:

Har Norge högre skatt än Sverige?

Innehållsförteckning:

 1. Har Norge högre skatt än Sverige?
 2. Hur mycket ligger skatten på i Norge?
 3. Hur fungerar skatten i Norge?
 4. När betalar man skatt i Norge?
 5. Har Norge en skattefri månad?
 6. Vilka 5 länder har högst skattetryck?
 7. Har man skattefri månad i Norge?
 8. Hur mycket tjänar man i Norge?
 9. Hur mycket semester har man i Norge?
 10. Hur mycket får man i lön om man jobbar i Norge?
 11. Hur mycket pengar kan man tjäna i Norge utan att betala skatt?
 12. Vilket land i Europa betalar minst skatt?
 13. När hade Sverige lägst skatt?
 14. Är det värt att jobba i Norge?
 15. Är det svårt att få jobb i Norge?

Har Norge högre skatt än Sverige?

I veckan har norska Dagens Naringsliv, Financial Times och Affärsvärlden rapporterat om hur fler än 30 av Norges rikaste personer nyligen flyttat till Schweiz och andra länder såsom Cypern, Italien och Kanada efter en höjning av förmögenhetsskatten. Fler norska miljardärer och miljonärer flyttade utomlands under 2022 än sammanlagt under de senaste 13 åren. Mest namnkunnig bland utflyttarna är fiske- och oljemagnaten Kjell Inge Røkke som före flytten var rikast i Norge. Røkke betalade före flytten närmare 200 miljoner i skatt årligen, skatteintäkter som Norge nu förlorar vilket flera media påtalar. Den största förlusten är dock inte skatteintäkterna utan de negativa effekterna av att framgångsrika entreprenörer lämnar landet. Med dem försvinner inte bara investeringskapital och entreprenörskap utan på sikt även sysselsättning och tillväxt. Därtill hämmas också viljan för fler att starta företag, våga expandera och ta risker. Omvänt kan vi se i Sverige att efter avskaffandet av arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatt här har alltfler framgångsrika entreprenörer valt att stanna i landet och vara delaktiga i nya framgångsrika företag med Sverige som bas.

Till Financial Times berättar entreprenören Fredrik Haga om hur den norska förmögenhetsskatten innebär en beskattning på entreprenörskap som ännu inte genererar intäkter. Detta tvingade fram en flytt utomlands för att rädda företaget. 

Hur mycket ligger skatten på i Norge?

Här hittar du som bor i Sverige men jobbar i Norge, eller som bor i Norge och arbetar här, information om skatt, ersättningar och folkbokföring.

Hur fungerar skatten i Norge?

Alla medborgare i de nordiska länderna har rätt till att arbeta och/eller bo i ett annat nordiskt land utan att behöva arbets- och uppehållstillstånd. Så det är oerhört smidigt att som svensk åka till Norge för att jobba.

I Norge så är du automatiskt arbetslöshetsförsäkrad genom skatten du betalar. Så det krävs med andra ord ingen koppling till vare sig fackförbund eller någon annan instans. Dock så finns det två krav innan du blir berättigad a-kassa. Det första kravet är att du måste ha arbetat heltid i sammanlagt åtta veckor under de tolv första veckorna från flytten. En sak att tänka på är att du inte får vara dubbelförsäkrad, dvs. stå kvar i den svenska a-kassan. Men eftersom de har en åtta veckorsregel så bör du kvarstå i den svenska a-kassan under den tiden.

Det andra kravet är att du måste ha tjänat minst 100.218 norska kronor under föregående kalenderår, eller sammanlagt 200.436 norska kronor under de tre senaste åren. Men om du inte har det så kan du ibland ändå få räkna med din inkomst från Sverige. Läs mer om villkoren under inntektssikring på nav.no

När du jobbat klart i Norge och vill ta vara på dina a-kassedagar skall du fylla i en blankett som heter E301. Den kan du finna hos skatteverket. skatteverket.se

När betalar man skatt i Norge?

Som skattemessig bosatt i Norge betaler du skatt av inntektene du har opptjent i løpet av et kalenderår. Du er skattepliktig for lønn og andre inntekter, som for eksempel renteinntekter, inntekter fra utleie av eiendom og inntekter fra aksjer.

Inntektsskatten er på 22 prosent. Skatten beregnes av alminnelig inntekt, som er din samlede inntekt etter at fradragene du har krav på er trukket fra. Hvor mye du skal betale i skatt, vil avhenge av hvor stor inntekt du har hatt. De som har liten inntekt betaler forholdsmessig mindre skatt enn de som har høy inntekt.

Trinnskatten beregnes av personinntekten din og kommer i tillegg til inntektsskatten på 22 prosent. Personinntekten er lønnen din og tilsvarende inntekter som erstatter lønn, for eksempel sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og pensjon. Trinnskatten blir beregnet av brutto inntekt. Det vil si at fradrag du har krav på ikke blir trukket fra før trinnskatten blir beregnet.

Har Norge en skattefri månad?

Hem > H > Har Norge En Skattefri Månad?

Vilken månad beror på var du jobbar någonstans. Under juni månad betalar du heller ingen skatt. Detta kan av vissa tolkas som skattefria månader men kom ihåg att du alltid har en viss summa att betala i skatt varje år. Betalar du mindre en månad blir det alltså mer nästa.

Vilka 5 länder har högst skattetryck?

Bara fyra länder i OECD har ett högre skattetryck än Sverige. Medborgarna bör få veta hur mycket skatt de betalar och vad pengarna går till. Därför bör alla få ett tack för skatten-sms när de deklarerat.

Även om alliansregeringarna 2006-2014 gjorde stora insatser för att sänka skattetrycket i Sverige – från 46 procent till 42,7 procent, mätt som de totala skatteintäkternas andel av BNP – kan vi fortfarande ”stoltsera” med en av de högsta skattekvoterna i världen.

Har man skattefri månad i Norge?

För att du ska räknas som gränsgångare ska du bo i en gränskommun och jobba i en gränskommun i det andra landet. Kommunerna behöver dock inte gränsa till varandra.

Gränskommuner i Norge och Sverige från norr till söder:

Hur mycket tjänar man i Norge?

Det kan skilja sig tiotusentals kronor. När SvD jämför norska och svenska löner sticker några yrken ut rejält.

Under pandemin dök den norska kronan i värde jämfört med den svenska, för att sedan repa sig. Nu ligger de återigen på ungefär samma nivå.

Men SvD:s genomgång av löner visar att där är skillnaderna större. Uppgifterna nedan kommer från norska Statistisk sentralbyrå och svenska SCB och gäller år 2020 för Norge och 2020 för Sverige.

Under pandemin dök den norska kronan i värde jämfört med den svenska, för att sedan repa sig. Nu ligger de återigen på ungefär samma nivå.

Men SvD:s genomgång av löner visar att där är skillnaderna större. Uppgifterna nedan kommer från norska Statistisk sentralbyrå och svenska SCB och gäller år 2020 för Norge och 2020 för Sverige.

Att jobba inom restaurangbranschen var ett av de första yrkena som svenskarna tog över i Norge. Ett skäl är att möjligheten till att få dricks gör att du kan få in pengar snabbt. Annars tar det ofta några månader innan allt har ordnat sig med bankkonto och personnummer så att du faktiskt får in lönen på kontot. I Norge är det exempelvis vanligt att betala en deposition motsvarande tre månaders hyra när du hyr en lägenhet.

Många svenska läkare jobbar i Norge när de nått taket för hur mycket de får jobba i Sverige – och omvänt. Behovet av läkare är stort, speciellt på mindre sjukhus utanför de stora städerna och i Nordnorge.

Genomsnittslön i Norge: 86 350 norska kronor.Genomsnittslön i Sverige: 79 200 svenska kronor.

Många svenska läkare jobbar i Norge när de nått taket för hur mycket de får jobba i Sverige – och omvänt. Behovet av läkare är stort, speciellt på mindre sjukhus utanför de stora städerna och i Nordnorge.

Genomsnittslön i Norge: 86 350 norska kronor.Genomsnittslön i Sverige: 79 200 svenska kronor.

Servitörerna symboliserar den svenska arbetskraften i Norge. I Sverige är servitöryrket fortfarande en karriärväg. Många svenskar vill bli hovmästare eller driva egna restauranger. I Norge är det nästan bara studenter som jobbar som servitörer under en kort tid.

Den allmänna norska uppfattningen är att svenskarna ger bättre service, men det kan alltså bero på att de är mer intresserade av yrket.

Servitörerna symboliserar den svenska arbetskraften i Norge. I Sverige är servitöryrket fortfarande en karriärväg. Många svenskar vill bli hovmästare eller driva egna restauranger. I Norge är det nästan bara studenter som jobbar som servitörer under en kort tid.

Den allmänna norska uppfattningen är att svenskarna ger bättre service, men det kan alltså bero på att de är mer intresserade av yrket.

Genomsnittslön i Norge: 29 850 norska kronor.Genomsnittslön i Sverige: 26 500 svenska kronor.

Här är konkurrensen stor från östeuropeiska länder som Polen och från Baltikum. Kakelläggare, rörmokare och andra som specialiserat sig på badrum konkurrerar ut den dyrare norska arbetskraften. Men har man några års erfarenhet är det ändå stor efterfrågan på VVS-montörer både i Norge och Sverige.

Genomsnittslön i Norge: 42 330 norska kronor.Genomsnittslön i Sverige: 35 600 svenska kronor.

Hur mycket semester har man i Norge?

Hur mycket ledigt du får från jobbet varierar stort beroende på var du bor. Kan du gissa vem som toppar semesterligan? Gör vårt quiz!

Brasilien, USA eller kanske Japan? Vilka länder tror du intar podiet när det gäller semestertoppen och vilka är snålast? Gör quizet nedan!

Hur mycket får man i lön om man jobbar i Norge?

Jobbet som toppar listan på de högst betalda jobben, enligt TV2 Norge, är handels- och skeppsmäklare. Det betalar i snitt 115 060 norska kronor i månaden, vilket motsvarar ca 123 000 svenska kronor, vilket är unikt då det inte kräver en formell utbildning.

Det finns några aspekter som kan öka lönen ytterligare och först och främst är det att ha någon form av utbildning eller imponerande erfarenhet. Du kan därtill försöka söka jobb under en period där det råder brist på arbetare, få en tjänst som är högt uppsatt och inte minst arbeta i ett rikt område. Oslo eller andra stora städer tenderar att betala ut mer i snittlön än andra områden, till exempel.

📌 Tips: Det här yrket finns bara med på den norska listan, till skillnad från till exempel Sverige eller Danmark, så om det intresserar dig är Norge absolut rätt land att söka dig till.

Jobbet som tar andraplatsen på vår lista är chef för olje- och gasutveckling, vilket också är unikt för den norska listan. Du som jobbar med yrket tjänar i snitt en månadslön på 110 850 norska kronor, vilket blir ungefär 118 500 svenska kronor.

För att tjäna extra mycket i detta yrke gäller det framför allt att arbeta för privatägda företag som går i stor vinst, då de ofta betalar ut mer än andra. Även här gäller det att arbeta i de rikare regionerna och att få jobbet när det råder störst efterfrågan. Goda kontakter och referenser kan också vara till stor hjälp.

⚠️ Varning: Du som vill jobba som chef för olje- och gasutveckling måste vara redo för att ta väldigt mycket ansvar, då du kommer att hantera såväl underarbetare som värdefulla resurser.

Både den svenska och danska topplistan har jobbet som finansmäklare högt upp, och det gäller även den norska topplistan. I Norge får finansmäklare nämligen i snitt 104 520 norska kronor, vilket gör att de hamnar på tredje platsen i listan. Det motsvarar ungefär 111 800 svenska kronor.

Som finansmäklare är det extra viktigt att söka jobb inom den privata sektorn där det finns höga vinster och där de ger extra höga löner. Där finns det även större chans att du får påverka din lön själv genom att ta dig an större eller mindre uppdrag och affärer. Arbetsgivare i rikare regioner tenderar dessutom att betala mer, då deras olika kunder ofta har mer pengar och vill göra större investeringar.

⚠️ Varning: Om de affärer du tar dig an påverkar din lön måste du komma ihåg att det även gäller om saker och ting går snett. Så glöm inte bort att det finns stora risker!

Hur mycket pengar kan man tjäna i Norge utan att betala skatt?

När du jobbar i november så dras det bara halv skatt. Det innebär att du får en extra bra lön i december. Något som passar helt ypperligt för de flesta med tanke på alla utgifter som hör julen till. Däremot är det inte så otroligt som det låter. Skatten beräknas på den uppskattade årsinkomsten och den dras på 10,5 månader istället för på 12. Det betyder att du betalar lika mycket i skatt under året totalt, men delat på färre månader. Därför får man halv skatt i november/december.

Vilket du ska välja beror på hur länge du har för avsikt att stanna i Norge. Om du tror att du kommer stanna mer än 6 månader i Norge skall du göra en anmälan om flyttning när du besöker det norska skattekontoret. Du kommer då bli tilldelad ett norskt personnummer. Men om du tror att du bara kommer vara i Norge kortare tid än 6 månader får du istället ett så kallat D-nummer – ett identifikationsnummer som ges till utlänningar. Det här numret behövs för att du ska kunna söka skattekort, öppna bankkonto eller ansöka om olika bidrag. Kontor där du kan söka om D-nummer / Norskt personnummer.

Vilket land i Europa betalar minst skatt?

EU deltar inte direkt i skatteuppbörd och bestämmer inte heller över skattesatserna. Hur mycket skatt medborgarna ska betala beslutar varje land själv, liksom vad skattepengarna ska gå till.

EU övervakar dock de nationella skattereglerna på några områden, i synnerhet när de har koppling till EU:s företags- och konsumentpolitik. Skälet är att man vill

 • bidra till den fria rörligheten för varor, tjänster och kapital i EU (på den inre marknaden)
 • se till att företagen i ett land inte får orättvisa fördelar i förhållande till konkurrenterna i andra länder
 • säkerställa att konsumenter, arbetstagare eller företag från andra EU-länder inte diskrimineras.
 • Sammanfattning av EU:s skattelagstiftning

När hade Sverige lägst skatt?

Kommun Total kommunal skattesats, % Högsta kommunalskatten   Dorotea kommun 35,15 Bräcke kommun 35,09 Vindelns kommun 34,95 Sorsele kommun 34,95 Åsele kommun 34,95 Ragunda kommun 34,92 Strömsunds kommun 34,92 Munkedals kommun 34,86 Arjeplogs kommun 34,84 Vilhelmina kommun 34,75 Lägsta kommunalskatten   Österåkers kommun 28,98 Solna kommun 29,45 Täby kommun 29,63 Vellinge kommun 29,68 Kävlinge kommun 29,69 Stockholms kommun 29,82 Lidingö kommun 29,92 Nacka kommun 30,06 Sollentuna kommun 30,20 Örkelljunga kommun 30,24 Kommun Total kommunal skattesats, % Högsta kommunalskatten   Dorotea kommun 35,15 Bräcke kommun 35,09 Vindelns kommun 34,95 Sorsele kommun 34,95 Åsele kommun 34,95 Ragunda kommun 34,92 Strömsunds kommun 34,92 Munkedals kommun 34,86 Arjeplogs kommun 34,84 Vilhelmina kommun 34,75 Lägsta kommunalskatten   Österåkers kommun 28,98 Solna kommun 29,45 Täby kommun 29,63 Vellinge kommun 29,68 Kävlinge kommun 29,69 Stockholms kommun 29,82 Lidingö kommun 29,92 Nacka kommun 30,06 Sollentuna kommun 30,20 Örkelljunga kommun 30,24

Är det värt att jobba i Norge?

 • Lägre skatt under ditt första år som arbetande i Norge
 • Kortare arbetstider
 • Bättre övertidsersättning, vilket innebär att du som jobbar över efter ordinarie arbetstid får du 50 % extra i timmen, efter klockan 21.00, samt på helger så är det 100 %. Det finns ofta stora chanser att kunna arbeta övertid.
 • Högre löner, det kan skilja sig upp till 50 % mellan en svensk lön och norsk lön, för exakt samma arbetsuppgifter. Som till exempel en sjuksköterska får 37 000 NOK, snickare 32 300 NOK eller programmerare 51 900 NOK, i genomsnittslön.
 • A-kassan är inbyggd i det sociala försäkringsskyddet
 • Det är relativt enkelt att hitta boende

De vanligaste jobben som vi svenskar söker i Norge är inom sjukvården, fiskeindustrin, gas- och oljeindustrin. Vilket arbete du än får i något nordisk land så gäller det samma rättigheter och regler för dig som om du var en av landets medborgare.

Är det svårt att få jobb i Norge?

Norge är det absolut mest populära landet för svenskar att jobba i. I vårt västra grannland kan du hitta jobb med lönenivåer över 50% jämfört med i Sverige. Detta samtidigt som utbudet på lediga arbeten är stort. Du som svensk medborgare har också rätt att jobba och vistas i Norge på obestämd tid och har också stor fördel i att du förstår språket. Har du länge tänkt på att flytta till grannlandet Norge för att jobba? Då är du inte ensam. Svenskar har sedan flera år tillbaka dragits till Norge för att tjäna ihop lite pengar och njuta av en något annorlunda kultur. Men vilka jobbmöjligheter har man egentligen?