:

Hur man skriver ett kravbrev?

Innehållsförteckning:

 1. Hur man skriver ett kravbrev?
 2. Vad händer om man inte betalar kravbrev?
 3. Kan privatperson skicka till Kronofogden?
 4. Kan privatperson kräva inkasso?
 5. Vad är ett kravbrev?
 6. Kan man anmäla någon som är skyldig pengar?
 7. Vad ska man göra om man inte har några pengar?
 8. Vad kan man göra om någon är skyldig än pengar?
 9. Hur kan jag driva in en privat skuld?
 10. Kan man driva in en privat skuld?
 11. Vad händer om man får ett brev från inkasso?
 12. Får man betalningsanmärkning om det går till inkasso?
 13. Vad gör man om någon inte betalar tillbaka?
 14. Vad ska jag göra om någon är skyldig mig pengar?
 15. Vem betalar mina skulder när jag dör?

Hur man skriver ett kravbrev?

Vi ska driva in en summa enligt regressrätt (vi har bet en annan persons "del" på en faktura på grund av solidariskt betalningsansvar).

Första steget är ju att helt enkelt sända ett kravbrev, men jag har sökt och sökt och hittar inte en enda mall på detta?!

Vad händer om man inte betalar kravbrev?

Alla vet att det inte är bra att få en betalningsanmärkning. Men vad är egentligen stegen från en obetald räkning till en betalningsanmärkning? Betyder ett brev från ett inkassoföretag eller Kronofogden automatiskt att du hamnat på svarta listan? Vi benar ut.

En betalningsanmärkning kan få stora konsekvenser för ditt liv. I värsta fall kan det leda till att du inte får låna pengar, kan hyra en lägenhet eller teckna ett telefonabonnemang. Men hur blir en obetald räkning till en betalningsanmärkning?

Kan privatperson skicka till Kronofogden?

 • Du ansöker om betalningsföreläggande hos Kronofogden.

 • Det kostar 300 kronor att ansöka.

 • Se till att du har ställt krav om betalning, helst skriftligen, till den som är skyldig dig pengar innan du vänder dig till Kronofogden.

 • Du kan ansöka om ett betalningsföreläggande oavsett om den som är skyldig dig pengar är ett företag eller en privatperson.

Kan privatperson kräva inkasso?

Om låntagaren bestrider att hen är skyldig att betala det belopp som du kräver är det onödigt att skicka in en ansökan till Kronofogden, eftersom denna myndighet inte har mandat att avgöra vem av parterna som har rätten på sin sida. I ett sådant scenario ska i stället en stämningsansökan skickas till tingsrätten. Det är bara tingsrätten, och domstolar högre upp i hierarkin, som har behörighet att ta ställning till om det finns en skuld eller ej.

Nej, det finns inga särskilda krav på hur ett låneavtal ska vara utformat för att det ska vara juridiskt giltigt. I princip är ett muntligt låneavtal lika mycket värt som ett skriftligt. Däremot underlättas en eventuell indrivningsprocess avsevärt om villkoren för lånet på något vis dokumenterats skriftligen (på papper, i ett sms eller liknande). En bra tumregel är därför att aldrig låna ut pengar utan att upprätta någon form av dokumentation. Om du lånar ut pengar utan att säkerställa bevisning bör du vara mentalt inställd på att pengarna kan gå förlorade. Detta gäller i synnerhet om du lånat ut kontanter (eftersom det då inte ens finns något elektroniskt underlag som visar att transaktionen ägt rum).

Vad är ett kravbrev?

Ibland kan det vara svårt att veta vad som ska framgå när du önskar att få betalt. Vi finns här för dig om du behöver hjälp med en fordran, ett lån eller eller någon annan form av krav. Ett kravbrev är ett brev där en jurist representerar dig och för din talan för att kräva betalning eller återlämning i någon form. I brevet redogörs för kravet med en förklaring till varför kravet görs gällande samt anger en tidsfrist för hur lång tid mottagaren har på sig att att handla, enligt kravbrevet. Juristen kan varna mottagaren om att kravet kan gå till domstol om personen inte betalar, lämnar tillbaka eller på annat sätt möter kravställarens önskemål, och konsekvenserna med en potentiell rättslig tvist. Juristen gör en inledande bedömning och genomgång av ditt ärende samt upprättande av kravbrev.

Kan man anmäla någon som är skyldig pengar?

 • Du ansöker om betalningsföreläggande hos Kronofogden.

 • Det kostar 300 kronor att ansöka.

 • Se till att du har ställt krav om betalning, helst skriftligen, till den som är skyldig dig pengar innan du vänder dig till Kronofogden.

 • Du kan ansöka om ett betalningsföreläggande oavsett om den som är skyldig dig pengar är ett företag eller en privatperson.

Vad ska man göra om man inte har några pengar?

StartOm ossVår verksamhetPrivatekonomiBeräknade hushållskostnaderFå pengarna att räcka längre Tips på hur du kan få bättre koll på din privatekonomi och vad du kan göra för att få pengarna att räcka längre. Det är bra både för din plånbok och för miljön.

Se över dina försäkringar. Är du kanske dubbelförsäkrad, eller betalar du för försäkringar du egentligen inte behöver? Det kanske blir billigare med ett annat försäkringsbolag? Läs mer på konsumenternas.seTill konsumenternas.se

Vad kan man göra om någon är skyldig än pengar?

Om du inte betalar eller bara betalar en del av skulden kommer Kronofogden att utreda om du har några pengar eller tillgångar. Om du har det använder Kronofogden dem för att betala din skuld till brottsoffret. Deras utredning kan leda till att du får en betalningsanmärkning. Vill du veta om du har en betalningsanmärkning ska du ta kontakt med kreditupplysningsföretagen. Integritetsskyddsmyndigheten har en lista över alla kreditupplysningsföretag.

Om utredningen visar att du inte kan betala får brottsoffret ett brev om det och uppmanas att kontakta sitt försäkringsbolag för att söka ersättning därifrån. Finns det ingen försäkring eller om brottsoffret bara får ersättning för en del av skadan kan personen ansöka om brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten. Du kan då få en skuld till Brottsoffermyndigheten.

Hur kan jag driva in en privat skuld?

Om låntagaren bestrider att hen är skyldig att betala det belopp som du kräver är det onödigt att skicka in en ansökan till Kronofogden, eftersom denna myndighet inte har mandat att avgöra vem av parterna som har rätten på sin sida. I ett sådant scenario ska i stället en stämningsansökan skickas till tingsrätten. Det är bara tingsrätten, och domstolar högre upp i hierarkin, som har behörighet att ta ställning till om det finns en skuld eller ej.

Nej, det finns inga särskilda krav på hur ett låneavtal ska vara utformat för att det ska vara juridiskt giltigt. I princip är ett muntligt låneavtal lika mycket värt som ett skriftligt. Däremot underlättas en eventuell indrivningsprocess avsevärt om villkoren för lånet på något vis dokumenterats skriftligen (på papper, i ett sms eller liknande). En bra tumregel är därför att aldrig låna ut pengar utan att upprätta någon form av dokumentation. Om du lånar ut pengar utan att säkerställa bevisning bör du vara mentalt inställd på att pengarna kan gå förlorade. Detta gäller i synnerhet om du lånat ut kontanter (eftersom det då inte ens finns något elektroniskt underlag som visar att transaktionen ägt rum).

Kan man driva in en privat skuld?

Övrigt/annat

Jag har lånat ut en stor summa pengar till en vän, då det blev en del stora problem för honom tidigare i år när han gjorde slut med sin sambo. Hon slängde ut honom, han hade ingenstans att bo och då hon hade hand om all ekonomi och även hans, så han hamnade i en ekonomisk kris. Han vet om att han är skyldig mig en stor summa pengar, han har sagt flera gånger att han ska betala. Jag har alla bevis på att han lånat pengar. Sms, inspelade samtal, kontoutdrag å överföringar till hans konto. Han vet också om att jag sagt till honom att jag kommer göra en anmälan om betalningsföreläggande hos Kronofogden om han inte betalar tillbaka allt snart. Förfallodatumet för att betala tillbaka allt har passerat. Hur stor är chansen att Kronofogden driver in skulden från honom till mig med ett betalningsföreläggande?

Vad händer om man får ett brev från inkasso?

Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.

Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.

Får man betalningsanmärkning om det går till inkasso?

Man får inte en betalningsanmärkning enbart av ett inkassokrav – det är först om du inte betalar inkassokravet som ärendet går vidare, vilket kan innebära att du får en betalningsanmärkning.

Om inkassokravet är felaktigt, till exempel om du redan betalat skulden, eller om det inte är du som gjort inköpet, kan du bestrida kravet genom att kontakta inkassobolaget.

Vad gör man om någon inte betalar tillbaka?

Det är inte helt ovanligt med tvister där en person påstår sig ha lånat ut pengar medan motparten hävdar att överföringen ifråga varit en gåva. Oklarheten beror oftast på att något tydligt låneavtal, eller annan dokumentation, inte finns att tillgå. Som tur är har Högsta domstolen bestämt att det i vissa situationer är mottagaren av pengarna som måste kunna bevisa att det rört sig om en gåva. Om mottagaren inte lyckas, måste han eller hon betala tillbaka pengarna.

På Enkla Juridik utvärderar vi din situation kostnadsfritt och återkommer inom en arbetsdag. Om du sedan väljer att ta vår hjälp betalar du ett fast pris som vi tillsammans kommer överens om.

Vad ska jag göra om någon är skyldig mig pengar?

Sidan blev senast uppdaterad: 2022-02-18

Om någon är skyldig ditt företag pengar men vägrar att betala, kan du kan få hjälp av Kronofogden genom att ansöka om betalningsföreläggande.

Vem betalar mina skulder när jag dör?

Tänk på att ni i dödsboet inte delar upp några tillgångar mellan er innan alla skulder är betalda. Om ni gör det för snabbt och det finns lån kvar är ni solidariskt betalningsansvariga för att lämna tillbaka så mycket till dödsboet att det täcker skulderna. Det betyder att ni behöver täcka upp för varandra om någon av er hunnit göra er av med så mycket av tillgångarna att hen inte kan betala sin del av skulden.