:

Vad finns det för socialförsäkringar?

Innehållsförteckning:

 1. Vad finns det för socialförsäkringar?
 2. Vilka omfattas av svensk socialförsäkring?
 3. Vad krävs för att vara socialförsäkrad i Sverige?
 4. Är jag Socialförsäkrad i Sverige?
 5. Vilka är de tre stora socialförsäkringarna?
 6. Vilka typer av försäkringar finns det?
 7. Hur mycket kostar socialförsäkringen?
 8. Vad är skillnaden mellan socialförsäkringar och privata försäkringar?
 9. Vilken var den första allmänna socialförsäkringen i Sverige?
 10. Vilka försäkringar är obligatoriska?
 11. Vilka är de viktigaste försäkringarna?
 12. Är det obligatoriskt att ha hemförsäkring?
 13. Måste man ha en hemförsäkring?
 14. Vilka försäkringar bör man ha som vuxen?
 15. Vad händer om man inte har någon hemförsäkring?

Vad finns det för socialförsäkringar?

Socialförsäkringarna i Sverige består av ett flertal separata system, vilka tillsammans kan sägas utgöra det samlade socialförsäkringssystemet. De största delarna i detta utgörs av pensionsförsäkring, sjukförsäkring, arbetsskadeförsäkring samt arbetslöshetsförsäkring.

Bestämmelserna finns sedan den 1 januari 2011 i socialförsäkringsbalken (2010:110). Där räknas formellt inte arbetslöshetsförsäkringen som en socialförsäkring. Den regleras istället i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Socialförsäkringsbalken omfattar däremot även skattefinansierade familjeförmåner till föräldrar och barn, särskilda förmåner till funktionshindrade, förmåner till efterlevande som inte är pension samt bostadsstöd.

Vilka omfattas av svensk socialförsäkring?

SFS nr: 1999:799 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 1999-11-04 Ändrad: t.o.m. SFS 2009:1001 Övrig text: Rättelseblad 2001:1108 och 2001:1109 har iakttagits. Upphävd: 2011-01-01 Författningen har upphävts genom: SFS 2010:111 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna lag innehåller bestämmelser om vem som omfattas av social trygghet genom social försäkring och vissa bidragssystem (socialförsäkringen). Lagen gäller för de försäkringar och bidragssystem som anges i 3 kap.

Vad krävs för att vara socialförsäkrad i Sverige?

Om företaget har anställda som bor i Danmark och utför minst 25 procent av den sammanlagda arbetstiden i Danmark, är de socialförsäkrade i Danmark. Det samma är gällande även om de arbetar upp till 75 procent av den sammanlagda arbetstiden i Sverige. Detta gäller både om personen arbetar för samma arbetsgivare och om han eller hon arbetar för två olika arbetsgivare.

Den anställde ska informera myndigheten Udbetaling Danmark om hur han eller hon arbetar i respektive land. Udbetaling Danmark pekar därefter ut vilket land den anställde ska vara socialförsäkrad i. Detta meddelas Försäkringskassan som utfärdar intyg A1 om den anställde ska vara socialförsäkrad i Sverige. Om Danmark ska vara socialförsäkringsland är det Udbetaling Danmark som utfärdar intyget.

Om den anställde är socialförsäkrad i Danmark, ska du som arbetsgivare betala danska sociala avgifter. I Danmark erlägger arbetsgivaren endast mycket låga sociala avgifter på de anställdas löner. Den största delen av de sociala avgifterna betalas istället av löntagarna själva, via AM-bidrag (åtta procent av bruttolönen).

Är jag Socialförsäkrad i Sverige?

Vilket land du ska vara försäkrad i avgörs av två saker:

 • Din jobbsituation – anställd, egenföretagare, arbetslös, utsänd utomlands, gränsarbetare osv.
 • Var du bor – inte ditt medborgarskap.

Du kan inte själv välja vilket land du ska vara försäkrad i.

Vilka är de tre stora socialförsäkringarna?

Det finns både allmänna och privata försäkringar. Du kan också vara försäkrad genom din arbetsgivare.

Vilka typer av försäkringar finns det?

Det finns både allmänna och privata försäkringar. Du kan också vara försäkrad genom din arbetsgivare.

Hur mycket kostar socialförsäkringen?

Källor: Europeiska kommissionen, Försäkringskassan, Deutsche Sozialversicherung,  EU-Upplysningen, Gesetzliche Krankenkassen, Krankenkasse, Wikipedia

Det är inte medborgarskapet som avgör om du ska vara socialförsäkrad i Sverige, utan var du bor eller arbetar. Försäkringskassan har en väldigt bra hemsida som förklarar vad du bör tänka på när du flyttar utomlands beroende på vilken livssituation du befinner dig i. Här nedan har jag sammanfattat hur socialförsäkringssystemet funkar i Tyskland.

Vad är skillnaden mellan socialförsäkringar och privata försäkringar?

I Sverige är det Försäkringskassan som beslutar var du ska vara socialt försäkrad, och i Danmark är det Udbetaling Danmark.

Nedan kan du läsa om var du är socialförsäkrad när du bor i Sverige och arbetar i Danmark eller tvärtom. Mer information kan du få hos Försäkringskassan i Sverige eller Udbetaling Danmark.

 • Försäkringskassan Länk till annan webbplats.
 • Udbetaling Danmark Länk till annan webbplats.

Vilken var den första allmänna socialförsäkringen i Sverige?

I Sverige är det Försäkringskassan som beslutar var du ska vara socialt försäkrad, och i Danmark är det Udbetaling Danmark.

Nedan kan du läsa om var du är socialförsäkrad när du bor i Sverige och arbetar i Danmark eller tvärtom. Mer information kan du få hos Försäkringskassan i Sverige eller Udbetaling Danmark.

 • Försäkringskassan Länk till annan webbplats.
 • Udbetaling Danmark Länk till annan webbplats.

Vilka försäkringar är obligatoriska?

Den första pusselbiten är lagen, grunden för alla. Lagen reglerar de ersättningar du kan få när du bor, arbetar och betalar skatt i Sverige. 

Pusselbit nummer två är kollektivavtalet, som ca 85% av Unionens medlemmar omfattas av. Ett  är ett avtal mellan arbetsgivarorganisationer och fackförbund som reglerar vad som ska gälla i den bransch där du jobbar, alltså regler utöver det som finns i lagen. Det kan handla om lön, , semester och försäkringar.

Vilka är de viktigaste försäkringarna?

Oavsett hur du bor behöver du en hemförsäkring. Hemförsäkringen täcker inte bara dina saker i hemmet utan ger även reseskydd, ansvarsskydd, rättsskydd och överfallsskydd.

Om du äger en villa är det en god idé att försäkra den då byggnaden har ett högt värde. Att ha den försäkrad ger dig ett skydd för skador både utvändigt och invändigt på byggnaden. Dessutom täcker villaförsäkringen din tomt och eventuella mindre byggnader som ligger på tomten.

Kom ihåg! Kombinera med en hemförsäkring för att täcka lösöret i hemmet.

Är det obligatoriskt att ha hemförsäkring?

Många som bor i hyreslägenheter kan undra om en hemförsäkring är obligatorisk i en hyresbostad. Även om ingen lag föreskriver separat att hyresgästen ska skaffa en hemförsäkring till hyresbostaden, åläggs hyresgästen oftast i hyresavtalet att ta en hemförsäkring med ansvarsförsäkring.

Med hemförsäkringen för hyresgäst kan du trygga föremålen i din hem bland annat för bräckage, vandalism och brand- och vattenskador. Ansvarsförsäkringen hjälper dig om du orsakar andra personer eller deras egendom skada som du är ersättningsskyldig för enligt lag. Hyresvärdens hemförsäkring tryggar däremot bostadens fasta möbler och de föremål som hyresvärden äger och som finns i bostaden, om bostaden hyrs ut med möbler. Det ligger i både hyresgästens och hyresvärdens intresse att båda har en gällande hemförsäkring.

Måste man ha en hemförsäkring?

Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna om hemförsäkring.

En hemförsäkring är en av de viktigaste försäkringarna i ditt liv. Du får en grundläggande försäkring som ger ersättning om ditt hem och dina saker blir skadade. Alla hemförsäkringar har också ett reseskydd där du kan få ersättning för kostnader. Hemförsäkringen täcker oftast alla som är folkbokförda på din adress.

Vilka försäkringar bör man ha som vuxen?

Alla behöver vara försäkrade. Du har då ett ekonomiskt skydd om olyckan är framme. Men vilka försäkringar som just du behöver beror mycket på din livssituation och vad du äger.  

Ett sätt att tänka kring sitt försäkringsbehov är att dela in försäkringarna i grupper: Krav enligt lag, nödvändiga och bra att ha. Andra försäkringar kan du till och med fundera på att prioritera bort.

Vad händer om man inte har någon hemförsäkring?

Men vad händer om olyckan eller oturen skulle vara framme och du står utan hemförsäkring? Är du skyddad om det börjar brinna hos grannen till exempel och elden sprider sig till dig? Svaret är nej. Du står helt utan skydd, oavsett om olyckan till ene början sker inne hos dig eller hos någon annan.