:

Hur kommer Elstödet att betalas ut?

Innehållsförteckning:

 1. Hur kommer Elstödet att betalas ut?
 2. När kommer Elstödet betalas ut 2023?
 3. Vad ska man göra för att få elstöd?
 4. Vem har rätt till elstöd 2023?
 5. Hur vet man om man får elstöd 2023?
 6. Vem får elstöd i juni 2023?
 7. Hur betalas Elstödet ut 2023?
 8. Får man Elstöd för januari 2023?
 9. Vem betalar ut Elstöd?
 10. Vem får Elstöd i juni 2023?
 11. Får man elstöd om man har flyttat?
 12. Var kan jag se mitt elstöd?
 13. Vem får Elstödet om man flyttar?
 14. När kommer Elstödet för privatpersoner?
 15. Hur får man reda på hur mycket man får i elstöd?

Hur kommer Elstödet att betalas ut?

Swedbank har fått i uppdrag av Försäkringskassan att betala ut elstöd till privatpersoner i hela Sverige för perioden november - december 2022. Utbetalningarna kommer att ske successivt via Swedbanks utbetalningssystem. Den 9:e juni ska de flesta ha fått pengarna insatta på sitt konto.

När kommer Elstödet betalas ut 2023?

Försäkringskassan har nu gått ut med information om utbetalningen av det elstöd som gäller hushåll i hela Sverige. Senast den 9 juni räknar Försäkringskassan med att alla landets hushåll har fått stödet. För att snabbare få pengarna ska man registrera sitt konto hos Swedbank före den 10 maj om man inte redan gjort det. Har man konto hos Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan kommer pengarna dit.

Försäkringskassan skriver i sitt pressmeddelande:

Vad ska man göra för att få elstöd?

In addition to cookies that are strictly necessary to operate this website, we use the following types of cookies to improve your experience and our services: Functional cookies to enhance your experience (e.g. remember settings), and Performance cookies to measure the website's performance and improve your experience., and Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you.

We have detected that Do Not Track/Global Privacy Control is enabled in your browser; as a result, Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you, are automatically disabled.

Vem har rätt till elstöd 2023?

Regeringen har nu beslutat om förordningen om elstöd till konsumenter. I förordningen regleras administrationen av utbetalningarna av elstödet till konsumenterna. Med stöd av denna förordning är planeringen att elstödet ska börja betalas ut till hushållen under februari 2023.

- Genom dagens beslut är regeringens förberedande arbete för att möjliggöra utbetalningarna av elstödet till konsumenterna klart. Arbetet med att påbörja utbetalningarna ligger därmed i fas för att utbetalningarna till hushållen ska starta under februari 2023, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Hur vet man om man får elstöd 2023?

Regeringen har nu beslutat om förordningen om elstöd till konsumenter. I förordningen regleras administrationen av utbetalningarna av elstödet till konsumenterna. Med stöd av denna förordning är planeringen att elstödet ska börja betalas ut till hushållen under februari 2023.

- Genom dagens beslut är regeringens förberedande arbete för att möjliggöra utbetalningarna av elstödet till konsumenterna klart. Arbetet med att påbörja utbetalningarna ligger därmed i fas för att utbetalningarna till hushållen ska starta under februari 2023, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Vem får elstöd i juni 2023?

Så här räknar du ut hur mycket stöd du får:

SE3: 0,5 kronor x uppmätt elförbrukning under oktober 2021 – september 2022.

Hur betalas Elstödet ut 2023?

Regeringen har tagit fram en förordning om elstöd baserat på perioden november-december 2022 till privatpersoner i hela landet. Försäkringskassan kommer att betala ut elstödet senast den 9 juni.

Den 30 januari lämnade Svenska kraftnät in en ansökan om elstöd till privatpersoner i hela Sverige baserat på perioden november och december 2022. Nu har Försäkringskassan gett besked om att detta elstöd kommer att betalas ut senast den 9 juni förutsatt att inget oförutsett inträffar. 

Får man Elstöd för januari 2023?

Försäkringskassan planering är att utbetalningarna av elstödet ska starta i slutet av maj så att de allra flesta hushållen ska ha pengarna på kontot senast den 9 juni 2023.

För att snabbare få pengarna ska man registrera sitt konto hos Swedbank före den 10 maj om man inte redan gjort det. Har man konto hos Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan kommer pengarna dit.

Läs mer: Elstöd för privatpersoner i hela landet - Försäkringskassan (forsakringskassan.se)

Vem betalar ut Elstöd?

20 april 2023 Nyheter

Den 9 mars i år beslutade regeringen att Försäkringskassan ska betala ut ett andra elstöd, elprisstöd 2, den här gången till privatpersoner i hela landet. Elstödet baseras på elförbrukningen under perioden 1 november – 31 december 2022.

Vem får Elstöd i juni 2023?

Hushållen får stöd för 80 procent av förbrukade kilowattimmar (kWh) under november och december 2022.

Ersättningen är relaterad till elpriserna i respektive elområde under de två månaderna.

Får man elstöd om man har flyttat?

Det är Försäkringskassan som betalar ut stödet och du behöver ha ditt konto anmält hos Swedbanks kontoregister senast den 10 maj. Det gäller oavsett vilken bank du har. Har du anmält ditt konto sedan tidigare behöver du inte anmäla det på nytt.

Var kan jag se mitt elstöd?

Här hittar du infor­mation om utbetalning av elstöd till privat­per­soner för de höga elkost­na­derna.

Vem får Elstödet om man flyttar?

Elprisstödet är baserat på den historiska förbrukningen av el från oktober 2021 till september 2022. Stödet är en kompensation för att kunna betala elpriser som är mycket högre än de priser som har varit under de senaste åren. Elprisstödet går till bostadsägare i elområde 3 och 4. I område 3 blir ersättningen 50 öre/kWh och i område 4 blir ersättningen 79 öre/kWh.

När kommer Elstödet för privatpersoner?

Swedbank har fått i uppdrag av Försäkringskassan att betala ut elstöd till privatpersoner i hela Sverige för perioden november - december 2022. Utbetalningarna kommer att ske successivt via Swedbanks utbetalningssystem. Den 9:e juni ska de flesta ha fått pengarna insatta på sitt konto.

Hur får man reda på hur mycket man får i elstöd?

Försäkringskassan planering är att utbetalningarna av elstödet ska starta i slutet av maj så att de allra flesta hushållen ska ha pengarna på kontot senast den 9 juni 2023.

För att snabbare få pengarna ska man registrera sitt konto hos Swedbank före den 10 maj om man inte redan gjort det. Har man konto hos Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan kommer pengarna dit.

Läs mer: Elstöd för privatpersoner i hela landet - Försäkringskassan (forsakringskassan.se)