:

Kan man ha olika verksamheter i samma aktiebolag?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man ha olika verksamheter i samma aktiebolag?
 2. Kan man ändra verksamhetsbeskrivning aktiebolag?
 3. Var ändrar man verksamhetsbeskrivning?
 4. Kan man lägga till SNI-koder i efterhand?
 5. Hur många verksamheter kan ett företag ha?
 6. Kan man lägga till SNI koder?
 7. Vad kostar det att ändra verksamhetsbeskrivning?
 8. Hur viktig är verksamhetsbeskrivningen?
 9. Kan ett företag ha flera SNI-koder?
 10. Hur lägger man till en SNI kod?
 11. Hur många kan äga ett aktiebolag?
 12. Kan man vara ensam i ett aktiebolag?
 13. Måste man ha en SNI kod?
 14. Kan man ändra sin verksamhetsbeskrivning?
 15. Hur gör man en verksamhetsbeskrivning?

Kan man ha olika verksamheter i samma aktiebolag?

Jag har ett städbolag men skulle även vilja utföra bokföringstjänster åt kunder några dagar i veckan och jag vill fakturera från städbolaget, behöver jag göra någon förändring?

Du bör kontakta ditt försäkringsbolag eftersom du förmodligen behöver ändra hur du är försäkrad. Eftersom du troligtvis bara är försäkrad för städverksamhet så riskerar du annars problem med försäkringsbolaget om någon skada skulle uppstå i samband med att du utför bokföringstjänster. Företagsförsäkringen gäller enbart för den verksamhet som anges i försäkringsbrevet. Du kan också behöva ändra SNI-kod hos Skatteverket.

Kan man ändra verksamhetsbeskrivning aktiebolag?

Vid start av ett nytt företag gäller det att på ett omsorgsfullt sätt precisera för omvärlden vad det är som just detta företag ska syssla med, dvs. lägga fram en gedigen verksamhetsbeskrivning.

Det är viktigt att beskrivningen tydliggör syftet med verksamheten och att det noggrant preciseras vad företaget ska syssla med. Beskrivningen får således inte vara för generell utan det ska vara enkelt att förstå vad företaget ska syssla med.

Exempelvis är det inte tillräckligt att i verksamhetsbeskrivningen ange att bolaget ska bedriva handel med varor. Det ska i detta fall framgå vilken typ av varor det rör sig om. Ibland krävs ytterligare förklaring, t.ex. måste konsumentprodukter förklaras mer ingående.

Verksamhetsbeskrivningen ska vara kort och koncis. För det mesta räcker det med en mening, men det kan ibland krävas två. Se exemplen nedan för inspiration.

Var ändrar man verksamhetsbeskrivning?

Vid start av ett nytt företag gäller det att på ett omsorgsfullt sätt precisera för omvärlden vad det är som just detta företag ska syssla med, dvs. lägga fram en gedigen verksamhetsbeskrivning.

Det är viktigt att beskrivningen tydliggör syftet med verksamheten och att det noggrant preciseras vad företaget ska syssla med. Beskrivningen får således inte vara för generell utan det ska vara enkelt att förstå vad företaget ska syssla med.

Exempelvis är det inte tillräckligt att i verksamhetsbeskrivningen ange att bolaget ska bedriva handel med varor. Det ska i detta fall framgå vilken typ av varor det rör sig om. Ibland krävs ytterligare förklaring, t.ex. måste konsumentprodukter förklaras mer ingående.

Verksamhetsbeskrivningen ska vara kort och koncis. För det mesta räcker det med en mening, men det kan ibland krävas två. Se exemplen nedan för inspiration.

Kan man lägga till SNI-koder i efterhand?

En SNI-kod består av fem siffror och beskriver den verksamhet du ska bedriva. Det är Statistikmyndigheten (SCB), som använder uppgifterna till ekonomisk statistik och till SCB:s företagsregister där alla Sveriges företag ska finnas med. Registret är offentligt och därifrån kan uppgifter utlämnas och spridas vidare.

Hur många verksamheter kan ett företag ha?

När du startar ett aktiebolag behöver du upprätta en bolagsordning. Det är bolagets grundläggande regelverk för hur själva företaget ska styras. I bolagsordningen står det bland annat vad bolaget heter och hur många som ska sitta i styrelsen – men den ska också innehålla en verksamhetsbeskrivning.

En verksamhetsbeskrivning är en beskrivning av vad bolaget går ut på, alltså vilken typ av verksamhet bolaget bedriver. Det kan till exempel vara värdepappersförvaltning, snickeritjänster eller försäljning av hudvårdsprodukter.

Kan man lägga till SNI koder?

Verksamt.se är en gemensam portal där du som företagare själv kan logga in och göra ändringar hos bl.a. Bolagsverket, Skatteverket och SCB. Tänk på att olika myndigheter ansvarar för olika uppgifter.

verksamt.se

Vad kostar det att ändra verksamhetsbeskrivning?

Hem > V > Vad Kostar Det Att Skydda Ett Företagsnamn?

Det kostar ingenting att starta enskild firma och ansöka om F/FA-skatt hos Skatteverket. Men om du vill skydda ditt företagsnamn hos Bolagsverket kostar det 1200 kronor om du gör anmälan via deras e-tjänst. Om du väljer att lämna in en blankett istället kostar det 1500 kronor.

Hur viktig är verksamhetsbeskrivningen?

Var specifik: Alltför allmänna verksamhetsbeskrivningar är inte tillåtna.

Precisera bolagets verksamhet: Det är särskilt viktigt för bolag som verkar inom en utbredd bransch att precisera bolagets verksamhetsinriktning inom den avsedda branschen.

Kan ett företag ha flera SNI-koder?

En SNI-kod består av fem siffror och beskriver den verksamhet du ska bedriva. Det är Statistikmyndigheten (SCB), som använder uppgifterna till ekonomisk statistik och till SCB:s företagsregister där alla Sveriges företag ska finnas med. Registret är offentligt och därifrån kan uppgifter utlämnas och spridas vidare.

Hur lägger man till en SNI kod?

Här kan du som är enskild näringsidkare eller behörig företrädare för en juridisk person (aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomisk förening eller bostadsrättsförening) göra följande

Hur många kan äga ett aktiebolag?

Du kan inte "byta" från en företagsform till en annan utan måste börja om från grunden genom att nyregistrera. Detta sker genom att du registrerar en ny företagsform, avslutar ditt gamla företag och för över hela eller delar av verksamheten till den nya företagsformen.

Det går alltså bra att starta som enskild näringsidkare i början för att senare registrera ett aktiebolag och fortsätta verksamheten i detta bolag.

Skatteregler vid byte av företagsform och proceduren vid likvidation av det gamla företaget kan ta tid och vara krångligt. Därför rekommenderar vi att du alltid tar kontakt med en revisor eller en jurist med kunskaper på området.

Det finns flera andra alternativ. Du kan ansöka om lån hos Almi Företagspartner, de har en högre ränta än banken eftersom att de inte får konkurrera med banken. Almi har olika erbjudanden om finansieringsformer beroende på vilken region ditt företag finns i.

Faktureringsmetoden innebär att du löpande bokför alla affärshändelser, exempelvis kundfordringar och leverantörsskulder, när fakturan skickas respektive mottas. Faktureringsmetoden är huvudmetoden i bokföringslagen. När du använder denna metod för den löpande bokföringen ska du använda motsvarande metod för din momsredovisning, faktureringsmetoden för moms.

De företag som har en nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor kan dock välja att löpande bokföra enligt kontantmetoden.

Faktureringsmetoden innebär att du löpande bokför alla affärshändelser, exempelvis kundfordringar och leverantörsskulder, när fakturan skickas respektive mottas. Faktureringsmetoden är huvudmetoden i bokföringslagen. När du använder denna metod för den löpande bokföringen ska du använda motsvarande metod för din momsredovisning, faktureringsmetoden för moms.

De företag som har en nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor kan dock välja att löpande bokföra enligt kontantmetoden.

Kontantmetoden innebär att du löpande under året endast bokför de affärshändelser som avser inbetalningar och utbetalningar, samt insättningar och uttag. Du bokför alltså inte några kundfordringar eller leverantörsskulder i den löpande bokföringen. Kund- och leverantörsfakturor bokförs alltså först i samband med att du får betalt från kund respektive betalar dina inköp. I samband med bokslutet bokförs dock övriga affärshändelser som är nödvändiga för att fastställa företagets resultat och ställning, t ex obetalda fordringar och skulder. Om du använder denna metod för bokföringen ska momsen redovisas enligt bokslutsmetoden.

Kan man vara ensam i ett aktiebolag?

Det tar egentligen inte så lång tid att starta ett AB, om man räknar att starta företag som synonymt med att registrera det. Sedan är det en annan sak att komma igång med själv företagandet. 

Om du startar ett aktiebolag från grunden behöver du först skicka in en anmälan om att registrera aktiebolaget. Sedan ansöker du om att företaget ska bli godkänt för F-skatt. Detta kan du göra på verksamt.se och själva registreringen är gratis.

Registreringen kräver att du skriftligen beslutar att starta aktiebolaget i ett dokument som kallas stiftelseurkunden. När du har registrerat företaget är namnet skyddat i hela landet. Den genomsnittliga handläggningstiden hos Bolagsverket för att registrera ett aktiebolag är, när detta skrivs, cirka två veckor.

Ett annat sätt att starta aktiebolag är att köpa ett redan registrerat aktiebolag utan verksamhet, ett så kallat lagerbolag. Då är arbetet med att bilda och registrera företaget redan gjort. Det måste dock ändå göras en del ändringar i aktiebolaget du köper. Vanligtvis hjälper företaget som sålt lagerbolaget till med detta.

Du måste noga kontrollera att det inte har pågått någon verksamhet i lagerbolaget eftersom eventuella skulder följer med till dig som ny ägare. Undersök också företagets räkenskapsår.

Fördelen med att köpa ett lagerbolag är att det går snabbare än att registrera ett helt nytt men å andra sidan får du en kostnad för själva lagerbolaget utöver aktiekapitalet. Den extra kostnaden brukar ligga runt 2000-3000 kronor.

Måste man ha en SNI kod?

SNI står för Svensk Näringsgrensindelning (översättning till engelska: Swedish Standard Industrial Classification) och är en standard som gäller för att tydliggöraett företags verksamhet genom att koppla den till en eller flera näringsgrenar.

En SNI-kod är en femsiffrig kod som beskriver den verksamhet företaget ska bedriva. SNI-koden anges i samband med att man registrerar ett företag och används för nästan all ekonomisk statistik. Den används också för att skicka riktad information till en mängd företag inom samma bransch.

Du hittar din SNI-kod via Statistiska Centralbyråns söktjänst på http://www.sni2007.scb.se/. Där kan du göra en fritextsökning på vilken verksamhet du ska bedriva och få upp passande förslag på branscher och tillhörande SNI-koder.

Kan man ändra sin verksamhetsbeskrivning?

Var specifik: Alltför allmänna verksamhetsbeskrivningar är inte tillåtna.

Precisera bolagets verksamhet: Det är särskilt viktigt för bolag som verkar inom en utbredd bransch att precisera bolagets verksamhetsinriktning inom den avsedda branschen.

Hur gör man en verksamhetsbeskrivning?

När du startar ett aktiebolag behöver du upprätta en bolagsordning. Det är bolagets grundläggande regelverk för hur själva företaget ska styras. I bolagsordningen står det bland annat vad bolaget heter och hur många som ska sitta i styrelsen – men den ska också innehålla en verksamhetsbeskrivning.

En verksamhetsbeskrivning är en beskrivning av vad bolaget går ut på, alltså vilken typ av verksamhet bolaget bedriver. Det kan till exempel vara värdepappersförvaltning, snickeritjänster eller försäljning av hudvårdsprodukter.