:

Vad krävs för att få omställningsstöd?

Innehållsförteckning:

 1. Vad krävs för att få omställningsstöd?
 2. Hur ansöker man om Omställningsstudiestöd?
 3. Har jag rätt till Omställningsstudiestöd?
 4. Hur mycket kan man få i omställningsstöd?
 5. Är det svårt att få omställningsstöd?
 6. När vet jag om jag får Omställningsstudiestöd?
 7. Vilka utbildningar är godkända för Omställningsstudiestöd?
 8. Vilka utbildningar kan man få omställningsstöd?
 9. Vilka utbildningar ger rätt till omställningsstöd?
 10. Hur stor chans att få Omställningsstudiestöd?
 11. Kan man plugga och få 80% av sin lön?
 12. Vilka utbildningar får man betalt för att gå?
 13. Vilket jobb tjänar man mest på utan utbildning?
 14. Vilket jobb har högst lön utan utbildning?
 15. Vilket yrke har lägst lön?

Vad krävs för att få omställningsstöd?

Omställningsstudiestöd kan lämnas under sammanlagt motsvarande högst 44 veckors heltidsstudier. Stödet lämnas för heltidsstudier och deltidsstudier som omfattar 20, 40, 50, 60 eller 75 procent av heltid. Omställningsstudiestöd får vidare lämnas för varje vecka som den studerande bedriver studier på minst 20 procent av heltid.

Den som beviljats omställningsstudiestöd och väljer att gå en längre utbildning än så kan behöva kompletterande studiefinansiering för studietiden utöver de 44 veckorna.

Omställningsstudiestöd får lämnas till en sökande som har arbetat i genomsnitt minst 40 procent per vecka under varje kalendermånad i minst åtta år under en ramtid om 14 år, ett så kallat etableringsvillkor. Arbete kan räknas från och med det år då den sökande fyller 19 år och ska ha varit den sökandes huvudsyssla under kvalificeringstiden. Även annan tid ska kunna tillgodoräknas som motsvarande förvärvsarbete under högst 24 månader, t.ex. föräldrapenningförmåner. Dessutom ställs det upp ett aktualitetsvillkor som säkerställer att personen har arbetat i relativ närtid. Det innebär att den som beviljas omställningsstudiestöd även måste ha förvärvsarbetat eller motsvarande under minst 12 av de senaste 24 månaderna. Arbetet ska även kunna visas genom inkomstuppgifter. Även egenföretagare kan söka det nya omställningsstudiestödet.

Omställningsstudiestöd i form av lån kan lämnas längst till och med det år den studerande fyller 60 år. Omställningsstudiebidrag ska dock också kunna lämnas under högst 10 veckor fr.o.m. det år den studerande fyller 61 år och längst t.o.m. det år den studerande fyller 62 år under förutsättning att den har minst 10 veckor kvar att använda av sitt omställningsstudiebidrag.

Hur ansöker man om Omställningsstudiestöd?

Omställningsstudiestödet är en möjlighet för dig som är etablerad och har aktuell förankring på arbetsmarknaden att höja din kompetens med hjälp av utbildning. Från den 1 april 2023 kan du söka omställningsstudiestöd för utbildningar som startar hösten 2023. Du har en möjlighet att studera 44 veckor på heltid och få stödet, eller längre om du väljer att studera på deltid. Omställningsstudiestödet hanteras av CSN, Centrala studienämnden och är en del av regeringens omställningspaket.

Du som är anställd kan få ta del av omställningsstudiestödet. Det är en möjlighet för dig som idag arbetar att kunna kompetensutveckla dig eller helt byta bransch efter en utbildning. Här följer en lista på några saker du måste uppfylla för att kunna ansöka om omställningsstudiestödet:

 • Du ska vara mellan 27-62 år.
 • Du ska i dagsläget vara etablerad på arbetsmarknaden.
 • Utbildningen du vill gå ska ge rätt till studiestöd. Alla utbildningar vid Stockholms universitet ger rätt att söka studiestödet.

Har jag rätt till Omställningsstudiestöd?

Omställnings­­studiestödet är ett studiestöd för vuxna mitt i arbetslivet. Med omställnings­­studiestödet kan du studera och bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbets­marknaden, antingen genom att vidareutveckla dig inom ditt område eller genom att byta spår.

Omställnings­studiestödet består dels av ett bidrag på 80 procent av din lön (upp till ett maxbelopp), dels av ett lån som du kan fylla på med om du vill. Du kan få stödet i 44 veckor; längre om du studerar på deltid.

Du kan studera med omställningsstudiestöd på heltid (100 procent) eller på deltid (75, 60, 50, 40 och 20 procent).

För att få omställningsstudiestöd måste du uppfylla olika villkor. Här kan du testa om du uppfyller några av de mest grundläggande villkoren. Sedan kan du läsa om alla villkor genom att klicka på rubrikerna.

Hur mycket kan man få i omställningsstöd?

Här kan du läsa om Försäkringskassans del i handläggningen av din ansökan om omställnings­studiestöd hos CSN.

Omställnings­studiestöd är ett studiestöd för vuxna mitt i arbetslivet. Med omställnings­studiestödet kan du studera och bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbets­marknaden, antingen genom att vidareutveckla dig inom ditt område eller genom att byta spår.

Är det svårt att få omställningsstöd?

Det nya omställningsstudiestödet har frysts inne för vissa grupper på grund av en utdragen upphandlingstvist. Den långa väntetiden gör att många drar tillbaka sina ansökningar, skriver Arbetsvärlden.

Publicerad: 7 mar 2023, 16:45

När vet jag om jag får Omställningsstudiestöd?

Befinner du dig mitt i arbetslivet och börjar sukta efter kompetensutveckling? Lysande! Då har du hittat rätt. I den här artikeln har vi samlat svar på vanliga frågor kring det nya omställningsstudiestödet – ett studiestöd för dig som vill bli mer attraktiv på arbetsmarknaden. 

Omställningsstudiestödet är ett nytt studiestöd för dig som befinner dig mitt i arbetslivet. Med hjälp av studiestödet kan du bredda din kompetens, antingen genom att vidareutbilda dig inom det område där du redan arbetar eller genom att byta bana helt. 

Vilka utbildningar är godkända för Omställningsstudiestöd?

Ämneslärarprogrammet i Umeå, förskollärarprogrammet i Linköping och en utbildning till lärarassistent vid Munka folkhögskola.

Det är några exempel på beviljade utbildningar inom skolområdet. Ungefär var tionde godkänd ansökan rör sådana utbildningar. 

Ungefär lika många har fått ja till att omskola sig till ett it-jobb.

Vilka utbildningar kan man få omställningsstöd?

Omställningsstudiestödet är ett nytt studiestöd. Det riktar sig till dig som redan är etablerad och har aktuell förankring på arbets­marknaden och vill höja din kompetens med hjälp av en utbildning.

Omställningsstudiestödet består dels av ett bidrag på upp till 80 % av din lön, dels av ett lån som du själv bestämmer om du vill använda eller inte. Du kan studera 44 veckor på heltid och få stödet, eller längre om du väljer att studera på deltid.

Studiestödet hanteras av CSN, Centrala studienämnden och är en del av ett större omställningspaket initierat av regeringen. Det omfattar även omställnings- och kompetens­stöd från en omställnings­organisation. 

Vilka utbildningar ger rätt till omställningsstöd?

Arbetsmarknaden är i ständig förändring, varje år försvinner tusentals jobb i Sverige medan nya arbetstillfällen tillkommer. Dom nya jobben kräver dock i allt högre grad helt ny kompetens för att möta arbetsmarknadens omställningsbehov mot bland annat digitalisering, robotisering och ett grönare samhälle. En omställningsutbildning hjälper vuxna yrkesverksamma att förvärva den kompetens som krävs och som arbetsmarknaden efterfrågar.

I takt med digitalisering, robotisering och krav på att företag lämnar grönare klimatavtryck, fasas gamla metoder och läror ut i den dagliga verksamheten och ersätts med ny kunskap och modern teknik. Detta medför att efterfrågan av ny kompetens på arbetsmarknaden ökar, medan uppsägelser på grund av arbetsbrist också ökar. En omställningsutbildning ger vuxna yrkesverksamma som besitter en daterad kunskap möjlighet till att omställa sig och därmed tillgodose arbetsmarknadens aktuella och framtida kompetensbehov.

Hur stor chans att få Omställningsstudiestöd?

Det är väldigt svårt att uppskatta hur lång väntetiden på beslut blir. Vissa ansökningar går fortare att utreda och andra tar längre tid, men du behöver räkna med att det tar flera månader från det att du ansöker tills du får ett besked. En del kommer hinna få sitt besked innan studiestarten, men många kommer inte att få det.

Det var många som sökte direkt när ansöknings­omgången öppnade; den 1 april kom det in 11 000 ansökningar och CSN håller fortfarande på att handlägga ansökningar från det datumet.

Vi beklagar att vi inte kan ge närmare besked om handläggnings­tiden än så. Vi förstår att det ställer till problem för dig som ska studera.

Du får räkna med att väntetiden kommer att vara minst lika lång som den är nu. Du kan alltså inte förvänta dig att få besked innan studiestarten och får vara beredd på att det kan ta många månader innan ditt beslut kommer.

Kan man plugga och få 80% av sin lön?

Här kan du läsa om villkoren och hur mycket du kan få i bidrag och lån. Du kan också se vad som gäller om du ska kombinera studier med arbete eller andra ersättningar.

Varför är det viktigt att kontakta sin omställningsorganisation? När kan jag ansöka? Vilka uppgifter behöver jag förbereda? Det kan du läsa om här. Du hittar även en checklista och en film om ansökan.

Vilka utbildningar får man betalt för att gå?

Du som anställd deltidsbrandman får utbildningen betald av räddningstjänsten som anställer dig. Utbildningen är totalt sex veckor lång och genomförs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Räddningstjänsten ersätter förlorad inkomst från din arbetsgivare under utbildningen, om det är aktuellt.

Om du har en akademisk bakgrund kan du söka den funktionsinriktade polisutbildningen. Idag kanske du arbetar som exempelvis jurist, ekonom, IT-forensiker, socionom eller utredare.

Vilket jobb tjänar man mest på utan utbildning?

Många arbetsgivare kräver att de som söker ska ha erfarenhet av yrket de söker. Saknar du erfarenhet kan det därför vara svårt att få jobbet. Som tur är finns det olika sätt du kan få arbetslivserfarenhet på. Sommarjobb, vikariat och timanställning är bra exempel på hur du kan få in foten hos intressanta arbetsgivare. Det finns även jobb inom flera branscher där personliga erfarenheter väger tyngre än utbildning och erfarenhet.

Det finns många olika typer av jobb som passar dig som saknar utbildning och erfarenhet. Söker du jobb utan utbildning kan du få det som exempelvis lokalvårdare, diskare, restaurangbiträde och inom olika serviceyrken. Söker du ett praktiskt jobb kan du till exempel hitta det inom byggbranschen som grovarbetare eller lärling. Du kan även söka jobb på återvinningsstationer eller inom renhållningsbranschen.

Är du intresserad att jobba inom vården kan du söka jobb som personlig assistent eller vårdbiträde. För att jobba med dessa yrken behöver du inte alltid ha en särskild utbildning. 

Vilket jobb har högst lön utan utbildning?

Lönestatistiken som presenterats visar att hela 49 företag ger sina anställda årslöner på över en miljon kronor – vilket är tre fler jämfört med förra året.

Aktiebolaget Volvo ligger på plats nummer 14, och är det första företaget på topplistan som har fler anställda kvinnor än män. Av sina 309 anställda är nämligen 158 stycken kvinnor, vilket motsvarar 51 procent. Deras genomsnittliga årslön är 1,3 miljoner kronor.

Vilket yrke har lägst lön?

Medianlönen ligger på cirka 33 000 kronor i Sverige men jobbar du som lågutbildad i ett serviceyrke är risken att du har en betydligt lägre lön. Det är framför allt i deltidsjobb där unga är verksamma där dom sämsta ersättningarna finns. Det är ofta jobb med osäkra anställningar där du sällan har en fast månadslön.

Här är listan på jobben med den lägsta snittlönen i Sverige. Medellönerna är omräknade till heltid utan rörliga ersättningar och bonusar.