:

Måste man betala tillbaka felaktig lön?

Innehållsförteckning:

 1. Måste man betala tillbaka felaktig lön?
 2. Kan man kräva tillbaka felaktigt utbetald lön?
 3. Vad händer om arbetsgivaren betalar ut för mycket lön?
 4. Hur länge kan arbetsgivare kräva tillbaka lön?
 5. Vad gör man om lönen inte stämmer?
 6. Kan man bli återbetalningsskyldig?
 7. Har arbetsgivaren rätt att hålla inne lön?
 8. Varför får man Löneskuld?
 9. Vad händer om jag fått för lite lön?
 10. Kan arbetsgivaren ändra lönen?
 11. Kan jag kräva pengarna tillbaka pengar?
 12. Har fått för lite i lön?
 13. Får inte min lön Vad ska jag göra?
 14. Vad gör man om man inte kommer överens om lön?
 15. Vem kontaktar man om man fått fel lön?

Måste man betala tillbaka felaktig lön?

Fråga från läsare: Jag var deltidstjänstledig från mitt jobb 2020. Nu visar det sig att min arbetsgivare felaktigt betalat full lön till mig under hela denna tid. Det är inget jag har märkt då det inte handlar om något större belopp i månaden, men sammanlagt är det mycket pengar. Måste jag verkligen betala tillbaka allt till arbetsgivaren?

Svar från Agnes Rolka, rådgivare på Vision Direkt:

Kan man kräva tillbaka felaktigt utbetald lön?

Fråga från läsare: Jag var deltidstjänstledig från mitt jobb 2020. Nu visar det sig att min arbetsgivare felaktigt betalat full lön till mig under hela denna tid. Det är inget jag har märkt då det inte handlar om något större belopp i månaden, men sammanlagt är det mycket pengar. Måste jag verkligen betala tillbaka allt till arbetsgivaren?

Svar från Agnes Rolka, rådgivare på Vision Direkt:

Vad händer om arbetsgivaren betalar ut för mycket lön?

Vad ska jag göra när arbetsgivaren vill ha tillbaka både bruttolön och avdragen skatt på en felaktig löneutbetalning? Ledarnas chefsrådgivare Madelene Lillsund Queckfeldt svarar på frågan.

Madelene Lillsund Queckfeldt, chefsrådgivare hos Ledarna.

Hur länge kan arbetsgivare kräva tillbaka lön?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår att detta skapar problem för dig men jag ska försöka förklara nedan så tydligt som möjligt för vad som gäller. Först kommer en mer detaljerad text men i slutet finns även en sammanfattning med ett kortare svar på din fråga.

Vad gör man om lönen inte stämmer?

Vänta inte! Facket kan ställa krav på att du ska få din lön. Men visar det sig att arbetsgivaren inte betalar din lön för att bolaget saknar pengar kan facket komma att behöva begära företaget i konkurs – och det är nu tidsperspektivet blir viktigt. För vid en konkurs kan anställda maximalt få ersättning för tre månaders utebliven lön.

Tiden räknas bakåt från det datum konkursansökan lämnats till tingsrätten. Att kräva en arbetsgivare på lön och få underlag till en konkursansökan är en process som tar lite tid. Därför är det viktigt att facket kan ställa lönekravet så snabbt som möjligt. Så vänta inte och hoppas att det ska lösa sig.

 • Om arbetsgivaren har bestridit lönekravet: Facket begär förhandling. Räcker inte det kan facket stämma arbetsgivaren i domstol.
 • Ni är överens men arbetsgivaren betalar ändå inte? Då kan facket begära företaget i konkurs i tingsrätten. Men först skickas en betalningsuppmaning med konkurshot.
 • Kan man bli återbetalningsskyldig?

  Om du har fått ett beslut om återkrav och inbetalningskort ska du betala tillbaka detta på en gång. Beslutet och inbetalningskortet kan skickas vid olika tillfällen.

  I vissa fall kan du få en betalningsplan och dela upp betalningen. Om du vill diskutera möjligheten till en betalningsplan vill vi att du ringer oss när du har fått ditt inbetalningskort.

  Har arbetsgivaren rätt att hålla inne lön?

  Ett anställningsavtal är bindande för både en anställd och en arbetsgivare. I anställningsavtalet ingår rättigheter och skyldigheter för arbetstagaren och arbetsgivaren. En arbetstagare är skyldig att utföra arbete och har rätt att få betalt för utfört arbete. Ett grovt dröjsmål med att betala ut lön kan innebära att en arbetsgivare åsidosätter sina skyldigheter, vilket ger arbetstagaren rätt att säga upp anställningen enligt 4 § 3 st. LAS. Arbetstagaren kan även ha rätt till ersättning enligt 38 § LAS om en arbetsgivare bryter mot denna lag. 

  Varför får man Löneskuld?

  Kvittningslagen gäller om din arbetsgivare av misstag har betalat ut för mycket lön till dig. Enligt lagen har arbetsgivaren inte rätt att utan vidare dra av det på din nästa löneutbetalning.

  I stället säger kvittningslagen att arbetsgivaren först ska söka ditt medgivande till kvittning. Först därefter kan kvittningen ske, antingen med eller utan ditt medgivande. Om du inte har gått med på kvittning krävs en klar och förfallen fordran.

  Vad händer om jag fått för lite lön?

  Din arbetsgivare ska betala lön och andra ersättningar enligt vad som står i anställningsavtalet. Om du har fått fel lön eller ersättning kan du kräva betalning av din arbetsgivare. Krav på obetald lön kan framställas inom tio år från det att betalning skulle ha skett. Krav på obetald semesterersättning kan framställas inom två år.

  Om din arbetsgivare vägrar att betala ut din lön kan du lämna din anställning. Om lönen inte betalas inom fem dagar från lönedagen kan du gå ifrån ditt arbete. Du kan då vara berättigad till ekonomiskt skadestånd från arbetsgivaren. Skadeståndet ersätter dig för den lön du skulle ha haft om arbetsgivaren inte brutit anställningsavtalet. Skadestånd kan utgå för minst sex månader och högst trettiotvå månader beroende på hur länge du arbetat på företaget.

  Vi kan hjälpa dig att driva in fordringar på lön och andra ersättningar i domstol

  Kan arbetsgivaren ändra lönen?

  Banken har ingen skyldighet att se till att det kontonummer du uppgett överensstämmer med andra uppgifter om betalningsmottagaren, till exempel ett namn eller en adress, som du kan ha lämnat på betalningsordern.

  Om du av misstag har angett fel kontonummer så kan inte banken ta tillbaka betalningen. Däremot ska banken ge dig uppgifter om till vem betalningen har gått. Sedan får du själv kräva pengarna åter från den som fått dem.

  Kan jag kräva pengarna tillbaka pengar?

  Banken har ingen skyldighet att se till att det kontonummer du uppgett överensstämmer med andra uppgifter om betalningsmottagaren, till exempel ett namn eller en adress, som du kan ha lämnat på betalningsordern.

  Om du av misstag har angett fel kontonummer så kan inte banken ta tillbaka betalningen. Däremot ska banken ge dig uppgifter om till vem betalningen har gått. Sedan får du själv kräva pengarna åter från den som fått dem.

  Har fått för lite i lön?

  För att driva in en lönefordran behöver du först ta reda på varför du inte fått betalt. Prata med din arbetsgivare eller skicka ett e-postmeddelande där du kortfattat beskriver vilket krav du har och där du ber arbetsgivaren att omgående betala eller förklara varför betalning inte sker.

  Får inte min lön Vad ska jag göra?

  Vänta inte! Facket kan ställa krav på att du ska få din lön. Men visar det sig att arbetsgivaren inte betalar din lön för att bolaget saknar pengar kan facket komma att behöva begära företaget i konkurs – och det är nu tidsperspektivet blir viktigt. För vid en konkurs kan anställda maximalt få ersättning för tre månaders utebliven lön.

  Tiden räknas bakåt från det datum konkursansökan lämnats till tingsrätten. Att kräva en arbetsgivare på lön och få underlag till en konkursansökan är en process som tar lite tid. Därför är det viktigt att facket kan ställa lönekravet så snabbt som möjligt. Så vänta inte och hoppas att det ska lösa sig.

 • Om arbetsgivaren har bestridit lönekravet: Facket begär förhandling. Räcker inte det kan facket stämma arbetsgivaren i domstol.
 • Ni är överens men arbetsgivaren betalar ändå inte? Då kan facket begära företaget i konkurs i tingsrätten. Men först skickas en betalningsuppmaning med konkurshot.
 • Vad gör man om man inte kommer överens om lön?

  Till att börja med så är det alltid viktigt att du vet om att du är viktig för din arbetsgivare då det absolut bästa som en klok arbetsgivare kan investera i är en kompetent arbetstagare.

  Även om vi sedan har förberett oss själva på bästa möjliga sätt, där vi är laddade till tänderna med alla argument som vi har, för att vi ska få den där saftiga löneförhöjning som vi också förtjänar, så finns det också en hel del misstag som vi måste undvika att göra till varje pris.

  Som en god hjälp på vägen så får ni här våra 7 absolut bästa tips på misstag att undvika när du väl satt dig ner vid förhandlingsbordet med din chef.

  Vem kontaktar man om man fått fel lön?

  Vad ska jag göra om arbetsgivaren inte betalar ut min lön? När ska jag få min lön? Vad händer om jobbet saknar kollektivavtal? KA reder ut dina rättigheter med hjälp av Kommunals ombudsman Farhad Abedin.

  Vad ska jag göra om arbetsgivaren inte betalar ut min lön? När ska jag få min lön? Vad händer om jobbet saknar kollektivavtal? KA reder ut dina rättigheter med hjälp av Kommunals ombudsman Farhad Abedin.

  Om förfallodatumet har passerat, och du är helt säker på att lönen inte har betalats ut, finns det ingen anledning att vänta. Börja med att kontakta chefen och berätta att du inte fått din lön utbetald. Frågan även om varför. Om svaret är att arbetsgivaren har dålig ekonomi är det viktigt att agera fort. 

  Om du ringer till arbetsgivaren, eller har ett muntligt möte, är det bra att även skicka ett mejl, så att du har ett skriftligt bevis på att du har informerat chefen.

  Det händer att facket kommer i kontakt med anställda som velat vara snälla mot sina arbetsgivare genom att avvakta. Risken med att vänta med att kräva ut din lön är att du kan gå miste om vissa ersättningar, till exempel  om företaget går i konkurs. 

  Om du trots det vill ge chefen en sista chans, till exempel för att det har skett ett mänskligt misstag, räcker det med en eller två dagar för att arbetsgivaren ska hinna åtgärda det. 

  Kontakta ditt arbetsplatsombud eller din lokala sektion på Kommunal. Det borde du göra redan samma dag som du informerar arbetsgivaren om att lönen inte betalats ut. Då hinner sektionen förbereda sig om ni behöver gå vidare och kräva lönen. 

  Det beror på arbetsgivarens respons. Om chefen menar att du ska få en lägre lön än det du anser blir det en tvist. Då begär facket en förhandling. Om parterna inte når en lösning kan ärendet gå vidare till en domstol. Då företräds du av en jurist på LO-TCO Rättsskydd. Då slipper du även stå för till exempel rättegångskostnader om du beviljats hjälp.

  Om arbetsgivaren i stället går med på ditt krav, men till exempel inte har råd att betala ut lönen, gör facket en löneindrivning. Då kan företaget försättas i konkurs. Då har du rätt att få pengar genom den statliga lönegarantin. Normalt sett får arbetstagare tre månadslöner och eventuell semesterersättning. 

  Oavsett kollektivavtal har du alltid rätt att få ut din lön. Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) har du rätt att lämna din anställning om lönen inte betalas ut, utan att ta hänsyn till uppsägningstiden. 

  Till att börja med ska du få ett skriftligt anställningsavtal. I kontraktet ska det framgå hur mycket du tjänar och vilket datum lönen senast ska betalas ut. 

  I avtalet ska det även stå vem som är din arbetsgivare. Om det står ett annat namn, eller ett annat företag än det du jobbar på, bör du vara uppmärksam. Vid en tvist kommer facket behöva säkerställa vem som egentligen är din arbetsgivare. 

  Det är även bra att spara dina lönespecifikationer som bevis.

  I somras kom en ny lag som slår fast att det krävs ett yrkesbevis för att få kalla sig undersköterska. Men väntetiden på bevisen är lång och just nu det kan ta månader att få det. Så vad händer under tiden? Kan du gå miste om underskötersketjänster för att du inte hunnit få ett yrkesbevis? Och hur är det egentligen med företrädesrätten?

  SVAR: Nej, det kan du inte. Däremot har många arbetsgivare tillfälligt skrivit om anställningskontrakten med anställda i den situationen. I de nya kontrakten är titeln undersköterska utbytt, men alla anställningsvillkor ska vara de samma. (Det här är främst ett problem för visstidsanställda. Se nedan vem som har rätt att använda underskötersketiteln och om undantagsregeln)

  SVAR: Ja, det ska du få enligt Kommunals överenskommelser med bland annat SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) Om du inte får ett nytt kontrakt där underskötersketiteln står, kan du få hjälp av Kommunal lokalt. 

  SVAR: Ja och nej. Tomas Björck, sektionschef för arbetsmarknadspolitik hos SKR svarar så här:

  – Förutsatt att kvalifikationskraven inte är förändrade kan företrädesrätt föreligga. Men i den beskrivna situationen kan benämningen av befattningen komma att vara något annat för att inte komma i konflikt med titulaturen. Grundförutsättningen för företrädesrätt är att man har tillräckliga kvalifikationer för det aktuella lediga arbetet, säger han.

  Och kommunals jurist Olov Östensson håller med om att företrädesrätten kan finnas kvar men att tjänsten tillfälligt kan få en annan titel.

  SVAR: Nej, det är inte säkert. Just kontaktmannaskapet är den enda arbetsuppgift där du enligt lag måste ha ett yrkesbevis för undersköterska.

  SVAR: Det beror på vad du hade för tjänst lördagen den 1 juli när lagen började gälla. Vad du har för utbildning eller yrkeserfarenhet spelar ingen roll. Det har bestämts i lagen som tagits fram av regeringen och beslutats om i riksdagen.

  SVAR: Det beror på vad du hade för tjänst lördagen den 1 juli när lagen började gälla. Vad du har för utbildning eller yrkeserfarenhet spelar ingen roll. Det har bestämts i lagen som tagits fram av regeringen och beslutats om i riksdagen.