:

Hur bokför man kläder?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokför man kläder?
 2. Kan man köpa kläder på företaget?
 3. Vilket konto arbetskläder?
 4. Vilket konto ska jag bokföra på?
 5. Kan man deklarera kläder?
 6. Vad bokför man på konto 5410?
 7. Hur mycket moms är det på kläder?
 8. När används konto 6990?
 9. När används konto 7632?
 10. Vad bokför man på 7690?
 11. Vad är konto 3010?
 12. Hur mycket skatt på kläder?
 13. Hur mycket skatt är det på kläder?
 14. Vad bokförs på konto 5050?
 15. När används konto 5460?

Hur bokför man kläder?

En kostnadsersättning för arbetskläder och uniformer är skattefri under förutsättning att utgifterna avser kläder som är särskilt anpassade för arbetet och kläder som inte lämpligen kan användas privat.

Arbetskläder som är särskilt anpassade för arbetet, uniformer och utgifter för tvättning av sådana kläder är skattefria förmåner medan fria kläder som inte kan anses vara arbetskläder är skattepliktiga förmåner.

Kan man köpa kläder på företaget?

Vilka arbetskläder får jag göra avdrag för?

Du får generellt inte göra avdrag för arbetskläder men det finns undantag. Till exempel när du själv betalar skyddskläder som krävs att du har i arbetet. Se listan nedan.

För att göra avdrag för arbetskläder kräver man att kläderna är ett slags skyddsutrustning eller arbetsredskap. Kläderna ska då inte gå att använda privat och du ska ha köpt dem för ett visst ändamål. Det gäller främst skådespelare, musiker, fotomodeller samt liknande yrkesgrupper. Det spelar ingen roll om du har en enskild firma eller aktiebolag.

Vilket konto arbetskläder?

Gå till avsnittet "Lager" (1) och klicka på länken "Överföring av material till drift" (2). Ett fönster för att skapa ett dokument öppnas.

I fönstret som öppnas, klicka på knappen "Skapa" (3). Ett dokument öppnas som du kan fylla i.

Om kostnaden för arbetskläder skrivs av helt när den utfärdas till anställda, kan kostnaden för specialutrustning skrivas av på tre sätt:

 • i proportion till produktionen;
 • linjär avskrivningsmetod;
 • en gång i hela beloppet vid driftsättning.

Avskrivningsmetoden är konfigurerad i referensboken "Syfte med användning". Hur man gör detta, läs vidare.

Vilket konto ska jag bokföra på?

Det kan vara bra att ha lite koll på att det är skillnad på begreppen utgifter och kostnader. Vi kommer helt att fokusera på kostnader och beskriva två exempel som förhoppningsvis är intressanta.

Det kan vara bra att ha lite koll på att det är skillnad på begreppen utgifter och kostnader. Vi kommer helt att fokusera på kostnader och beskriva två exempel som förhoppningsvis är intressanta.

Kan man deklarera kläder?

Om du får en uniform av din arbetsgivare för att använda i arbetet är det en förmån du inte behöver betala skatt för.

Med uniform menas klädsel som har fastställts och utformats i detalj av en myndighet eller en annan arbetsgivare. Uniformens syfte är att tydligt visa en befattning eller befogenheter och utformningen på en uniform avviker från vanliga kläder.

Vad bokför man på konto 5410?

Förbrukningsinventarier kan vara av två slag:

Med mindre värde menas tillgångar med ett anskaffningsvärde som understiger ett halvt prisbasbelopp kr exklusive moms (26 250 kr år 2023). Dessa regler är frivilliga. Läs mer längre fram.

Hur mycket moms är det på kläder?

När du säljer vissa varor och tjänster ska du inte ta ut 25 procents moms utan i stället 12 eller 6 procent. I vissa fall ska du inte ta ut någon moms alls.

Här kan du läsa om vilka varor och tjänster det inte är 25 procents moms på.

När används konto 6990?

Påminnelseavgifter från leverantörer bokförs vanligen på konto 6990, och på konto 3591 när du själv skickat en påminnelseavgift som din kund betalar.

När används konto 7632?

Representation är en fantastisk möjlighet som kan användas för att bjuda kunder, gäster eller medarbetare på aktiviteter som syftar till att gynna företaget. Det kan handla om allt från en härlig personalfest, till att bjuda på god mat eller varför inte bjuda på en oförglömlig teaterupplevelse. 

Genom representation visar företaget sin uppskattning samtidigt som det skapar en positiv atmosfär och stärker företagsrelationerna både internt och externt.

En härlig tillställning kräver en gedigen planering och för att allt ska gå smidigt, för att undvika problem och missförstånd är det viktigt att följa regler och bokföringsprinciper. 

Vad bokför man på 7690?

Fika dvs kaffe, te och tilltugg räknas som en skattefri personalförmån. Kostnaden bokförs på konto 7699 Övriga personalkostnader, direkt mot 1930 Kassa. Se utförliga exempel nedan.

Nedan följer ett enkelt exempel där vi köper kaffe, bullar, te och några äpplen för allt som allt 336 kr. Det bokförs på följande sätt.

Vad är konto 3010?

Vi har tagit fram två enkla exempel som visar hur debet och kredit används när du köper eller säljer någonting.

Hur mycket skatt på kläder?

Utredningen föreslår en skattesats på 40 kronor per kilo för alla kläder och skor. Möjlighet till avdrag på upp till 95 procent av skatten föreslås för de varor som inte innehåller något av de angivna särskilt farliga ämnena över vissa angivna gränsvärden. Skattesatsen föreslås bli 19 kronor högre per kilo för vissa ämnen som

Hur mycket skatt är det på kläder?

Förmån av uniform och andra arbetskläder är skattefri, om förmånen avser kläder som är avpassade för tjänsten och inte lämpligen kan användas privat.

Kläder som utsätts för starkt slitage, kraftig nedsmutsning eller annars förbrukas osedvanligt snabbt samt skyddskläder som har särskilda skyddsegenskaper mot frätande ämnen, mekaniska skador eller mot väta, värme och kyla som i huvudsak har andra orsaker än klimatförhållanden är skattefria för den anställda.

Vad bokförs på konto 5050?

Utgifter för lokaltillbehör avseende hyrda lokaler debiteras konto 5050 Lokaltillbehör (BAS 2023). BAS innehåller inget konto för lokaltillbehör i egen fastighet, men konto 5150 är ”ledigt” varför detta konto skulle kunna användas.

När används konto 5460?

En förbrukningsinventarie har en uppskattad ekonomisk livslängd på mellan ett och tre år. Har den kortare livslängd än ett år klassas det som förbrukningsmaterial enligt ovan. Precis som förbrukningsmaterial kan något klassificeras som en förbrukningsinventarier om det är av "obetydligt värde".