gånger om dygnet, eller 200 gånger varje sekund. Vi är både stolta och ödmjuka inför det förtroende vi fått.

Hur skaffar man BankID ungdom?

Barn under 18 år behöver besöka ett av våra bankkontor tillsammans med sina föräldrar. Ring oss på 0771-365 365 för att boka ett möte på ett kontor. Kom ihåg att ta med barnets mobil­telefon och godkänd legiti­mation för dig som förälder. Om ni är två vårdnads­havare behöver båda vara med. Om en av er inte kan följa med fyller ni i en engångs­fullmakt.

Hur skaffar man bankkort till barn Nordea?

Vi har många smarta tjänster för ditt barn. Det är du som förälder som bestämmer när barnet är moget för kort, konto, app och de andra tjänsterna. Du som förälder öppnar tjänsterna. Ring oss så hjälper vi dig att komma igång.

Välj vilka banktjänster ditt barn behöver. Det är du som förälder som öppnar tjänsterna åt ditt barn. Tjänsterna är kostnadsfria fram tills barnet fyller 22 år.

Kan en 13 åring ha BankID?

Aldersgrensen varierer fra 13 til 15 år i de ulike bankene, sjekk hva aldersgrensen er i din bank. Du må som oftest ha hjelp og godkjenning fra foreldre dersom du er under 18 år. I enkelte banker kan foreldre bestille BankID til deg i nettbanken. For å få BankID må du ha nettbank, konto og være legitimert med pass.

Måste båda föräldrarna vara med vid BankID?

Du som är kund i banken kan enkelt göra ditt barn till bankkund i internetbanken. Då kan du samtidigt öppna ett eller flera konton i barnets namn.

Kan en 13 åring få BankID?

Hvis du er over 18 år og har et norsk fødselsnummer, kan du møte opp i banken med legitimasjon for å få BankID. 

Gyldig legitimasjon for å få BankID er norsk pass, reisebevis eller norsk nasjonalt ID-kort. Vi ber om å se legitimasjonen din fordi det er et lovpålagt krav.

Måste båda föräldrarna godkänna bankkort?

Vårdnadshavarna (föräldrarna) eller barnets intressebevakare kan öppna banktjänster för ett minderårigt barn på nätet. Vårdshavarna ska sinsemellan avtala om vilka tjänster de vill öppna för sitt minderåriga barn. Därför måste båda vårdnadshavarna godkänna ansökan. Ensamförsörjare kan öppna tjänster självständigt för sitt minderåriga barn. 

Nedan hittar du anvisningar för att fylla i ansökan, hur den andra föräldern godkänner den och vad som händer efter att ansökan har handlagts.

Hur gammal måste man vara för att ha en bank kort?

 • En person som fyllt 15 år kan själv öppna ett brukskonto för sina inkomster utan vårdnadshavarnas samtycke. Till ett minderårigt barns inkomster räknas bl.a. löneinkomster, studiepenning och veckopengar.
 • Ett minderårigt barn kan ansöka om ett Nordea Debit-kort till ett konto som hen själv öppnat.
 • Barnet kan självständigt ingå ett nätbanksavtal om endast det konto som hen själv öppnat ansluts till kontot. Med vårdnadshavarnas samtycke kan också barnets andra konton anslutas till nätbanken.
 • Om barnet redan har egna nätbankskoder, kan hen öppna ett konto och ansöka om ett kort till kontot i Nordea Kundtjänst. Om barnet inte har bankkoder, kan hen öppna tjänsterna på närmaste kontor.
 • Vårdnadshavarna får inte använda ett konto som ett minderårigt barn själv öppnat utan barnets samtycke.

Vad händer när mitt barn fyller 13?

Som förälder och vårdnadshavare kan du logga in och göra barnets vårdärenden tills hen fyller 13 år. Samma sak gäller för att läsa barnets journal. Från och med barnets 13-årsdag behöver barnet en egen inloggning för att kunna logga in på 1177.se.

Barnet självt kan däremot inte läsa sin journal förrän den dag hen fyller 16 år. Barnet kan heller inte se sina recept på läkemedel via 1177.se förrän hen fyller 18 år. 

Det här ställer till en del problem för familjer i kontakten med vården men syftar ytterst till att värna om barnets integritet och välmående. 

Hur skaffar man BankID utan dosa Nordea?

Har du en ny mobil eller surfplatta och undrar vad du behöver tänka på för att smidigt göra dina bankärenden igen? Vi guidar dig hur du kommer igång med Mobilt BankID, vår app och Swish på din nya mobil.

 • Ladda ner BankID-appen från App StoreÖppnas i nytt fönster eller Google PlayÖppnas i nytt fönster till din nya mobil/surfplatta. 
 • Sätt igång genom att klicka på knappen Skaffa Mobilt BankID nedan från din gamla mobil/surfplatta. Där legitimerar du dig med ditt mobila BankID utgivet av Nordea. 
 • Läs, godkänn och signera villkoren i din gamla mobil/surfplatta.
 • Kan mitt barn ha Swish?

  Fråga: Min son vill ha swish för att kunna överföra och ta emot pengar av oss föräldrar och kompisar. Det verkar bra och enligt sonen har alla hans kompisar detta. De är 14 år och jag tycker inte att det känns självklart att ge honom det. Finns det egentligen några risker med att ha swish?

   Svar: Din fråga är en fråga vi advokater i princip aldrig får men borde ställas oftare. Du har rätt i din oro och det är bra att du tänker igenom detta beslut. Idag har väldigt många ungdomar swish och därmed också ett bank-ID utan att veta att det faktiskt kan gå riktigt illa eftersom man inte är insatt i juridiken och därför inte vet vad som kan utgöra ett brott.

  Kan en 11 åring ha Swish?

  Med Swishappen kan du föra över pengar snabbt och enkelt – allt du behöver är mottagarens mobilnummer. Swish är sedan kopplat till ditt bankkonto där pengar dras eller sätts in. Appen har blivit lite av en revolutionerande lösning när man ska dela på en nota, handla på marknad eller köpa något begagnat. Men den är också toppen om man ska föra över pengar till sina barn. Såhär ser du till att barn och unga under 18 får tillgång till Swish i sin telefon.

  För att någon som är under 18 ska kunna använda Swish behöver vårdnadshavarna aktivera det i sin egen app. Barnet behöver i sin tur en mobiltelefon med Swish installerat samt ett eget bankkonto. Vårdnadshavarna bestämmer om det både ska gå att skicka och ta emot eller bara ta emot pengar. Vill man ge möjligheten för barnet att själv skicka pengar behövs ett så kallat Mobilt SäkerhetsID, som är ett sätt för unga att legitimera sig. Det är ett slags Mobilt BankID light, skulle man kunna säga, som bara fungerar i bankens kanaler och inte hos myndigheter eller företag.

  Kan jag ta ut pengar från mitt barns konto?

  Den som är under 18 år är omyndig och får enligt lag inte själv råda över sina tillgångar eller åta sig förbindelser, till exempel ingå avtal. Det finns dock vissa undantag som framgår av lag. Dessutom kan föräldrarna ge sitt samtycke till en viss rättshandling som då blir giltig. Trots att barnet är omyndigt kan barnet äga egna medel. Barn kan erhålla arv och ta emot gåvor, till exempel genom att föräldrar sparar pengar åt barnet i barnets namn. Vid överföringar till barnets konto är detta en gåva till barnet.   

  Rätt att råda över egna tillgångar och öppna kontoEn omyndig får efter det att han eller hon fyllt 16 år själv bestämma över pengar som han eller hon har skaffat sig genom eget arbete. Den omyndige kan också öppna ett eget konto i bank för att sätta in sina pengar, inte bara pengar som den omyndige tjänat på eget arbete, utan även andra pengar. En omyndig får, oavsett ålder, också råda över medel som den omyndige har fått i gåva med villkor om fri dispositionsrätt. Föräldrarna får inte ta ut och använda pengar som står på den omyndiges bankkonto. En omyndig som disponerar över sina egna pengar kan fråntas den rätten av föräldrarna. Om barnet har fyllt 16 år måste dock överförmyndaren ge sitt tillstånd till detta.

  Kan en 10 åring ha bankkort?

  Du som är kund i banken kan enkelt göra ditt barn till bankkund i internetbanken. Då kan du samtidigt öppna ett eller flera konton i barnets namn.