:

Vad händer med onoterade aktier?

Innehållsförteckning:

 1. Vad händer med onoterade aktier?
 2. Måste man deklarera onoterade aktier?
 3. Hur beskattas onoterade aktier?
 4. Vad innebär en onoterad aktie?
 5. Kan man sälja onoterade aktier?
 6. Hur mycket kan man förlora på onoterade aktier?
 7. Kan man ha onoterade aktier på ISK?
 8. Får man sälja aktier till sig själv?
 9. Vem får mina aktier om jag dör?
 10. Vad händer om en aktie i ett ISK blir onoterad?
 11. Får man ge bort aktier gratis?
 12. Måste aktier säljas vid dödsfall?
 13. Kan jag ge bort mina aktier?
 14. När blir ISK skattefritt?
 15. Vad är nackdelen med ISK?

Vad händer med onoterade aktier?

Onoterade aktier är aktier som inte handlas på en börs och alltså inte finns på någon av de stora handelsplatserna, till exempel OMX eller Dow Jones. Vi erbjuder inte handel i onoterade aktier online, men du är välkommen att kontakta en rådgivare på något av våra kontor eller Kundcenter om du vill handla. Läs mer om onoterade aktier och hur de skiljer sig från noterade aktier!

Att handla med onoterade aktier kan vara en bra affär. Men det finns flera faktorer som gör att risken att investera i ett onoterat bolag är väsentligt högre än om du placerar i ett bolag noterat på en börs- eller marknadsplats. Detta behöver du ta hänsyn till innan du köper aktier i ett onoterat bolag.

Måste man deklarera onoterade aktier?

Om du funderar på att sälja ditt företag är det klokt att tänka igenom hur du vill att din skattesituation ska se ut. Beroende på vad du planerar att göra efter försäljningen och hur du vill använda det kapital du får ut så kan nämligen olika skattekonsekvenser uppstå. Här går Tobias Lundstedt, skatterådgivare på PwC, igenom transaktionsprocessen ur ett skatteperspektiv.

Fundera vad du vill uppnå med försäljningen och om den ska ske privat eller genom bolag och ta sedan reda på vilka skattekonsekvenser som kan uppstå.

Hur beskattas onoterade aktier?

Om det företag som du äger aktier i försätts i konkurs eller går i likvidation betraktas det som om du avyttrat (gjort dig av med) aktierna. En aktie anses avyttrad den dag det företag som gett ut aktien försatts i konkurs. Försäljningspriset för dina aktier är då noll kronor. Detta gäller oavsett vilket land företaget kommer ifrån.

Om företaget blivit likviderat får du normalt inte avdrag för förlusten förrän likvidationen är avslutad. Om du får utdelning i likvidationen, tar du upp det beloppet som försäljningspris.

Banker och kreditinstitut lämnar normalt en kontrolluppgift till Skatteverket när du sålt eller löst in aktier. På kontrolluppgiften får du information om försäljningspris för aktierna efter avdrag för försäljningsprovision (courtage), hur många aktier du sålt och namnet på aktierna.

Vad innebär en onoterad aktie?

Onoterade aktier är aktier som inte handlas på en börs och alltså inte finns på någon av de stora handelsplatserna, till exempel OMX eller Dow Jones. Vi erbjuder inte handel i onoterade aktier online, men du är välkommen att kontakta en rådgivare på något av våra kontor eller Kundcenter om du vill handla. Läs mer om onoterade aktier och hur de skiljer sig från noterade aktier!

Att handla med onoterade aktier kan vara en bra affär. Men det finns flera faktorer som gör att risken att investera i ett onoterat bolag är väsentligt högre än om du placerar i ett bolag noterat på en börs- eller marknadsplats. Detta behöver du ta hänsyn till innan du köper aktier i ett onoterat bolag.

Kan man sälja onoterade aktier?

För onoterade aktier saknas den noggranna process som börsnoterade bolag går igenom i samband med notering. I en sådan process granskas flera aspekter inom bolaget, bland annat dess ekonomi och dess kvalitet på processer för informationsgivning. Utöver detta så säkerställs det att bolaget uppnår en erforderlig nivå när det gäller dess rapportering till bland annat myndigheter. Syftet med en sådan granskning är till för att säkerställa att bolaget är moget för börshandel. Då dessa processer saknas för onoterade aktier finns det således en högre risk med investeringen, det ställs då högre krav på dig som investerare att granska bolaget och bedöma den finansiella informationen som finns tillgänglig inför ett investeringsbeslut.

För onoterade bolag saknas generellt avtal med marknadsplatsen eller andra aktörer gällande informationsdelning till allmänheten. För noterade bolag finns detta på plats för att säkerställa att kurspåverkande nyheter och övrig finansiell information når allmänheten samtidigt. Detta för att undvika ett informationsövertag för parter som handlar aktier.

Hur mycket kan man förlora på onoterade aktier?

Accumeo ger tillträde till en tillgångsklass tidigare enbart tillgänglig för en liten utvald del av Sveriges befolkning, där investerare får chansen att i bästa fall ta del av all tillväxt redan innan bolaget når börsen (onoterade bolag).

Klicka här för att ta del av våra aktuella investeringsmöjligheter

Kan man ha onoterade aktier på ISK?

Onoterade aktier är en investering i ett företag som inte är listat på en börs. Det betyder att du inte kan köpa och sälja de onoterade aktierna när börsen är öppen.

Att investera i onoterade aktier är alltså en väldigt låst investering där du oftast investerar i ett tidigt skede av när ett företag behöver ta in kapital för att växa sin verksamhet.

Aktier som är noterade på en börs är lättare för oss privatpersoner att kunna handla via börsens öppettider.

Får man sälja aktier till sig själv?

Marknadsmissbruk är ett samlingsbegrepp för vissa typer av beteenden och sätt att handla på som inte är tillåtna enligt lag. Banker och värdepappersbolag arbetar aktivt för att motverka marknadsmissbruk tillsammans med marknadsplatserna. Här får du information om olika beteenden som inte är tillåtna, för att undvika att du omedvetet bryter mot marknadsplatsernas regelverk eller, för den delen, lagen.

Vem får mina aktier om jag dör?

Du vinstbeskattas inte om du övertar aktier genom arv, gåva eller bodelning. Du som ny ägare (mottagare) tar i stället över den tidigare ägarens (överlåtarens) värden för aktierna som omkostnadsbelopp, sparat utdelningsutrymme etc.

Det kan vara svårt att avgöra vem som ska lämna bilaga K10 året då aktierna överlåts och hur överlåtare respektive mottagare ska redovisa det. Det beror på om hela aktieinnehavet överlåts samt om eller när utdelning i så fall skett under året.

Vad händer om en aktie i ett ISK blir onoterad?

Kan vi flytta aktier från ISK? Nej, det går inte att flytta aktier från ISK till en annan typ av depå/konto. Vi får i så fall sälja och föra ut likviderna för att sedan köpa tillbaka aktien i den andra sortens depån. Däremot kan vi flytta aktier mellan två ISK.

Vad gäller om aktier via tvång flyttas ut ur ett investeringssparkonto? Den manövern räknas som en försäljning av aktierna, precis som när vi flyttar aktier in i ISK.

Får man ge bort aktier gratis?

En gåva är något som en mottagare får utan motprestation. Gåvor är skattefria för mottagaren. Vid en gåva övertar mottagaren givarens skattemässiga situation. Detta innebär bland annat att mottagaren övertar givarens anskaffningsvärde.

Gåvor som en arbetsgivare ger till sina anställda ses som ersättning för utfört arbete och i dessa fall saknas gåvoavsikten.

Måste aktier säljas vid dödsfall?

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Bestämmelser om arv regleras i Ärvdabalken. Det ena av barnen i familjen är inte ditt barn, och kommer därför inte figurera i arvsfördelningen. Arvsfördelningen kommer göras mellan din fru och erat gemensamma barn, se 2 kap. 1 § ÄB samt 3 kap. 1 § ÄB.

Kan jag ge bort mina aktier?

Du vinstbeskattas inte om du övertar aktier genom arv, gåva eller bodelning. Du som ny ägare (mottagare) tar i stället över den tidigare ägarens (överlåtarens) värden för aktierna som omkostnadsbelopp, sparat utdelningsutrymme etc.

Det kan vara svårt att avgöra vem som ska lämna bilaga K10 året då aktierna överlåts och hur överlåtare respektive mottagare ska redovisa det. Det beror på om hela aktieinnehavet överlåts samt om eller när utdelning i så fall skett under året.

När blir ISK skattefritt?

Schablonintäkten baseras på det sammanlagda värdet av dina tillgångar och är det som ligger till grund för hur mycket skatt du ska betala för ditt investeringssparkonto varje år. Schablonintäkten framgår av kontrolluppgiften som investeringsföretaget (din bank exempelvis) lämnar och är förifylld i din deklaration. Den skatt du ska betala är 30 procent av schablonintäkten.

Du betalar med andra ord inte skatt på enskilda vinster, utdelning, ränta eller annan avkastning som du får från tillgångarna du har på kontot. Du kan också ta ut pengar från kontot utan att behöva betala skatt för det uttagna beloppet.

Du får inte göra avdrag för förluster som du gör på ditt investeringssparkonto. Fondavgifter, depåavgifter och andra utgifter som är kopplade till tillgångarna på ditt investeringssparkonto är inte heller avdragsgilla.

Vad är nackdelen med ISK?

 • Billig sparform om du väljer fonder med låg avgift. Själva ISK-kontot är vanligtvis kostnadsfritt, men du får betala andra avgifter beroende på vilket sparande du väljer att ha på ditt ISK-konto.
 • Fonder och aktier kan säljas och bytas utan att du behöver betala skatt på vinsten. I stället betalar du varje år en skatt på värdet av ditt sparande, en så kallad schablonskatt. Skatten som ska betalas ordnar din bank med, det står alltså förtryckt i din deklaration.
 • Ett ISK sparande kan vara ett bättre alternativ för långsiktigt sparande än att spara direkt i fonder och aktier på grund av en lägre förväntad skatt.
 • Försäljningar av värdepapper behöver inte deklareras.
 • Värdepapper och pengar som du har på investeringssparkontot omfattas av investerarskyddet och insättningsgarantin.