:

Är julgåva avdragsgillt?

Innehållsförteckning:

 1. Är julgåva avdragsgillt?
 2. När används konto 7632?
 3. Hur bokför man Jubileumsgåva?
 4. Vad räknas som julgåva?
 5. Hur bokför man julgåva?
 6. Hur bokför man julgåvor till kunder?
 7. Hur bokför man julgåva till kunder?
 8. När används konto 2850?
 9. Hur bokför man en julgåva?
 10. Hur mycket får man ge i julgåva?
 11. Vad bokförs på konto 7631?
 12. Hur bokföra Representationsgåvor?
 13. Vad bokförs på 6992?
 14. När används konto 2650?
 15. När används konto 2440?

Är julgåva avdragsgillt?

Det finns ett antal kriterier som du behöver uppfylla för att du ska kunna göra din julgåva skattefri. 

Det finns flera tillfällen då julgåvorna från företaget inte räknas som skattefria.

 • Pengar är inte en skattefri gåva
 • Kontanter är inte en skattefri gåva
 • En donation är inte en skattefri gåva

När används konto 7632?

Gåvor till kunder är i praktiken enbart avdragsgilla om det är fråga om representationsgåvor eller reklamgåvor.

Julgåva är skattefritt om värdet inte överstiger 500 kr inkl moms. I värdet är ej kostnad för transport mm inräknat. Från första kronan över 500 kr så är gåvan skattepliktig.

Jubileumsgåva vilken kan ges till anställda då företaget firar jubileum, till exempel 25, 50, 75 eller 100 år. Beloppet får ej överstiga 1500 kr inkl moms.

Minnesgåva som kan ges i samband då en anställd uppnår en viss ålder, tex 50 år. Det kan också vara då person varit anställd i över 20 år. Dock så krävs det att personen varit anställd i företaget i 6 år vid tillfället. Slutligen räknas även gåva vid samband då anställd slutar sin tjänst. Gåvan är skattefri om det ej överstiger 15 000 kr och inte ges vid mer än ett tillfälle utöver när anställningen upphör.

Hur bokför man Jubileumsgåva?

Jubileumsgåvor som lämnas till anställd personal och styrelseledamöter i samband med att en redovisningsenhet firar jubileum är under vissa förutsättningar skattefria förmåner medan jubileumsgåvor som lämnas till ej anställda delägare är skattepliktiga.

En redovisningsenhet som firar 25-, 50-, 75- eller 100- årsjubileum etc får lämna skattefria jubileumsgåvor till anställd personal. Jubileumsgåvor som lämnas till delägare som inte är anställda är alltid skattepliktiga förmåner som skall tas upp till förmånsbeskattning.

Vad räknas som julgåva?

En julgåva till anställda kan vara allt från ett lyxigt bäddset till ett paket med doftljus. Du kan också skänka gåvokort, som anställda kan använda för att själv välja ut en personlig gåva eller skänka pengar till välgörenhet. Gåvan kan numera bestå av nästan vad som helst men det får inte vara en gåva i rena pengar.

Detta gäller för julgåva från företag till anställda:

 Kostnaden för julgåvor till anställda är avdragsgill för arbetsgivaren om värdet inte överstiger 500 kronor inklusive moms. Arbetsgivaren måste ge gåvan till alla anställda eller till en större grupp av anställda för att reglerna om skattefrihet ska gälla. Även en företagare som är ensam anställd i sitt aktiebolag får ta emot en skattefri julgåva. Du som har enskild firma kan ge dina anställda skattefria julgåvor men får inte avdrag för kostnader om du ger en julgåva till dig själv. Du som har enskild firma kan inte göra avdrag för egna personalfester.

Julgåvor till anställda är endast skattefria om värdet inte överstiger 500 kronor inklusive moms. I det värdet inräknas inte fraktkostnader eller administrativa kostnader. En gåva med högre värde blir skattepliktig från första kronan. För att julgåvan ska vara avdragsgill får den heller inte bestå av kontanter, check eller postväxel. Värdepapper och julgåva i form av presentkort, som inte kan bytas mot pengar, kan vara skattefria.

Om du på begäran av en anställd, i stället för julgåva, väljer att skänka pengar till ideell verksamhet, är en sådan gåva inte avdragsgill – varken som lönekostnad eller gåva. I stället beskattas den anställde för gåvans värde som för lön.

Om du som företagare däremot för egen del bestämmer dig för att skänka pengar till välgörenhet i stället för att ge julklappar behöver dina anställda inte skatta men du får inte heller göra avdrag för julgåvor.

Hur bokför man julgåva?

Det finns såklart inget krav på att du måste ge julklappar till varken anställda eller kunder, men det är ett fint sätt att visa sin uppskattning i vintermörkret. Reglerna för julklappar till anställda gäller också om du vill ge julklappar till styrelseledamöter.

Om du är anställd i ditt eget bolag kanske du är frestad att ge dig själv en väldigt dyr julklapp. Det kan du förstås göra, men inte skattefritt.

Hur bokför man julgåvor till kunder?

Utgifter för gåvor till kunder (kundgåvor) är enligt huvudregeln inte skattemässigt avdragsgilla som kostnader i inkomstdeklarationen men det finns undantag för reklamgåvor och representationsgåvor.

En redovisningsenhet kan vilja ge gåvor till sina kunder för att skapa eller bibehålla bra relationer till sina kunder och lämnas normalt utan krav eller förväntningar på att ta hem en större affär eller att öka försäljningen till kunden. Om gåvor lämnas till en kund med enda syfte att få till en större affär räknas sådana gåvor som mutor. Mutor är konkurrensbegränsande åtgärder som leder till en snedvriden konkurrens och det är inte tillåtet att lämna mutor.

Hur bokför man julgåva till kunder?

Utgifter för gåvor till kunder (kundgåvor) är enligt huvudregeln inte skattemässigt avdragsgilla som kostnader i inkomstdeklarationen men det finns undantag för reklamgåvor och representationsgåvor.

En redovisningsenhet kan vilja ge gåvor till sina kunder för att skapa eller bibehålla bra relationer till sina kunder och lämnas normalt utan krav eller förväntningar på att ta hem en större affär eller att öka försäljningen till kunden. Om gåvor lämnas till en kund med enda syfte att få till en större affär räknas sådana gåvor som mutor. Mutor är konkurrensbegränsande åtgärder som leder till en snedvriden konkurrens och det är inte tillåtet att lämna mutor.

När används konto 2850?

 • 1 Kontoklass
 • 2 Kontogrupp
 • 3 2850 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)
 • 4 Bokföringsmässig effekt
 • 5 Bokföringsmässig sammanställning

Skuldkonto ökar alltid på kredit och minskar på debit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som balanskonton.

Hur bokför man en julgåva?

Ett grundläggande krav för att en kostnad ska anses som representation är att det finns ett omedelbart samband med verksamheten. Julbord kan anses som en representationsmåltid om den äger rum i samband med affärsförhandlingar eller är en del av en personalfest. Kom ihåg att det numera inte medges något inkomstskatterättsligt avdrag för representationsmåltider. Däremot får avdrag för moms göras på representationsmåltider om högst 300 kronor per person. Det gäller all mat och dryck vid både extern och intern representation. Antingen medges momsavdrag med den faktiska momsen (på ett underlag om max 300 kronor) eller, om det ingår alkohol i måltiden, med en schablon om 46 kronor. Julbord för anställda kan betraktas som en personalfest och avdrag för personalfester medges för högst två fester per år. Utöver avdraget för måltiden kan företag medges ett avdrag för moms på kringkostnader - såsom DJ, utsmyckning av lokal eller liknande - på ett underlag om 180 kronor per person. Momsavdrag kan därför göras med maximalt 45 kronor för kringkostnader. Notera att det aldrig går att göra ett högre momsavdrag än vad som debiterats.

Hur mycket får man ge i julgåva?

Det finns såklart inget krav på att du måste ge julklappar till varken anställda eller kunder, men det är ett fint sätt att visa sin uppskattning i vintermörkret. Reglerna för julklappar till anställda gäller också om du vill ge julklappar till styrelseledamöter.

Om du är anställd i ditt eget bolag kanske du är frestad att ge dig själv en väldigt dyr julklapp. Det kan du förstås göra, men inte skattefritt.

Vad bokförs på konto 7631?

Utgifter för mat vid personalrepresentation eller intern representation är under vissa förutsättningar skattefria förmåner för anställda och uppdragstagare när det gäller möten, kurser, konferenser och personalfester.

Skattefri intern representation kan exempelvis vara personalfester, informationsmöten, utbildningar, konferenser, styrelsesammanträden, bolagsstämmor och enklare förtäring. Skattefriheten för personalrepresentation kan även omfatta delägare som inte är anställda som medverkar på personalfester, informationsmöten, utbildningar, konferenser och bolagsstämmor.

Hur bokföra Representationsgåvor?

Gåvor till kunder är i praktiken enbart avdragsgilla om det är fråga om representationsgåvor eller reklamgåvor.

Julgåva är skattefritt om värdet inte överstiger 500 kr inkl moms. I värdet är ej kostnad för transport mm inräknat. Från första kronan över 500 kr så är gåvan skattepliktig.

Jubileumsgåva vilken kan ges till anställda då företaget firar jubileum, till exempel 25, 50, 75 eller 100 år. Beloppet får ej överstiga 1500 kr inkl moms.

Minnesgåva som kan ges i samband då en anställd uppnår en viss ålder, tex 50 år. Det kan också vara då person varit anställd i över 20 år. Dock så krävs det att personen varit anställd i företaget i 6 år vid tillfället. Slutligen räknas även gåva vid samband då anställd slutar sin tjänst. Gåvan är skattefri om det ej överstiger 15 000 kr och inte ges vid mer än ett tillfälle utöver när anställningen upphör.

Vad bokförs på 6992?

Förseningsavgift till Skatteverket bokförs på konto 6992 (Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla) eftersom det inte är avdragsgillt.

Om du har ett AB och behöver bokföra en förseningsavgift till Skatteverket kan du använda dig utav vår mall Förseningsavgift till Skatteverket 

När används konto 2650?

En momsrapport utgör underlag för momsredovisningen och när momsrapporten bokförs per sista dagen i redovisningsperioden uppstår det en momsskuld eller momsfordran i en momsregistrerad redovisningsenhet.

En redovisningsenhet som är momsregistrerad måste regelbundet lämna en momsredovisning till skatteverket över momspliktig försäljning, momspliktiga inköp, momsfri försäljning, utgående moms och ingående moms.

När används konto 2440?

Det vi måste tänka på när det kommer till kundfakturor som skickas i ett år men betalas i nästkommande är att de ska bokföras enligt fakturametoden, dvs som en kundfordring. Detta gör man för att försäljningen ska redovisas på det år då affärshändelsen ägt rum.

Bokför du enligt kontantmetoden så måste du gå in och justera detta på kundfakturorna det gäller. Gå in på fakturan du vill justera, klicka på flervals-ikonen uppe i högra hörnet och välj Ändra faktura.

Bokför du med kontantmetoden och har mottagit leverantörsfakturor under slutet av ett räkenskapsår som kommer betalas i nästkommande år så måste du se till att bokföra detta enligt fakturametoden. Det här innebär att inköpet kommer registreras som en leverantörsskuld i år 1 och bokföras på konto 2440 (leverantörsskulder).

Om du inte redan gjort detta kan du börja med att lägga till konto 2440 som betalkonto under Inställningar → Betalkonton och sedan göra följande:

 • Skapa leverantörsfaktura enligt den här guiden. Oavsett bokföringsmetod måste man upprätta ett så kallat leverantörsreskontra och därför är det viktigt att du bokför detta med kategorin leverantörsfaktura och inte som en direkt utgift.