:

Hur hittar jag min Lägenhetsförteckning?

Innehållsförteckning:

 1. Hur hittar jag min Lägenhetsförteckning?
 2. Vad är Lägenhetsförteckningen?
 3. Hur ska en Lägenhetsförteckning se ut?
 4. Vem har rätt att få tillgång till Lägenhetsförteckningen?
 5. Hur får man utdrag från lägenhetsregistret?
 6. Vem är ägare till lägenheten?
 7. Hur vet man vem som äger bostadsrätten?
 8. Vem ansvarar för lägenhetsregistret?
 9. Hur kan man se om någon äger en lägenhet?
 10. Kan man se om någon äger bostad?
 11. Kan man se om någon äger en lägenhet?
 12. Kan man se om en person äger en lägenhet?
 13. Var registreras vem som äger en bostadsrätt?
 14. Var kan man se vem som äger en lägenhet?

Hur hittar jag min Lägenhetsförteckning?

Vanligtvis sköter mäklaren ansökan om medlemskap i en bostadsrättsförening vid överlåtelsen. Om en överlåtelse eller gåva har skett utan att en mäklare har varit inblandad bör du vända dig direkt till styrelsen i föreningen som du begär medlemskap i.

Den som är ägare den 1:a i månaden är den som bär betalningsansvaret för månaden. Om en överlåtelse sker mitt i månaden så ska betalningen lösas mellan köpare och säljare. Har du fått en faktura som avser period efter avflytt så vill vi att du kontaktar oss på [email protected].

Överlåtelseavgiften ska motsvara kostnaden för den administration som föreningen har i samband med överlåtelsen. Bostadsrättsföreningen får av bostadsrättshavaren ta ut en överlåtelsesavgift om det framgår av stadgarna. Läs därför i första hand vad som står i just din bostadsrättsförenings stadgar.

Vad är Lägenhetsförteckningen?

Lägenhetsförteckningar måste finnas hos alla bostadsrättsföreningar. Förteckningen syftar till att klargöra flera olika aspekter av bostadsrätten, nedan finner du de viktigaste punkterna i registret.

 • Ägarens namn. I alla lägenhetsförteckningar ska det anges vem som äger lägenheten.
 • Bostadsrättens boyta & rum. Det ska alltid finnas information om ytan som hör till bostaden samt hur den är disponerad.
 • Hur ska en Lägenhetsförteckning se ut?

  • Boende med frågor om lägenhetsnummer? Kontakta fastighetsägaren.
  • Fastighetsägare med frågor om lägenhetsnumrering? Kontakta den kommun som fastigheterna ligger i.
  • Fastighetsägare som behöver en ny förteckning över beslutade lägenhetsnummer? Kontakta den kommun som fastigheterna ligger i.

  Vem har rätt att få tillgång till Lägenhetsförteckningen?

  Lägenhetsförteckningar måste finnas hos alla bostadsrättsföreningar. Förteckningen syftar till att klargöra flera olika aspekter av bostadsrätten, nedan finner du de viktigaste punkterna i registret.

 • Ägarens namn. I alla lägenhetsförteckningar ska det anges vem som äger lägenheten.
 • Bostadsrättens boyta & rum. Det ska alltid finnas information om ytan som hör till bostaden samt hur den är disponerad.
 • Hur får man utdrag från lägenhetsregistret?

  Lägenhetsförteckningar måste finnas hos alla bostadsrättsföreningar. Förteckningen syftar till att klargöra flera olika aspekter av bostadsrätten, nedan finner du de viktigaste punkterna i registret.

 • Ägarens namn. I alla lägenhetsförteckningar ska det anges vem som äger lägenheten.
 • Bostadsrättens boyta & rum. Det ska alltid finnas information om ytan som hör till bostaden samt hur den är disponerad.
 • Vem är ägare till lägenheten?

  När man köper en bostadsrätt är en vanlig missuppfattning att man blir ägare till bostaden, när det som i själva verket händer är att man blir medlem i bostadsrättsföreningen och därmed äger rätten till att bo i bostaden. Man blir alltså ägare till en andel i föreningen. Bostadsrättsföreningen är fastighetsägare och behåller vissa rättigheter till bostaden. Om man som bostadsrättshavare missköter sig allvarligt kan bostadsrätten, det vill säga rätten att bo i bostaden, förverkas och man kan tvingas flytta ut.

  I bostadsrättslagen finns 8 uttömmande förverkandegrunder, alltså sådant som kan föranleda att man som bostadsrättshavare kan bli uppsagd från sin lägenhet. Dessa förverkandegrunder är: 

  Hur vet man vem som äger bostadsrätten?

  • Boende med frågor om lägenhetsnummer? Kontakta fastighetsägaren.
  • Fastighetsägare med frågor om lägenhetsnumrering? Kontakta den kommun som fastigheterna ligger i.
  • Fastighetsägare som behöver en ny förteckning över beslutade lägenhetsnummer? Kontakta den kommun som fastigheterna ligger i.

  Vem ansvarar för lägenhetsregistret?

  SFS nr: 1995:1537 Departement/myndighet: Finansdepartementet F Utfärdad: 1995-12-19 Ändrad: t.o.m. SFS 2000:253 Upphävd: 2006-07-01 Författningen har upphävts genom: SFS 2006:378 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

  1 §   Lantmäteriverket och kommunerna skall för de ändamål som anges i 2 § föra ett lägenhetsregister med hjälp av automatisk databehandling.

  Hur kan man se om någon äger en lägenhet?

  Lägenhetsförteckningar måste finnas hos alla bostadsrättsföreningar. Förteckningen syftar till att klargöra flera olika aspekter av bostadsrätten, nedan finner du de viktigaste punkterna i registret.

 • Ägarens namn. I alla lägenhetsförteckningar ska det anges vem som äger lägenheten.
 • Bostadsrättens boyta & rum. Det ska alltid finnas information om ytan som hör till bostaden samt hur den är disponerad.
 • Kan man se om någon äger bostad?

  I Vem Äger Fastigheten kan du logga in med Bank-ID för att se vem som äger en fastighet. Du söker på en fastighetsbeteckning och får tillbaka namn och adress på ägaren.

  Om du inte känner till fastighetsbeteckningen så hittar du den i e-tjänsten Min karta. Klicka på den aktuella fastigheten så visas fastighetsbeteckningen.

  Vem Äger Fastigheten är främst riktad till privatpersoner som av rent privata skäl vill ta reda på vem som äger en fastighet. Men tjänsten får användas av:

  • Privatpersoner
  • Du som i din yrkesroll omsätter egendom, till exempel mäklare

  Oavsett vem du är så måste ditt ändamål med att använda tjänsten vara antingen ”privat behandling” eller ”omsättning av sådan egendom som registreras i fastighetsregistret”. Du kan läsa mer om vad detta innebär i tjänstens villkor. Genom att godkänna villkoren för användning av tjänsten intygar du att personuppgifterna ska användas för något av dessa ändamål.

  Kan man se om någon äger en lägenhet?

  I Vem Äger Fastigheten kan du logga in med Bank-ID för att se vem som äger en fastighet. Du söker på en fastighetsbeteckning och får tillbaka namn och adress på ägaren.

  Om du inte känner till fastighetsbeteckningen så hittar du den i e-tjänsten Min karta. Klicka på den aktuella fastigheten så visas fastighetsbeteckningen.

  Vem Äger Fastigheten är främst riktad till privatpersoner som av rent privata skäl vill ta reda på vem som äger en fastighet. Men tjänsten får användas av:

  • Privatpersoner
  • Du som i din yrkesroll omsätter egendom, till exempel mäklare

  Oavsett vem du är så måste ditt ändamål med att använda tjänsten vara antingen ”privat behandling” eller ”omsättning av sådan egendom som registreras i fastighetsregistret”. Du kan läsa mer om vad detta innebär i tjänstens villkor. Genom att godkänna villkoren för användning av tjänsten intygar du att personuppgifterna ska användas för något av dessa ändamål.

  Kan man se om en person äger en lägenhet?

  Lägenhetsförteckningar måste finnas hos alla bostadsrättsföreningar. Förteckningen syftar till att klargöra flera olika aspekter av bostadsrätten, nedan finner du de viktigaste punkterna i registret.

 • Ägarens namn. I alla lägenhetsförteckningar ska det anges vem som äger lägenheten.
 • Bostadsrättens boyta & rum. Det ska alltid finnas information om ytan som hör till bostaden samt hur den är disponerad.
 • Var registreras vem som äger en bostadsrätt?

  Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

  Cookies

  Var kan man se vem som äger en lägenhet?

  Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

  Cookies