:

Är det moms på arvode?

Innehållsförteckning:

 1. Är det moms på arvode?
 2. Vilka tjänster har 12% moms?
 3. När ska man fakturera utan moms?
 4. Är moms 20 eller 25?
 5. Är det moms på konsulttjänster?
 6. Måste man betala skatt på arvode?
 7. Vilka tjänster har 25% moms?
 8. Vilka verksamheter har 6% moms?
 9. Hur vet man om man ska fakturera med omvänd moms?
 10. Hur mycket moms på tjänster?
 11. När är det 12% moms?
 12. Vad kostar en konsult i timmen?
 13. Vem betalar skatt på arvode?
 14. Är arvode en lön?
 15. När är det 25 moms?

Är det moms på arvode?

När du säljer vissa varor och tjänster ska du inte ta ut 25 procents moms utan i stället 12 eller 6 procent. I vissa fall ska du inte ta ut någon moms alls.

Här kan du läsa om vilka varor och tjänster det inte är 25 procents moms på.

Vilka tjänster har 12% moms?

Behöver du snabbt och enkelt räkna ut moms baklänges på ett kvitto som skall redovisas vill vi rekommendera vår momskalkylator.

När du skall göra en snabb & enkel momsberäkning, använd vår momskalkylator, välj momssats som du vill räkna ut och fyll i priset inklusive eller exklusive moms. Klart!

När ska man fakturera utan moms?

Om du bedriver verksamhet som gör att du ska betala eller få tillbaka moms

Du som har företag och säljer varor eller tjänster i Sverige ska ta ut moms av dina kunder, så kallad utgående moms

. Momsen är ingen kostnad för dig, utan en skatt som du tar ut av kunden och redovisar vidare till staten.

När du sedan köper varor eller tjänster till ditt företag betalar du moms på dem, så kallad ingående moms

Är moms 20 eller 25?

När du säljer vissa varor och tjänster ska du inte ta ut 25 procents moms utan i stället 12 eller 6 procent. I vissa fall ska du inte ta ut någon moms alls.

Här kan du läsa om vilka varor och tjänster det inte är 25 procents moms på.

Är det moms på konsulttjänster?

När du som företagare säljer en vara eller tjänst – vare sig kunderna är företag eller privatpersoner – ska en del av priset utgöras av moms, som går till staten. Hur stor del av priset beror dock på vad det är du säljer. I Sverige har vi nämligen olika momssatser för olika varor och tjänster. 

Allra vanligast är 25 % moms, vilket innebär att du som näringsidkare lägger på 25 % på ditt pris exklusive moms (eller att 20 % av totalsumman utgörs av moms). Men en vara eller tjänst kan också beläggas med 12 % eller 6 % moms, och vissa kan till och med vara helt momsbefriade, dvs 0 %.

Anledningen till att vi i Sverige har olika momssatser är för att man anser att viss konsumtion är mer nödvändig än annan – och därför bör vara mer tillgänglig för allmänheten.

Måste man betala skatt på arvode?

Vederlag för arbete, uppgifter eller tjänster betraktas i beskattningen antingen som lön eller arbetsersättning. Denna gränsdragning har betydelse för både den som betalar och den som får ersättningen. På lön ska arbetsgivaren verkställa förskottsinnehållning och betala arbetsgivares sjukförsäkringsavgift. I löntagarens beskattning är lönen alltid personens skattepliktiga förvärvsinkomst. Förskottsinnehållning verkställs inte för arbetsersättning om mottagaren finns i förskottsuppbördsregistret. Arbetsersättningen kan vara utförarens inkomst av näringsverksamhet eller annan förvärvsinkomst eller inkomst för ett bolag som personen äger.

Samhällsförändringar påverkar hela tiden formerna för arbetet och företagandet. Uppgifter som inte hör till ett företags kärnverksamhet eller som kräver särskild kompetens läggs ut på specialiserade småföretag. En allmän trend är att modellerna och sätten för arbete och företagande ständigt blir allt mångsidigare. I dag är det allt vanligare att arbete som tidigare i allmänhet var lönearbete utförs och kan utföras som företagare.

I gränsdragningen mellan lön och arbetsersättning kan fakta stödja både företagarens och arbetstagarens roll. Skillnaden mellan dessa två roller är ofta mycket liten. Vid bedömningen har betydelsen av faktaunderlaget förändrats så att det allt mer ger stöd åt företagarrollen. Ett nystartat företag behöver till exempel inte ha fler än en uppdragsgivare, om företaget i övrigt har ordnat verksamheten företagsmässigt.

Begreppet lön i beskattningen definieras i 13 § 1 mom. i lagen om förskottsuppbörd. Enligt ifrågavarande lagrum avses med lön

 • varje slag av lön, arvode, förmån och ersättning som fås i arbets- eller tjänsteförhållande,
 • Arbete, uppdrag och tjänster kan utföras i arbetsförhållande eller annat avtalsförhållande. För andra avtalsförhållanden än arbetsförhållanden används i denna anvisning begreppet uppdragsförhållande. Enligt förarbetena till lagen om förskottsuppbörd är syftet med och innehållet i avtalet mellan parterna utgångspunkten då man avgör om ett arbetsförhållande eller ett uppdragsförhållande uppkommit (RP 126/1994 rd).

  Parterna kan avtala om att arbetsförhållande uppstår, varvid ersättningen för arbetet betraktas som lön i beskattningen. De är fråga om ett uppdragsförhållande om parterna ingått uppdragsavtal, kännetecknen för uppdragsförhållande uppfylls och parternas faktiska verksamhet även i övrigt stöder uppkomsten av uppdragsförhållande.

  Vilka tjänster har 25% moms?

  är undantagna momsplikt helt och hållet. Varor och tjänster som är momsfria är till exempel sjukvård, tandvård, social omsorg, skolverksamhet och bank- och försäkringstjänster.

  Vilka verksamheter har 6% moms?

  När du säljer vissa varor och tjänster ska du inte ta ut 25 procents moms utan i stället 12 eller 6 procent. I vissa fall ska du inte ta ut någon moms alls.

  Här kan du läsa om vilka varor och tjänster det inte är 25 procents moms på.

  Hur vet man om man ska fakturera med omvänd moms?

  I de fall du ska använda omvänd skattskyldighet ska du inte ta ut någon moms av köparen. Du ska i stället på fakturan ange att omvänd skattskyldighet gäller och skälet till detta.

  På fakturan kan du göra en hänvisning till:

  Hur mycket moms på tjänster?

  Vederlag för arbete, uppgifter eller tjänster betraktas i beskattningen antingen som lön eller arbetsersättning. Denna gränsdragning har betydelse för både den som betalar och den som får ersättningen. På lön ska arbetsgivaren verkställa förskottsinnehållning och betala arbetsgivares sjukförsäkringsavgift. I löntagarens beskattning är lönen alltid personens skattepliktiga förvärvsinkomst. Förskottsinnehållning verkställs inte för arbetsersättning om mottagaren finns i förskottsuppbördsregistret. Arbetsersättningen kan vara utförarens inkomst av näringsverksamhet eller annan förvärvsinkomst eller inkomst för ett bolag som personen äger.

  Samhällsförändringar påverkar hela tiden formerna för arbetet och företagandet. Uppgifter som inte hör till ett företags kärnverksamhet eller som kräver särskild kompetens läggs ut på specialiserade småföretag. En allmän trend är att modellerna och sätten för arbete och företagande ständigt blir allt mångsidigare. I dag är det allt vanligare att arbete som tidigare i allmänhet var lönearbete utförs och kan utföras som företagare.

  I gränsdragningen mellan lön och arbetsersättning kan fakta stödja både företagarens och arbetstagarens roll. Skillnaden mellan dessa två roller är ofta mycket liten. Vid bedömningen har betydelsen av faktaunderlaget förändrats så att det allt mer ger stöd åt företagarrollen. Ett nystartat företag behöver till exempel inte ha fler än en uppdragsgivare, om företaget i övrigt har ordnat verksamheten företagsmässigt.

  Begreppet lön i beskattningen definieras i 13 § 1 mom. i lagen om förskottsuppbörd. Enligt ifrågavarande lagrum avses med lön

 • varje slag av lön, arvode, förmån och ersättning som fås i arbets- eller tjänsteförhållande,
 • Arbete, uppdrag och tjänster kan utföras i arbetsförhållande eller annat avtalsförhållande. För andra avtalsförhållanden än arbetsförhållanden används i denna anvisning begreppet uppdragsförhållande. Enligt förarbetena till lagen om förskottsuppbörd är syftet med och innehållet i avtalet mellan parterna utgångspunkten då man avgör om ett arbetsförhållande eller ett uppdragsförhållande uppkommit (RP 126/1994 rd).

  Parterna kan avtala om att arbetsförhållande uppstår, varvid ersättningen för arbetet betraktas som lön i beskattningen. De är fråga om ett uppdragsförhållande om parterna ingått uppdragsavtal, kännetecknen för uppdragsförhållande uppfylls och parternas faktiska verksamhet även i övrigt stöder uppkomsten av uppdragsförhållande.

  När är det 12% moms?

  Hur räknar man ut moms? På den här sidan kan du använda vår momsräknare för att beräkna moms på ett pris och se summan exklusive samt inklusive moms.

  Vår momsräknare hjälper dig att lägga till eller ta bort moms på ditt pris. Välj mellan 6%, 12% och 25% moms eller skriv in en egen momssats.

  I Bokio får du hjälp att beräkna moms helt automatiskt. Både när du bokför, fakturerar dina kunder och ska göra momsdeklaration. Skapa konto och kom igång med enkel bokföring, fakturering och mycket mer!

  Vad kostar en konsult i timmen?

  Det finns flera faktorer som påverkar priset på en byggkonsult. En av de viktigaste faktorerna är den tid som det tar att slutföra projektet. Andra faktorer som påverkar priset är konsultens kompetens, erfarenhet och expertis. Även geografiskt läge spelar en viktig roll för att bestämma priset på en byggkonsult.

  Vem betalar skatt på arvode?

  Beroende på ålder och arbetssituation är det för de flesta uppenbart att det kommer att beskattas på inkomsten. För de som har ett permanent annat arbete, är skatteavdraget något de är medvetna om och de förväntar sig att det dras av. Sedan finns det de som kanske befinner sig i en annan situation, är barn/ungdom eller kanske frilansare och då är det viktigt att bekanta dig med de nuvarande reglerna och vad du ska göra själv innan du tar ett uppdrag så att du undviker överraskningar när utbetalningen kommer.

  När du får ett uppdrag ombeds du att läsa igenom och underteckna ett kontrakt för uppdraget. Avtalet anger avgiften brevid andra avtalsklausuler, och du anger din personliga information, namn, personnummer och kontonummer här. Detta så att de som kommer att betala din lön/avgift kan genomföra en betalning.

  Har du tagit ett statistuppdrag med arvode upp till 999 SEK behöver du inte göra något skatteavdrag, det innebär dock inte att det är skattefritt även om det är vanligt att tro. Vad det innebär är att arbetsgivare inte är skyldig att betala några arbetsgivaravgifter eller undanhålla skatt, men de är skyldiga att uppge denna inkomst till skatteverket. Du behöver dock inte göra mer än vanligt och dubbelkolla så att inkomsten finns med på din deklarationsblankett och deklarera beloppet i din årliga inkomstdeklaration. Om du utför många uppdrag med olika arbetsgivare kan detta dock betraktas som att bedriva en verksamhet. Det kan ibland vara svårt att avgöra när en hobby övergår i en näringsverksamhet, dels kan det röra sig om den ekonomiska biten med betydande intäkter, men även andra faktorer kan vara avgörande. Har du tillexempel skaffat dig en arbetslokal eller knutit dig till en yrkes- eller intresseorganisation eller helt enkelt märket att du till största del börjar ägna dig åt den konstnärliga verksamheten. Då bör du ha som tumregel att registrera detta på Skatteverket och bokföra samt redovisa alla intäkter för verksamheten.

  Är arvode en lön?

  Att korttidsanställa innebär ett visst ansvar i och med att du blir arbetsgivare, om än tillfälligt. Men ibland finns kanske inte alternativet att ta in någon med F-skattegodkännande. Här ska vi titta närmare på vad det innebär att anlita respektive att anställa.

  Att anlita en kollega som är godkänd för F-skatt är ganska oproblematiskt. Kollegan ansvarar själv för sin skatt och sina socialavgifter. Detta gäller oavsett om kollegan har enskild firma, aktiebolag eller någon annan företagsform. Du behöver alltså inte göra skatteavdrag eller betala socialavgifter, utan det gör din kollega i form av F-skatt. Den ersättning du betalar till honom eller henne är heller ingen lön, utan ett arvode.

  När är det 25 moms?

  Moms – mervärdesskatt eller mervärdesomsättningsskatt – är en skatt som ska betalas till staten vid köp av varor och tjänster. 

  Både privatpersoner och företag betalar moms, men det är du som driver företag som märker av att den existerar. För privatpersoner är momsen alltid inkluderad i priset och man behöver inte göra någonting mer än att betala totalsumman för sin vara eller tjänst.

  Själva momsinbetalningen – och hur stor den blir – tar nämligen du som företagare, eller näringsidkare, hand om i samband med din momsdeklaration. Företagare kan nämligen kvitta momsen på sina inköp mot momsen på sin försäljning. Därför brukar man ofta presentera priset exklusive moms när man vet att det är företag som ska handla.

  I Sverige använder vi oss av olika momssatser beroende på vilken typ av vara eller tjänst som avses. På de allra flesta varor eller tjänster gäller 25 % moms, det vill säga att du som näringsidkare lägger på 25 % på ditt pris. Det finns dock undantag.

  För till exempel livsmedel, restaurangbesök, hotell samt konstverk som köps direkt från konstnären gäller istället 12 % moms, medan tidningar, böcker, konserter samt  taxi-, buss-, flyg- och tågresor inom Sverige enbart beläggs med 6 % moms. 

  Vissa branscher är dessutom undantagna från momsplikt helt och hållet. För sjukvård, tandvård, social omsorg, skolverksamhet och bank- och försäkringstjänster betalas exempelvis ingen moms alls.‍