:

Hur mycket kostar det att skilja sig i Sverige?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket kostar det att skilja sig i Sverige?
 2. Vad ska man tänka på när man skiljer sig?
 3. Hur ansöker man om skilsmässa i Sverige?
 4. Vilket kön skiljer sig mest?
 5. Måste man dela allt vid skilsmässa?
 6. Vem äger huset vid skilsmässa?
 7. Vem får huset när man skiljer sig?
 8. Vad gäller ekonomiskt vid skilsmässa?
 9. Vilken är den vanligaste orsaken till skilsmässa?
 10. Hur många ångrar sin skilsmässa?
 11. Kan man bli nekad skilsmässa?
 12. Vad händer med mina pengar om jag skiljer mig?
 13. Vad delas inte vid skilsmässa?
 14. Vem har mest rätt till huset?
 15. Vad Delar man inte vid skilsmässa?

Hur mycket kostar det att skilja sig i Sverige?

Att bli ensamstående efter en skilsmässa innebär ofta högre månadskostnader – för ett genomsnittligt par kan det i år röra sig om flera tusenlappar, enligt Länsförsäkringars beräkningar. Den ekonomiska faktorn kan också vara en orsak till att färre väljer att skilja sig.

Under 2022 valde 21 465 par i Sverige att skilja sig. Det var 2 182 och 4 154 par färre än året innan respektive 2020.

Vad ska man tänka på när man skiljer sig?

Det första steget till att skilja sig är att skicka in ansökan om skilsmässa. Det innebär att du och din partner begär skilsmässa från varandra i tingsrätten. Ansökan om skilsmässa kan lämnas in gemensamt eller enskilt. Hur lång tid processen tar beror på olika delar, till exempel om tingsrätten beslutar om betänketid.

Ska du skicka in en ansökan om skilsmässa? Vi har en steg-för-steg-guide som hjälper dig genom processen kring ansökan.

Hur ansöker man om skilsmässa i Sverige?

Om du vill skilja dig ska du ansöka om det hos tingsrätten där du bor. Ansökan kan vara gemensam eller enskild.

Vilket kön skiljer sig mest?

Det är dock svårt att säga något om orsaken till skilsmässorna. Tankarna vandrar lätt iväg till jobbromanser, men forskarna har inte tittat vidare på orsaker till separationerna.

– Vi lägger mycket tid på arbetsplatsen, man kanske också delar mer egenskaper med någon som har valt ett relativt likt yrke. Det kanske gör att man kan hitta potentiella partners där. Vi har inte tittat på om man faktiskt blir ihop med någon på sin arbetsplats, men det är större risk att avsluta den relation man är i om man är på en arbetsplats med fler av motsatt kön, säger Caroline Uggla.

Att man träffat någon på jobbet är såklart en möjlighet, men det kan också ha att göra med att vissa personlighetstyper gärna söker sig till vissa yrken eller att man helt enkelt får upp ögonen för att det finns många alternativa partners.

Måste man dela allt vid skilsmässa?

Det är dock svårt att säga något om orsaken till skilsmässorna. Tankarna vandrar lätt iväg till jobbromanser, men forskarna har inte tittat vidare på orsaker till separationerna.

– Vi lägger mycket tid på arbetsplatsen, man kanske också delar mer egenskaper med någon som har valt ett relativt likt yrke. Det kanske gör att man kan hitta potentiella partners där. Vi har inte tittat på om man faktiskt blir ihop med någon på sin arbetsplats, men det är större risk att avsluta den relation man är i om man är på en arbetsplats med fler av motsatt kön, säger Caroline Uggla.

Att man träffat någon på jobbet är såklart en möjlighet, men det kan också ha att göra med att vissa personlighetstyper gärna söker sig till vissa yrken eller att man helt enkelt får upp ögonen för att det finns många alternativa partners.

Vem äger huset vid skilsmässa?

Jag och min man har varit gifta i 11 år och har två gemensamma barn. Villan som vi bor i ägs av min man, som han köpte 1 år innan vi blev sambos.

Jag ser ingen ljus framtid för vårt förhållande och vill skiljas. När jag nämnde detta för min man sa han att jag kunde flytta. Han påstår att det är hans hus då han köpte det och för att jag inte finns med på några papper. Jag förstår att han inte vill sälja huset och föreslog därför att han istället kunde köpa en annan bostad till mig och barnen, vilket han vägrar göra. Enligt honom är det jag som ska flytta och ordna en egen bostad. Jag undrar därför om jag har rätt till halva huset vid en bodelning trots att han köpte det innan vi gifte oss?

Vem får huset när man skiljer sig?

Om man är gifta och skil­jer sig ska all egen­dom som inte ut­tryck­li­gen anses vara en­skild egen­dom på grund av äk­ten­skaps­för­ord, gå­vobrev eller tes­ta­men­te för­de­las genom bo­del­ning. Det gäller även hus och bo­stads­rätt som någon av ma­kar­na äger. 

I de flesta fall spelar det därför i slutän­dan ingen roll vem som står som ägare. Re­sul­ta­tet blir näm­li­gen ofta att båda har rätt till var­de­ra halva av bo­sta­dens värde. Den ska med andra ord delas lika.

Visste du att du kan ha rätt att bo kvar i huset fram till bo­del­ning? Det kallas att ha kvar­sitt­nings­rätt. 

Hand­lar det om en bostad som har varit det pri­mä­ra hemmet men som en av ma­kar­na fort­fa­ran­de har större behov av att ha kvar, så kan det i vissa fall anses att en av ma­kar­na har förtur när det kommer till rätten att be­hål­la bo­sta­den. Detta kallas ibland för förtur vid lott­lägg­ning. 

Denna sorts förtur in­ne­bär hur som helst aldrig att någon får mer än den andra, utan på­ver­kar bara hur saker och ting i slutän­dan ska för­de­las.

Skilj dig schysst. Sköt hela pro­ces­sen hos Aatos.

Vad gäller ekonomiskt vid skilsmässa?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fårga!

Reglerna om skilsmässor och makars ekonomiska förhållanden hittar du i äktenskapsbalken (ÄktB).

Vilken är den vanligaste orsaken till skilsmässa?

Att växa ifrån varandra, eller bara börja ta varandra för givet, är väldigt lätt hänt. Plötsligt vaknar man en dag och undrar vem partnern som ligger bredvid egentligen är och varför man håller ihop.

Man glömmer helt enkelt bort varandra och vad det var som gjorde att man en gång valde att leva tillsammans, för att en stressig vardag kommer emellan.

För att undvika det här så gäller det att påminna sig själv och varandra om varför man är ihop, vad som är viktigt. Att ge varandra tid och uppmärksamhet.

Hur många ångrar sin skilsmässa?

I podcasten Lätta ditt hjärta får du ta del av vanliga människors berättelser om svåra och utmanande perioder i livet. Podden bygger på läsarberättelserna som i många år publicerats i Aller medias veckotidningar och på allas.se. Programledare är journalisten Elin Samuelsson som vid sin sida har psykologen och författaren Helena Kubicek Boye. Klicka här för att börja lyssna – eller tryck på play i spelaren nedan!

Kan man bli nekad skilsmässa?

Uppdrag granskning har pratat med tio kvinnor i liknande situationer. Enligt svenska myndigheter är kvinnorna skilda, men de sitter fast i sina islamiska äktenskap eftersom imamer i Sverige har vägrat att ge skilsmässa enligt islamisk rätt, det som heter sharia.

Enligt sharia har mannen ovillkorlig rätt att ta ut skilsmässa. Om kvinnan vill, men mannen är emot, kan hon tvingas kvar i det religiösa äktenskapet, eller ge upp den brudgåva som inom islam skrivs in i äktenskapskontraktet som en ekonomisk trygghet.

– Jag skulle vilja säga att det här problemet finns i alla äktenskap där kvinnan begär skilsmässa och mannen inte vill medge det eller samtycka till det, säger juristen Ada Alak, vars klienter i flera fall är just kvinnor som sitter fast i religiösa äktenskap.

Vad händer med mina pengar om jag skiljer mig?

Hej och tack för din fråga,

I en bodelning ingår makarnas giftorättsgods men inte makarnas enskilda egendom. Om pengarna i fråga inte har gjorts till enskild egendom kan det vara så att din andel av ert gemensamma giftorättsgods minskas om du för över dina pengar till någon annan innan er bodelning.

Vad delas inte vid skilsmässa?

Flytta isär, skilja sig & separera

Vi är gifta, men bor i varsin lägenhet sedan 13 år tillbaka. Nu vill vi skiljas. Om någon av oss sparat pengar på banken, delar vi på dom? Skulle vilja be om svar. Tack.

Vem har mest rätt till huset?

Bostad & Fastighet

Hur bestämmer man vem som får behålla huset vid skilsmässa om båda makarna vill behålla huset och det inte finns några gemensamma barn eller barn sedan tidigare som är skrivna hos makarna? 

Vad Delar man inte vid skilsmässa?

Att dela upp tillgångarna vid en skilsmässa är inte helt enkelt. Här informerar vi om hur man går tillväga.

Ni listar, var och en för sig, er egendom och drar av eventuella skulder. Den egendom som inte är enskild genom äktenskapsförord, villkor i testamente eller gåvobrev ska ingå i bodelningen. Ni lägger sedan samman summorna och delar beloppet lika. Det är endast överskottet ni delar på; inte eventuella skulder och lån. Värdet från den ena maken kan alltså aldrig vara mindre än noll.

Om ena maken har egendom till ett högre värde, har den andra maken rätt till halva mellanskillnaden. Du har i första hand rätt att tilldelas dina egna saker. Makarna kan dock, om båda vill, komma överens om att mellanskillnaden inte ska betalas. Kläder, presenter och andra personliga tillhörigheter av mindre värde har ni rätt att utelämna. Dyrbara hobbyartiklar som till exempel en omfattande kamera- eller golfutrustning ingår däremot i bodelningen.