:

Hur mycket tjänar en god man förvaltare?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket tjänar en god man förvaltare?
 2. Hur mycket bestämmer en förvaltare?
 3. Får förvaltare betalt?
 4. Hur mycket tjänar en god man för ensamkommande barn?
 5. Hur mycket får en förvaltare i ersättning?
 6. Vad är det för skillnad mellan god man och förvaltare?
 7. Vad får en förvaltare inte bestämma?
 8. Hur mycket ersättning får en förvaltare?
 9. Är arvode skattefritt?
 10. Kan vem som helst bli förvaltare?
 11. Vad tjänar en god man 2023?
 12. Vad har en förvaltare rätt till?
 13. Kan man ha Swish om man har förvaltare?
 14. Vilka skyldigheter har en förvaltare?
 15. Kan en förvaltare tvinga någon att flytta?

Hur mycket tjänar en god man förvaltare?

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 30600 kronor i yrket medan männen har en lön på 38200 kronor.

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 31600 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 31600 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

Hur mycket bestämmer en förvaltare?

Den som behöver hjälp med att bevaka sin rätt eller förvalta sin egendom kan få en god man eller förvaltare förordnad av tingsrätten. 

Anledningen till att någon får en god man eller en förvaltare kan vara att personen är omyndig eller lider av sjukdom eller psykisk störning. Skillnaden mellan att ha en god man och en förvaltare är att den som har en god man har kvar sin rättsliga handlingsförmåga men den som har fått en förvaltare har inte det.

Får förvaltare betalt?

I vårt introduktionsmaterial får du vägledning och stöd i ditt arbete. Materialet är framtaget för nya gode män och förvaltare, men det kan även vara till nytta för dig som har haft ditt uppdrag en längre tid. Du kan bland annat läsa om vad som är viktigt att känna till när du tar hand om huvudmannens ekonomi eller hur det fungerar med årsräkning och arvode.

Hur mycket tjänar en god man för ensamkommande barn?

Som god man är du utsedd att hjälpa en medmänniska på olika sätt. Framförallt handlar det om att representera en person som behöver hjälp med att bevaka sina rättigheter och förvalta egendom på grund av sjukdom, funktionsvariationer, försvagat hälsotillstånd, ensamkommande flyktingbarn eller liknande. En god man utses alltid med huvudmannens godkännande.

Godmanskap innebär att du har du regelbundna kontakter med huvudmannen, vårdpersonal, hemtjänst, anhöriga och andra. Om du ser att det finns behov av mera stöd tar du initiativet. Men du som god man vårdar du inte huvudmannen eller hjälper till praktiskt, utan det ansvarar socialtjänsten, ledsagare, hemtjänst eller liknande för.

Hur mycket får en förvaltare i ersättning?

Du kan begära att din huvudmans post skickas till din adress, som då kallas särskild postadress. Det gör du genom att fylla i blanketten Anmälan, Särskild postadress. Bifoga en kopia av ditt förordnande som god man.

Vad är det för skillnad mellan god man och förvaltare?

En framtidsfullmakt är ett alternativ till god man och förvaltare som du skriver i förebyggande syfte när du fortfarande kan ta hand om dina personliga angelägenheter. Du kan skriva en framtidsfullmakt om du vill vara säker på att någon tar hand om till exempel din ekonomi, betalar räkningar, och företräder dig mot myndigheter om du drabbas av sjukdom och inte längre kan göra det själv.

När du skriver en framtidsfullmakt kan du själv planera för och bestämma vem du vill ska företräda dig om det blir aktuellt. Tillsammans med den person som du ger fullmakten kan ni bestämma när fullmakten ska börja gälla.

Vad får en förvaltare inte bestämma?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom när en förvaltare ska förordnas och vad en förvaltare får göra. Sedan kommer jag gå igenom vilka frågor rörande huvudmannen som en förvaltare inte får bestämma över. Därefter kommer jag att försöka fastslå vad som gäller i ditt fall och ge råd om vad du kan göra nu.

När är det aktuellt att en förvaltare förordnas?

Hur mycket ersättning får en förvaltare?

 • Riktlinjer för arvode till ställföreträdare (god man/förvaltare)
 • Arvodet betalas i regel av den du företräder
 • Vad de olika delarna betyder

Är arvode skattefritt?

Den som är nämndeman har rätt att vara ledig från sin anställning i den utsträckning som behövs för att kunna utföra sitt uppdrag. Det innebär att arbetsgivaren ska bevilja ledighet för att nämndemannen ska kunna delta vid förhandlingar och andra sammanträden i domstolen.

Kan vem som helst bli förvaltare?

Övrigt/annat

Hej min far har gått bort. Han ägde skog, radhus och hade endel tillgångar. Min mor lever men är dement. Min syster har ansökt om att bli godeman för min mor. Vi har olika åsikter om vi skall behålla skogen eller ej. Min fråga är om hon blir godeman för min mor kan hon då sälja skogen utan mitt medgivande? Hur kan jag i sådant fall motverka detta? Kan man ha två godemän eller kan man skriva något testamente som säger att hon inte får sälja skogen utan så länge min mor är i livet?

Vad tjänar en god man 2023?

En god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för sitt uppdrag och ersättning för de utgifter som han eller hon har haft för att utföra sitt uppdrag för dig.

Även om din gode man eller förvaltare är anhörig till dig har han eller hon rätt till ett arvode, men måste inte begära det.

Vad har en förvaltare rätt till?

En god man och en förvaltare har i princip samma upp­gifter. Men det finns viktiga skillnader.

 • Godmanskap kan inte anordnas mot huvud­mannens vilja, utan är en frivillig åtgärd. Även för en person som inte förstår vad saken gäller kan det räcka med god­manskap. Huvud­mannen behåller sin rätts­handlings­förmåga och har rätt att bestämma över sina tillgångar.
 • Förvaltare kan tillsättas trots att huvud­mannen inte samtycker till det. Den som har förvaltare förlorar sin rätts­handlings­förmåga och får inte ingå avtal. För att få en förvaltare krävs att personen inte kan vårda sig själv eller sin egen­dom och att det inte är tillräckligt att ha en god man.

Om en person som blivit sjuk får hjälp av andra i sin omgivning kan det ibland räcka med att lämna en fullmakt för att sköta bankärenden till exempel. Även för den som inte själv kan fatta beslut har anhöriga rätt att sköta betalningar och annat som gäller den dagliga livsföringen.

Sveriges kommuner och regioner och Svenska bankföreningen har tagit fram material där de förklarar vad anhörigbehörighet innebär, framtidsfullmakt och i vilka situationer det kan behövas god man och förvaltare.

Framtidsfullmakt, anhörigbehörighet, god man och förvaltare... vad gäller för mig?

Kan man ha Swish om man har förvaltare?

Övrigt/annat

Jag har gått från att ha godman till en förvaltare. Min förvaltare frågade överförmyndaren om jag fick ha bankid och så nej. Är detta riktigt rätt? Är denne regel om bankid gällande för Alla klienter i Sverige som har förvaltare? Finns det något man kan göra juridiskt så jag kan få bankid igen?

Vilka skyldigheter har en förvaltare?

En god man eller förvaltare har i uppdrag att ta tillvara en persons juridiska och ekonomiska rättigheter. Det kan till exempel vara att betala räkningar, ansöka om bidrag eller se till att beviljade insatser fungerar.

En person som har en god man eller förvaltare kallas för huvudman. Ett godmanskap kan bestå av en, två eller tre av dessa delar:

Kan en förvaltare tvinga någon att flytta?

Hej, jag har en nära anhörig med LPT-beslut. Han har under de senaste fem åren åkt ut och in på psyket och har numera en förvaltare. På psykavd återhämtar han sig ganska snabbt. Men väl hemma går han in i sin egen värld, drar ner rullgardinerna, går inte ut, klipper alla kontakter, magrar snabbt och sköter inte hygienen. Förfallet går allt snabbare under hemmaperioderna. Lägenheten behöver saneras allt oftare. Grannarna klagar, även om han inte är direkt hotfull .Vi är flera som är övertygade om att han skulle behöva flytta till ett särskilt boende där han kan få hjälp med hygien, mat och kanske få lite sociala kontakter. Kruxet är att han absolut inte vill eftersom han inte anser sig vara sjuk. Ansvariga säger att det är onödigt att ens ansöka om särskilt boende eftersom det inte går att flytta någon från bostaden mot dennes vilja. Stämmer det? Finns det ingen gräns för hur djupt en människa kan sjunka innan samhället griper in? Om det finns en gräns - hur ser den ut och vem avgör?Frivillighet är förstås bra och eftersträvansvärt. Men om man är psykiskt sjuk, eller drogberoende, är ju den fria viljan begränsad. "Frivillighet" kan bli ett argument för att inte göra något, ett slags medberoende.