:

Vad menas med teckningsrätter?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med teckningsrätter?
 2. Hur mycket är en teckningsrätt värd?
 3. Är Millicom köpvärd?
 4. Vad har hänt med Millicom?
 5. Kan man förlora pengar med teckningsrätter?
 6. Vad händer om jag säljer mina teckningsrätter?
 7. Vad händer om jag inte säljer mina teckningsrätter?
 8. Vem äger Millicom?
 9. Varför sjunker Millicom?
 10. När omvandlas teckningsrätter till aktier?
 11. Hur mycket äger Stenbeck i Kinnevik?
 12. Vad har hänt med Kinnevik?
 13. När ska man sälja sina teckningsrätter?
 14. Är Kinnevik köpvärd?
 15. Är det värt att köpa Kinnevik?

Vad menas med teckningsrätter?

För att beräkna det teoretiska värdet pt av en teckningsrätt måste man först beräkna värdet pe av en aktie efter nyemissionen.

där Ve är det totala (teoretiska) värdet efter emissionen och Ne är det totala antalet aktier efter emissionen (dvs antalet gamla aktier plus antalet nyemitterade aktier).

Det totala (teoretiska) värdet efter emissionen beräknas enligt följande formel, där Ni är antalet aktier före emissionen, pi är värdet per aktie före emissionen (dvs marknadsvärdet per aktie, inte kvotvärdet), Nn är antalet nyemitterade aktier och pn är teckningspriset (dvs priset på de nyemitterade aktierna):

Hur mycket är en teckningsrätt värd?

Tyvärr missar en del kunder att agera eftersom de tror att tilldelningen av teckningsrätter ger dem nya aktier per automatik, men så är inte fallet.

För att köpa de nya aktierna i bolaget krävs att du gör ett aktivt val enligt nedan;

A) Om du vill delta i nyemission och köpa aktier måste du tacka ja till erbjudandet och säkerställa att pengar för köpet finns på aktuellt konto. B) Om du inte vill köpa aktier i nyemissionen kan du istället sälja dina teckningsrätter

Är Millicom köpvärd?

”Millicoms utköp av minoritetsägarna i Guatemala innebär att bolaget nu kommer att få behålla en större andel av det redovisade rörelseresultatet och stärker dessutom kassaflödena rejält”, skriver Privata Affärer.

Tidningen Affärsvärlden menar att det gör aktien prisvärd och man rekommenderar köp.

Vad har hänt med Millicom?

Millicom är verksamma inom telekommunikation. Bolaget arbetar som mobiloperatör med särskild inriktning mot tillväxtmarknader. Tjänsterna som erbjuds inkluderar huvdusakligen tjänster inom mobil, tv och bredband, samt tillhörande tilläggstjänster. Verksamhet återfinns på global nivå, främst inom till Sydamerika, Afrika och Asien, där leverans sker via bolagets varumärken Tigo, Bima och Zintel. Bolaget har sitt huvudkontor i Bertrange, Luxemburg.

Som alltid när det kommer till investeringar finns det inget givet rätt eller fel, utan det beror helt på vad du är för typ av investerare, om du investerar på lång sikt eller handlar aktivt (trading), vad du har för risktolerans osv. På denna sida vill vi ge dig som är intresserad av att köpa aktier i Millicom en bättre möjlighet att lära dig mer om bolaget, följa nyhetsflödet samt tipsa om aktörer som vi själva gillar för att fortsätta analysera och handla aktier i Millicom.

Vi understryker att alla investeringar är förenade med risk och att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Gör alltid din egen analys!

Kan man förlora pengar med teckningsrätter?

Ibland behöver företag plocka in mer pengar in i bolaget. Detta för att exempelvis bekosta utveckling av nya produkter eller kanske för att kunna köpa upp ett annat företag. Istället för att företaget tar ett lån så kan det få in dessa pengar genom att göra en så kallad nyemission.

Artikelns innehåll - Klicka för att gå direkt ner till önskad rubrik [Dölj]

Vad händer om jag säljer mina teckningsrätter?

Aktiebolag ger ut teckningsrätter för att ta in kapital till bland annat investeringar eller andra skäl. Det uppstår en utspädningseffekt av bolagets aktier vilket påverkar värdet på vinst per aktie negativt.

Vad händer om jag inte säljer mina teckningsrätter?

Här finner du allmän information om hur detta med teckningsrätter fungerar och hur du som är eller vill bli aktieägare gör för att sälja eller köpa teckningsrätter och för att köpa aktier:

Generellt:

Vem äger Millicom?

Detta innebär att Xiel seglar upp som största ägare i Millicom. Det är oklart hur mycket som lagts ut för de nya aktierna. Häromdagen framkom att Societe Generale sålt i princip hela sitt innehav på drygt 6 procent i Millicom, en post som Xavier Niel sannolikt kan ha köpt.

Niel flaggade i november att han kontrollerade 7,1 procent av Millicom. Inräknat för det senaste aktieköpet är hans post i Millicom värd cirka 700 miljoner dollar, motsvarande 7,3 miljarder kronor, baserat på senaste stängningskursen.

Varför sjunker Millicom?

Millicom är verksamma inom telekommunikation. Bolaget arbetar som mobiloperatör med särskild inriktning mot tillväxtmarknader. Tjänsterna som erbjuds inkluderar huvdusakligen tjänster inom mobil, tv och bredband, samt tillhörande tilläggstjänster. Verksamhet återfinns på global nivå, främst inom till Sydamerika, Afrika och Asien, där leverans sker via bolagets varumärken Tigo, Bima och Zintel. Bolaget har sitt huvudkontor i Bertrange, Luxemburg.

Som alltid när det kommer till investeringar finns det inget givet rätt eller fel, utan det beror helt på vad du är för typ av investerare, om du investerar på lång sikt eller handlar aktivt (trading), vad du har för risktolerans osv. På denna sida vill vi ge dig som är intresserad av att köpa aktier i Millicom en bättre möjlighet att lära dig mer om bolaget, följa nyhetsflödet samt tipsa om aktörer som vi själva gillar för att fortsätta analysera och handla aktier i Millicom.

Vi understryker att alla investeringar är förenade med risk och att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Gör alltid din egen analys!

När omvandlas teckningsrätter till aktier?

En teckningsrätt (förkortas TR) ger dig som aktieägare rätt att teckna aktier i en nyemission till ett bestämt pris. Om du fått teckningsrätter tilldelad så har du två val:

Hur många teckningsrätter som krävs för att köpa nya aktier i emissionen beror på villkoren, nedan följer ett exempel.  

Hur mycket äger Stenbeck i Kinnevik?

För snart två år sedan lämnade Cristina Stenbeck sina officiella uppdrag i investmentbolaget Kinnevik. Sedan dess har hon mejslat ut en ny slags ägarroll åt sig själv inom svenskt näringsliv, som en tung investerare och rådgivare – med fokus på nystartade och innovativa bolag. Nu utses hon till årets mäktigaste kvinnliga ägare av Di.

Vad har hänt med Kinnevik?

Kinnevik är ett investmentbolag. Bolaget innehar idag fokus på att bygga digitala konsumentverksamheter. Affärsidén är att långsiktiga äga sina innehav genom aktiv delaktighet i den globala diversifierade portföljen av bolag. Kinneviks innehav är uppdelade i affärssegmenten e-handel & marknadsplatser, Kommunikation, underhållning och finansiella tjänster. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

Som alltid när det kommer till investeringar finns det inget givet rätt eller fel, utan det beror helt på vad du är för typ av investerare, om du investerar på lång sikt eller handlar aktivt (trading), vad du har för risktolerans osv. På denna sida vill vi ge dig som är intresserad av att köpa aktier i Kinnevik en bättre möjlighet att lära dig mer om bolaget, följa nyhetsflödet samt tipsa om aktörer som vi själva gillar för att fortsätta analysera och handla aktier i Kinnevik.

Vi understryker att alla investeringar är förenade med risk och att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Gör alltid din egen analys!

När ska man sälja sina teckningsrätter?

Efter sista svarsdagen till Nordnet, förutsatt att vi ej har fått ett svar på emissionserbjudandet, så byts teckningsrätterna TR ut mot TRF (TRF står för teckningsrätter till försäljning) och rätterna läggs till försäljning för din räkning. Om Nordnet lyckas sälja rätterna bokas det in pengar på depån. Notera att det debiteras ett courtage när Nordnet säljer teckningsrätter åt din räkning. Om vi inte lyckas sälja rätterna bokas dessa tillbaka på depån några dagar innan likviddagen och det ges möjlighet att svara på erbjudandet igen, under menyfliken Mina sidor följt av Företagshändelser.

Erbjudandet syns endast under Företagshändelser när det finns teckningsrätter på depån. 

Är Kinnevik köpvärd?

Ett substansvärde som Year on Year (YoY) backade med 12 %, en totalavkastning för de senaste 12 månaderna om -9 % och en minskning av investmentbolagets substansvärde med 3,3 % mellan årets första och andra kvartal. Nej, stjärnorna har inte stått i rak linje för Kinnevik de senaste åren och att döma av vd Georgi Ganevs kommunikation i den nyss släppta kvartalsrapporten kvarstår utmaningarna.

Investmentbolaget – som sedan ett halvt decennium tillbaka har styrt om sin placerings- och allokeringsstrategi och nu fokuserar på onoterade bolag som bedöms gynnas av strukturella megatrender – presenterade en blandad kompott under tisdagsmorgonen.

Är det värt att köpa Kinnevik?

Innan vi går in på det mer teoretiska delarna summerar vi de bästa investmentbolagen sett till deras avkastning i procent under de senaste 1, 3, 5 och 10 åren samt en kort beskrivning av respektive investmentbolaget så att du ska kunna få en bättre bild av vilket investeringsfokus företaget har – vissa investmentbolag fokuserar nämligen enbart på att äga aktier i andra börsnoterade företag, andra investmentbolag investerar bara i onoterade bolag och andra både och.

Dessa kan ses som inspiration till fortsatt fördjupning och längre ner finner du fler bra topplistor (och även utländska investmentbolag) för ytterligare fördjupning. Tänk dock på att framtida avkastning är ingen garanti och att en investering i investmentbolag, precis som andra typer av aktier, kan minska i värde.

Att en aktie är populär (baserat på antal ägare hos Sveriges största nätmäklare Avanza) är förvisso ingen garanti för att aktien kommer att stiga i pris, men det kan ändå ge en bra bild över hur andra investerar resonerar. Nedan finner du de 10 mest ägda investmentbolagen i Sverige idag.

I det fall det finns såväl en A- som en B-aktie (eller annan) så har vi bara listat den med mest ägare och ej slagit samman de båda aktierna.