:

När får man använda kontantmetoden?

Innehållsförteckning:

 1. När får man använda kontantmetoden?
 2. Hur bokför man en kontant betalning?
 3. Hur gör man en Kontantfaktura?
 4. Vad är en kontant betalning?
 5. När ska en Kontantinbetalning bokföras?
 6. Hur bokför man kontantfaktura?
 7. Hur bokför man Kontantfaktura?
 8. Hur påverkar en Kontantfaktura bokföringen?
 9. Är kontantfaktura kvitto?
 10. Vad gäller vid kontanter?
 11. Kan man betala fakturor med kontanter?
 12. Vad är konto 1580?
 13. Kan en affär neka kontant betalning?
 14. Vad är skillnaden mellan Fakturametoden och kontantmetoden?
 15. Kan man betala faktura med kontant?

När får man använda kontantmetoden?

Faktureringsmetoden används vid löpande bokföring och innebär att du bokför kundfakturor när de skapas, och leverantörsfakturor när de kommer in. Betalningen bokförs sedan separat när den utförs. Faktureringsmetoden är obligatorisk för verksamheter som har en omsättning på över 3 miljoner kronor och är praxis för aktiebolag.

Den avgörande skillnaden mot den andra bokföringsmetoden, kontantmetoden, är att faktureringsmetoden innebär att du bokför alla fakturor direkt. Att bokföra med faktureringsmetoden föredras i många fall av revisorer då den anses ge en sannare bild av verkligheten och underlättar bokföringen eftersom en faktura kan kopplas direkt till en bokföringspost.

En inkommande faktura (inköp) bokförs som en kostnad i resultaträkningen och som en leverantörsskuld i balansräkningen. När sedan betalning sker, bokförs detta och leverantörsskulden försvinner. Det betyder att bokföringen sker i två etapper.

Denna metod innebär att bokföring av inkomster och utgifter sker när in- och utbetalningarna inträffar, alltså när en kund har betalat en fordran eller när verksamheten har betalat en leverantörsskuld. Kontantmetoden tillämpas ofta av enskilda näringsidkare och andra verksamheter med en nettoomsättning på mindre än tre miljoner kronor per år. Andra som använder denna bokföringsmetod är verksamheter som inte har så många transaktioner under ett räkenskapsår och/eller där omsättningen inte uppgår till något större belopp. Om nettoomsättningen under året kommer att överstiga 3 miljoner kronor (och så kommer att förbli) är man skyldig att till Skatteverket anmäla övergång till faktureringsmetoden. Detta görs lämpligen inför nästa räkenskapsår.

Den avgörande skillnaden mot faktureringsmetoden är att med kontantmetoden ska bokföring av inkomster och utgifter först ske när pengarna faktiskt har överförts. Att bokföra med kontantmetoden anses ofta vara en enklare version av löpande bokföring eftersom det endast är inbetalningar och utbetalningar som bokförs. Därmed tas ett led i bokföringen bort då kundfordringar och leverantörsskulder utelämnas.

Kontantmetoden innebär färre konteringar på färre konton. Detta betyder att den inte ger en lika bra och detaljrik överblick över bokföringen som faktureringsmetoden gör. Nackdelen är att det ibland kan bli något svårare att hålla koll på fakturor och kvitton. Vid bokslut måste dock samtliga fakturor som ännu inte betalats bokföras på den sista dagen i räkenskapsåret. Därför kallas ibland kontantmetoden för bokslutsmetoden.

Hur bokför man en kontant betalning?

Swish har de senaste åren på ett explosionsartat sätt brett ut sig som betalningssätt både bland privatpersoner och företagare. Fördelarna med att erbjuda swish som betalningssätt är för många företagare solklara så som smidigheten, snabbheten och möjligheten att få in pengarna omgående på kontot oavsett veckodag eller tidpunkt på dygnet. Reglerna kring bokföring av swish-betalningar är dock för många inte lika självklara. Därför har vi i denna artikel samlat information kring hur du bokför swishbetalningar för ditt företag eller din förening.

Swish har funnits sedan 2012 och skapades genom ett samarbete mellan sex av Sveriges största banker: Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB, Swedbank, Länsförsäkringar samt Sparbankerna. Sedan 2012 har även fler anslutit sig till samarbetet däribland Skandia och Ica Banken. Möjligheten att använda Swish för betalningar anslutna till företag, föreningar och organisationer kom först 2014 och har sedan dess blivit en välanvänd tjänst av både privatpersoner och företagare. Det är respektive bank som ansvarar för villkor och eventuella avgifter för sina kunder därför kan dessa skilja sig åt beroende på vilken bank man har.

Hur gör man en Kontantfaktura?

För att kunna skapa en kontantfaktura behöver du först lägga upp en så kallad Kontantkund. Gå till Register - Kunder och klicka på knappen Skapa ny. Här lägger du upp en kund som du döper till exempelvis Kontantkund. Avsluta med att Spara.

Gå sedan vidare till inställningarna, kugghjulet uppe i högra hörnet, och välj Fakturering - Registreringsvy.

Förvald betalmetodNär du registrerar en kontantfaktura blir denna betalmetod förvald, men du kan självklart ändra detta vid registreringen. 

Vad är en kontant betalning?

Kontanter är vanligtvis mycket säkra, eftersom kontanter vanligtvis förvaras i tryggt förvar på bank och därmed förvaras mycket svåråtkomligt för obehöriga. Mindre mängder kontanter kan även förvaras tämligen tryggt i låsta kassaskåp eller någon annan svåråtkomlig, vanligtvis låst, förvaringsplats. Dessutom finns en bankgaranti som garanterar att kontanternas ägare blir ersatt, upp till ett visst belopp, även om banken inte har kontanter när insättaren begär att få ta ut sina insatta kontanter. Genom att kontanter huvudsakligen förvaras i tryggt förvar på bank och att kontanter tas ut från en bank, endast i smärre mängder efter behov, så kan riskerna med kontanter minimeras till mycket låga risknivåer. De begränsade mängder kontanter som tas ut från en bank, avsett för närmaste tidens betalningar, bör förvaras så otillgängligt för obehöriga som möjligt, exempelvis i plånbok som förvaras i igenknäppt ficka (helst innerficka). Ovarsam hantering och förvaring av kontanter kan dock medföra avsevärda risker. Att ha med sig stora summor kontanter under lång tid medför exempelvis onödiga risker och bör därför undvikas. Att låta kontanter ligga framme synliga för obehöriga, eller i en synlig lättryckt handväska, är också olämpligt, eftersom sådan förvaring av kontanter inbjuder till stöld.

När ska en Kontantinbetalning bokföras?

Tar du betalt via Swish i ditt företag? Enkelt och smidigt, men hur och när ska det egentligen bokföras?

Användandet av Swish ökar hos både privatpersoner, företag och föreningar. Det är en smidig betalningsform som kan användas både vid försäljning av varor och tjänster. Tar du betalt via swish är det viktigt att du redovisar och verifierar transaktionerna korrekt.

Hur bokför man kontantfaktura?

Kortbetalning är ett av de absolut vanligaste betalningssätten i Sverige, både i fysiska butiker och i webbshoppar. Med kortbetalning sätts pengarna från försäljningen löpande in på företagskontot. För att ta betalt med kort behöver ditt företag teckna ett kortinlösenavtal med en bank som har rätt att lösa in betalkort. Avtalet ser till att transaktionen mellan kundens kortbetalning och ditt företagskonto fungerar.

För en webbshop krävs en webblösning och för en fysisk butik krävs en kortläsare med internetuppkoppling. Säljer du dina produkter på till exempel en marknad eller någon annan plats där det saknas fast internetuppkoppling kan du använda dig av en mobil lösning med internetuppkoppling för att ta betalt med kort.

Direktbetalning ett smidigt betalningsalternativ för webbshoppar. Betalningen genomförs direkt från kundens bankkonto (via internetbank) och finns på ditt företagskonto så fort kunden har bekräftat betalningen med mobilt bank-id. Direktbetalning innebär med andra ord att du slipper en kundfordran vilket är bättre för likviditeten i ditt företag.

Hur bokför man Kontantfaktura?

Fakturerad försäljning behöver inte registreras i ett kassaregister. Vad som kännetecknar fakturerad försäljning är att säljaren lämnar kredit till en köpare för senare betalning.

Om ett företag upprättar en faktura och samtidigt tar kontant betalt vid försäljningstillfället brukar denna benämnas "kontantfaktura". Försäljning som dokumenteras genom en kontantfaktura behöver inte registreras i ett kassaregister om kontantfakturan uppfyller bokföringslagens krav på vad en verifikation ska innehålla.

Hur påverkar en Kontantfaktura bokföringen?

Om du har ett eget företag och ska ta betalt för en vara eller tjänst kan du använda dig av kontantfakturering och behöver då inte ha en kassaapparat. Oavsett om kunden betalar kontant eller med kort, tar du betalt direkt vid försäljningstillfället och upprättar en kontantfaktura som du lämnar till kund – precis som ett kvitto. Det spelar ingen roll om det står faktura, kvitto eller kontantfaktura på pappret.

Är kontantfaktura kvitto?

Försöker lära mig kontantfaktureringsfunktionen.

Tycker nog att kontantfakturan ser lite väl ut som en vanlig faktura, "att betala" syns tydligare än "erhållit" (och "tillbaka").Sen så skulle jag vilja ha med betalsättet utskrivet (Swish, kort, pengar).Dvs att kontantfakturan "ser ut" som en "vanligt" kassakvitto (med tillägg för kunduppgifter).

Vad gäller vid kontanter?

Eftersom det inte finns några EU-regler för att ta med sig kontanter mellan EU-länderna bör du alltid kontakta de lokala tullmyndigheterna i de länder du ska resa från, till och igenom före avresan.

Kan man betala fakturor med kontanter?

Hej Maria,

Det stämmer att ClearOn, företaget bakom Kassagirot, beslutat att avveckla tjänsten från den 1 september.

Vad är konto 1580?

Vid kundens köp/betalning med ett kontokort krediteras ett lämpligt konto i kontoklass 3 och momsen krediteras ett konto för utgående moms. Betalningen med kontokortet utgör inte en inbetalning till kassakontot utan konteras som en fordran på kontokortsföretaget, se konto 1580 Fordringar för kontokort och kuponger som debiteras (BAS 2023). När det inlösande kontokortsföretaget sätter in pengarna på företagets bank-/checkkonto krediteras samma konto.

Försäljning mot kontokort som registrerats i kassaregistret behöver dock i vissa fall inte först bokföras som en fordran på kontokortsföretaget för att sedan bokas om till bankkontot när betalning erhålls utan kan bokföras direkt mot bankkontot. Det villkor som ställs i BFNAR 2013:2 punkt 2.12 är att säljföretaget dagligen redovisar kontokortsförsäljningen till kontokortsföretaget och betalningen enligt avtal ska vara säljföretaget tillhanda inom tre bankdagar.

För att få delta i detta betalningssystem måste säljföretaget betala särskilda kontokortsavgifter till kontokortsföretaget. En del affärer och säljföretag betraktar kontokortsavgiften som en försäljningskostnad medan andra betraktar den som en intäktsreduktion. En del banker tar dessutom ut en avgift från detaljhandeln för inlösen av kontokortsbetalningar. Denna avgift kan bokföras på samma sätt som kontokortsavgifter.

Kan en affär neka kontant betalning?

Publicerad: 7 november 2019

I Sverige är kontanter enligt Riksbankslagen lagliga betalningsmedel och det betyder att vi ska kunna betala med dem överallt. Men den regeln kan avtalas bort av till exempel affärer och restauranger via den så kallade avtalsfriheten. En butik kan alltså i princip vägra att acceptera kontanter överhuvudtaget, vägra att acceptera mynt eller vissa valörer (till exempel tusenlappar). För kunden underlättar det att få informationen i god tid, till exempel genom en skylt på dörren, så att det går att välja om man vill handla där eller gå någon annanstans. Ett undantag från avtalsfriheten finns dock inom sjukvården. Enligt en dom i Högsta förvaltningsdomstolen från 2015 måste landstinget erbjuda patienter möjligheten att betala med kontanter.

Vad är skillnaden mellan Fakturametoden och kontantmetoden?

bokföras senast påföljande arbetsdag och övriga affärshändelser ska bokföras så snart det kan ske. 

Det finns dock flera möjligheter att senarelägga bokföringen.

Kan man betala faktura med kontant?

KONTANTER

För dem som saknar digitala betalsätt har situationen förvärrats sedan tjänsten Kassagirot lades ner. Riksbanken kräver nu att regering och riksdag ser till att alla kan betala räkningar och ta ut pensionen. Men för många är läget akut, något måste göras redan idag, påpekar PRO.