:

Hur sänker man aktiekapitalet?

Innehållsförteckning:

 1. Hur sänker man aktiekapitalet?
 2. När ändras aktiekapitalet?
 3. Får man röra aktiekapitalet?
 4. Kan man ta ut sitt aktiekapital?
 5. Hur mycket ska man ha i aktiekapital?
 6. Vad kan påverka aktiekapitalet?
 7. Hur kan aktiekapitalet öka?
 8. Vad händer om aktiekapitalet är förbrukat?
 9. Kan man ta ut aktiekapitalet skattefritt?
 10. Kan man få tillbaka sitt aktiekapital?
 11. När ändrades aktiekapitalet till 25000?
 12. Får man ta tillbaka aktiekapitalet?

Hur sänker man aktiekapitalet?

Jag ser att lägsta möjliga aktiekapital sänks från 50 000 kronor till 25 000 kronor den 1 januari 2020. Hur gör jag för att minska aktiekapitalet i mitt bolag?

Det är riktigt att det blir möjligt att minska bolagets aktiekapital även för de bolag som har aktiekapital på 50 000 kronor.

När ändras aktiekapitalet?

Teckningspriset för nya aktier kan tas upp i aktiekapitalet. En sådan ökning av aktiekapitalet kan anknyta till antingen aktieemission eller optionsrätter.

Om ökningen av aktiekapitalet grundar sig på nya aktier som emitteras mot vederlag, läs följande anvisningar:

En betalning för egna aktier som bolaget avyttrar tas upp i aktiekapitalet om emissionsbeslutet innehåller ett sådant beslut. Detta kan komma i fråga vid emission mot vederlag eller när aktier tecknas på grund av optionsrätter.

Läs våra anvisningar för anmälan om aktieemission mot vederlag.

Läs våra anvisningar för anmälan om optionsrätter.

Får man röra aktiekapitalet?

Att starta aktiebolag är både enkelt och utmanande – många har tusen frågor när de ligger i startgroparna. Här får du svar på några av de viktigaste!

I mitt jobb som revisor möter jag både erfarna företagsledare och nybakade företagare som är hungriga och vill framåt snabbt. När du står inför att starta aktiebolag finns många frågor att ta ställning till och regler att hålla reda på. Det allra bästa är förstås om du gör rätt redan från början – här ger jag dig några tips på vägen. 

Kan man ta ut sitt aktiekapital?

Om du ska lägga ner ditt företag är likvidation en möjlig väg. Det som många då frågar sig är, vad händer med aktiekapitalet vid en likvidation?

Något som många blandar samman är likvidation och konkurs. En konkurs innebär att bolagets skulder är större än tillgångarna i bolaget och att man därmed inte har kunnat betala alla utställda fordringar. När det sker kan någon, ägare eller borgenär, begära företaget i konkurs.

Hur mycket ska man ha i aktiekapital?

När man ska starta aktiebolag tillskjuter aktiebolagets ägare aktiekapital till bolaget. I utbyte mot aktiekapitalet får ägarna aktier som bevis för ägarinnehavet i bolaget. Det lägsta tillåtna aktiekapitalet är 25 000 kronor för privata aktiebolag och 500 000 kronor för publika aktiebolag. Aktiekapitalet kan tillskjutas i form av kontanta medel eller genom apportegendom.

Som huvudregel begränsas aktieägarnas ansvar för aktiebolagets skulder och andra åtaganden till det insatta aktiekapitalet. När aktiekapitalet har betalats in till banken, utfärdar banken ett likvidintyg som bekräftar att inbetalningen avser aktiekapital. Detta intyg ska sedan skickas till Bolagsverket.

 Lästips: Lån för att starta eget – så gör du

Sedan januari 2020 är minsta aktiekapital för privata aktiebolag satt till 25 000 kronor. Det är en sänkning från 50 000 kronor som gällde tidigare.

 Starta eget företag steg för steg - den kompletta guiden

Vad kan påverka aktiekapitalet?

Att minska aktiekapitalet – fyra saker att tänka på

Från den första januari i år har kravet på aktiekapital i aktiebolag sänkts från 50 000 till 25 000 kr, vilket gör det möjligt att minska det registrerade aktiekapitalet i många befintliga bolag.

Hur kan aktiekapitalet öka?

Sidan blev senast uppdaterad: 2015-03-11

Här hittar du information om tillstånd, anmälan och ansökan som gäller förändring av aktiekapitalet i ett aktiebolag.

Vad händer om aktiekapitalet är förbrukat?

Att ha koll på sitt bolags ekonomi är viktigt – speciellt i tider när företaget kanske går lite sämre. Du vill nämligen till varje pris undvika att hamna i ett läge som kallas “förbrukat eget kapital”. Men vad är eget kapital, när är det förbrukat och vad innebär ett sånt läge för ditt företag?

Du som driver aktiebolag har säkert vid något tillfälle – kanske i samband med att du startade ditt första bolag, kanske senare – fått höra att du ska undvika att förbruka det egna kapitalet. Och det stämmer. Men varför? I den här artikeln går vi till botten med den frågan. Men vi börjar från början.‍

Kan man ta ut aktiekapitalet skattefritt?

08 / 11 / 19Aktuellt Coelis jurist

I den här artikeln kommer jag beskriva hur du som bosatt i Sverige får ut dina pengar i ditt bolag till lägsta möjliga skatt och hur du ska tänka kring förvaltningen av ditt kapital så länge pengarna finns kvar i bolaget och, om du har ett trädabolag, vad du ska göra när de fem åren har gått.

Kan man få tillbaka sitt aktiekapital?

Hej, jag funderar att starta ett aktiebolag och har en fundering kring de 25 000 som man lägger in i kapital. Ifall man skulle konka, kan man via frivillig likvidition få tillbaka sina pengar (efter avdrag för eventuella utgifter/skulder).

Mvh Simon

När ändrades aktiekapitalet till 25000?

Aktiekapital är det kapital som aktieägarna investerar när aktiebolaget bildas. Aktieägarna har ett begränsat ansvar, och de riskerar endast det insatta kapitalet. I utbyte mot aktiekapitalet får ägarna aktier som bevis för ägarinnehavet i bolaget. Aktiekapitalet består i regel av kontanter men kan även vara egendom som kan användas i verksamheten (apportegendom).

Får man ta tillbaka aktiekapitalet?

Även om det nu för tiden inte krävs mer än 25 000 kr i aktiekapital för att starta AB så är det ändå en ganska stor summa pengar som du skulle kunna ha nytta av som privatperson. Så visst vore det väl fint om du kunde få tillbaka dem igen när aktiebolaget är registrerat? Det går faktiskt.

Premisserna för aktiekapitalet är att det inte ska utgöra någon kostnad för bolaget, utan värdet ska snarare finnas där som en säkerhet för att skydda bolagets intressenter. Det innebär att du har rätt att använda ditt insatta aktiekapital för att köpa tillgångar som kommer att finnas kvar i bolaget på längre sikt. Så varför inte köpa någonting av dig själv som privatperson, för att få tillbaka dina investerade pengar?

Du kanske har en dator som du vill använda i arbetet? Sälj den då till bolaget efter att det är registrerat genom att använda pengarna du satt in som aktiekapital. Det som i praktiken sker när du gör på det här sättet är att du tillfälligt går in med privata medel i bolaget för att täcka aktiekapitalet, men sedan säljer du in tillgångar och kan på så sätt plocka tillbaka kontanter. Smart va?