:

Hur bokför man reparation av inventarier?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokför man reparation av inventarier?
 2. Vad bokför man på 6590?
 3. Vad räknas som reparation och underhåll?
 4. Vad är konto 5611?
 5. Hur bokför man reparation?
 6. Vad bokförs på 6991?
 7. När används konto 6990?
 8. Vad är förbättrande reparationer och underhåll?
 9. Måste man ha kvitton för avdrag?
 10. Vilket konto bokföra reparation?
 11. Vad bokförs på konto 5619?
 12. Vad är bokförda kostnader som inte ska dras av?
 13. När används konto 6992?
 14. Vad bokförs på 6990?
 15. Vad bokförs på 6992?

Hur bokför man reparation av inventarier?

En redovisningsenhet som hyr eller äger lokaler kan behöva reparera eller underhålla dessa lokaler och har då utgifter för reparation och underhåll av fastighet.

Utgifter för reparation och underhåll av lokaler kan bestå av tjänster som köps från en näringsidkare med F-skattesedel och av material och verktyg som anskaffas. Reparation och underhåll av en lokal kan leda till att lokalen stiger i värde men avsikten med reparations- och underhållsarbete är normalt att hålla lokalen i ett jämnt och bra skick.

Vad bokför man på 6590?

 • 1 Kontoklass
 • 2 Kontogrupp
 • 3 6590 Övriga externa tjänster
 • 4 Bokföringsmässig effekt
 • 5 Bokföringsmässig sammanställning

Intäktskonto ökar alltid på debit och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

Vad räknas som reparation och underhåll?

OBS!  Nedanstående text och råd kanske inte är tillämpbara fullt ut med de nya bokföringsreglerna ( K2 / K3 ).

När man i bostadsrättsföreningen talar om reparationer och underhåll kan det ibland uppstå viss förvirring och sammanblandning. Vi ska reda ut dessa begrepp, och vilken betydelse de kan ha för bokslutet.

Vad är konto 5611?

Det är svårt att redan i den löpande bokföringen separera vad som är drivmedelskostnad för verksamheten respektive för privat bruk - och även med tanke på att förmånsvärdet beräknas med en månads förskjutning. Företagets bensinkostnader kan t.ex. debiteras konto 5611 Drivmedel för personbilar eller konto 7385 Kostnader för fri bil. Man kan även göra en omföring från konto 5611 till konto 7385 när företaget fått in underlag för fördelning, t.ex. körjournaler. För milersättningar används konto 7330.

Hur bokför man reparation?

En redovisningsenhet med egna fordon såsom personbilar, lastbilar och traktorer måste med jämna mellanrum reparera och underhålla dessa fordon för att förlänga deras livslängd.

Reparationer av fordon genomförs när någon detalj har gått sönder på grund av olycka eller förslitning. Underhåll av fordon genomförs i förebyggande syfte för att förlänga livslängden på ett fordon och för att undvika tillfälliga haverier.

Vad bokförs på 6991?

för 3 år sedan Uppdaterad

Vår faktura är oftast det första du bokför i ditt nya lagerbolag. Alla poster på vår faktura är avdragsgilla, utom 1900 kr (nybildningskostnaden på Bolagsverket).

När används konto 6990?

Hej!

Driver enskild firma och missade att betala en faktura för tjänsten Visma eekonomi och den gick vidare till Visma Financial Solutions, och är betald, min fråga är: hur bokför jag denna händelse?

Vad är förbättrande reparationer och underhåll?

Avdrag #11 uppdaterad för inkomståret 2023

Kostnader för reparation, renovering och underhåll av byggnader, ekonomibyggnader, markanläggning för näringsfastighet i aktiebolag är direkt avdragsgillt.

Måste man ha kvitton för avdrag?

Om du har sålt en privatbostad med vinst betalar du 22 procent i skatt på vinsten. Den goda nyheten är att du får göra avdrag på vissa kostnader som du kan bevisa att du har haft för att förbättra värdet på fastigheten.

Om du säljer en bostad med vinst, det vill säga att försäljningskostnaden är högre än vad du köpte bostaden för, ska du betala reavinstskatt. Beloppet du ska betala i skatt är 22% av vinsten.

Vilket konto bokföra reparation?

 • 1 Kontoklass
 • 2 Kontogrupp
 • 3 5520 Reparation och underhåll av inventarier, verktyg och datorer m.m.
 • 4 Bokföringsmässig effekt
 • 5 Bokföringsmässig sammanställning

Intäktskonto ökar alltid på debit och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

Vad bokförs på konto 5619?

 • 1 Kontoklass
 • 2 Kontogrupp
 • 3 5619 Övriga personbilskostnader
 • 4 Bokföringsmässig effekt
 • 5 Bokföringsmässig sammanställning

Intäktskonto ökar alltid på debit och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

Vad är bokförda kostnader som inte ska dras av?

Till kostnader som inte är avdragsgilla kan höra kostnadsräntor på skattekonto, föreningsavgifter, viss representation, gåvor, böter, skattetillägg, restavgifter.

Vid SIE-import från bokföringen föreslås belopp från följande konton vara sådana kostnader som inte ska dras av:

När används konto 6992?

Utgifter för avdragsgilla inköp av mindre belopp kan debiteras konto 6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla. Utgifter för icke avdragsgilla inköp debiteras konto 6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla.

Vad bokförs på 6990?

 • 1 Kontoklass
 • 2 Kontogrupp
 • 3 6990 Övriga externa kostnader
 • 4 Bokföringsmässig effekt
 • 5 Bokföringsmässig sammanställning

Intäktskonto ökar alltid på debit och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

Vad bokförs på 6992?

Ett begrepp som ofta dyker upp i bokföringssammanhang är avdragsgillt. Men vad är det? Vad betyder avdragsgill? Hur vet jag om något är avdragsgillt eller inte?

När du registrerade ditt företag fick du registrera ett område som företaget är verksamt inom. Det området innebär också att ditt företag fick en s.k. SNI-kod. SNI betyder Svensk NäringsIndelning, och är indelad i olika kategorier och undergrupper. Koden innehåller alltid fem siffror, och den kod ditt företag har skall också ge en bild av vilket område företaget är verksamt inom.

Jag tänkte att vi skall börja med att kika på vad avdragsgillt betyder för att börja svara på den frågan.

Avdragsgilla kostnader betyder att du kan dra av den kostnaden från ditt företags resultat. Att du “drar av” något från ditt resultat innebär i sin tur att du gör mindre i vinst, vilket leder till att du betalar mindre skatt. Kanon, kan man tycka!

Men du kan inte dra av vad som helst från ditt resultat. För att något skall vara avdragsgillt behöver kostnaden vara förenlig med företagets verksamhet. 

Kommer du ihåg SNI-koderna vi pratade om i början av artikeln? 

Just det. SNI-koderna beskriver som vi nämnde vad ditt företag skall syssla med. För att du som företagare skall kunna dra av “rätt” kostnader behöver den typen av kostnad kunna “passa in” i din SNI-kod. Även kostnader som som är nödvändiga för att driva verksamheten får tas upp som avdragsgilla. Det kan vara till exempel kontorshyra, elräkning för lokal och så vidare.