:

Hur vanligt är namnet Maria i Sverige?

Innehållsförteckning:

 1. Hur vanligt är namnet Maria i Sverige?
 2. Vad betyder Maria på svenska?
 3. Hur gammalt är namnet Maria?
 4. Vilket namn har flest i Sverige?
 5. Vilket Tjejnamn är finast?
 6. Vad är det ovanligaste tjej namnet i Sverige?
 7. Kan Maria kallas?
 8. Vilket land kommer Maria ifrån?
 9. Vad är det äldsta namnet?
 10. Hur många döptes till Maria?
 11. Vad är det finaste tjej namnet?
 12. Vilket är det vanligaste namnet 2023?
 13. Vilket namn är det ovanligaste?
 14. Vad är världens ovanligaste namn?
 15. Vilka namn är förbjudna i Sverige?

Hur vanligt är namnet Maria i Sverige?

Maria är ett bibliskt namn. Det är en latinsk och grekisk form av det gammaltestamentliga namnet Mirjam med omdiskuterad härledning.

Under medeltiden var Maria för heligt för att användas som förnamn i Sverige. Det introducerades här först 1579 via Karl IX:s första hustru Maria av Pfalz och blev senare vanligt i alla samhällsklasser.

Vad betyder Maria på svenska?

Maria är ett kvinnonamn, och en grekisk eller latinsk form av det ursprungliga arameiska namnet Mariam, (hebreiska Mirjam, arabiska Maryam). En finsk form av namnet är Marja, och likaså smekformerna Maj och Maja. Den engelska formen av namnet är Mary, den franska är Marie. I framför allt katolska länder är Maria/Marie också vanligt namn på män, oftast sammansatt som sista delen av ett dubbelnamn (jämför Marie-José Pérec med Jean-Marie Le Pen).

443 900 kvinnor heter Maria i förnamn. Av dessa har 82 976 Maria som tilltalsnamn. Snittåldern är 48.5 år.

837 män heter Maria i förnamn. Av dessa har 7 Maria som tilltalsnamn.

2022 föddes 136 barn som fick tilltalsnamnet Maria. Detta gjorde att namnet samma år hamnade på plats 48 på Namntoppen, listan över de vanligaste tilltalsnamnen på nyfödda under det gångna året.

Diagrammet ovan visar antal nyfödda barn som har fått tilltalsnamnet Maria uppdelat per år och kön. De år som endast en flicka/pojke fått namnet visas som noll i diagrammet då det i datan från SCB är satt till just noll. Källa: SCB.

Vi saknar data om antal barn som fick namnet Maria före 1998.

Hur gammalt är namnet Maria?

 • Maria (Jungfru Maria) - Jesu mor
 • Maria från Magdala - även känd som Maria Magdalena
 • Maria (Betania) - syster till Marta och Lasaros
 • Maria, Klopas hustru - mor till aposteln Jakob den yngre

Vilket namn har flest i Sverige?

Nästan 400 000 kvinnor bär något av de här tilltalsnamnen: Anna, Eva, Maria, Karin eller Sara. De fem vanligaste tilltalsnamnen för män är Lars, Mikael, Anders, Johan och Erik. Över 380 000 personer heter något av dessa namn.

Räknar vi alla förnamn, inte bara tilltalsnamnen, är de vanligaste Maria, Elisabeth, Anna, Kristina och Margareta respektive Karl, Erik, Lars, Anders och Per. Alla de här namnen utom Karl och Erik är till svenskan anpassade former av inlånade namn på kristna helgon och martyrer. De har använts i Sverige under flera hundra år och har så gott som alltid tillhört de mest populära namnen både här och i många andra länder.

Vilket Tjejnamn är finast?

Julia, Ingrid och Alma är väldigt vackra!

Här är några namn som ligger utanför topp 100-listan som jag gillar:

Vad är det ovanligaste tjej namnet i Sverige?

Tabellen visar de 100 vanligaste tilltalsnamnen som getts till flickor 2022. Namnen redovisas med den vanligaste stavningen, men samtliga stavningar ingår i det redovisade antalet.

Kan Maria kallas?

Allow the use of cookies from Facebook on this browser?

We use cookies and similar technologies to help provide and improve content on Meta Products. We also use them to provide a safer experience by using information we receive from cookies on and off Facebook, and to provide and improve Meta Products for people who have an account.

Vilket land kommer Maria ifrån?

Maria är ett bibliskt namn. Det är en latinsk och grekisk form av det gammaltestamentliga namnet Mirjam med omdiskuterad härledning.

Under medeltiden var Maria för heligt för att användas som förnamn i Sverige. Det introducerades här först 1579 via Karl IX:s första hustru Maria av Pfalz och blev senare vanligt i alla samhällsklasser.

Vad är det äldsta namnet?

Upphaflega birt á vefsíðu Samfundet Sverige-Island árið 2017.

"Vid sidan av mitt anlete, på ungefär en spjutlängds avstånd skymtade jag då ett par isländska skor och hörde ifrån ovan en sträv röst som talade och sade: Hvað heitir maðurinn? Jag svarade med svag stämma: Eg heiti Sven Birger Fredrik Jansson og er frá Stokkhólmi í Svíþjóð. Med känsla för tradition  och språkriktighet genmälde rösten: Þú heitir Sven, en þú ert Jans son."

Hur många döptes till Maria?

Sverige började föra statistik redan 1749. Idag har SCB i uppdrag är att förse Sverige med oberoende statistik om samhället på flera olika områden. Statistik är inte exakt, men välgjord statistik beskriver verkligheten så nära man kan komma.

För att göra statistik finns metoder för att samla in, bearbeta och analysera siffermaterial. SCB:s statistik görs utifrån vetenskapliga principer. Det finns flera olika typer av statistiska undersökningar.

Vad är det finaste tjej namnet?

Går du i väntans tider? Då har du säkert börjat fundera på vad du ska döpa bebis när det lilla livet kommer. Här är några av de vackraste flicknamnen.

Vilket är det vanligaste namnet 2023?

Här kommer du kunna hitta de mest populära flick- och pojknamnen under 2023.

Statistiken för de mest populära namn som ges till nyfödda barn under detta år, alltså år 2023, kommer att publiceras här i början av 2024 när SCB publicerar data för detta. I väntan på detta kan du kolla på Namntoppen för år 2022 eller välja ett annat år här under.

Vilket namn är det ovanligaste?

Även om det inte är en tröst, så är du säkerligen inte ensam om att tycka det är svårt att komma på ett unikt, tilltalande eller ovanligt flicknamn. Hur lätt eller svårt det är att välja namn beror på många faktorer. Det finns de som bestämt sina barns namn redan när de själv vara små och lekte med dockor. Andra får extrem ångest när förlossningen närmar sig och vill nästan att någon kommer in i deras liv och bara bestämmer namn åt dem.

Här nedan har vi sammanställt en lista på ovanliga flicknamn som vi hittat på nätet. Kanske kan ni hitta något ovanligt namn här som kan tilltala er?

Längre ner hittar du även korta respektive långa ovanliga namn som är tagna från SCBs statistik över namngivna barn. 

Vad är världens ovanligaste namn?

Ibland kan det uppfattas som konstigt att vissa namn har blivit godkända medans namn som känns helt okej har blivit förbjudna. I Sverige är det Skatteverket som tar beslut om huruvida ett namn ska godkännas eller inte.

Många vill ge sina barn ett unikt och kreativt namn. Kanske vill man att barnet ska vara ensamt om sitt namn. Varje år så skickas det konstiga förslag på namn till Skatteverket. Vissa namn går igenom medan andra inte godkänts. En del namn är även förbjudna. Om du inte är nöjd med ditt namn så kan du relativt enkelt byta namn.

Vilka namn är förbjudna i Sverige?

Lucifer. Är enligt Skatteverket olämpligt eftersom det kan antas väcka anstöt och kan leda till obehag för bäraren.

Tholle. Olämpligt som förnamn då det har en innebörd som skulle kunna medföra obehag för bäraren. Ordet tolle är ett etablerat och allmänt känt skånskt dialektord som betyder en klump eller en korv med avföring. Skatteverket har bedömt att även om stavningen av namnet skiljer sig något från ordet är uttalet detsamma.