:

Vad är eget företagande?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är eget företagande?
 2. Vad krävs för att ha ett eget företag?
 3. Hur mycket pengar måste man ha för att starta eget företag?
 4. Hur mycket kostar det att skapa ett eget företag?
 5. Hur mycket kan man ta ut i lön som egen företagare?
 6. Hur mycket får man jobba som egen företagare?
 7. Hur mycket får man tjäna utan att ha eget företag?
 8. Kan man starta eget utan pengar?
 9. Kan man startar ett företag utan pengar?
 10. Vad kostar en lön på 25000?
 11. Kan man få bidrag för att starta eget?
 12. Vilka avgifter har man som egen företagare?
 13. Hur mycket skatt betalar man som egen företagare?
 14. Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?
 15. Hur mycket svarta pengar får man tjäna?

Vad är eget företagande?

Fler män än kvinnor är egenföretagare i Sverige. År 2015 var drygt 30 procent av företagare med enskild firma eller fåmansaktiebolag kvinnor. Samma år var det totala antalet egenföretagare 369 000 (i åldrarna 20 till 64 år). Jämfört med män är det vanligare att kvinnor har en anställning vid sidan av arbetet med det egna företaget.[2]

SCB för statistik över de vanligaste yrkena för förvärvsarbetande egenföretagare, alltså aktiva företagare med enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag. Bland dessa företagare i åldern 16-74 år är de vanligaste yrkena för kvinnor:

 • Frisörer
 • Skogsarbetare
 • Säljande butikschefer och avdelningschefer i butik
 • Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift
 • Städare[3]

Vad krävs för att ha ett eget företag?

Du behöver en affärsidé och en affärsplan för att starta ett företag i Sverige. Du behöver också kunskap om administration och ekonomi.

För att få starta ett eget företag måste du även vara godkänd för företagsskatt. Företagsskatt förkortas alltid till F-skatt.

Du kan ansöka om att bli godkänd för F-skatt på Skatteverkets webbplats.

Hur mycket pengar måste man ha för att starta eget företag?

Det är enkelt – om du inte har några pengar att investera i ditt företag behöver du hitta andra intäktskällor under tiden du startar eget. Det enklaste sättet är att behålla ditt jobb (eller kanske gå ner till 80 %). Ett annat alternativ är att fortsätta/börja plugga och starta företag vid sidan om.

Så här har 1 000-tals företagare gjort. Om andra kan, kan du!

Så snart du tjänar tillräckligt mycket på företaget för att kunna leva på företaget, går du över till fulltid. Enklast brukar vara att göra denna övergång stegvis. 80 %, 60 %, 40 % och så vidare.

Hur mycket kostar det att skapa ett eget företag?

Söker du friheten att själv kunna bestämma vad du vill jobba med, kontrollera din tid och vara din egen chef?

Då är eget företag det bästa sättet att förverkliga sig själv och sina idéer. Men vad kostar det att starta enskild firma?

Hur mycket kan man ta ut i lön som egen företagare?

Även om du driver verksamhet i ett aktiebolag som du är delägare i räknas du som anställd och kan därmed ta ut lön till dig själv. Bolaget gör avdrag för preliminärskatt, arbetsgivaravgifter och sociala avgifter till Skatteverket. Idag kan du starta aktiebolag med 50 000 kronor i kapital. Om aktiebolaget går med förlust och det sammanlagda kapitalet understiger 25 000 kronor, blir du själv tvungen att fylla på med egna pengar för att väga upp. Bolagets eget kapital får nämligen inte understiga hälften av det registrerade aktiekapitalet. Går aktiebolaget med förlust, kan du ju heller inte betala ut en lön till dig själv. Men det är också något de flesta egenföretagare är medvetna om – och behöver vara beredda på.

Det är vanligt att nyblivna företagare undviker att ta ut en ordentlig lön i uppstartsfasen och istället fokuserar på att bygga upp företagets egna kapital. Men något som många inte är medvetna om, är att den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) bestäms utifrån lönen. Det är din SGI som ligger till grund för hur mycket sjukpenning och föräldrapenning du har rätt till. Utöver detta är det även din lön som avgör storleken på din allmänna pension. Så innan du bestämmer hur mycket lön du ska ta ut (eller inte ta ut) från ditt aktiebolag, kan det vara en bra idé att tänka till ordentligt!

Hur mycket får man jobba som egen företagare?

På Nybergs konditori vid Odenplan i Stockholm träffar jag Peter Persson och hans personliga assistent Julia Blomgren. Vi tar plats vid ett bord i ett lugnt hörn av caféet. Peter Persson berättar att han inför nyåret 2007 valde att bli egen arbetsgivare när EU-direktivet om arbetstidslagen började gälla. Nu gäller istället lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete för hans assistenter. Arbetspassen hos Peter Persson kan vara upp till fem dygn i sträck, vilket fungerar även om han har assistans dygnet runt, eftersom assistenten kan sova på natten, berättar han. - När jag är hos mina föräldrar i Växjö skulle det vara jättejobbigt att ta med två assistenter, istället kan jag ha en person med. På Europaresor är jag borta tre veckor, då har jag tre assistenter med mig som arbetar vart tredje dygn.Vad hade hänt om det inte gått att ordna? - Jag hade inte kunnat resa på samma sätt eftersom stora summor gått åt till boenden och mat. Dessutom skulle min vardag begränsas av täta personalbyten. Det är svårt att sätta generella regler för hur mycket det går att kräva av en assistent, det varierar från person till person anser Peter Persson som betonar vikten av hänsyn till varje assistents personliga begränsningar och en öppen och rak kommunikation. Han rekommenderar personer i hans situation att driva assistansen själva, det behöver inte vara så svårt. - När jag bytte från Särnmark assistans fanns möjligheten att få fortsatt hjälp från Särnmark ekonomiassistans som servar egna arbetsgivare, säger Peter Persson. För assistenterna innebar det vissa förändringar, berättar Peters assistent Julia Blomgren. Nu får de vända sig till Peter i första hand när det gäller lönefrågor. Men det positiva är att det går att fortsätta och arbeta längre pass.- Jag vill arbeta långa pass och sedan kunna vara ledig för att plugga eller resa. Jag har aldrig haft ett arbete där jag har haft så stora valmöjligheter, säger Julia Blomgren.

Nästa dag talar jag i telefon med Maria Nyman som är jurist vid Arbetsmiljöverket. Hon bekräftar att den som arbetar i sin arbetsgivares hushåll är undantagen från arbetstidslagen. Då gäller istället lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete. - Begränsningarna är då minst 36 timmars sammanhängande ledighet varje vecka och en högsta veckoarbetstid på 52 timmar i genomsnitt för en tid av högst fyra veckor.

Hur mycket får man tjäna utan att ha eget företag?

Om du bara säljer tjänster mot ersättning ett fåtal gånger per år ska du inte redovisa mervärdesskatt, moms. Om du regelbundet säljer tjänster mot ersättning kan du bli skyldig att redovisa moms om ersättningen exklusive moms överstiger 80 000 kronor.

Skattesatsen är oftast 25 procent. Då är momsen 20 procent av det pris som kunden betalar. Vissa branscher är undantagna från moms och vissa branscher har lägre skattesats.

Kan man starta eget utan pengar?

Det tar egentligen inte så lång tid att starta ett AB, om man räknar att starta företag som synonymt med att registrera det. Sedan är det en annan sak att komma igång med själv företagandet. 

Om du startar ett aktiebolag från grunden behöver du först skicka in en anmälan om att registrera aktiebolaget. Sedan ansöker du om att företaget ska bli godkänt för F-skatt. Detta kan du göra på verksamt.se och själva registreringen är gratis.

Registreringen kräver att du skriftligen beslutar att starta aktiebolaget i ett dokument som kallas stiftelseurkunden. När du har registrerat företaget är namnet skyddat i hela landet. Den genomsnittliga handläggningstiden hos Bolagsverket för att registrera ett aktiebolag är, när detta skrivs, cirka två veckor.

Ett annat sätt att starta aktiebolag är att köpa ett redan registrerat aktiebolag utan verksamhet, ett så kallat lagerbolag. Då är arbetet med att bilda och registrera företaget redan gjort. Det måste dock ändå göras en del ändringar i aktiebolaget du köper. Vanligtvis hjälper företaget som sålt lagerbolaget till med detta.

Du måste noga kontrollera att det inte har pågått någon verksamhet i lagerbolaget eftersom eventuella skulder följer med till dig som ny ägare. Undersök också företagets räkenskapsår.

Fördelen med att köpa ett lagerbolag är att det går snabbare än att registrera ett helt nytt men å andra sidan får du en kostnad för själva lagerbolaget utöver aktiekapitalet. Den extra kostnaden brukar ligga runt 2000-3000 kronor.

Kan man startar ett företag utan pengar?

Svar:

Den som är bra på något särskilt kan starta ett konsultföretag till exempel. Du blir den som hjälper andra med kunskap om ditt specialämne. Du kan jobba hemifrån och i princip behöver du bara en telefon, en dator och en hemsida för att kunna sköta jobbet. Här gäller det som i alla andra fall att ha en riktig udd, en kunskap eller en del av en kunskap som andra efterfrågar och vill betala för att få.

Vad kostar en lön på 25000?

När du anställer en person tillkommer extra kostnader utöver lönen som du bör ta med i beräkningen. Vi kan inte ge dig en exakt kostnad, utan en uppskattning på vad som kan tillkomma.

Här ser du vad som ligger till grund för beräkningen. Du kan själv ändra i fälten.

Kan man få bidrag för att starta eget?

Som arbetssökande med goda förutsättningar att driva ett företag kan du få ett starta eget-bidrag. Stödet kan normalt ges i upp till sex månader men under Coronapandemin är tiden förlängd upp till tolv månader. Det är arbetsförmedlingen som avgör om du kan få bidraget. Först undersöker de hur dina möjligheter för att istället få en anställning ser ut. Därefter går de igenom din affärsidé samt affärsplan och bedömer vilka dina förutsättningar är för att driva företaget tillräckligt lönsamt och långsiktigt för att få stöd när du ska starta eget.

Läs mer: Här hittar du mer information om Arbetsförmedlingens starta eget-bidrag

Vilka avgifter har man som egen företagare?

Det finns inget enkelt svar på den här frågan. Hur mycket skatt man betalar beror på många olika faktorer, bland annat hur hög inkomst du har, din ålder, var du bor, vilken företagsform du driver, vilka avdrag du har rätt till med mera. Om du tjänar mindre än 20 500kr på ett år betalar du ingen skatt alls och om du tjänar mer än 555 000 kronor på ett år betalar du ungefär 50 procent skatt. Efter att ha läst den här artikeln har du förhoppningsvis en bättre förståelse för hur olika skatter påverkar din inkomst.

När man pratar om skatt är det bra att först vara införstådd med vad de olika inkomstslagen innebär. Det finns tre olika inkomstslag som bestämmer vilka skatter du ska betala, att skilja på inkomstslagen kan göra det lättare att förstå helheten kring din skattesituation. Inom varje inkomstslag finns det alltså många olika skatter som tillkommer, man kan därför se inkomstslagen som övergripande kategorier.

När du driver enskild firma är det du själv som ser till att skatten blir betald, till skillnad från om du är anställd och skatten automatiskt dras av från din lön. DeN första skatten du behöver bekanta dig med som enskild näringsidkare är F-skatt (företagsskatt). Om du har en anställning vid sidan om din enskilda firma betalar du F-skatt med villkor, så kallad FA-skatt.

Många brukar förespråka aktiebolag som företagsform när man vill att sitt företag ska växa, tack vare de förmånliga skattemöjligheterna. Nedan går vi igenom de vanligaste skatterna för aktiebolag.

Bolagsskatten är en skatt som betalas på den vinst som ett aktiebolag har gjort under ett räkenskapsår, vid ett förlustår ska alltså ingen bolagsskatt betalas. Bolagsskatten för 2022 ligger på 20,6 procent och betalas i form av preliminärskatt varje månad.

Vid årets slut stäms den betalda skatten av mot den slutgiltiga skatten. Bolagsskatten omfattar även kapitalvinster i aktiebolag, exempelvis utdelning. Bolagsskatten är alltså en del av det första beskattningsledet för aktiebolag. När du som anställd i ditt egna aktiebolag får lön beskattas även du som privatperson i ett andra led.

Hur mycket skatt betalar man som egen företagare?

Är du född 1956 eller senare betalar du full egenavgift, det vill säga 28,97 procent. Då gör du ett schablonavdrag på dina inkomster för egenavgifter med 25 procent.

Är du äldre betalar du en lägre egenavgift och gör därför ett mindre schablonavdrag. Andra anledningar till att du ska betala lägre egenavgifter kan vara att du har hel sjuk- eller aktivitetsersättning.

Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

Den explosionsartade ökningen av Swish-konton i Sverige har fått Skatteverket att reagera.

– Våra undersökningar har visat på ett ganska utbrett fusk, säger Conny Svensson, nationell samordnare på Skatteverket.

Hur mycket svarta pengar får man tjäna?

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att tjäna svarta pengar innebär att man erhåller en lön som inte beskattas. Nackdelen med att arbeta svart är även att anställningen görs utan anställningsbevis, ingen sjuklön, sociala förmåner eller försäkringar. Som arbetstagare erhåller man därför inget skydd i sin anställning.