:

Hur avslutar man en kapitalförsäkring?

Innehållsförteckning:

 1. Hur avslutar man en kapitalförsäkring?
 2. Kan man ta ut pengar från en kapitalförsäkring?
 3. Hur säljer man kapitalförsäkring?
 4. Hur lång tid tar det att sälja en kapitalförsäkring?
 5. Kan man avsluta en kapitalförsäkring Folksam?
 6. Är kapitalförsäkringar skattefria?
 7. Hur tar man ut pengar från Kapitalspar?
 8. Är det bra att spara i en kapitalförsäkring?
 9. Hur tar man ut pengar från Kapitalspar fond?
 10. Är det bra med kapitalförsäkring?
 11. Vad är bra med en kapitalförsäkring?
 12. När ska kapitalförsäkring skrivas ner?
 13. Kan jag ta ut pengar från min kapitalförsäkring Folksam?
 14. När lönar det sig med kapitalförsäkring?
 15. Hur mycket kostar det att ta ut pengar från fond?

Hur avslutar man en kapitalförsäkring?

Kapitalförsäkringar, KF, har på samma sätt som investeringssparkonton ökat i popularitet senaste tiden. Smidigheten och skattefördelarna lockar många sparare till denna typ av sparform som kan tecknas av både företag och privatpersoner.

Här kan du läsa om vad en kapitalförsäkring är, olika typer av kapitalförsäkringar samt fördelar, nackdelar, avgifter och hur beskattningen fungerar + mycket mer!

Kan man ta ut pengar från en kapitalförsäkring?

En kapitalförsäkring är en sparform som passar perfekt för långsiktigt sparande, exempelvis till pension eller till barn och barnbarn.

Kapitalförsäkringen har flera unika fördelar jämfört med andra sparformer, som till exempel investeringssparkonto. Det ingår bland annat ett så kallat återbetalningsskydd. Det innebär att du genom ett förmånstagarförordnande kan bestämma vem som får pengarna om du skulle avlida. Du kan även sätta upp automatiska utbetalningar varje månad.

 • Investera enkelt i fonder utan att betala skatt varje gång du säljer med vinst.
 • Spara till pensionen – gör allt själv eller låt oss hjälpa dig med placeringarna.
 • Spara till barnen och behåll själv kontrollen över pengarna.
 • Bestäm själv om sparandet ska betalas ut månadsvis eller med ett engångsbelopp.

Hur säljer man kapitalförsäkring?

När du sätter in pengar i din kapitalförsäkring placeras de först på ditt likvidkonto som är kopplat till kapitalförsäkringen. Detta behöver du göra i nätbanken. 

När dina pengar sedan finns på likvidkontot behöver du välja hur du vill placera dem, i fonder eller i andra värdepapper. Väljer du inte hur pengarna ska placeras blir de kvar på likvidkontot där det inte gör någon nytta. 

Om du har startat ett månadssparande kommer pengarna automatiskt att placeras i de fonder du har valt att månadsspara i.

Innan du börjar, kontrollera att du har pengar på kapitalförsäkringens likvidkonto. Har du inte det måste du först göra en överföring i nätbanken.

För att föra över pengar till din kapitalförsäkring loggar du in i nätbanken. Välj Pension och kapitalförsäkring i den vita rutan till höger, klicka sedan på Överföring till egen försäkring. När pengarna finns på likvidkontot kan du köpa fonder i appen.

Logga in i appen och gör så här för att köpa fonder:

Hur lång tid tar det att sälja en kapitalförsäkring?

Hej,

Vi har kapitalförsäkring för barnen i Nordea som jag skulle vilja sälja/flytta till Avanza pga höga avgifter.

Kan man avsluta en kapitalförsäkring Folksam?

 • Flytträtt innebär att du har rätt att flytta försäkringskapital från en försäkring till en annan
 • Försäkringar tecknade tidigast den 1 januari 2002 har flytträtt. För Individuell personförsäkring för tjänstemän inom kooperationen och folkrörelse finns flytträtt från 1 juli 2007.
 • Vid arbetsgivarägd tjänstepensionsförsäkring behöver försäkringstagaren (arbetsgivaren) och den försäkrade vara överens om att kapitalet ska flyttas
 • Flytträtten kan dock vara begränsad: - Under det första året är det enligt lag inte tillåtet att flytta försäkringskapital. - Flytt kan inte ske från försäkring som vid flyttidpunkten endast innehåller ålderspension, det vill säga som saknar återbetalningsskydd. - Under utbetalningstid är flytt inte tillåten för försäkring med livsvarig ålderspension även om försäkringen innehåller återbetalningsskydd. - Den försäkrade har rätt att innan påbörjad utbetalning komplettera ålderspensionen med ett återbetalningsskydd för att därefter ha möjlighet att flytta. Det krävs då att den försäkrade genomgår en hälsoprövning med godkänt resultat.
 • Det flyttbara försäkringskapitalet kan vara ett annat än det redovisade försäkringskapitalet. Faktorer som till exempel avgifter och skatter kan påverka storleken på det flyttbara försäkringskapitalet. Om försäkringsavtalet avslutas i förtid genom flytt, ska Folksam säkerställa att flytten inte missgynnar kvarvarande försäkringstagare/ersättningsberättigade inom försäkringskollektivet. Det flyttbara värdet kan komma att reduceras genom marknadsvärdesjustering, om konsolideringsgraden för Folksam vid tidpunkten för flytten understiger en viss nivå. Det kan också reduceras genom solvensjustering, om solvenssituationen är sådan att åtagandena gentemot kvarvarande försäkringstagare/ersättningsberättigade inom försäkringskollektivet riskeras.

Flyttavgiften består av en administrativ avgift samt i vissa fall av en avgift som ska täcka kvarvarande anskaffningskostnader. Kvarstående anskaffningskostnader kan vara lön till Folksams försäkringsrådgivare eller ersättning till förmedlare för rådgivning, och är kostnader som vid tidpunkten för flytten ännu inte hunnit täckas genom försäkringsavgift. Se nedan.

Är kapitalförsäkringar skattefria?

En kapitalförsäkring fungerar som förvaringsplats för olika typer av sparprodukter, till exempel fonder och aktier. Det finns tre typer av kapitalförsäkringar - fondförsäkring, depåförsäkring och traditionell försäkring.

Kapitalförsäkringar har ofta en viss bindningstid. När du tar ut pengarna kan du välja en utbetalningsplan så att ditt kapital betalas ut under ett visst antal månader eller år. Du kan utse en förmånstagare som får pengarna från ett visst datum, eller när du avlider. Du betalar skatt löpande varje år. Skatten beräknas på värdet av de tillgångar du har i försäkringen.

Hur tar man ut pengar från Kapitalspar?

Med Kapitalspar kan du månadsspara i fonder eller göra enstaka insättningar när du vill. Det passar dig som är en aktiv placerare och byter fonder ofta. Du byter fonder på vår internetbank och har att välja mellan ett stort urval.

Investeringar innebär en risk. Fondandelarna kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital.

Pengarna kan tas ut som ett engångsbelopp eller betalas ut under en period på 5 till 50 år. Du kan till exempel välja att den ska betala ut 5 000 kronor i månaden under 15 år.

Är det bra att spara i en kapitalförsäkring?

På en kapitalförsäkring slipper du skatta på avkastningen och betalar istället en låg schablonskatt. Sparformen passar bra för långsiktigt sparande och du kan också spara till en annan person, till exempel ett barn eller barnbarn.

Hur tar man ut pengar från Kapitalspar fond?

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som du investerat kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Du kan välja hur ditt sparande ska betalas ut, till exempel att pengarna betalas ut som ett engångsbelopp eller löpande under en längre period. Du kan själv bestämma vem eller vilka (exempelvis sambo, barnbarn eller särkullbarn) som ska få dina pengar vid ett eventuellt dödsfall utan att du behöver skriva testamente. Det är enkelt att ta ut dina pengar om du snabbt skulle behöva få tillgång till ditt kapital. Dessutom är de redan skattade och klara vid utbetalningen. Uttag (så kallat återköp) är avgiftsfritt. Däremot tas ännu ej betald avkastningsskatt ut. 

Är det bra med kapitalförsäkring?

På en kapitalförsäkring slipper du skatta på avkastningen och betalar istället en låg schablonskatt. Sparformen passar bra för långsiktigt sparande och du kan också spara till en annan person, till exempel ett barn eller barnbarn.

Vad är bra med en kapitalförsäkring?

Få koll på om traditionell försäkring, fondförsäkring, eller depåförsäkring passar dig bäst.

 • Du är garanterad ett visst belopp vid utbetalning – med möjlighet till mer
 • Just nu är åter­bärings­räntan 4 %
 • Kostar 0 kr att öppna på webben
 • För aktiv handel med fonder, aktier och andra värdepapper
 • Årlig schablonskatt istället för skatt på vinster
 • Efterlevandeskydd med utbetalning till förmånstagare

Det finns flera olika sparformer att välja mellan. Vår Sparguide Plus hjälper dig att ta reda på vilken typ av försäkring du ska välja för att det ska passa dig och ditt sparande utifrån risk, hållbarhet, bekvämlighet och tidshorisont.

När ska kapitalförsäkring skrivas ner?

Premier för pensionsförsäkringar är avdrags­gilla inom vissa ramar (skattereglerna för pensionskostnader). Kapitalförsäkringspremier är inte avdragsgilla och ersättningen är inte skatte­pliktig när den faller ut. Utbetalningen är skattefri på grund av att försäkrings­bolaget redan betalat avkastningsskatt.

Om kapitalförsäkringen inte faller ut till företaget utan till exempelvis en anställd (den som står som ägare till försäkringen eller som förmånstagare) ska den anställde beskattas så som för en vanlig lön i samband med betalningen av försäkringspremien. Företaget ska samtidigt betala socialavgifter såsom för en vanlig lön. I detta fall blir premien avdragsgill (egentligen lönen) och försäkringen redo­visas alltså inte som en tillgång i företaget.

Kan jag ta ut pengar från min kapitalförsäkring Folksam?

Premier för pensionsförsäkringar är avdrags­gilla inom vissa ramar (skattereglerna för pensionskostnader). Kapitalförsäkringspremier är inte avdragsgilla och ersättningen är inte skatte­pliktig när den faller ut. Utbetalningen är skattefri på grund av att försäkrings­bolaget redan betalat avkastningsskatt.

Om kapitalförsäkringen inte faller ut till företaget utan till exempelvis en anställd (den som står som ägare till försäkringen eller som förmånstagare) ska den anställde beskattas så som för en vanlig lön i samband med betalningen av försäkringspremien. Företaget ska samtidigt betala socialavgifter såsom för en vanlig lön. I detta fall blir premien avdragsgill (egentligen lönen) och försäkringen redo­visas alltså inte som en tillgång i företaget.

När lönar det sig med kapitalförsäkring?

En kapitalförsäkring har ofta en bindningstid upp till 15 år. Vanliga avgifter är årsavgifter och uttagsavgifter.

 • Du kan bara sätta in och ta ut pengar från en kapitalförsäkring, inte flytta in eller ut värdepapper
 • Du betalar i vissa fall en avgift om du vill ta ut pengar innan bindningstiden går ut (uttagsavgift eller återköpsavgift)
 • Du kan sälja av tillgångar från försäkringen utan att det utlöser skatt eftersom försäkringen schablonbeskattas löpande
 • Du kan utse en förmånstagare som får utbetalningen från försäkringen vid en tidpunkt som du bestämmer, eller då du avlider
 • Du kan välja att ta ut pengarna som ett engångsbelopp eller som löpande utbetalningar under en viss tid
 • Du betalar ingen skatt när försäkringen betalas ut.

Hur mycket kostar det att ta ut pengar från fond?

När du sparar i fonder så betalar du löpande en avgift som dras automatiskt i fonden. Den totala fondavgiften som visas i procent per år bestäms av fondbolaget och består utav flera olika delar.

Fondavgiften är ingenting som du betalar för vid sidan av. Istället så dras 1/365-del av avgiften automatiskt ur från fonden varje dag, innan fondens andelskurs beräknas. Så när du tittar på fondens historiska avkastning är avgiften redan inkluderad.

På det sättet betalar du som äger fondandelar bara avgifter för den tid som du faktiskt äger fonden. 

Vi har valt att visa upp den totala avgiften, där alla fondens kostnader och avgifter ingår. Många andra plattformar väljer att bara visa upp den årliga avgiften. I den ingår inte transaktionskostnader eller eventuell rörlig avgift.

Den totala avgiften är alltså det som fondbolaget beräknar att fonden totalt kommer att kosta under det kommande året. Och det gör vi just för att det ska vara så transparent som möjligt vad en fond förväntas kosta dig. 

Sammanfattningsvis så består den totala avgiften av löpande avgift (som oftast kallas årlig avgift), transaktionskostnader (fondens kostnader för att köpa och sälja innehaven) och för övriga avgifter (som brukar vara prestationsbaserad avgift och som enbart tas ut av vissa fonder).